Автори, співробітники Університету

Святун Олена Володимирівна

Ідентифікатор автора: 40464
Кількість пошукових запитів автора: 842

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Порівняльного та європейського права
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 83, з них наукових статей (наукові публікації) - 55, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Розділ 1. Особливості функціонування Суду Європейського Союзу. // Суд Європейського Союзу: особливості функціонування та правові позиції / упоряд. Л. В. Сидорова ; за заг. наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. К. В. Смирнової
Святун Олена Володимирівна
2020
Київ : Видавничий Дім «Ратіо Деціденді»
c.7-17
2
Навчальний посібник
Вирішення спорів в праві ЄС. Конспект лекцій
Святун Олена Володимирівна
2020
К.: ІМВ
c.1-121
3
Навчальний посібник
Dispute Settlement in EU Law. Compilation of lections
Святун Олена Володимирівна
2020
К.: ІМВ
c.1-131
4
Наукова стаття
Відповідність законодавства України положенням права ЄС про тимчасово відряджених працівників
Святун Олена Володимирівна
2019
Український часопис міжнародного права
в.3 c.115-122
5
Наукова стаття
EU-Ukraine Association Agreement Implementation Coordination Mechanism
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2020
ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS
в.142 c.50-61
6
Наукова стаття
Розвиток науки європейського права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2018
Український часопис міжнародного права
в.3 c.16-29
7
Наукова стаття
Директива Європейського Парламенту та Ради 2014/67/ЄС від 15 травня 2014 року про застосування Директиви Ради 96/71/ЄС про відрядження працівників, що здійснюється в рамках надання послуг, та внесення змін до Регламенту (ЄС) 1024/2012 про адміністративну
Святун Олена Володимирівна
2018
Український часопис міжнародного права
в.2 c.69-86
8
Тези
Імплементація директиви ЄС щодо тимчасово відряджених працівників в Україні
Святун Олена Володимирівна
2019
Журнал європейського і порівняльного права
в.11 / 3-4 c.39-46
9
Тези
Співвідношення громадянства Європейського Союзу та національного громадянства держав-членів
Святун Олена Володимирівна
2018
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. ст. К.: Логос
c.196-199
10
Наукова стаття
Імплементація директиви 2010/18/EU про відпустку по догляду за дитиною в державах-членах ЄС
Святун Олена Володимирівна
2017
Журнал європейського і порівняльного права
в.6 c.24-41
11
Наукова стаття
Правове регулювання нічної праці в Європейському Союзі та практика окремих його держав-членів щодо імплементації цих стандартів
Святун Олена Володимирівна
2017
Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
c.317-338
12
Розділ монографії
Protection of Human Rights in the European Union // The Convergence of the Fundamental Rights in Europe Reiner A. ed. by. Monograph.
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
2016
Springer Dordrecht
c.185-197
13
Тези
Практика держав-членів ЄС щодо імплементації Директиви Ради 2010/18/ЄС про відпустку по догляду за дитиною
Святун Олена Володимирівна
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.78-81
14
Наукова стаття
Право на свободу мирних зібрань в праві Європейського Союзу
Святун Олена Володимирівна
2015
Наукові записки. 2015. Том 168 Юридичні науки Києво-Могилянська академія
т.168 c.85-88
15
Наукова стаття
Актуальні питання імплементації європейських норм щодо правового обігу тютюнових виробів в Україні
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Журнал порівняльного і європейського права [Електронне фахове видання]
в.В.2
16
Тези
Вибори до Європейського парламенту в держава-членах ЄС: порівняльно-правовий аспект
Святун Олена Володимирівна
2015
Сучасні проблеми порівняльного правознавства: збірник праць
c.186-188
17
Монографія
Європейські цінності як істотний елемент договорів Європейського Союзу з третіми країнами
Святун Олена Володимирівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.444-457
18
Монографія
Ядерні гарантії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та їх зв"явок із Будапештським меморандумом
Святун Олена Володимирівна
2014
Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право
c.233-241
19
Наукова стаття
Організаційно-правовий механізм захисту прав людини в Європейському Союзі
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.117 c.0.0000
20
Наукова стаття
История становления и развития науки европейского права в Украине
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Право України
т.1 c.198.0000
