Автори, співробітники Університету

Сенчило Наталія Василівна
Senchylo Nataliia Vasilivna

Ідентифікатор автора: 40557
Author Identifier Number Scopus: 55975473500 →
Кількість пошукових запитів автора: 808

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра мікробіології та імунології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: вивчення особливостей імунобіологічної активності тейхоєвої кислоти Staphylococcus aureus

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 44, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Збудники інвазійних захворювань протозойної етіології
Сенчило Наталія Василівна
2020
К.: ВПЦ Сталь
2
Наукова стаття
Immunological hallmarks of cis-DDP-resistant Lewis lung carcinoma cells
Рудик Марія Петрівна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
2018
Cancer Chemotherapy and Pharmacology
т.81 в.2 c.373-385
3
Наукова стаття
Тейхоєва кислота модулює експресію Тoll-подібних рецепторів 4 у чутливих та резистентних до дії цисплатину лініях клітин дрібноклітинного раку легені
Гарманчук Людмила Василівна
Дробот Л.Б.
Сенчило Наталія Василівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.79 c.90-94
4
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до лабораторних занять зі спецкурсу «Генетика мікроорганізмів»
Зелена Павлина Павлівна
Сенчило Наталія Василівна
Файдюк Юлія Василівна
2018
К.: ВПЦ Сталь
5
Наукова стаття
Impact of epidermal growth factor or Toll-like receptor activation on mesenchymal-epithelial transition in bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells
Гарманчук Людмила Василівна
Дзержинський Микола Едуардович
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
Світіна (Оніщенко) Ганна Миколаївна
2018
Cytometry Part A
т.93 в.8 c.1-10
6
Наукова стаття
Morpho-Functional Characteristics of Bone Marrow Multipotent Mesenchymal Stromal Cells after Activation or Inhibition of Epidermal Growth Factor and Toll-Like Receptors or Treatment with DNA Intercalator Cisplatin
Гарманчук Людмила Василівна
Дзержинський Микола Едуардович
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
Степанов Юрій Володимирович
Світіна (Оніщенко) Ганна Миколаївна
2018
Cytometry Part A
c.1-10
7
Наукова стаття
The effect of intranasally administered TLR3 agonist Larifan on metabolic profile of microglial cells in rat with C6 glioma
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
2018
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.90 в.6 c.110-119
8
Тези
Fatty acid fractionation analysis of bacteria of Pseudomonas and Pantoea Genera
Зелена Павлина Павлівна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Файдюк Юлія Василівна
Юмина Юлія Михайлівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.115
9
Матеріали конференції
PUB077 The Antimetastatic and Antitumor Effect of Teichoic Acids from Cell Wall Biopolymers of Staphylococcus Aureus on Lewis Lung Carcinoma Model
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
2017
Journal of Thoracic Oncology
т.12 в.11 c.S2391
10
Наукова стаття
Чувствительность к ультрафиолетовому излучению грамотрицательных эпифитных бактерий из зоны отчуждения ЧАЭС
Зелена Павлина Павлівна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Юмина Юлія Михайлівна
2017
Мікробіологія і біотехнологія
в.1 c.94-104
11
Праці конференції
Anticancer Effect of Techoic Acids on Lewis Lung Carcinoma Model
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
2016
Journal of Thoracic Oncology
т.12 в.1 c.s843-s844
12
Матеріали конференції
Прояв пухлинних рис трансформованих клітин при впливах на сигнальні клітинні системи in vitro
Калмикова Олеся Олександрівна
Сенчило Наталія Василівна
2016
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.88 в.4 c.98
13
Наукова стаття
Tiechoic acids from Staphylococcus aureus enhance cytotoxic/cytostatic influence of bimetallic complex on primary tumor culture
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
2016
Journal of Thoracic Oncology
т.11 в.4 c.88-89
14
Наукова стаття
Морфо-функціональна характеристика трансформованих клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
c.31-36
15
Праці конференції
Teichoic acid from Staphylococcus aureus enhances the apoptotic cells stimulates the activity of succinate dehydrogenase in MCF-7 cells in unfed culture condition
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Сенчило Наталія Василівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Петрук Наталія Анатоліївна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
т.2 c.115-116
16
Тези
Influence of UV-C irradiation on suprival rate of Pseudomonas and Pantoea bacterial genera
Зелена Павлина Павлівна
Сенчило Наталія Василівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Юмина Юлія Михайлівна
Халлума Ахмед Імад Аббас
2016
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.2 c.17
17
Тези
Studies of adhesion properties of phytopathogenic bacteria isolated from European mistletoe (Viscum album L)
Зелена Павлина Павлівна
Сенчило Наталія Василівна
Юмина Юлія Михайлівна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.69
18
Матеріали конференції
Вплив росту карциноми легені Льюїс на цитотоксичну активність мононуклеарних спленоцитів мишей проти пухлинних клітин з різними біологічними властивостями
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.360
19
Матеріали конференції
Functional polarization of circulating phagocytes in mice with Lewis lung carcinoma after treatment with antineoplastic drug NSC631570
Остапченко Людмила Іванівна
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
2015
European Journal of Clinical Investigation
c.60
20
Матеріали конференції
Influence of tumor growth on cytotoxic activity of mononuclear splenic leukocytes in mice against tumor cells with different biological properties
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
2015
European Journal of Clinical Investigation
