Автори, співробітники Університету

Сергійчук Володимир Іванович

Ідентифікатор автора: 40598
Кількість пошукових запитів автора: 1086
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії світового українства
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 117, з них наукових статей (наукові публікації) - 64, монографій - 44, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Замітка
Скроплене кров’ю відродження
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Голос України
в.№38 (7044) 23 лютого 2019 р. c.14-15
2
Матеріали конференції
Політико-правові наслідки Акту Злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року
Сергійчук Володимир Іванович
2019
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ
c.79-92
3
Наукова стаття
Господь зберіг Його для України…
Сергійчук Володимир Іванович
2019
Православна церква в українському державотворенні: збірник статей та матеріалів на пошану Його Святості, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета – К.: ТОВ «Видавництво «Прометей»
в.Вип.VII c.315-324
4
Наукова стаття
Документы казахских архивов как важный источник по истории украинства
Сергійчук Володимир Іванович
2018
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: Формирование исторического сознания: Сб. материалов Международной научной конференции. История Государства: научный электронный журнал www.history-state.kz., Астана, 7 декабря 2018 г. – Издание института истории государства
в.www.history-state.kz c.99-108
5
Наукова стаття
Запорозьке козацтво й кримське ханство після Полтавської битви 1709 р.
Сергійчук Володимир Іванович
2019
Видавничий дім "Гельветика"
c.82-89
6
Тези
Українська Національна Рада Петрограда як перша структура майбутнього дипломатичного корпусу УНР
Сергійчук Володимир Іванович
2019
Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції
c.41-43
7
Монографія
Відродження українства 1914 - 1922
Сергійчук Володимир Іванович
2018
ПП Сергійчук М.І.
c.1-492
8
Монографія
Відродження українства. 1914 – 1922.
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Вишгород: ПП Сергійчук М.І.
c.0-492
9
Наукова стаття
Іван Мазепа: "Щоб ні в чому Москві не вірили"...
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.74(6829) c.10-11
10
Наукова стаття
Головне - визволення українського народу з-під чужої кормиги
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.55(6810) c.6-7
11
Наукова стаття
Проблема голодомору 1946 - 1947 років у пропагандистській діяльності ОУН-УПА
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей
в.22 c.258-268
12
Наукова стаття
Найбільша втрата України. До питання про викорінення автохтонів Лемківщини, Надсяння, Холмщини і Підляшшя
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини і Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 рр.- Львів, 2018.
c.21-30
13
Наукова стаття
Догоджати не всім, а тільки істині!
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Слово Просвіти
в.11 (959), 15–21 березня 2018 р. c.3-4
14
Наукова стаття
2. Проблема голодомору 1946–1947 років у пропагандистській діяльності ОУН-УПА
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей
в.Вип. 22 c.258-268
15
Наукова стаття
Головне – визволення українського народу з-під чужої кормиги
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Голос України. Газета Верховної Ради України
в. № 55 (6810) c.6-7
16
Наукова стаття
Зарудинці: завантаження рівно о першій ночі
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Промінь просвіти
в.№ 2 (Ружин). Березень 2018 р. c.38-42
17
Наукова стаття
Іван Мазепа: «Щоб ні в чому Москві не вірили»…
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.№ 74 (6829) c.10-11
18
Наукова стаття
Ушанувати всіх невинно убієнних
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.№ 88 (6843) c.4-5
19
Наукова стаття
Holodomor – the Ukrainian Genocide: Remembering and counting the losses
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Ukrainian Weekly (NJ, USA).
c.1-6
20
Наукова стаття
Der Holodomor 1932-1933 – Genozid am Ukrainianischen Volk
Сергійчук Володимир Іванович
2018
Universitet Wien. Philolodisch-Kulturwissenschaftlsche Fakultat
c.1-6
21
Матеріали конференції
Оцінка людських втрат УСРР від Голодомору 1932-1933 років за документами українських архівів
Сергійчук Володимир Іванович
2016
Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації
c.15-25
22
Монографія
Депортації українців до Казахстану
Сергійчук Володимир Іванович
2017
П.П. Сергійчук М.І.
c.1-288
23
Монографія
Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства. Четверте видання.
