Автори, співробітники Університету

Святюк Юлія Вікторівна
Iuliia Sviatiuk

Ідентифікатор автора: 40465
Кількість пошукових запитів автора: 830

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Іноземних мов
Посада: доцент, асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 3, підручників - 1, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Лінгвокогнітивний аспект категоризації етнічних груп у англійській мові
Петровський Микола Васильович
Рубан Лариса Миколаївна
Святюк Юлія Вікторівна
2019
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету
в.30 c.188-192
2
Матеріали конференції
Ethnic Diversity Dimension of Cross-Cultural Communication
Святюк Юлія Вікторівна
2019
Канада: м. Гамільтон
в.1 c.33
3
Підручник
Підручник з англійської мови для студентів ІІІ-IV курсів Економічного факультету за фахом "Економіка"
Олійник Ірина Валентинівна
Петровський Микола Васильович
Святюк Юлія Вікторівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
в.1 c.1-311
4
Праці конференції
Формування міжкультурної компетенції через засвоєння етнокультурної своєрідності фразеологічних одиниць
Святюк Юлія Вікторівна
2019
Формування міжкультурної компетенції через засвоєння етнокультурної своєрідності фразеологічних одиниць, НАУ
в.1 c.78
5
Наукова стаття
Use of information and communication technologies (ICT) as an instrument for increasing cognitive activity of students of economic specialties to foreign language learning
Олійник Ірина Валентинівна
Рубан Лариса Миколаївна
Святюк Юлія Вікторівна
2017
European Humanities Studies: State and Society Europejskie Studia Humanistyczne. Państwo i Społeczeństwo
в.4 c.61-74
6
Навчальний посібник
Особливості перекладу економічних текстів. Translation of Economic Texts
Святюк Юлія Вікторівна
Славова Людмила Леонардівна
2016
К.: Знання України
в.1 c.1-207
7
Наукова стаття
Формування позитивного образу ІТ компанії засобами сучасної англійської мови (на матеріалі інтернет-оголошень про роботу)
Святюк Юлія Вікторівна
2016
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики
в.11-12, 2 c.75-79
8
Наукова стаття
National Stereotypes In Phraseological Units With Ethnic Names
Святюк Юлія Вікторівна
2017
Studia Slawiscyczne. Etnolingwiscyka i Komunikacja Miedzykulturowa
в.1 c.59-67
9
Навчальний посібник
Translation of Economic Texts
Святюк Юлія Вікторівна
Славова Людмила Леонардівна
2016
Знання
c.1-208
10
Праці конференції
Фразеологічна репрезентація багатонаціонального світу англійців
Святюк Юлія Вікторівна
2016
ТОВ "Кондор-Видавництво"
т.1 в.1 c.123-128
11
Навчальний посібник
Advanced Economic Issues
Святюк Юлія Вікторівна
2015
Видавництво Ліра-К (монографія)
т.1 c.1-152
12
Наукова стаття
Етнічна ідентичність та національна толерантність в англійській мові
Святюк Юлія Вікторівна
2015
Збірник ХНПУ им. Г.С.Сковороди. - Харків
т.39 c.182-187
13
Наукова стаття
Business Correspondence Style and Format
Святюк Юлія Вікторівна
2015
Theoretical & Applied Science
т.9 c.83-88
14
Праці конференції
Тактико-стратегічний аспект міжетнічної взаємодії
Святюк Юлія Вікторівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.146-149
15
Тези
Вивчення етнокультурної своєрідності фразеологічних одиниць з етнонімами як умова формування міжкультурної компетенції
Святюк Юлія Вікторівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.52-54
16
Монографія
Лингвоконцептология : перспективные направления
Святюк Юлія Вікторівна
2013
Луганськ: НГУ (монографія)
c.1-624
17
Наукова стаття
Концепт «иностранец» в семантическом пространстве английского языка
Святюк Юлія Вікторівна
2013
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.84-91
18
Праці конференції
Race Relations and Ethnic Names in Cross-cultural Communication
Святюк Юлія Вікторівна
2012
1 st INTERNETIONAL CONFERENCE OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND WATER MANAGEMENT, Szarvas, Hungary
