Автори, співробітники Університету

Серажим Катерина Степанівна

Ідентифікатор автора: 40567
Кількість пошукових запитів автора: 627

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Видавничої справи та редагування
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Засоби впливу агресії в політичному медійному дискурсі Укрвїни
Серажим Катерина Степанівна
2015
Інформаційний простір: українські реалії : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 19 грудня 2012 р.)
c.73-78
2
Матеріали конференції
Методи маніпулювання свідомістю аудиторії в сучасному політичному дискурсі
Серажим Катерина Степанівна
2015
Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives
c.43-46
3
Наукова стаття
Засоби впливу агресії в політичному медійному дискурсі Укрвїни
Серажим Катерина Степанівна
2015
Scientific Journal «Science Rise»
т.6 c.61-64
4
Наукова стаття
Композиція та архітектоніка тексту: принципи редакторського втручання
Серажим Катерина Степанівна
2014
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: науково-практичний журнал
т.6 c.95-100
5
Наукова стаття
. «Працюй, Катерино»
Серажим Катерина Степанівна
2014
Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка
т.4 c.204-206
6
Наукова стаття
Семантичний і семіотичний аспекти аналізу текстів
Серажим Катерина Степанівна
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.208-215
7
Наукова стаття
Від культури тексту до культури видання
Серажим Катерина Степанівна
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.52 c.54–62
8
Наукова стаття
Особливості редагування довідкових видань
Серажим Катерина Степанівна
2014
Журналістика. Філологія. Медіаосвіта : збірник наукових праць
c.201–204
9
Наукова стаття
Робота редактора з текстом : спроба аналізу причин виникнення помилок
Серажим Катерина Степанівна
2013
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: науково-практичний журнал
т.3 c.111-115
10
Наукова стаття
Культура читання в Україні
Серажим Катерина Степанівна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.55 c.44-52
11
Праці конференції
Журналістський текст: психологія творення патогенності // Інформаційний простір. Українські реалії: європейський вимір Матеріали Другої Міжн. наук.-прак. конф.
Серажим Катерина Степанівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.73.0000
12
Наукова стаття
Сучасні засоби репрезентації тексту (соціокомунікаційний аспект)// КиМУ, ДонНУ
Серажим Катерина Степанівна
2011
Невідоме
c.0.0000
13
Наукова стаття
Підготовка рекламних текстів до друку // Л.: ЛНУ
Серажим Катерина Степанівна
2011
Невідоме
c.0.0000
14
Наукова стаття
Скільки багато в одній жінці! / Катерина Серажим //Наукові читання Інституту журналістики. Присвячено 70-літтю від дня народження А.І. Мамалиги. 31 липня 2010 / За ред В.В. Різуна; Упоряд. І.М. Забіяка.
Серажим Катерина Степанівна
2011
15
Наукова стаття
Сучасні засоби репрезентації тексту (соціокомунікаційний аспект) // Світ соціальних комунікацій : науковий журнал / гол. ред. О.Холод. – Черкаси : КиМУ, ДонНУ
Серажим Катерина Степанівна
2010
16
Наукова стаття
Квалілогія тексту як підстава редакторської діяльності / Катерина Серажим // Журналістика, філологія та медіаосвіта
Серажим Катерина Степанівна
2009
17
Праці конференції
Структура тексту і принципи редакторського втручання // Наукові записки Інституту журналістики
Серажим Катерина Степанівна
2010
18
Наукова стаття
Дискурс і текст: наукова парадигма співвідношень / Катерина Серажим // Соціальні комунікації сучасного світу : Матеріали І Міжнародної конференції 19–20 лютого 2009 року.
Серажим Катерина Степанівна
2009
19
Наукова стаття
Коректність форми викладу інформації у засобах масової комунікації. Основні вимоги викладу інформації через ЗМК і особливості їх дотримання // Редактор і видавець (Наук.-практ. зб. / Гол. ред. М. Тимошик)
Серажим Катерина Степанівна
2007
20
Наукова стаття
Особливості використання традиційних методів навчання у вищій школі
Серажим Катерина Степанівна
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.29.0000
21
Наукова стаття
Семіотичний аспект аналізу тексту
Серажим Катерина Степанівна
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.27 c.86.0000
22
Наукова стаття
Семантичний аспект аналізу тексту
Серажим Катерина Степанівна
2007
Стиль і текст : науковий збірник
т.8 c.6.0000
23
Наукова стаття
Журналістикознавчий аспект аналізу тексту // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі
Серажим Катерина Степанівна
2008
24
Наукова стаття
Граматико-семантичний аналіз журнального тексту(логіко-поняттєвий комплекс і відносно завершений смисл)
Серажим Катерина Степанівна
2006
Наукові записки Інституту журналістики
c.121.0000
25
Наукова стаття
Традиційні методи навчання у вищій школі
Серажим Катерина Степанівна
2006
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.29.0000
26
Наукова стаття
Квалілогія як наука про якість тексту
Серажим Катерина Степанівна
2006
Українська журналістика
c.240.0000
27
Наукова стаття
Категорії оцінки й аргументації у публіцистичній мові газети
Серажим Катерина Степанівна
2004
28
Наукова стаття
Інтерв’ю з політиком як типовий жанр актуалізації сучасного політичного дискурсу
Серажим Катерина Степанівна
2004
29
Наукова стаття
Предикації як прояв наукової змістовності
Серажим Катерина Степанівна
2004
30
Наукова стаття
Типологічні особливості сучасної політичної афористики
Серажим Катерина Степанівна
2004
31
Наукова стаття
Дискурсивні моделі як відображення семантичних модусів реальності
Серажим Катерина Степанівна
2005
32
Наукова стаття
Фонові знання як необхідна передумова породження дискурсу
Серажим Катерина Степанівна
2005

Повернення до списку

Вгору