Автори, співробітники Університету

Серга Олеся Іванівна
Serga Olesia Ivanivna

Ідентифікатор автора: 40577
Кількість пошукових запитів автора: 580

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"
Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: системні дослідження адаптивних реакцій сортів озимої пшениці різних екотипів індукованих стресовими факторами. / фізіологічні та молекулярні механізми фосфорного живлення рослин, практичне використання фосфатмобілізуючих організмів для підвищення продуктивного та адаптивного потенціалу рослин /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Фенотипування за біохімічними маркерами фізіологічної відповіді рослин для скринінгу сортів озимої пшениці
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.2 в.23 c.42-47
2
Наукова стаття
Скринінг сортів озимої пшениці (Triticum aestivum l.) для пошуку генотипів з підвищеним адаптаційним потенціалом
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Макаренко Валентина Іванівна
Мусієнко Микола Миколайович
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Коваленко Марія Сергіївна
2017
Вісник аграрної науки.
т.11 c.38-42
3
Наукова стаття
Зміна морфометричних та фізіолого-біохімічних показників газоноутворюючих трав як механізм адаптації до дії важких металів
Серга Олеся Іванівна
2016
Наукові доповіді НУБіП України
в.3 (60) c.1-9
4
Наукова стаття
Активність ферментів каталази і пероксидази в листках й коренях поростків генотипів кукурудзи за дії грунтових гербіцидів та посухи
Серга Олеся Іванівна
2015
Наукові доповіді НУБіП України
в.№55 c.1-9
5
Наукова стаття
Effect of soil herbicides on the antioxidant system of maize vegetative organs during onthgenesis
Серга Олеся Іванівна
2016
Annals of Agrarian Science
т.14 в.2 c.95-98
6
Матеріали конференції
Glyco- and phospholipids of photosynthetic membranes of Fagopirum Esculentum moench. under phosphorus deficiency and preplant bacterization of seeds by phosphate mobilizing preparations
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2015
Microbiological aspects of optimizing the production process of cultured crops: International Scientific and Practical Internet Conference
c.56-57
7
Наукова стаття
Регулятори росту як ефективні засоби підвищення якісних показників насіння лікарських рослин
Серга Олеся Іванівна
2015
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
т.214 c.294-302
8
Наукова стаття
Утилізація вуглекислого газу за умов вирощування зернових культур з використанням регуляторів росту
Серга Олеся Іванівна
2014
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
т.204 c.56-65
9
Праці конференції
Індукція флуоресценції хлорофілу листків Deschampsia antarctica в умовах УФ-В випромінювання
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2015
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.118
10
Праці конференції
Glyco- and phospholipids of photosynthetic membranes of Fagopirum Esculentum moench. Uner phosphorus deficiency and preplant bacterization of seeds by phosphate mobilizing preparations
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2015
Microbiological aspects of optimizing the production process of cultured crops. Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference (Chernihiv, June 16-18, 2015)
c.56-57
11
Наукова стаття
Активність ферментів антиоксидантної системи в листках деревних видів рослин за умов підтоплення
Серга Олеся Іванівна
2013
Наукові доповіді “НУБІП” [Електронний ресурс]
т.5 c.1-8
12
Наукова стаття
Потужність розвитку фотосинтетичного апарату та врожайність рослин озимої пшениці за дії бензиламінопурину та пероксиду водню
Бацманова Людмила Михайлівна
Макаренко Валентина Іванівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2014
Физиология растений и генетика
т.5 c.413-419
13
Тези
Вплив інокуляції рослин озимої пшениці фосфатобілізувальними бактеріями на компоненти ліпід-пігментного комплексу листків
Бацманова Людмила Михайлівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
т.86 c.260
14
Тези
Пігментні системи рослин Kalanchoe blossfeldiana в умовах освітлення вузьким спектром випромінювання
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
2014
Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття (до 175-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна)
c.209