т.1 c.61-64
19
Монографія
Етнономінації у дзеркалі міжкультурної комунікації
Святюк Юлія Вікторівна
2011
20
Монографія
Етнономінації у дзеркалі міжкультурної комунікації
Святюк Юлія Вікторівна
2011
К. : Логос
т.1 c.1-192
21
Словник
Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови)
Святюк Юлія Вікторівна
2011
К. : Логос
т.1 c.1-263
22
Навчальний посібник
Англійська мова для економістів. English for Economists.
Святюк Юлія Вікторівна
2009
К. : Логос
т.1 c.1-144
23
Навчальний посібник
English for International Business
Святюк Юлія Вікторівна
2009
"Освіта України"
т.1 c.1-216
24
Наукова стаття
Прояви ксенофобії та політичної коректності у мовній картині світу британців
Святюк Юлія Вікторівна
2009
Культура народов Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр “Крым”
т.168 c.221-223
25
Наукова стаття
Комунікативні стратегії міжетнічної взаємодії (на матеріалі сучасної англійської мови)
Святюк Юлія Вікторівна
2009
Видавничий дім Дмитра Бураго
т.11 c.127-132
26
Матеріали конференції
Функції етнічних стереотипів у міжкультурній комунікації
Святюк Юлія Вікторівна
2008
27
Навчальний посібник
“Міжурядові трансферти” для студентів економічного факультету
Святюк Юлія Вікторівна
2008
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-53
28
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичні матеріали з англійської мови до теми “Міжнародні компанії” для студентів економічного факультету
Святюк Юлія Вікторівна
2008
"Освіта України"
т.1 c.1-50
29
Наукова стаття
Race relations and intercultural communication
Святюк Юлія Вікторівна
2008
Міжкафедральний збірник наукових праць "Іноземні мови на природничих факультетах" Київ
т.3 c.117-121
30
Наукова стаття
Лінгвокогнітивний аспект категоризації етнічних спільнот у сучасній англійській мові
Святюк Юлія Вікторівна
2008
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
т.4 c.463-466
31
Наукова стаття
Лінгвокультурологічні особливості міжетнічного спілкування британців з іноземцями
Святюк Юлія Вікторівна
2006
Іноземні мови на природничих факультетах.Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.20-24
32
Наукова стаття
Функціонування етнономінацій у сучасній Британській художній прозі: тактико-стратегічний аспект
Святюк Юлія Вікторівна
2005
33
Матеріали конференції
Лінгвокогнітивний статус етнонімів сучасної англійської мови
Святюк Юлія Вікторівна
2004
34
Наукова стаття
Фреймове представлення ситуації номінації та характеристики іноземця (на матеріалі сучасної англійської мови)
Святюк Юлія Вікторівна
2004
35
Наукова стаття
Лінгвокогнітивний аспект утворення етнічних прізвиськ на основі власних імен (на матеріалі сучасної англійської мови)
Святюк Юлія Вікторівна
2004
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.4 c.161-167
36
Наукова стаття
Реалізація комунікативної стратегії ідентифікації національної приналежності особи у ситуації міжетнічної взаємодії
Святюк Юлія Вікторівна
2004
37
Наукова стаття
Лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти етнонімів у сучасній англійській мові
Святюк Юлія Вікторівна
2003
Слов'янський вісник. Зб.наук.пр. Рівне, Інститут слов'янознавства Київського славістичного університету
т.3 c.53-57
38
Наукова стаття
Етнокультурна специфіка вербалізації концепту (на матеріалі сучасної англійської мови)
Святюк Юлія Вікторівна
2003
39
Матеріали конференції
Mental and Cultural Stereotypes in Ethnic Nomination
Святюк Юлія Вікторівна
2002
40
Наукова стаття
Мовний та лінгвокультурологічний аспекти етнономінації в сучасній англійській мові
Святюк Юлія Вікторівна
2002
Київ:Видавничий дім Бураго
т.5 c.143-148
41
Наукова стаття
Національно-культурні стереотипи як складові англомовної картини світу
Святюк Юлія Вікторівна
2002
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUPAX
т.6 c.491-495

Повернення до списку

Вгору