Автори, співробітники Університету

Сергєєва Діана Борисівна
Serhieieva, Diana B.

Ідентифікатор автора: 40585
Author Identifier Number Scopus: 57208563796 →
Кількість пошукових запитів автора: 625

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного процесу
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 6, підручників - 2, навчальних посібників - 11, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Доказування слідчими Служби безпеки України контрабанди наркотичних засобів: монографія
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2019
Національна академія Служби безпеки України
2
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: навч. посібн. теорет. част. 2-ге видан. зі змін. і доповн. та з урахув. прав. позиц. Верховного Суду
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
Яновська Олександра Григорівна
2019
Алерта
3
Навчальний посібник
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн.
Костюченко Олена Юріївна
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
Яновська Олександра Григорівна
2019
Алерта
4
Навчальний посібник
Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Прилуцький Сергій Валентинович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2019
Алерта
5
Наукова стаття
Expert’s findings in criminal proceedings on environmental crimes
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.1 c.216-224
6
Наукова стаття
Доказування події шахрайства з фінансовими ресурсами у банківському секторі: проблемні питання
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2019
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 в.28 c.36-45
7
Наукова стаття
Sanctions as an Instrument for the Lottery Market Monopolization in Ukraine
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2018
Oxford Journal of Legal Studies.
т.38 в.4 (2) c.1237-1248
8
Навчальний посібник
Робочий зошит для практичних та самостійних занять з розділу «Криміналістична техніка» навчальної дисципліни «Криміналістика»
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Алерта
9
Навчальний посібник
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посіб. 2-ге вид., перероб. та доповн.
Гринюк Володимир Олексійович
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Крукевич Оксана Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-273
10
Навчальний посібник
Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник – 2-ге вид., перероб. та доп.
Гринюк Володимир Олексійович
Костюченко Олена Юріївна
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-231
11
Наукова стаття
Тактична операція у кримінальних провадженнях.
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ
в.1 c.40-50
12
Наукова стаття
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя
Сергєєва Діана Борисівна
Ткач Ольга Василівна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
13
Наукова стаття
Протидія злочинам у сфері міжнародного студентського обміну оперативними підрозділами: ґрунтовне дослідження проблем теорії та практики.
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
14
Наукова стаття
Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі. Вісник кримінального судочинства.
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
15
Наукова стаття
Види результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.68-79
16
Наукова стаття
Світоглядні методологічні засади теорії кримінального процесуального доказування.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Видавничий дім "Гельветика"
т.2 в.2
17
Наукова стаття
Перше фундаментальне наукове дослідження проблем методики розслідування злочинів у сфері будівництва.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.228-232
18
Наукова стаття
Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі.
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
19
Матеріали конференції
Проблемні питання конфіденційного співробітництва у кримінальному процесі
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства"
c.210-213
20
Матеріали конференції
Сучасна наукова концепція кримінального процесуального доказування
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання державотворення в Україні" (19 травня 2017 року)
т.2 c.293-295
21
Матеріали конференції
Правові та організаційні аспекти постановлення ухвали слідчим суддею про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Процесуальні аспекти досудового розслідування" 07 квітня 2017 року
c.197-199
22
Матеріали конференції
The influence of the victim of the course of preparatory proceedings in accordance to the code of Criminal Procedure of Ukraine - modern challenges
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Fifth International scientific conference on the topic of “The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings” (Wroclaw, 22 November 2016)
c.7
23
Навчальний посібник
Криміналістична тактика
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Алерта
24
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Яновська Олександра Григорівна
2017
Алерта
25
Наукова стаття
Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх: до визначення поняття
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.81-89
26
Наукова стаття
Забезпечення провадження негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні питання
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
в.1 c.39-46
27
Наукова стаття
Співвідношення криміналістичної методики й організації кримінального провадження
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
т.19 c.276-289
28
Наукова стаття
Проблемні питання реалізації процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.46 c.118-123
29
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: у 2 частинах.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
в.1 c.1-208
30
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: у 2 частинах.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
в.2 c.1-256
31
Монографія
Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
c.1-268
32
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
33
Навчальний посібник
Криміналістична тактика
Дунаєвська Людмила Григорівна
Набруско Марія Степанівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2016
Алерта
c.1-244
34
Наукова стаття
Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Вісник кримінального судочинства
c.113-123
35
Підручник
Розслідування окремих видів злочинів
Дунаєвська Людмила Григорівна
Набруско Марія Степанівна
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2015
Алерта
т.1 c.1-536
36
Матеріали конференції
Щодо визначення поняття результатів негласних слідчих (розшукових) дій
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Малиновські читання
т.1 c.273-275
37
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Алерта
т.1 c.1-272
38
Навчальний посібник
Розслідування масових заворушень
Сергєєва Діана Борисівна
2014
ВД “Дакор”
т.1 c.1-140
39
Навчальний посібник
Розслідування терористичних актів
Сергєєва Діана Борисівна
2014
ВД “Дакор”
т.1 c.1-160
40
Наукова стаття
Удосконалення процесуальної форми отримання доказів як один із чинників боротьби зі злочинністю
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Правова доктрина - основа формування правової системи держави
т.1 c.702-705
41
Наукова стаття
Поняття та сутність достовірності доказу як його необхідної властивості
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Юрист України
т.1 c.89-96
42
Наукова стаття
Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.487-489
43
Наукова стаття
Негласные следственные (розыскные) действия как средства познания в уголовном процессе
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Вестник Московского государственного областного университета. Серия “Юриспруденция
т.1 c.41-49
44
Наукова стаття
Результати негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні аспекти визначення
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.6 c.97-106
45
Підручник
Судоустрій України
Гринюк Володимир Олексійович
Задоєнко Олексій Володимирович
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-344
46
Наукова стаття
Особливості законодавчого регулювання тимчасового доступу до речей і документів
Сергєєва Діана Борисівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.249.0000

Повернення до списку

Вгору