Автори, співробітники Університету

Святненко Вікторія Юріївна
Sviatnenko Viktoriia

Ідентифікатор автора: 40461
Кількість пошукових запитів автора: 618
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: маркетингові дослідження, пром. маркетинг, стратегічний маркетинг, рекламна діяльність, маркетинг

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Level of innovation processes and competitiveness of Ukrainian economy
Святненко Вікторія Юріївна
2020
Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.92-95
2
Навчальний посібник
Організація управлінської праці. Практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент організацій»
Святненко Вікторія Юріївна
2020
Наукова столиця
c.1-197
3
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація управлінської праці» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 073 "Менеджмент" (освітня програма "Менеджмент організацій")
Святненко Вікторія Юріївна
2020
Наукова столиця
c.1-56
4
Наукова стаття
Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах України за період 2000–2018 роки
Святненко Вікторія Юріївна
2019
Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика: Міжнародна наукова конференція
т.1 c.38-43
5
Наукова стаття
Level of innovation activity of industrial enterprises Ukraine
Святненко Вікторія Юріївна
2019
Problems and prospects of implementation of innovative research results: collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference
в.1 c.12-17
6
Наукова стаття
Scientific development as an economic growth factor
Святненко Вікторія Юріївна
2019
Perspectives of world science and education: International scientific and practical conference
в.4 c.197-204
7
Наукова стаття
Key Components of Establishing an Effective Management System in the Organization
Святненко Вікторія Юріївна
2020
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ
c.30-35
8
Наукова стаття
Improvement of the enterprise management system
Святненко Вікторія Юріївна
2020
Technology Audit and Production Reserves
т.3 в.3 c.28-31
9
Тези
Формування лояльності споживачів на ринку (на прикладі компанії NETFLIX)
Святненко Вікторія Юріївна
Каневська А.Б.
2020
Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети:Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених
c.57-62
10
Монографія
Вплив глобалізаційних процесів на зміни в економіці України
Святненко Вікторія Юріївна
2018
Economic and legal foundations of the public transformations in conditions of financial globalization: monograph
c.90-103
11
Навчально-методичний комплекс
Організація управлінської праці
Святненко Вікторія Юріївна
2019
Наукова столиця
c.1-104
12
Наукова стаття
Використання холістичного маркетингу як умова ефективного управління промисловим підприємством
Святненко Вікторія Юріївна
2018
Scientific Journal «Science Rise»
в.12 (53) c.30-35
13
Наукова стаття
Делегування повноважень як напрям підвищення ефективності управлінської праці
Святненко Вікторія Юріївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.149-150
14
Наукова стаття
Напрями підвищення ефективності управлінської праці на підприємстві
Корнілова Ірина Миколаївна
Святненко Вікторія Юріївна
2019
Формування ринкової економіки в Україні.
в.41 c.380-393
15
Тези
Мотивація як чинник активізації інноваційної діяльності управлінського персоналу
Святненко Вікторія Юріївна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
в.7 c.42-44
16
Тези
Ділова репутація як стратегічний ресурс сучасної організації
Святненко Вікторія Юріївна
2019
Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції
в.5 c.26-27
17
Матеріали конференції
Особливості стану та тенденції розвитку підприємництва в Україні
Святненко Вікторія Юріївна
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
в.2 c.135-139
18
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і маркетинг» (І частина) для студентів відділення післядипломної освіти (спеціальність 7.03020601 – “Міжнародний бізнес”)
Святненко Вікторія Юріївна
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-22
19
Праці конференції
Фактори оптимізації управлінських рішень в процесі їх розробки, прийняття та реалізації
Святненко Вікторія Юріївна
2016
Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2016»: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.10 c.177-179
20
Тези
Мотивація управлінського персоналу підприємства в сучасних умовах
Святненко Вікторія Юріївна
2017
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.25-28
21
Тези
Співпраця України з Європейським Союзом в процесі реформування вищої освіти
Святненко Вікторія Юріївна
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.75-78
22
Навчально-методичний комплекс
Маркетинг послуг поштового зв’язку
Святненко Вікторія Юріївна
2015
Головний навчальний центр “Зелена Буча” Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”
т.1 c.1-32
23
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації для самостійного вивчення матеріалу з курсу “Маркетинг послуг поштового зв’язку”
Святненко Вікторія Юріївна
2015
Головний навчальний центр “Зелена Буча” Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”
т.1 c.1-57
24
Навчально-методичний комплекс
Навчальна програма “Менеджмент і маркетинг” для студентів спеціальності 7.03020401 – "Міжнародна інформація"
Святненко Вікторія Юріївна
2015
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-15
25
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма “Менеджмент і маркетинг” для студентів спеціальності 7.03020401 – "Міжнародна інформація"
Святненко Вікторія Юріївна
2015