Сергійчук Володимир Іванович
2016
ПП Сергійчук М.І.
c.1-319
24
Наукова стаття
Втрати від Голодомору 1932-1933 років набагато більші, ніж вважають українські демографи
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
25
Наукова стаття
Центральна Рада представляла віковічні прагнення нашого народу до суверенності
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
26
Наукова стаття
Ось таке "верзіння" тих, кого не взяли за кордон
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Нація і держава
27
Наукова стаття
Власна гідність і повага до рідних традицій
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Збірник матеріалів:"Як завершити українську національну революцію" IV Бандерівські читання до 100 річчя Української революції 1911921 років та 75-річчя Української Повстанської Армії
c.198-203
28
Наукова стаття
Чорнозем створив українців
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.101(6606) c.12-13
29
Наукова стаття
Із Росі напившись чистої води
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
30
Наукова стаття
Гетьман Мазепа: історична постать у контексті процесів українського державотворення
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Збірник статей за матеріалами Всеукр. наук. конф."Гетьман Мазепа: історична постать у контексті процесів українського державотворення" - Х.: ТО Ексклюзив 2017
c.12-16
31
Наукова стаття
Якби ж Конквест мав доступ до радянських архівів
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Альманах УНСоюзу. - Парсипані, Ню-Джерзі: Вид."Свобода" 2017
c.86-97
32
Наукова стаття
Перебування Романа Шухевича на Рогатинщині в документах радянських органів державної безпеки
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Матеріали V наук.-практ. конф., присвяченій 110 річниці від дня народження генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича "Рогатинська земля: історія і сучасність", Львів: "Тріада плюс" 2017
т.6 c.37-45
33
Наукова стаття
Заснування Запорізької Січі як створення нового політичного проводу українського народу
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Матеріали Всеукр. наук. конф. "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України"
c.19-23
34
Наукова стаття
Не зійшлися князі до Києва
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.112(6617) c.14-15
35
Наукова стаття
"Литва квитнет русчизною..."
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.121(6626) c.8-9
36
Наукова стаття
У боротьбі за власну гідність
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.126(6631) c.10-11
37
Наукова стаття
Фундамент національного відродження
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.131(6636) c.10-11
38
Наукова стаття
"А державної думки ще не було..."
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.146(6651) c.10-11
39
Наукова стаття
Із чим прийшли ми до Москви
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.207(6712) c.14-15
40
Тези
Роль Києва у розбудові української державності
Сергійчук Володимир Іванович
2017
Міжнародна наукова конференція. Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози"
c.47-55
41
Монографія
Український Крим
Сергійчук Володимир Іванович
2016
П.П. Сергійчук М.І.
c.1-362
42
Монографія
Симон Петлюра - творець армії і держави
Сергійчук Володимир Іванович
2016
П.П. Сергійчук М.І.
c.1-144
43
Монографія
Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи
Сергійчук Володимир Іванович
2016
П.П. Сергійчук М.І.
т.5 c.1-632
44
Монографія
Соборна пам’ять України - 2017.
Сергійчук Володимир Іванович
2016
Вишгород: ПП Сергійчук М.І.
c.1-288
45
Наукова стаття
Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500 - 1800 рр.)
Сергійчук Володимир Іванович
2015
Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції в університеті Сакарія
c.205-226
46
Наукова стаття
Доля українських куркулів: депортації, втрати, спроби повернення на Батьківщину
Сергійчук Володимир Іванович
2016
Науковий вісник. Схід
в.3 c.58-62
47
Наукова стаття
Пустоцвіт не має видів на майбутнє...
