Автори, співробітники Університету

Сергєєва Діана Борисівна

Ідентифікатор автора: 40585
Кількість пошукових запитів автора: 463

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 6, підручників - 2, навчальних посібників - 11, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посібн.
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Алерта
2
Навчальний посібник
Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп.
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Алерта
3
Навчальний посібник
Робочий зошит для практичних та самостійних занять з розділу «Криміналістична техніка» навчальної дисципліни «Криміналістика»
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Алерта
4
Наукова стаття
Тактична операція у кримінальних провадженнях.
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ
в.1 c.40-50
5
Наукова стаття
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя
Сергєєва Діана Борисівна
Ткач Ольга Василівна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
6
Наукова стаття
Протидія злочинам у сфері міжнародного студентського обміну оперативними підрозділами: ґрунтовне дослідження проблем теорії та практики.
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
7
Наукова стаття
Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі. Вісник кримінального судочинства.
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
8
Наукова стаття
Види результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.68-79
9
Наукова стаття
Світоглядні методологічні засади теорії кримінального процесуального доказування.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Видавничий дім "Гельветика"
т.2 в.2
10
Наукова стаття
Перше фундаментальне наукове дослідження проблем методики розслідування злочинів у сфері будівництва.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.228-232
11
Наукова стаття
Sanctions as an Instrument for the Lottery Market Monopolization in Ukraine.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2018
Oxford Journal of Legal Studies.
в.4 (2) c.1237-1248
12
Наукова стаття
Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі.
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
13
Матеріали конференції
Проблемні питання конфіденційного співробітництва у кримінальному процесі
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства"
c.210-213
14
Матеріали конференції
Сучасна наукова концепція кримінального процесуального доказування
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання державотворення в Україні" (19 травня 2017 року)
т.2 c.293-295
15
Матеріали конференції
Правові та організаційні аспекти постановлення ухвали слідчим суддею про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Процесуальні аспекти досудового розслідування" 07 квітня 2017 року
c.197-199
16
Матеріали конференції
The influence of the victim of the course of preparatory proceedings in accordance to the code of Criminal Procedure of Ukraine - modern challenges
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Fifth International scientific conference on the topic of “The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings” (Wroclaw, 22 November 2016)
c.7
17
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит
Кучинська Оксана Петрівна
Сергєєва Діана Борисівна
Яновська Олександра Григорівна
2017
Алерта
18
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Алерта
19
Навчальний посібник
Криміналістична тактика
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Алерта
в.2-ге видання доповнене та перероблене
20
Навчальний посібник
Криміналістична тактика
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Алерта
в.2-ге видання доп. та перер.
21
Навчальний посібник
Криміналістична тактика
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Алерта
22
Наукова стаття
Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх: до визначення поняття
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.81-89
23
Наукова стаття
Забезпечення провадження негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні питання
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
в.1 c.39-46
24
Наукова стаття
Співвідношення криміналістичної методики та організації розслідування злочину
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
в.19 c.60-72
25
Наукова стаття
Проблемні питання реалізації процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.46 c.118-123
26
Наукова стаття
Співвідношення криміналістичної методики та організації розслідування злочину.
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
в.19
27
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: у 2 частинах.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
в.1 c.1-208
28
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: у 2 частинах.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
в.2 c.1-256
29
Монографія
Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
c.1-268
30
Монографія
Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
31
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
32
Навчальний посібник
Криміналістична тактика
Дунаєвська Людмила Григорівна
Набруско Марія Степанівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2016
Алерта
c.1-244
33
Наукова стаття
Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Вісник кримінального судочинства
c.113-123
34
Підручник
Розслідування окремих видів злочинів
Дунаєвська Людмила Григорівна
Набруско Марія Степанівна
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2015
Алерта
т.1 c.1-536
35
Матеріали конференції
Щодо визначення поняття результатів негласних слідчих (розшукових) дій
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Малиновські читання
т.1 c.273-275
36
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Алерта
т.1 c.1-272
37
Навчальний посібник
Розслідування масових заворушень
Сергєєва Діана Борисівна
2014
ВД “Дакор”
т.1 c.1-140
38
Навчальний посібник
Розслідування терористичних актів
Сергєєва Діана Борисівна
2014
ВД “Дакор”
т.1 c.1-160
39
Наукова стаття
Удосконалення процесуальної форми отримання доказів як один із чинників боротьби зі злочинністю
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Правова доктрина - основа формування правової системи держави
т.1 c.702-705
40
Наукова стаття
Поняття та сутність достовірності доказу як його необхідної властивості
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Юрист України
т.1 c.89-96
41
Наукова стаття
Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.487-489
42
Наукова стаття
Негласные следственные (розыскные) действия как средства познания в уголовном процессе
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Вестник Московского государственного областного университета. Серия “Юриспруденция
т.1 c.41-49
43
Наукова стаття
Результати негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні аспекти визначення
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.6 c.97-106
44
Підручник
Судоустрій України
Гринюк Володимир Олексійович
Задоєнко Олексій Володимирович
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-344
45
Наукова стаття
Особливості законодавчого регулювання тимчасового доступу до речей і документів
Сергєєва Діана Борисівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.249.0000

Повернення до списку

Вгору