Автори, співробітники Університету

Сащук Тетяна Іванівна

Ідентифікатор автора: 40428
Кількість пошукових запитів автора: 299

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Соціальних комунікацій
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Трансформація інтернет-комунікації: роль соціальних мереж
Сащук Тетяна Іванівна
2020
Актуальні проблеми медіапростору : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). – К. : Інститут журналістики, 2020
c.90-95
2
Матеріали конференції
До питання інституційного розвитку соціально значущої (соціально-правозахисної) медіадіяльності в Україні
Сащук Тетяна Іванівна
Шендеровський Костянтин Сергійович
2020
Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24-25 квітня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020.
c.54-61
3
Матеріали конференції
Сучасні тренди журналістської діяльності в соцмережах
Сащук Тетяна Іванівна
2020
Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24-25 вересня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020.
c.48-54
4
Навчально-методичний комплекс
До питання інституційного розвитку соціально значущої (соціально-правозахисної) медіадіяльності в Україні: алгоритм раціонального та сенситивного комбінування
Сащук Тетяна Іванівна
Шендеровський Костянтин Сергійович
2020
Права людини та мас-медіа в Україні. Частина 2: Збірник конспектів лекцій [Тексти] / Авт. кол. – За ред. Виртосу І., Шендеровського К. – Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 328 с.
в.2 c.319-327
5
Наукова стаття
Комунікативна компетентність у політичному дискурсі (на прикладі офіційних сторінок народних депутатів у соціальній мережі «Фейсбук»)
Сащук Тетяна Іванівна
2020
Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: соціальні комунікації – Запоріжжя: Класичний приватний університет (фахове видання)
т.2 c.4-13
6
Наукова стаття
Особливості комунікації українських літераторів у соціальній мережі «Фейсбук»
Сащук Тетяна Іванівна
2020
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – Budapest, 2020 (іноземне видання)
т.8 в.231 c.61-66
7
Наукова стаття
До питання інституційного розвитку соціально значущої (соціально-правозахисної) медіа діяльності в Україні: алгоритм раціонального та сенситивного комбінуванння
Сащук Тетяна Іванівна
Шендеровський Костянтин Сергійович
2020
Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації. Міжнародна науково-практична конференція (21-22 лютого 2020 р.). – Львів: Львівська фундація суспільних наук, 2020.
c.319-327
8
Матеріали конференції
Комунікаційні компетенції автора в новій медійній дійсності
Сащук Тетяна Іванівна
2019
Нові тенденції в медіагалузі
c.23-26
9
Матеріали конференції
Соціальнокомунікаційні детермінанти формування образної парадигми в професіограмі автора
Сащук Тетяна Іванівна
2019
Актуальні проблеми медіапростору
c.78-82
10
Матеріали конференції
Зміст термінів «комунікаційний» та «комунікативний» з позиції функцій комунікації
Сащук Тетяна Іванівна
2018
Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наукво-практичної конференції
c.216-218
11
Наукова стаття
Modern vision of communication functions in social communication
Сащук Тетяна Іванівна
2018
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
в.178 c.69-71
12
Наукова стаття
Формы презентации социальной проблематики в аналитических материалах украинских изданий
Сащук Тетяна Іванівна
2014
Вестник ВГУ. Серия: Филология, журналистика
т.1 c.206-208
13
Наукова стаття
Аспекти реалізації актуальної соціальної проблематики в аналітичних публікаціях всеукраїнських суспільно-політичних видань„День” та „Дзеркало тижня”
Сащук Тетяна Іванівна
2013
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.№ 1/2 c.130-134
14
Наукова стаття
Методологія дослідження актуальної соціальної проблематики: принципи фіксації та каталогізації
Сащук Тетяна Іванівна
2013
Актуальні питання масової комунікації
c.33-37
15
Наукова стаття
Провідні тенденції презентації соціальної проблематики в аналітичних публікаціях всеукраїнської газети „День” (2012-2013)
Сащук Тетяна Іванівна
2013
Вісник Львівського університету
т.38 c.359-365
16
Наукова стаття
Умови та критерії кваліфікації актуальних проблем соціальної практики в медіа
Сащук Тетяна Іванівна
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.53 c.186-190
17
Наукова стаття
Соціальна практика в ЗМІ: особливості та принципи висвітлення
Сащук Тетяна Іванівна
2013
Медіапростір
т.2 c.29-32
18
Праці конференції
Соціальна проблематика в медіа: принципи фіксації та каталогізації
Сащук Тетяна Іванівна
2014
19
Праці конференції
Аспекти класифікації соціальної проблематики загальнонаціональних медіа
Сащук Тетяна Іванівна
2014
Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наукво-практичної конференції
c.83-88
20
Тези
Маркери реагування аудиторії на соціальну проблематику в контексті реалізації мас-медіа соціальних функцій (на матеріалах газети „День” та журналу „Український тиждень”)
Сащук Тетяна Іванівна
2014
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: науково-практичний журнал
c.121-124
21
Тези
Соціальний вектор загальнонаціональних медіа: сучасні тенденції висвітлення
Сащук Тетяна Іванівна
2014
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених „Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід”
c.56-58

Повернення до списку

Вгору