Автори, співробітники Університету

Сенчило Олександр Олексійович

Ідентифікатор автора: 40558
Кількість пошукових запитів автора: 203

Підрозділ:

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Сенчило Uncus dichotomus Elliott (Juncaceae) – новий адвентивний вид рослин для Закарпаття
Шевчик Василь Леонович
2018
Studia Biologica
т.1 в.12 c.135-139
2
Матеріали конференції
Проект организации территории Ботанического сада им.акад.А.В.Фомина: ключевые аспекты дальнейшего развития
Гайдаржи Марина Миколаївна
2017
материалы междун.научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси «Роль ботанических садов т дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира»
c.405-410
3
Матеріали конференції
Проект организации территории Ботанического сада им.акад.А.В.Фомина: ключевые аспекты дальнейшего развития
Гайдаржи Марина Миколаївна
2017
материалы междун.научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси «Роль ботанических садов т дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира»
c.405-410
4
Монографія
Національний природний парк “Синевир”. Рослинний світ
Шевчик Василь Леонович
2016
Фітосоціоцентр, Київ
т.10 c.1-332
5
Монографія
Академік О.В.Фомін – фундатор ботанічної науки в Україні ( присвячується 150-річчю з дня народження): монографія
Капустян Василь Васильович
2017
Київ
6
Тези
Current management directions in the O.V.Fomin Botanical Garden
2017
Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens: Botanic gardens – delivering public goods and supporting society
т.3 c.15
7
Монографія
Національний природний парк «Синевір». Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ.
Шевчик Василь Леонович
2016
Фітосоціоцентр, Київ
в.10
8
Наукова стаття
Нові місцезнаходження занесених до “Червоної книги України” макроміцетів у Карпатському Біосферному Заповіднику
Джаган Вероніка Володимирівна
Сенчило Олександр Олексійович
2015
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.70 c.59-66
9
Наукова стаття
Перші знахідки борошнисторосяного гриба Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma на Acer velutinum Boiss. в Україні
Джаган Вероніка Володимирівна
Сенчило Олександр Олексійович
2016
Інтродукція рослин
т.1 c.64-69
10
Матеріали конференції
Особливості проростання насіння Stipa capillata L. в умовах інтродукції
Голубенко Анастасія Володимирівна
Сенчило Олександр Олексійович
2015
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.146-147
11
Наукова стаття
Водна рослинність ділянки русла річки Удай в межах національного природного парку "Пирятинський"
Вашека Олена Володимирівна
Подобайло Анатолій Віталійович
Сенчило Олександр Олексійович
Шевчик Василь Леонович
2014
Заповідна справа в Україні
т.1 c.52-55
12
Наукова стаття
Водна рослинність ділянки русла р. Удай в межах національного природного парку "Пирятинський"
Вашека Олена Володимирівна
Подобайло Анатолій Віталійович
Сенчило Олександр Олексійович
Шевчик Василь Леонович
2014
Заповідна справа
т.20 c.52-55
13
Праці конференції
Створення експозиції комахоїдних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття: Матер. міжнар. наук. конф (20-24 трав., 2014). – Київ, 2014
Дідух Ганна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
Сенчило Олександр Олексійович
2014
14
Буклет
Рідкісні рослини Пирятинщини
Вашека Олена Володимирівна
Подобайло Анатолій Віталійович
Сенчило Олександр Олексійович
2013
Видавничий дім Асканія
c.1-32
15
Наукова стаття
Поширення та стан популяцій брандушки різнокольорової (Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae)) на Черкащині
Сенчило Олександр Олексійович
Шевчик Василь Леонович
2011
Проблеми збереження, відновлення та стабілізації степових екосистем
c.214.0000
16
Праці конференції
Рослини національного природного парку “пирятинський» під охороною Червоної книги України // Пирятинські екологічні читання»: матеріали Всеукраїнської екологічної науково-практичної конференції. 25 травня.2011 року. Пирятин, 2011.
Сенчило Олександр Олексійович
2011
17
Наукова стаття
Перша знахідка Laetisaria fuciformis (Mc Alpine) Burds. (Corticiaceae) в Україні.
Джаган Вероніка Володимирівна
Сенчило Олександр Олексійович
Сухомлин Марина Миколаївна
2010
Український ботанічний журнал
т.67 c.898-905
18
Матеріали конференції
Спецкурс «Молекулярная таксономия растений» как обязательный элемент подготовки студентов-ботаников в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка
Костіков Ігор Юрійович
Петльована (Бойко) Вікторія Ростиславівна
Сенчило Олександр Олексійович
2010
Народная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы преподавания ботанических дисциплин в ВУЗе
т.67
19
Наукова стаття
Обгрунтування "чорного списку" загрозливих для біорізноманіття інвазійних видів рослин в синтаксонах рослинності України
Карпенко Наталія Іванівна
Сенчило Олександр Олексійович
2008
20
Наукова стаття
Методологія характеристики синтаксонів як багатопараметричних систем
Сенчило Олександр Олексійович
2008
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки
c.344.0000
21
Наукова стаття
Isoeto-Nanojuncetea меженних оголень Лісостепового Дніпра
Сенчило Олександр Олексійович
2008
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки
c.334.0000
22
Тези
Синтаксономічна та флористична характеристика рослиного покриву заплави Лісостепового Дніпра // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: I міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-26 лютого 2009 р.
Сенчило Олександр Олексійович
2009
23
Тези
Антропічний елемент у ценофлорах рослинності лісостепової частини заплави Дніпра // Актуальні проблеми ботаніки та еколгії: матеріали міжнар. конф. молодих учених, Кременець, 11-15 серпня 2009 р.
Сенчило Олександр Олексійович
2009
24
Тези
Екологічний аналіз рослинності лісостепової частини заплави Дніпра // V ботанічні читання пам'яті Й.А.Пачоського: міжнар. наук. конф., Херсон, 28 вересня - 1 жовтня 2009 р.
Сенчило Олександр Олексійович
2009
25
Тези
Ценотична характеристика оселищ деяких рідкісних видів у лісостеповій частині заплави Дніпра // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: матеріали дев'ятої наук. конф. молодих учених, Львів, 1-2 жовтня 2009 р.
Сенчило Олександр Олексійович
2009
26
Наукова стаття
До питання класифікації екосистем
Сенчило Олександр Олексійович
2005
Український фітоценологічний збірник. Серія С: Фітоекологія
c.77.0000

Повернення до списку

Вгору