Сергійчук Володимир Іванович
2016
Київські полоністичні студії
т.28 c.257-271
48
Наукова стаття
Українці Туркестану в 1917 – 1924 роках у документахЦентрального державного архіву Республіки Узбекистан
Сергійчук Володимир Іванович
2016
Народна творчість та етнологія: науковий журнал
в.Ч.2 c.17-33
49
Наукова стаття
«Чтобы не погубить киргизское хозяйство…» (к 120-летию сотрудничества Алихана Букейхана с Федором Щербиной)
Сергійчук Володимир Іванович
2016
Труды Международной научно-практической конференции «Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстана», посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана. – Караганды
c.35-41
50
Монографія
Українські державники: Андрей Шептицький.
Сергійчук Володимир Іванович
2015
ПП Сергійчук М.І.
c.1-440
51
Монографія
Голодомор 1932 – 1933 років як геноцид українства. Вид. третє, доповнене.
Сергійчук Володимир Іванович
2015
ПП Сергійчук М.І.
c.1-168
52
Монографія
Що дала Україна світові.
Сергійчук Володимир Іванович
2015
ПП Сергійчук М.І.
c.1-516
53
Монографія
Соборна пам’ять України – 2016.
Сергійчук Володимир Іванович
2015
ПП Сергійчук М.І.
c.1-288
54
Монографія
Творець армії і держави.
Сергійчук Володимир Іванович
2015
ПП Сергійчук М.І.
c.1-144
55
Монографія
Стойко В. Для народу і науки.
Сергійчук Володимир Іванович
2015
ПП Сергійчук М.І.
c.1-308
56
Монографія
Лозинський А. Моє бачення.
Сергійчук Володимир Іванович
2015
ПП Сергійчук М.І.
c.1-268
57
Наукова стаття
Політична діяльність Симона Петлюри у Львові в 1905 році
Сергійчук Володимир Іванович
2015
Дрогобицький краєзнавчий збірник
т.11 c.18-27
58
Наукова стаття
Вічне полум’я непокори
Сергійчук Володимир Іванович
2014
Газета "День"
т.229 c.4
59
Наукова стаття
Як «подавати» історію
Сергійчук Володимир Іванович
2015
Газета "День"
c.3
60
Наукова стаття
«Мій біль не в тобі?..»
Сергійчук Володимир Іванович
2015
Літературна Україна
c.5
61
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
62
Монографія
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда…
Сергійчук Володимир Іванович
2013
ПП Сергійчук М.І.
c.1-712
63
Монографія
Правда про «золотий» вересень.
Сергійчук Володимир Іванович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-208
64
Монографія
Українські державники: Тарас Шевченко.
Сергійчук Володимир Іванович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-312
65
Монографія
Соборна пам’ять України. 2015
Сергійчук Володимир Іванович
2014
Вишгород: ПП Сергійчук М.І.
c.1-288
66
Монографія
Північний Кавказ: українські аспекти заселення, розвитку господарства та національної свідомості
Сергійчук Володимир Іванович
2014
Вишгород: ПП Сергійчук М.І.
c.1-294
67
Наукова стаття
Козацтво.