21
Наукова стаття
История становления и развития науки права Совета Европы в Украине
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2013
Право України
т.1 c.218.0000
22
Наукова стаття
Європейська громадянська ініціатива
Святун Олена Володимирівна
2014
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки
т.155 c.45-48
23
Наукова стаття
Діалоги з прав людини як інструмент зовнішньої політики Європейського Союзу
Святун Олена Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.2 c.45-47
24
Наукова стаття
Будапештський меморандум та його співвідношення із Договором про нерозповсюдження ядерної зброї
Святун Олена Володимирівна
2014
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
т.20 c.15-20
25
Наукова стаття
The Role of Human Rights Clause in the EU Agreements with Third Countries
Святун Олена Володимирівна
2014
Uniwersalny i Regionalny wymiar ochrony praw czlowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiazania. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe
т.1 c.643–653
26
Довідник
Коментар до Акту про обрання членів європейського парламенту загальним прямим голосуванням, Регламенту 2004/2003 про статус та фінансування політичних партій на європейському рівні, Хартії основних прав ЄС
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Шпакович Ольга Миколаївна
2013
Право України
c.935-1052
27
Монографія
The Implementation of the Human Rights Universality Principle in Ukraine // The Universalism of Human Rights
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2013
Springer Dordrecht Heidelberg New York London
т.1 c.1-424
28
Наукова стаття
Implementation of International Standards of Combating Trafficking in Human Beings in Ukraine. / Olena Sviatun. // Wplyw standartow miedzynarodowych na rozwoj demokracji i ochrone praw czlowieka. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013
Святун Олена Володимирівна
2013
Невідоме
т.3 c.410.0000
29
Наукова стаття
Вопросы присоединения европейского союза к европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод / Е.В. Святун // Государственное, политическое и правовое пространство современной Европы / под. ред. профессора А.Ю.Саломатина. – Пенза, 2013
Святун Олена Володимирівна
2013
Невідоме
т.1 c.29.0000
30
Наукова стаття
Розвиток викладання права Європейського Союзу в Україні
Святун Олена Володимирівна
2013
Український часопис міжнародного права
т.1 c.112.0000
31
Наукова стаття
Механізми Європейського Союзу щодо протидії дискримінації за ознаками раси та етнічного походження
Святун Олена Володимирівна
2013
Український часопис міжнародного права
т.1 c.192.0000
32
Наукова стаття
Принцип поваги до прав людини як європейська цінність в міжнародних договорах ЄС з третіми країнами
Святун Олена Володимирівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2 c.134.0000
33
Наукова стаття
Розвиток викладання права Європейського союзу в Україні
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Український часопис міжнародного права
c.112-118
34
Наукова стаття
Діяльність Європейського Союзу щодо протидії сучасним формам рабства
Святун Олена Володимирівна
2013
Європейське право: дод. до журн. "Право України"
в.1 c.139-145
35
Наукова стаття
Історія становлення і розвитку науки європейського права в Україні – Частина ІІ. Історія становлення та розвитку науки права Ради Європи в Україні
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2013
Європейське право: дод. до журн. "Право України"
в.2 c.196-216
36
Наукова стаття
Діалоги з прав людини як інструмент зовнішньої політики Європейського Союзу
Святун Олена Володимирівна
2013
Сучасні механізми захисту прав людини (до 75-ліття професора Володимира Василенка. – К.: ВД «Києво-Могилянська Академія»
c.89-96
37
Наукова стаття
Правове регулювання україно-російських консульських зносин
Святун Олена Володимирівна
2013
Український часопис міжнародного права. Спецвипуск «Правові аспекти україно-російських відносин на сучасному етапі»
c.66-71
38
Наукова стаття
Закріплення права людини на воду та санітарію в міжнародному та європейському праві
Святун Олена Володимирівна
2013
Наукові записки. Юридичні науки. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
т.144 c.86-92
39
Тези
Діяльність Європейського Союзу щодо протидії дискримінації за ознаками раси та етнічного походження
Святун Олена Володимирівна
2012
40
Тези
Політика Європейського Союзу щодо запобігання та протидії торгівлі людьми. / О.В. Святун. // Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками : матер. міжн. наук.-практ. конф. (12.04.2012 р.)