15
Монографія
Біологічні основи підвищення стійкості деревних рослин до абіотичних стресів
Серга Олеся Іванівна
2013
К.: РВЦ НУБіП України
c.1-44
16
Наукова стаття
Фітоценозорізноманітність Лісостепу України: Сучасний стан та перспективи збереження
Серга Олеся Іванівна
2012
Технологічні особливості охорони, збереження та лікування багатовікового історичного дерева «Дуба Максима Залізняка»». Збірка наукових праць.
c.37-48
17
Наукова стаття
Структура і компартментація полярних ліпідів мембран хлоропластів у здорових та уражених каштановою мінуючою міллю листках видів рослин Aesculus L.
Серга Олеся Іванівна
2013
18
Тези
Adaptation of winter wheat plants to phosphorus deficiency under preplant bacterization of seeds with phosphate-mobilizing microbes
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
2012
Interdisciplinary Scientific Conference “Adaptive strategies of living systems”, Novy Svet, Crimea, Ukraine, 11-16 June 2012
c.106-107
19
Тези
Індукування захисних реакцій овочевих культур проти хвороб за умов використання грибних глюканів
Серга Олеся Іванівна
2013
Сучасне овочівництво: освіта, наука, та інновації» присвяченої 80-річчю від дня народження академіка НААН та ВШ України Барабаша О.Ю.Матеріали науково-практичної конференції. Київ.- 13-14 грудня 2012
c.228-229
20
Монографія
Наукові основи регуляції стійкості деревних і газонних рослин до стресових чинників
Серга Олеся Іванівна
2012
Аграр Медиа Груп
т.1 c.1-310
21
Наукова стаття
Стан пшениці озимої за інокуляції мікроорганізмами з фосфатмобілізувальною здатністю
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2012
22
Наукова стаття
Гліко- і фосфоліпіди мембран листків гречки посівної в умовах дефіциту фосфору
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Фізіологія та біохімія культурних рослин
т.44 c.331-335
23
Наукова стаття
Стан пшениці озимої за інокуляції мікроорганізмами з фосфатмобілізувальною здатністю
Калініченко Олена Василівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
2011
Вісник аграрної науки.
т.11 c.26-29
24
Тези
Механізми регуляції стійкості деревних рослин до урбогенних стресових чинників. Рослини та урбанізація.//Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпропетровськ, 29-30 листопада 2011р.), - Дніпропетровськ, 2011, с.80-83.
Серга Олеся Іванівна
2011
25
Монографія
Наукові основи і практичні засади збереження, відтворення та підвищення стійкості зелених насаджень загального користування сельбищної частини київського мегаполісу
Серга Олеся Іванівна
2011
К.: РВЦ НУБіП України
c.1-54
26
Монографія
ДНК-маркери і способи оцінки стійкості видів та гібридів рослин роду гірко каштан (Aesculus L.) до каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella deschka et dimic.) в екологічних умовах київського мегаполісу
Серга Олеся Іванівна
2010
НУБіП України
c.0-29
27
Наукова стаття
Роль бактеризації насіння пшениці озимої мікроорганізмами з фосфат мобілізуючою здатністю
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2011
Посібник українського хлібороба
c.155-157
28
Праці конференції
Корекція морфофізіологічних показників і підвищення насінневої продуктивності рослин газонних трав регуляторами росту та мікроелементами
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
2011
Регуляція росту і розвитку рослин:фізіолого-біохімічніі генетичні аспекти: міжнародна наукова конференція
c.195-196
29
Тези
Оптимізація видового складу екологічно доцільних лучних угідь // Міжнародна наукова конференція, присвячена 65-річчу заснування ЮНЕСКО та ін. (Луганськ 20-21 червня 2011 р.).
Серга Олеся Іванівна
2011
30
Технологія застосування регуляторів росту, макро- і мікроелементів для підвищення адаптивного потенціалу, посухостійкості й приживлюваності саджанців деревних рослин в умовах водного та мінерального дефіциту (науково-практичні рекомендації), Київ - 2010
Серга Олеся Іванівна
2010
31
Наукова стаття
Активність ферментів антиоксидантної системи в листках рослин різних видів барбарису (berberis L.) за дії важких металів
Серга Олеся Іванівна
2010
Науковий вісник НАУ
32
Наукова стаття
Компоненти ліпід-пігментного комплексу листків озимої пшениці в умовах дефіциту фосфору.
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2010
Фізіологія та біохімія культурних рослин
т.42 c.450.0000
33
Наукова стаття
