Автори, співробітники Університету

Свідзінська Дар'я Валеріївна
Svidzinska, D.

Ідентифікатор автора: 40447
Author Identifier Number Scopus: 56369427000 →
ResearcherID, Web of Science: X-9587-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 427

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Фізичної географії та геоекології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The Application of Directional Univariate Structure Functions Analysis for Studying the Spatial Anisotropy of Environmental Variables
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2019
Ekologia Bratislava
c.140-153
2
Наукова стаття
Open source GIS platform for water resource modelling: FREEWAT approach in the Bakumivka river irrigation-drainage network catchment, Ukraine
Гродзинський Михайло Дмитрович
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2019
Geoinformatics:Theoretical and Applied Aspects. International Conference
3
Тези
Joining participatory approach and spatially-based modelling tools for groundwater resource management
Гродзинський Михайло Дмитрович
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2018
20th EGU General Assembly, EGU2018, Proceedings from the conference held 4-13 April, 2018
c.8396
4
Наукова стаття
Modelling the impact of rural land use scenarios on water management: a FREEWATapproach to the Bakumivka catchment case study, Ukraine
Гродзинський Михайло Дмитрович
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2017
Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater
т.6 в.3 c.39-50
5
Наукова стаття
Quantifying Landscape Changes through Land Cover Transition Potential Analysis and Modelling (on the Example of the Black Tisza River Basin).
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2015
Landscape and Landscape Ecology: International Symposium on Landscape Ecology
c.141-149
6
Наукова стаття
Дослідження змін наземного покриву басейну Чорної Тиси та його факторів на основі аналізу космознімків
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2015
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.20 в.4(27) c.60-73
7
Тези
FREEWAT: вільні та відкриті інструменти для управління водними ресурсами
Гродзинський Михайло Дмитрович
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2016
Українська географія: сучасні виклики. Збірник наукових праць. ДП «Прінт-Сервіс»
т.3 c.46-48
8
Навчальний посібник
QGIS by Example
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2015
Packt Publishing
т.1 c.1-316
9
Наукова стаття
Development of the open cadastre of protected areas in Ukraine
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2015
Geomatics Workbooks
т.12 c.225-231
10
Тези
Прогнозування динаміки кліматичної межі лісу в Українських Карпатах на основі даних дистанційного зондування та прогнозів глобальних кліматичних моделей
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.1 c.29-32
11
Тези
Quantifying landscape changes through landcover transiton potential modeling (on the example of Black Tisza river basin)
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2015
Landscape and Landscape Ecology: International Symposium on Landscape Ecology
т.1 c.34-35
12
Навчальний посібник
Методи геоекологічних досліджень: геоінформаційний практикум на основі відкритої ГІС SAGA
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2014
Логос (навчальний посібник)
т.1 c.1-402
13
Наукова стаття
Оцінка придатності цифрових моделей висот SRTM та ASTER для цілей гідрологічного геопросторового аналізу
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2014
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
c.50-55
14
Наукова стаття
Аналіз сучасної структури землекористування території на основі дешифрування даних ДЗЗ (на прикладі Мурованокуриловецького району у Вінницькій області)
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2014
Зб. наук. праць «Часопис картографії»
c.90-97
15
Наукова стаття
Аналіз ландшафтного різноманіття: кількісний підхід
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2014
Журнал Геополитика и экогеодинамика регионов
т.10 c.245-249
16
Наукова стаття
Картографування та аналіз біоцентрично-мережевої конфігурації наприкладі (Лубенського району Полтавської області)
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2014
Зб. наук. праць «Часопис картографії»
c.179-186
17
Тези
Modeling the location of natural cold-limited treeline and alpine meadow habitats in Ukrainian Carpathians
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2014
Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges
т.1 c.102-103
18
Перспективи структурно-морфометричного аналізу в ландшафтних дослідженнях
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2013
Фізична географія та геоморфологія
c.137.0000
19
Наукова стаття
Аналіз репрезентативності ключових територій національної екомережі на підставі теритрій та об'єктів природозаповідного фонду
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2012
Фізична географія та геоморфологія
c.50-56
20
Наукова стаття
Відкриті ГІС для фізико-географічних досліджень та освіти:досвід впровадження SAGA
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2013
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
c.48-52
21
Наукова стаття
Mappin of Landscape Spatial Dynamics Patterns by the Fuzzy Clustering Analisis
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2011
Advances in Geosciences
c.77.0000
22
Наукова стаття
Нечіткий кластерний аналіз в ландшафтознавчому картографуванні
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2012
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.147.0000
23
Наукова стаття
Виділення морфодинамічних мікрогеохор із застосуванням нечіткого кластерного аналізу
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2012
Український географічний журнал
c.34.0000
24
Наукова стаття
Аналіз репрезентативності ключових територій національної екомережі на підставі територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2012
Фізична географія та геоморфологія
c.50.0000
25
Праці конференції
Делінеація морфодинамічних мікрогеоформ із використанням нечіткого кластерного аналізу//Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2012
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Европейская наука ХХІ века-2007”
c.83.0000
26
Праці конференції
Особливості підготовчої обробки Відкритої ЦМВ SRTM
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2012
Безперервна фiзико-математична освiта: проблеми, пошуки, перспективи: всеукраїнська науково-практична конференцiя
27
Праці конференції
Відкриті дистанційні геодані:pro et contra//Україна:географія цілей та можливостей
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2012
28
Наукова стаття
Моделювання трансформації поверхневого стоку засобами Відкритих настільних ГІС
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2011
Фізична географія та геоморфологія
c.64.0000
29
Наукова стаття
Освітній потенціал Відкритих ГІС (на прикладі Відкритої настільної ГІС SAGA)
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2011
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
c.99.0000

Повернення до списку

Вгору