Святун Олена Володимирівна
2012
41
Тези
Роль та значення європейських цінностей в проекті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Святун Олена Володимирівна
2013
Асоціація України з Європейським Союзом: правові аспекти. Матеріали міжнародної наукової конференції
c.44-46
42
Наукова стаття
Protection of Human Rights in the European Union
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
2011
Право України
c.346.0000
43
Наукова стаття
Реформування механізму протидії торгівлі людьми в Європейському Союзі // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наук. праць / За ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Гриценка, О.К.Маріна; упор. О.В.Кресін, І.М.Ситар
Святун Олена Володимирівна
2011
44
Наукова стаття
Наближаємо європерспективу, дбаємо про національні інтереси
Святун Олена Володимирівна
Шпакович Ольга Миколаївна
2012
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
c.28.0000
45
Наукова стаття
Правовий статус європейських політичних партій: порівняльно-правовий аспект// Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наук. праць / за ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Гриценка, О.К.Маріна; упор. О.В.Кресін, І.М.Ситар
Святун Олена Володимирівна
2012
46
Наукова стаття
Історія становлення та розвитку науки європейського права в Україні
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2012
Науково-практичний фаховий журнал "Європейське право"
c.161.0000
47
Наукова стаття
The Implementation of Human Rights Universality Principle in Ukraine // The Universalism of Human Rights / Arnold, Rainer (Ed.)
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2013
Heidelberg, Ntw York, London: Springer Dordrecht
c.405.0000
48
Тези
Реформування Європейського суду з прав людини в контексті приєднання ЄС до Європейської конвенції з прав людини
Святун Олена Володимирівна
2012
Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: Міжнародна науково-практична конференція
c.178-187
49
Наукова стаття
Діяльність ООН щодо протидії сучасним формам рабства
Святун Олена Володимирівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.96 c.129.0000
50
Наукова стаття
Захист прав людини в Європейському Союзі
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
2011
Право України
в.6 c.85-100
51
Наукова стаття
Защита прав человека в Європейском Союзе
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
2011
Право Украины
в.9-10 c.260-284
52
Тези
Протидія торгівлі людьми в ЄС: еволюція правового механізму
Святун Олена Володимирівна
2011
Проблеми порівняльного правознавства: збірник матеріалів наукових доповідей
c.25-27
53
Тези
Реформування механізму протидії торгівлі людьми в Європейському Союзі
Святун Олена Володимирівна
2011
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. ст. К.: Логос
c.285-291
54
Тези
Універсальний міжнародно-правовий механізм протидії торгівлі людьми
Святун Олена Володимирівна
2011
Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.72-75
55
Наукова стаття
Правові питання виконання Україною зобовязань за Європейською соціальною хартією (переглянутою)
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2010
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.6 c.122.0000
56
Наукова стаття
Імплементація Європейської соціальної хартії в Україні: проблеми виконання взятих зобов'язань//Зб. статей "Європейське право та порівняльне правознавство"
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2010
57
Наукова стаття
Принцип універсальності та культурний релятивізм: імплементація міжнародних стандартів прав людини в Україні
Святун Олена Володимирівна
2010
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.10 c.115-120
58
Наукова стаття
:The principle of human rights universality and implementation of universal and regional human rights standards in Ukraine
Святун Олена Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2010
Матеріали XVIII Міжнародного конгресу з порівняльного права
c.1-15
59
Тези
Місце Європейської конвенції з прав людини в правовій системі Європейського Союзу
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2010
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейських цінностей: Міжнародний круглий стіл
c.138-141
60
Тези
Інститут європейського омбудсмана
Святун Олена Володимирівна
2010
Актуальні проблеми державотворення в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених.