Сергійчук Володимир Іванович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.307
68
Наукова стаття
Не забувати хто що творив
Сергійчук Володимир Іванович
2014
Романів Л. А Вігор і Сян течуть…
c.3-4
69
Наукова стаття
Репрессии как главный инструмент большевистской власти для изъятия продовольствия в украинизированных хлеборобских районах Казахстана в 1932–1933 годах
Сергійчук Володимир Іванович
2014
Голод 1930-х годов в Украине и Казахстане: вопросы историографии и подходы к исследованию проблемы (к 80-летию трагедии)
c.123-132
70
Наукова стаття
Стихийное откочевье казахов как основной способ спасения от голода в 1932–1933 годах
Сергійчук Володимир Іванович
2014
Голод 1930-х годов в Украине и Казахстане: вопросы историографии и подходы к исследованию проблемы (к 80-летию трагедии)
c.164-173
71
Наукова стаття
Репрессии как главный инструмент большевистской власти для изъятия продовольствия в украинизированных хлеборобских районах Казахстана в 1932 – 1933 годах
Сергійчук Володимир Іванович
2014
Голод 1930-х годов в Украине и Казахстане: вопросы историографии подходы к исследованию проблемы (к 80-летию трагедии). – Астана, 2014
c.123-132
72
Наукова стаття
Голодомор 1932-1933 років як кульмінація геноциду українців Кубані
Сергійчук Володимир Іванович
2014
Україна – Кубань: історична та культурна взаємодія. Матеріали Республіканської наукової конференції. Київ, 14 грудня 2013 року. – К., 2014
в.Вип.І c.109-127
73
Наукова стаття
Голодомор в Украине и Казахстане: общие черты и различия величайшей трагедии двух народов
Сергійчук Володимир Іванович
2012
Голод в Казахстане: трагедия народа и уроки истории. Сборник материалов Международной научной конференции 31 мая – 1 июня 2012 года. – Астана, 2012.
c.309-318
74
Наукова стаття
Дню Первого Президента Республики Казахстан посвящается
Сергійчук Володимир Іванович
2012
Посольство Украины в Республике Казахстан; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда, 2012.
c.21-34
75
Монографія
Український Крим. Вид. друге, доп.
Сергійчук Володимир Іванович
2013
76
Монографія
Соборна пам’ять України. 2014.
Сергійчук Володимир Іванович
2013
77
Наукова стаття
Про участь азербайджанців у національно – визвольному русі українського народу
Сергійчук Володимир Іванович
2013
Лідер двох епох.
c.226.0000
78
Наукова стаття
Українська складова Голодомору на Кубані
Сергійчук Володимир Іванович
2013
Голодомор – геноцид 1932–1933 років як наслідок антиукраїнської політики сталінського режиму в СРСР (до 80-річчя трагедії – масового винищення українського народу) : зб. наук.-метод. матер. на допомогу вчителю.
c.46.0000
79
Наукова стаття
Проблема міжнародного визнання української державності в 1917–1921 роках
Сергійчук Володимир Іванович
2013
80
Наукова стаття
Налагодження дипломатичних контактів української держави з країнами Кавказького регіону
Сергійчук Володимир Іванович
2013
Павло Скоропадський - останній гетьман України(до 140-річчя від дня народження): національна та історична пам’ять
т.7 c.212.0000
81
Наукова стаття
Симон Петлюра під прицілом кубанської охранки
Сергійчук Володимир Іванович
2013
Кубань-Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия
c.344.0000
82
Наукова стаття
«Почуваючи відповідальність за кожне своє слово»
Сергійчук Володимир Іванович
2013
Симон Петлюра. Рік мовчання.
c.3.0000
83
Праці конференції
Нові документи української діаспори в міжвоєнний період з чеського архіву
Сергійчук Володимир Іванович
2013
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн»
c.188.0000
84
Праці конференції
Диалог обществ, культур и содружеств
Сергійчук Володимир Іванович
2013
Материалы ІІ Бакинского международного гуманитарного форума.
c.250.0000
85
Праці конференції
Голодомор 1932–1933 років як найвідчутніший удар у системі геноциду українства
Сергійчук Володимир Іванович
2013
Матер. Міжнар. наук. конф. «Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1946–1947 рр.)
c.353.0000
86
Монографія
Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки (1939–1987).
Сергійчук Володимир Іванович
2012
87
Монографія
На межі двох світів. Українсько – турецькі відносини в ХVІ–ХХІ ст.
Сергійчук Володимир Іванович
2012
88
Монографія
Неусвідомлення України.
Сергійчук Володимир Іванович
2012
89
Монографія
Соборна пам’ять України. 2012.
