Автори, співробітники Університету

Сидоренко Наталія Миколаївна

Ідентифікатор автора: 40665
Кількість пошукових запитів автора: 1327
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Історії журналістики
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 104, з них наукових статей (наукові публікації) - 55, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Українська жінка на сторінках глянсового журналу
Сидоренко Наталія Миколаївна
2019
Образ
2
Матеріали конференції
Портрет української жінки в інтер’єрі глянсового журналу
Сидоренко Наталія Миколаївна
2018
Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
3
Наукова стаття
Одеська педагогічна періодика (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2017
Журналістика
в.16 (41) c.5–19
4
Наукова стаття
«Відродження душі народу»: національно-патріотична проблематика української регіональної преси 1917 року
Сидоренко Наталія Миколаївна
2017
Образ
в.3 (25) c.7–15
5
Наукова стаття
Сатирично-гумористична преса Одеси кінця ХІХ ст.
Сидоренко Наталія Миколаївна
2018
Суми: Сумський державний університет
в.1 (27) c.100-110
6
Наукова стаття
Періодичні видання Харківської губернії (1889 - 1917)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2018
Молодий вчений
7
Каталог
Періодичні видання Київської губернії (1861-1917 рр.)
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2017
К.: Темпора
c.1-192
8
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
«Кузя»
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Енциклопедія сучасної України
т.16 c.17
9
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
«Куля»
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Енциклопедія сучасної України
т.16 c.134
10
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
«Куманець»
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Енциклопедія сучасної України
т.16 c.137–138
11
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
«Кур’єр науки і муз»
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Енциклопедія сучасної України
т.16 c.203
12
Наукова стаття
«Жіночий сегмент» української преси для сім’ї
Сидоренко Наталія Миколаївна
2017
Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.142-146
13
Наукова стаття
Етнічний медіаландшафт України
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Образ
в.4 (22) c.54–60
14
Наукова стаття
Здобутки і прорахунки преси для дітей в Україні
Сидоренко Наталія Миколаївна
2017
Журналіст, видавець, редактор: проблеми фахової діяльності: зб. наук. праць «Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій»
c.18–31
15
Наукова стаття
Літописець національної журналістики
Сидоренко Наталія Миколаївна
2017
Київський журналіст. Альманах Київської організації НСЖУ
c.178–181
16
Каталог
Медичні періодичні та продовжувані видання Наддніпрянської України (1860–1920 рр.)
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
Суми: Сумський державний університет
c.1-272
17
Каталог
Періодичні видання Київської губернії (1886–1917)
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
К.: Темпора
c.1-192
18
Каталог
Періодичні видання Чернігівської губернії (1838–1917 рр.)
Сидоренко Наталія Миколаївна
Школьна Олена Дмитрівна
2016
К.: Темпора
c.1-256
19
Каталог
Періодичні видання Волинської губернії (1838–1917)
Сидоренко Наталія Миколаївна
Школьна Олена Дмитрівна
2016
К.: Темпора
c.1-272
20
Матеріали конференції
Громадянський талант Василя Симоненка
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень в соціальних комунікаціях
в.1 c.201–207
21
Матеріали конференції
Жіноча преса в Україні періоду незалежності (кількісно-якісні параметри)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
c.266–269
22
Матеріали конференції
Друковані ЗМІ України: статистична нереальність
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору : Всеукраїнська науково-практична конференція
c.78–80
23
Матеріали конференції
Периодика для детей в Украине: количественно-качественные изменения
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Журналістыка: стан, праблемы і перспектывы : Міжнародна науково-практична конференція
т.18 c.475–478
24
Матеріали конференції
Сегмент прессы для семьи в Украине: приоритетная проблематика
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Журналістыка: стан, праблемы і перспектывы : Міжнародна науково-практична конференція
т.19 c.70–74
25
Навчальний посібник
Історія української журналістики: Преса Києва (1835-1917). Суспільно-духовна і національно-культурна спрямованість
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-191
26
Навчальний посібник
Основи наукових досліджень
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-140
27
Наукова стаття
Nowoczesne media drukowane na Ukraine – stan i perspektywy
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa
c.59–75
28
Наукова стаття
Орієнтири української політичної преси в таборах переміщених осіб (Німеччина, 1945–1950)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Ukrainisce wissenschaft. Deutsch-Ukrainische wissenschaftsbeziehungen (Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки : зб. наук. праць)
т.9 c.316–320
29
Наукова стаття
Projection of the Ukrainian Press of the early twentieth century (periodicals and language in Ukraine)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
Образ
в.2 (17) c.110–115
30
Наукова стаття
Телеграми як тип видання (1914–1917 рр.)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
Образ
в.1 (16) c.123–130
31
Наукова стаття
Комерційна франкомовна преса Одеси ХІХ – початку ХХ ст.
