Автори, співробітники Університету

Середа Валентина Іванівна
Sereda Valentyna Ivanivna

Ідентифікатор автора: 40617
Кількість пошукових запитів автора: 562
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Міжнародна торгівля / Міжнародна стратегія сталого розвитку / Міжнародна інтеграція /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 3, підручників - 2, навчальних посібників - 7, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Ukraine’s Potential in the World Market of Space Technologies
Середа Валентина Іванівна
Смочек Ірина Володимирівна
2020
Scientific achievements of modern society: International scientific and practical conference
c.135-143
2
Тези
Формирование экономики знаний в контексте инклюзивного экономического роста
Середа Валентина Іванівна
2020
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку»
c.32-34
3
Монографія
The Peculiarities of the Knowledge Economy in the Context of Globalization
Середа Валентина Іванівна
2018
Innovation Development of the Economy: Global Trends and National Features.
c.207-323
4
Навчально-методичний комплекс
Міжнародна економіка: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання дисципліни для бакалаврів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальностей 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг"
Руденко Наталя Валентинівна
Середа Валентина Іванівна
2019
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
5
Тези
Flexicurity as a mechanism of world labour market modernisation
Середа Валентина Іванівна
2019
International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings
c.30-33
6
Тези
Трансформація ринку праці в умовах глобальних економічних викликів
Середа Валентина Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.115-116
7
Наукова стаття
Особливості використання кількісних інструментів регулювання міжнародної торгівлі в сучасних умовах
Середа Валентина Іванівна
2017
Економіка та суспільство
c.124-134
8
Навчальний посібник
Фондовий ринок: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2017
К.: Знання України
c.346-354, 522-532, 557-566, 630-653
9
Розділ монографії
Enforcing market positions of Ukrainian organic producers in the European market
Журило Вікторія Володимирівна
Середа Валентина Іванівна
2017
National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine
т.2 c.160-180
10
Словник
Міжнародна економіка. Термінологічний словник
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.8, 21, 24-27, 31, 41, 43, 51-52, 63-64, 70, 71-72, 77, 80, 81-82, 96, 128-129, 137-138, 142, 145-146, 152, 155, 168-171, 176-177, 179-180, 186, 190, 211-121, 224, 235-237
11
Терміни, поняття довідників
Wirtschaftsstandort UKRAINE, 2017 : Fakten, Informationen, Tipps (Handbuch für ausländischen Investoren beim Markteintritt in die Ukraine)
Середа Валентина Іванівна
2017
Herausgeber: Büro des Wirtschaftsberaters der Botschaft der Ukraine in Kooperation mit UkrConsult GmbH und Staatsuniversität Kiew, Ukraine
c.10-18
12
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Кн.2. - 33.2. Розвинені ринки та ринки, що розвиваються. 33.3. Світові та регіональні фінансові центри. 34.2. Розвинені фондлові ринки Європи. 36. Основи функціонування міжнародного фондового ринку // Фондовий ринок : підручник :у 2-х кн.
Середа Валентина Іванівна
2016
Знання
т.2 c.402-421, 431-442, 486-518
13
Матеріали конференції
Фактори трансформації змісту навчального процесу в умовах формування глобальної економіки знань
Середа Валентина Іванівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.161-162
14
Навчальний посібник
Європейська інтеграція (економічний аспект)
Середа Валентина Іванівна
2016
К.: Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
c.1-95
15
Навчально-методичний комплекс
Syllabus of discipline «International Trade and Investments» for postgraduate students of the area of study 07 «Management and Administration», specialization 073 «Management», educational program «Business-administration»
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Середа Валентина Іванівна
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-50
16
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2016
Знання
т.2 c.1-686
17
Словник
Міжнародна економіка. Категоріально-понятійний апарат
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2016
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-230
18
Довідник
Wirtschaftsstandort Ukraine 2015: Fakten, Informationen, Tipps (Handbuch für ausländischen Investoren beim Markteintritt in die Ukraine)