Сергійчук Володимир Іванович
2012
90
Наукова стаття
Українське євразійство як чинник порозуміння між народами
Сергійчук Володимир Іванович
2012
Україна дипломатична: науковий щорічник
т.13 c.607.0000
91
Наукова стаття
Український хліб як інструмент більшовицького тиску на Німеччину в міжвоєнний період
Сергійчук Володимир Іванович
2012
92
Наукова стаття
Засів для вічності. Передмова до творів турецького просвітителя Фетхуллаха Гюлена.
Сергійчук Володимир Іванович
2012
93
Наукова стаття
Передмова до творів казахського письменника і філософа Гарифулли Єсіма.
Сергійчук Володимир Іванович
2012
94
Наукова стаття
Творчий вогонь щирого серця. Передмова до творів турецького письменника Гаруна Токака.
Сергійчук Володимир Іванович
2012
95
Монографія
Український здвиг: Закерзоння.1939-1947.
Сергійчук Володимир Іванович
2011
96
Монографія
Український здвиг: Волинь. 1939-1955.
Сергійчук Володимир Іванович
2011
97
Монографія
Український здвиг: Наддніпрянщина. 1939-1955.
Сергійчук Володимир Іванович
2011
98
Монографія
Соборна пам’ять України. Календар-альманах на 2012 рік.
Сергійчук Володимир Іванович
2011
99
Наукова стаття
Українсько-турецький договір 1649 року як наріжний камінь добросусідських відносин двох народів
Сергійчук Володимир Іванович
2011
Східний світ
т.1 c.99.0000
100
Наукова стаття
Кубанські матеріали у фондах бібліотеки Української вільної Академії науку Нью-Йорку
Сергійчук Володимир Іванович
2011
Кубань – Україна. – Київ – Краснодар, 2011.
c.74-79
101
Наукова стаття
Помнить свои корни. Украинцы в мире
Сергійчук Володимир Іванович
2011
Диалог Евразии (Стамбул)
в.Вип.33
102
Монографія
Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Видання друге, доповнене.
Сергійчук Володимир Іванович
2009
103
Монографія
В обороні української правди. Збірник окремих наукових розвідок до 60-річчя від дня народження
Сергійчук Володимир Іванович
2010
104
Монографія
Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською
Сергійчук Володимир Іванович
2010
105
Монографія
Український внесок для світу/Ukrainian contributions to the world (англ. мовою)
Сергійчук Володимир Іванович
2009
106
Монографія
Соборна пам’ять України. Календар-альманах на 2010 рік
Сергійчук Володимир Іванович
2009
107
Монографія
Українські державники: Симон Петлюра
Сергійчук Володимир Іванович
2009
108
Монографія
Українські державники: Всеволод Петрів.
Сергійчук Володимир Іванович
2008
109
Монографія
Що дала Україна світові.
Сергійчук Володимир Іванович
2008
110
Монографія
Героїка трагедії Крут.
Сергійчук Володимир Іванович
2008
111
Монографія
Історія КОДУС-у.
Сергійчук Володимир Іванович
2008
112
Монографія
Що дала Україна світові (турецькою мовою).
Сергійчук Володимир Іванович
2008
113
Монографія
Що дала Україна світові
Сергійчук Володимир Іванович
2008
114
Монографія
Етнічні межі і державний кордон України. Вид. 3-є, доповнене
Сергійчук Володимир Іванович
2008
К.:Українська Видавнича Спілка
c.1-560
115
Наукова стаття
Прометей українського здвигу
Сергійчук Володимир Іванович
2008
Соборність (Ізраїль)
т.1 c.24.0000
116
Наукова стаття
Роль підляшанина Тимора Олексійка в організації допомоги українському студентству в еміграції її на початку 20-х років ХХ століття
Сергійчук Володимир Іванович
2008
Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків. Збірник наукових праць. – Луцьк
c.318.0000
117
Монографія
Кого предаг гетьман Мазепа
Сергійчук Володимир Іванович
2006

Повернення до списку

Вгору