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-27
26
Навчально-методичний комплекс
Навчальна програма “Менеджмент і маркетинг” для студентів спеціальності 7.03020601 – "Міжнародний бізнес"
Святненко Вікторія Юріївна
2015
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-10
27
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма “Менеджмент і маркетинг” для студентів спеціальності 7.03020601 – "Міжнародний бізнес"
Святненко Вікторія Юріївна
2015
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-28
28
Наукова стаття
Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві
Корнілова Ірина Миколаївна
Святненко Вікторія Юріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.45-52
29
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент і маркетинг. Робоча навчальна програма дисципліни зі спеціальності 7.03020401 – "Міжнародна інформація"
Святненко Вікторія Юріївна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-27
30
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент і маркетинг. Робоча навчальна програма дисципліни зі спеціальності 7.03020201 – "Міжнародне право"
Святненко Вікторія Юріївна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-27
31
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент і маркетинг. Навчальна програма дисципліни зі спеціальності 7.03020401 – "Міжнародна інформація"
Святненко Вікторія Юріївна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-14
32
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент і маркетинг. Навчальна програма дисципліни зі спеціальності 7.03020201 – "Міжнародне право"
Святненко Вікторія Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-14
33
Навчально-методичний комплекс
“Менеджмент і маркетинг” . Навчальна програма дисципліни зі спеціальності 7.03020601 – "Міжнародний бізнес"
Святненко Вікторія Юріївна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-10
34
Навчально-методичний комплекс
“Менеджмент і маркетинг”. Робоча програма дисципліни зі спеціальності 7.03020601 – "Міжнародний бізнес"
Святненко Вікторія Юріївна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-23
35
Наукова стаття
Маркетингові технології як засіб ефективного розвитку вітчизняних підприємств
Святненко Вікторія Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.44-49
36
Тези
Фактори інтенсифікації інноваційного розвитку промислових підприємств
Святненко Вікторія Юріївна
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.7-8
37
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу "Менеджменту" для студентів неекономічних спеціальностей геологічного факультету. Зі змінами й доповненнями
Святненко Вікторія Юріївна
2013
Київ: Аграр Медіа Груп
т.1 в.1 c.1-105
38
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу "Менеджмент і маркетинг" (І частина) для студентів відділення післядипломної освітиальностей
Святненко Вікторія Юріївна
2013
Київ: Аграр Медіа Груп
т.1 в.1 c.1-98
39
Наукова стаття
Актуалізація ідей Й.А.Шумпетера у сучасному менеджменті інноваційної діяльності
Святненко Вікторія Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.52.0000
40
Наукова стаття
Складові ефективної організації управлінської праці на підприємстві
Святненко Вікторія Юріївна
2013
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.42-47
41
Матеріали конференції
Цінність ідей Й. Шумпетера в становленні теорії інноваційного розвитку
Святненко Вікторія Юріївна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
c.54-59
42
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічні основи маркетингу та менеджменту" для студентів неекономічних спеціальностей
Святненко Вікторія Юріївна
2012
Київ: Аграр Медіа Груп
т.1 в.1 c.1-118
43
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу "Основи менеджменту" для студентів неекономічних спеціальностей
Святненко Вікторія Юріївна
2012
Київ: Аграр Медіа Груп
т.1 в.1 c.1-68
44
Наукова стаття
Практичні аспекти впровадження інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах
Нетреба Ірина Олександрівна
Святненко Вікторія Юріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.26.0000
45
Наукова стаття
Маркетинговые исследования как эффективная информационная составляющая управленческой системы.
Святненко Вікторія Юріївна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.63-65
46
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
47
Наукова стаття
Особливості маркетингового підходу до формування цінової політики.
Святненко Вікторія Юріївна
2010
Зб. наукових праць. Херсон
c.130-135
48
Наукова стаття
Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності
Святненко Вікторія Юріївна
2011
Організація інформаційної діяльності в умовах становлення і розвитку інноваційної економіки: Науково-практичний семінар з підвищення кваліфікації
c.18-39
49
Наукова стаття
Принципи та цілі формування цінової політики підприємства
Святненко Вікторія Юріївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.81.0000
50
Тези
A Leadingout of New Products to the Bank Services Market in Ukraine
Святненко Вікторія Юріївна
2011
Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері: всеукраїнська науково-практична конференція
c.123
51
Наукова стаття
Чинники підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах глобалізації
Святненко Вікторія Юріївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.131.0000
52
Тези
Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України за період з 2000 по 2009 роки
Святненко Вікторія Юріївна
2010
Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи
c.74-76

Повернення до списку

Вгору