Середа Валентина Іванівна
2015
Herausgeber: Büro des Wirtschaftsberaters der Botschaft der Ukraine in Kooperation mit UkrConsult GmbH und Staatsuniversität Kiew, Ukraine
т.1 c.1-45
19
Монографія
Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография
Длігач Андрій Олександрович
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Кузьома Олена Юріївна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.1-348
20
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Практикум
Булкот Оксана Вікторівна
Журило Вікторія Володимирівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Пригара Ольга Юріївна
Савчук Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2015
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.1-412
21
Наукова стаття
Трансформація суспільного виробництва в моделі сталого розвитку в умовах глобалізаціі світової економіки
Середа Валентина Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.163 c.67-74
22
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
23
Розділ монографії
Развитие международных финансовых центров // Глобальные трансформации международной экономической системы
Середа Валентина Іванівна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.141-159
24
Наукова стаття
Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної діяльності в умовах глобалізації
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Середа Валентина Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.62-66
25
Наукова стаття
Интернационализация стратегии устойчивого развития в условиях глобализации мировой экономики
Середа Валентина Іванівна
2014
Украйна – България - Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи: Международна научна конференция
т.2 c.237-241
26
Наукова стаття
Роль Міжнародного валютного фонду в підтриманні стабільності економічного розвитку країн з перехідною економікою
Середа Валентина Іванівна
2012
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.12 c.151-159
27
Навчальний посібник
Сталий місцевий розвиток
Середа Валентина Іванівна
2013
Проблеми безпеки
т.1 c.223.0000
28
Наукова стаття
МісцеУкраїни на світовому ринку зернових
Середа Валентина Іванівна
2013
29
Наукова стаття
Современные тенденции использования протекционизма в регулировании международной торговли
Андреюк Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
2013
Известия Саратовского университета
т.3 c.327-334
30
Довідник
Wirtschaftsstandort UKRAINE 2011: Fakten, Informationen, Tipps (Handbuch für ausländischen Investoren beim Markteintritt in die Ukraine)
Середа Валентина Іванівна
2012
Deutschen Glastechnischen Gesellschaft Zeitschrift (DGG journal)
т.1 c.43.0000
31
Навчальний посібник
Міжнародні економічні відносини. Навчально-методичний комплекс для підготовки бакалавра напряму 0306 «Менеджмент і адміністрування» за професійним спрямуванням 6.030601 «Менеджмент»
Середа Валентина Іванівна
2012
Академія Муніципального Управління
т.1 c.61.0000
32
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Навчально-методичний комплекс для підготовки бакалавра напряму «Економіка і підприємництво», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»
Середа Валентина Іванівна
2012
Академія Муніципального Управління
т.1 c.60.0000
33
Навчальний посібник
Основи підприємницької діяльності. Навчально-методичний комплекс для підготовки бакалавра напряму 6.030102 «Психологія»
Середа Валентина Іванівна
2012
Академія Муніципального Управління
т.1 c.38.0000
34
Наукова стаття
Особенности интеграционного взаимодействия стран на современном этапе экономического развития
Середа Валентина Іванівна
2012
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.36 c.300.0000
35
Довідник
Wirtschaftsstandort UKRAINE 2011: Fakten, Informationen, Tipps (Handbuch fuer auslaendischen Investoren beim Markteintritt in die Ukraine)./ Buro WBU
Середа Валентина Іванівна
2011
36
Політекономія: Підручник за ред. Ю.В. Ніколенка.- розділ "Світове господарство"- К.: ЦНР
Середа Валентина Іванівна
2009
37
Монографія
Людський капітал України:стан. проблеми, перспективи відтворення. Монографія/За ред. В.М.Лича.Розділ "Людський капітал та економіка знань"-К.:КНУБА
Середа Валентина Іванівна
2009
38
Наукова стаття
Лібералізація державного регулювання зовнішньої торгівлі: досвід розвинутих країн та країн з перехідною економікою
Середа Валентина Іванівна
2009
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.7

Повернення до списку

Вгору