c.70
21
Наукова стаття
Вплив росту карциноми легені Льюїс на цитотоксичну активність ефекторів вродженого імунітету
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.1 c.111-117
22
Наукова стаття
Влияние противоопухолевого препарата NSC 631570 на функциональную поляризацию циркулирующих фагоцитов мышей с карциномой легкого Льюис
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
2015
Евразийский онкологический журнал
т.1 c.97-107
23
Наукова стаття
Морфо-функціональна характеристика трансформованних клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.19 c.31-36
24
Навчальний посібник
Збудники інфекційних захворювань бактеріальної етіології.
Сенчило Наталія Василівна
2013
Аграр Медіа Груп (монографія)
c.1-293
25
Навчальний посібник
Методичні рекомендації до семінарських занять із спецкурсу «Збудники інфекційних захворювань».
Сенчило Наталія Василівна
2013
http://biology.univ.kiev.ua/ua/kafedra-mikrobiologiji-ta-zagalnoji-imunologiji-vikladachi/991-senchilo-nataliya-vasilivna.html
c.1-45
26
Наукова стаття
Combined influence of teichoic acids from Staphylococcus aureus and heterometallik Cu/Cd ethylenediamine complex on peritoneal macrophages and tumor cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Сенчило Наталія Василівна
2014
Цитология и генетика
т.48 c.392-397
27
Тези
Adhesion potential, proliferation and the glucose absorption level of the HeLa cells under the influence of teichoic acid
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.121-122
28
Наукова стаття
Тейхоєва кислота StaphylococcusaureusWood 46 знижує адгезивний потенціал макрофагів та підсилює рівень інфільтрації лімфоцитів пухлиною
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Путніков Андрій В'ячеславович
Сенчило Наталія Василівна
2012
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.5 c.345-350
29
Праці конференції
Teichoic acid modulates the adhesive properties of MCF-7 tumor cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
2013
The Breast
c.29
30
Наукова стаття
Порівняльна оцінка впливу біополімерів Staphylococcus aureus на фенотипове і функціональне дозрівання дендритних клітин in vitro
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Швець Юлія Вікторівна
2012
Біотехнологія
т.5 c.126-132
31
Наукова стаття
Synergistic effect of microbe-associated molecules on human monocyte-derived dendritic cell maturation in vitro
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Швець Юлія Вікторівна
2012
Биополимеры и клетка
c.50-55
32
Наукова стаття
Вплив іонів свинцю на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів
Гарманчук Людмила Василівна
Сенчило Наталія Василівна
2012
Імунологія та алергологія
т.1 c.24-26
33
Наукова стаття
Вплив біополімерів S. aureus на фенотипове та функціональне дозрівання дендритних клітин людини in vitro
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Швець Юлія Вікторівна
2012
Biotechnologia Acta
c.112-118
34
Наукова стаття
Цитостатичний вплив на пухлинні клітини in vitro агентів з протипухлинним антиметастатичним ефектом
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Сенчило Наталія Василівна
2011
Фізика живого
c.51-53
35
Наукова стаття
Цитотоксичний вплив на пухлинні клітини in vitro агентів з протипухлинним та антиметастатичним ефектом
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Сенчило Наталія Василівна
2011
Фізика живого
т.19 в.2 c.51-53
36
Довідник
Методичні рекомендації до спецпрактикуму "Імуногенетика"
Сенчило Наталія Василівна
2011
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-50
37
Наукова стаття
Инактивированные микробные клетки Stahhylococcus Wood – 46 тoрмозят рост опухоли и усиливают инфильтрацию лимфоцитов опухоли
Гарманчук Людмила Василівна
Путніков Андрій В'ячеславович
Сенчило Наталія Василівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
2011
Імунологія таі алергологія
c.87-89
38
Наукова стаття
Комплексное исследование иммуномодулирующего влияния препаратов с ноотропным механизмом действия на иммунокомпетентные клетки
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Сенчило Наталія Василівна
2011
Журнал Академії Медичних Наук України
т.17 c.218-226
39
Матеріали конференції
Імуномодулюючий вплив інактивованих бактеріальних клітин Staphylococcus aureus Wood 46 на ріст первинної пухлини перещепленої карциноми легень Льюїс
Гарманчук Людмила Василівна
Путніков Андрій В'ячеславович
Святецька Віталіна Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Яворська Наталія Валеріївна
2010
Біологічні дослідження молодих вчених в Україні: мат-ли Х Всеукр.наук.конф.студентів та молодих науковців, 28-29 жовтня 2010 року.
c.49
40
Наукова стаття
Уровень циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови экспериментальных животных с индуцированным инсультом
Гарманчук Людмила Василівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
2010
Український журнал гематології та транфузіології
т.3 c.27-29
41
Наукова стаття
Influence of teichoic acid from s. aureus on metabolik activity of macrophages and cytotoxicаctiviti of splenocytes of vice bearing lewis lung carcinoma
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
2008
Experimental Oncology
т.30 c.212-223
42
Наукова стаття
Ефекти тейхоєвої кислоти Staphylococcus aureus при пухлинному рості
Рудик Марія Петрівна
Сенчило Наталія Василівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Сківка Лариса Михайлівна
2008
Биополимеры и клетка
т.24 c.212-217
43
Наукова стаття
Розробка імуноферментної тест-системи для діагностики захворювань стафілококової етіології
Гарманчук Людмила Василівна
Сенчило Наталія Василівна
Яворська Наталія Валеріївна
2008
Імунологія таі алергологія
c.95.0000
44
Вплив тейхоєвої кислоти стафілокока на ріст і метастазування карциноми Л’юїс
Рудик Марія Петрівна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
2006
Биополимеры и клетка
c.89.0000

Повернення до списку

Вгору