Автори, співробітники Університету

Семашко Тетяна Федорівна
Semashko Tetyana Fedorivna

Ідентифікатор автора: 40487
Кількість пошукових запитів автора: 986

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Української мови та прикладної лінгвістики

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: стереотипізація в мові / фразеологія /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Мовні стереотипи із сенсорним компонентом в українській лінгвокультурі
Семашко Тетяна Федорівна
2016
Видавництво «Арт Економі»
c.1-480
2
Наукова стаття
Лексикографічна фіксація механізмів творення перцептивних етнокультурних стереотипів
Семашко Тетяна Федорівна
2016
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.1/46 c.78-91
3
Наукова стаття
Перцептивний образ фізичної краси українців в аспекті етнічної стереотипізації
Семашко Тетяна Федорівна
2016
Лінгвістичні дослідження
c.130-136
4
Наукова стаття
Перцептивний компонент у структурі етнокультурних стереотипів-вестизмів
Семашко Тетяна Федорівна
2015
Вісник Донецького національного університету. – Серія Б. Гуманітарні науки
в.1-2 c.239-245
5
Наукова стаття
Значеннєва площина прикметника великий у структурі етнокультурного стереотипу (на матеріалі української літературної мови XVI - першої половини XVII ст.)
Семашко Тетяна Федорівна
2015
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.1(45) c.60-69
6
Наукова стаття
Стереотипи української етносвідомості у візуальному секторі поетики Тараса Шевченка
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Література та культура Полісся
т.2 c.244-253
7
Наукова стаття
Лінгво-філософське осмислення міфологічних коренів стереотипу в аспекті вивчення змісту природи текст
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.11 c.57-61
8
Наукова стаття
Мовна стереотипізація: стратегії виявлення та реалізації етнічних стереотипів у художньому тексті
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.349-358
9
Наукова стаття
Когнітивна площина дослідження мовної категоризації та стереотипізації як її наслідку
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.48 c.110-113
10
Наукова стаття
Стереотип як засіб категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Мова і культура
т.17 c.263-270
11
Наукова стаття
Усталені сполучення з сенсорним компонентом в аспекті мовної стереотипізації
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.44 c.256-260
12
Наукова стаття
Место этностереотипов в современном языковом пространстве
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Научный потенциал
т.1 c.36-41
13
Наукова стаття
Лінгвістичні аспекти вивчення стереотипу як культурно-мовного феномена у сучасному мовознавстві
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Българска украинистика
т.4 c.29-39
14
Наукова стаття
Вербалізація етностереотипів сенсорного сприйняття в пісенних текстах
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Філологічні обрії
т.8 c.75-80
15
Наукова стаття
Образний потенціал органів перцепції у структурі усталених стереотипних номінацій
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Мова і соціум: етнокультурний аспект
c.22-24
16
Наукова стаття
Methods of Explication Conceptual Meanings of Cultural Stereotypes in the Literary Text
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Eastern European Scientific Journal
т.3 c.268-273
17
Наукова стаття
Тактильний модус перцепції у концепції етнокультурних стереотипів
Семашко Тетяна Федорівна
2015
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.45 c.355-360
18
Тези
Роль етнічних стереотипів у формуванні ментальної ідентичності
Семашко Тетяна Федорівна
2014
19
Тези
Етностереотипи зорового фрагменту сенсорного сприйняття у мові фольклору
Семашко Тетяна Федорівна
2014
20
Тези
Мовно-семантичне поле сенсорного сприйняття кольору в ідіостилі Тараса Шевченка (на прикладі творів романтичного періоду)
Семашко Тетяна Федорівна
2014
21
Наукова стаття
Лексико-семантична парадигма кольороназв у поетичному ідіолекті Тараса Шевченка (на матеріалі текстів балад)
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.8 c.63.0000
22
Наукова стаття
Конотація назв кольору як форма мовної інтерпретації художнього дискурсу
Семашко Тетяна Федорівна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.38 c.221-224
23
Наукова стаття
Стереотип как фрагмент языковой картины мира
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.2 c.176-179
24
Наукова стаття
Національний стереотип – посередник між сприйняттям, мисленням, мовою та культурою
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.42 c.145-148
25
Наукова стаття
Вплив символіки на формування колористичних концептів
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Актуальні проблеми науки та освіти: Матеріали ХVI підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ
т.1 c.306-309
26
Наукова стаття
Специфіка чуттєвого сприйняття та його мовна категоризація
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.127 c.156-160
27
Наукова стаття
Вербалізація інформації сенсорного сприйняття лексико-семантичного поля «запах»
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.285-288
28
Наукова стаття
Поетичний твір як тло для декодування назв сенсорного сприйняття
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Сімферополь, 2014)
т.1 c.65-70
29
Наукова стаття
Междисциплинарный генезис понятия «этнический стереотип»
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Science and Engineering C
т.2 c.102-105

Повернення до списку

Вгору