т.3 c.87-88
61
Тези
Вплив міграційної політики на запобігання торгівлі людьми в рамках Європейського Союзу
Святун Олена Володимирівна
2010
Актуальні проблеми адміністративного законодавства України: шляхи його вдосконалення: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 в.3 c.287-294
62
Тези
Роль Європейського парламенту в сфері забезпечення та захисту прав людини
Святун Олена Володимирівна
2010
Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених.
т.2 c.126-128
63
Наукова стаття
Захист свободи вираження поглядів та інформації в праві Європейського Союзу
Святун Олена Володимирівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.80 c.162.0000
64
Наукова стаття
Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах
Святун Олена Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.37 c.66.0000
65
Наукова стаття
Діяльність Ради Європи щодо протидії сучасним формам рабства
Святун Олена Володимирівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.83/2 c.85-100
66
Наукова стаття
Место демократических принципов и защиты прав человека в договорах ЕС с третьими странами
Святун Олена Володимирівна
2009
Der Zusammenhang von Rechtsstaat und Demokratie aus deutscher, ukrainischer und europäischer Sicht. Veröffentilichung im Rahmen des Deutsch-Ukrainischen DAAD-Seminars
c.110-126
67
Словник
Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Шевченко Лариса Іванівна
Шпакович Ольга Миколаївна
2010
68
Словник
Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права
Дайнеко Валентина Вікторівна
Святун Олена Володимирівна
2009
Арій
69
Тези
Співвідношення права ЄС та Європейської конвенції з прав людини
Святун Олена Володимирівна
2009
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. ст. К.: Логос
c.652-655
70
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання боротьби з торгівлею людьми
Святун Олена Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.40 c.77.0000
71
Наукова стаття
Історія правового закріплення протиправності торгівлі людьми
Святун Олена Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.41 c.150.0000
72
Наукова стаття
Механізми ЄС у галузі боротьби зторгівлею людьми
Святун Олена Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.43 c.80.0000
73
Наукова стаття
Методи запобігання торгівлі людьми у рамках Ради Європи
Святун Олена Володимирівна
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.45 c.140.0000
74
Наукова стаття
Проблема правового регулювання протидії нелегальній міграції в рамках Європейського Союзу на прикладі боротьби з торгівлею людьми
Довжук Олена Володимирівна
Святун Олена Володимирівна
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.71 c.84.0000
75
Наукова стаття
Сотрудничество Европейского Союза и Украины в сфере предупреждения и противодействия торговле людьми
Святун Олена Володимирівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.77 c.142.0000
76
Тези
Боротьба з торгівлею людьми в ЄС // Актуальні аспекти європейського права в контексті розширення Європейського Союзу: тези доповідей науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених та викладачів
Святун Олена Володимирівна
2004
77
Наукова стаття
Інституційні механізми ЄС у галузі боротьби з торгівлею людьми
Святун Олена Володимирівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.29-30 c.140-143
78
Наукова стаття
Діяльність Європейського Суду у сфері боротьби з торгівлею людьми
Святун Олена Володимирівна
2004
Співробітництво держави та громадськості з питань протидії торгівлі людьми: Зб. наук. пр. К.; Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ
c.101-110
79
Наукова стаття
Методи запобігання торгівлі людьми у рамках Ради Європи
Святун Олена Володимирівна
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.45/2 c.158-164
80
Тези
Боротьба з торгівлею людьми в ЄС
Святун Олена Володимирівна
2004
Актуальні аспекти європейського права в контексті розширення Європейського Союзу: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
c.83-90
81
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання боротьби з торгівлею людьми
Святун Олена Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.40/2 c.77-81
82
Наукова стаття
Історія правового закріплення протиправності торгівлі людьми
Святун Олена Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.41/2 c.150-159
83
Наукова стаття
Механізми ЄС у галузі боротьби з торгівлею людьми
Святун Олена Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.43/2 c.80-84

Повернення до списку

Вгору