Класифікація степової рослинності Лісостепу України. Науковий вісник Ужгородського університету
Серга Олеся Іванівна
2010
Вісник Ужгородського національного університету
т.27 c.68.0000
34
Наукова стаття
Фітоценозорізноманітність Лісостепу України: Сучасний стан та перспективи збереження.
Серга Олеся Іванівна
2010
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Біологія
т.2 c.45.0000
35
Тези
Воздействие тяжелых металлов на активность энзиматического комплекса растений барбариса (Berberis L.) ХVIІ Межд. конф. студ.асп. и мол.уч. Ломоносов – 2010 секция «Биология» 20-22 апреля 2010 г.
Серга Олеся Іванівна
2010
36
Наукова стаття
Фітоценорізноманітність Лісостепу України: сучаснний стан та перспектива збереження .- Біоресурси і природокористування,- 2009
Серга Олеся Іванівна
2009
37
Вплив різних форм фосфорних добрив на родючість сірого лісового грунту та продуктивність короткоротаційної сівозміни
Серга Олеся Іванівна
2008
38
Наукова стаття
Реакція сіянців гіркокаштана звичайного (Aesculum hippocastanum L.) на високотемпературний стрес та способи її регуляції
Серга Олеся Іванівна
2007
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.1 c.171.0000
39
Наукова стаття
Стійкість сортів озимої пшениці до умов фосфорного забезпечення
Серга Олеся Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2007
Науковий вісник Національного аграрного університету
c.78.0000
40
Наукова стаття
Морфометричні показники природних популяцій золототисячника звичайного (Centarium erythraea raf.) в умовах Закарпаття
Серга Олеся Іванівна
2008
Науковий вісник Національного аграрного університету
41
Наукова стаття
Пероксидантна реакція рослин гібриду кукурудзи Кадр 267 МВ на сумісну дію гербіцидів та грунтової посухи
Серга Олеся Іванівна
2008
Науковий вісник Національного аграрного університету
42
Наукова стаття
Адаптивні реакції рослин пшениці озимої за умов фосфорного дефіциту грунту
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2008
Агроекологічний журнал
c.26.0000
43
Наукова стаття
Фізіологічні особливості сортів озимої пшениці степового екотипу в умовах Київського Полісся та Одеського степу
Грудіна Ніла Сергіївна
Мелешко Анатолій Олександрович
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
2008
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.117 c.174.0000
44
Наукова стаття
Морфрметрічні показники прриродних популяцій золототисячника звичайного (Centarium erythraea Raf.) в умовах Закарпаття
Серга Олеся Іванівна
2008
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.125 c.42.0000
45
Наукова стаття
Реалізація енергетичного потенціалу озимої пшениці за дії фосфатмобілізуючих преператів в умовах фосфорного дефіциту
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2008
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.125 c.176.0000
46
Наукова стаття
Adaptive reactions of photosynthetics membranes under phoaphate starvation// Physiologgia Plantarum, V.133
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2008
47
Праці конференції
Adaptive reactions of wheat photosynthetic membranes under phosphate starvation// XVI Congress of the Federatin of European Societies of Plant Biology (FESPB) Tampere, Finland 17-22 august 2008
Свєтлова Наталія Борисівна
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2008
48
Тези
Ефективність впливу рівня мінерального живлення на врожай зерна озимої пшениці в умовах посухи// Мат.Міжнар конф до 75-річчя Ботанічного саду Дніпропетровського нац.ун-ту
Серга Олеся Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2008
49
Тези
Агрофізіологія сортів озимої пшениці степового екотипу в різних кліматичних зонах// Мат.Міжнар конф. до 75-річчя Бот.саду Дніпропетровського нац.ун-ту
Грудіна Ніла Сергіївна
Макаренко Валентина Іванівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Серга Олеся Іванівна
Стороженко Володимир Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2008
50
Наукова стаття
Олександр Володимирович Брайон: відомий вчений – фізіолог рослин, педагог
Серга Олеся Іванівна
2007
Аграрна наука і освіта
51
Наукова стаття
Реакція cіянців гіркокаштана звичайного (Aesculum hippokastanum L.) на високотемпературний стрес та способи її регуляції
Серга Олеся Іванівна
2007
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.107 c.171.0000

Повернення до списку

Вгору