Герасимчук Надія Григорівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
Журналістика
в.14 c.71–80
32
Наукова стаття
Таємниці альбому
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
Журналістика
в.14 c.184–194
33
Наукова стаття
Історія української журналістики: перезавантаження («палітурка», «цифра», «втрачено»)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика
в.40 c.29–38
34
Наукова стаття
Війна і преса: особливості тематики (1914–1917)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
Образ
в.3 (18) c.133–144
35
Наукова стаття
Жіноча преса в Україні періоду незалежності (кількісно-якісні параметри)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2016
Образ
в.2 (20) c.36–42
36
Наукова стаття
Борис Олійник – поет із публіцистичним відчуттям світу
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій. Журналістика, видавнича справа, редагування: вчора, сьогодні, завтра
в.5 c.8–13
37
Енциклопедія
Сучасні журнали України: типи, властивості, контент
Сидоренко Наталія Миколаївна
Сухомлин Ольга Юріївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.367
38
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Журнали для дітей в Україні: тенденції розвитку
Сидоренко Наталія Миколаївна
2015
Сучасні журнали України: типи, властивості, контент
c.245–263
39
Наукова стаття
Феномен Шевченка (за публікаціями «Літературно-наукового вісника»)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2014
Український інформаційний простір : науковий журнал
т.3 c.174-180
40
Наукова стаття
Неспинний вітряк – Іван Забіяка
Сидоренко Наталія Миколаївна
2014
Наукові читання Інституту журналістики
c.209-211
41
Наукова стаття
Сатиричні альманахи Харкова (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2014
Образ
т.15 c.115-122
42
Наукова стаття
Проблеми історичної долі слов’янських народів (за матеріалами іншомовної періодики Східної України початку ХХ століття)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2013
Образ
c.102-107
43
Наукова стаття
Іншомовна періодика на території Східної України (ХІХ – початок ХХ ст.): джерела, пошуки, знахідки
Сидоренко Наталія Миколаївна
2013
Український інформаційний простір : науковий журнал
c.273 - 276
44
Наукова стаття
Газети для дітей в Україні останнього двадцятиліття: проблемно-тематичний діапазон
Сидоренко Наталія Миколаївна
2013
Український інформаційний простір : науковий журнал
c.277 - 281
45
Наукова стаття
Преса для дітей національних меншин у Радянській Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2013
Журналістика
c.21-27
46
Наукова стаття
Еврейская периодика Киева в системе советских СМИ (1918–1941 гг.)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2013
Журналистика в 2013 году: регионы в российском медиапространстве
c.403–404
47
Наукова стаття
Паралелі історії української преси на перехрестях наук
Сидоренко Наталія Миколаївна
2014
Журналістика. Філологія. Медіаосвіта : збірник наукових праць
c.204–209
48
Наукова стаття
«Слов’янський панкосмізм» Тараса Шевченка (за публікаціями «Записок Наукового товариства імені Шевченка»)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2014
Наша Шевченкіана : актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій
т.4 c.32-38
49
Наукова стаття
Традиції й уроки української преси початку ХХ століття
Сидоренко Наталія Миколаївна
2014
Наша Шевченкіана : актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій
т.4 c.58–63
50
Праці конференції
Еврейская периодика Киева в системе советских СМИ (1918–1941 гг.)
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2014
Регионы в российском медиапространстве: материалы Международной конференции «Журналистика 2013»
c.403–404
51
Праці конференції
Виявлення та систематизація іншомовної періодики Східної України кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Сидоренко Наталія Миколаївна
2013
Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дев'ятої Всеукр. наук.-теорет. конф. (Львів, 28-29 жовт. 2005 р.)
c.64-71
52
Праці конференції
Нові можливості періодики для дітей в Україні
Сидоренко Наталія Миколаївна
2013
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: науково-практичний журнал
c.22 - 25
53
Праці конференції
Сучасний стан і тенденції розвитку сегменту періодики для дітей в Україні
Сидоренко Наталія Миколаївна
2013
ІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція “Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення”
c.145-150
54
Праці конференції
For the Future’s Sake: Unrealized Lessons of the Past (Mass Media and Language in Ukraine) / Nataliya Sydorenko // Ukraine : Language, Culture, Identity : A conference of the Mykola Zerov Center for Ukrainian Studies, Monash University. – Melbourne,
Сидоренко Наталія Миколаївна
2013
55
Періодичні видання Києва (1835–1917 рр.) :покажчик / Волобуєва А., Сидоренко Н., Сидоренко О., Школьна О. – К. : Темпора, 2012. – Т. IV
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
Сидоренко Олена Володимирівна
Школьна Олена Дмитрівна
2012
56
Довідник
Періодичні видання Києва (1835–1917 рр.) : покажчик / Волобуєва А., Сидоренко Н., Сидоренко О., Школьна О. – К. : Темпора, 2012 - T2
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
Сидоренко Олена Володимирівна
Школьна Олена Дмитрівна
2012
57
Довідник
Періодичні видання Києва (1835–1917 рр.) :покажчик / Волобуєва А., Сидоренко Н., Сидоренко О., Школьна О. – К. : Темпора, 2012.-T3
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
Сидоренко Олена Володимирівна
Школьна Олена Дмитрівна
2012
58
Праці конференції
Многонациональная пресса Киева начала ХХ и ХХІ вв.: сравнительный аспект // Сидоренко Н. Н., Волобуева А. М. // Трансформация систем СМИ в современном мире : мат. международ. науч.-практ. конф. «Журналистика 2011». — М., 2012
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2012
59
Праці конференції
Многонациональная пресса Киева началаХХ и ХХІ вв.: сравнительный аспект // Сидоренко Н. Н., Волобуева А. М. // Трансформация систем СМИ в современном мире : мат. Международ. науч.-практ. конф. «Журналистика 2011». — М., 2012.
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2012
60
Хрестоматія
Матеріали до електронної хрестоматії з історії журналістики ХІХ ст. / уклад. Волобуєва А. М. / за наук.ред. Сидоренко Н. М. // http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Materialy.pdf
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2012
61
Монографія
Реклама – рушій розквіту : рекламно-довідкова преса на території Східної України (ХІХ — початок ХХ ст.) моногр. / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. — К. : АДЕФ–Україна
Георгієвська Вікторія Володимирівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2010
62
Монографія
Формування преси Києва (1835—1918) : [наук. вид.] / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко. — К. : Темпора
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2011
63
Наукова стаття
Національні риси Антона Коршнівського
Сидоренко Наталія Миколаївна
2009
Журналістика
т.8 c.156.0000
64
Наукова стаття
Cвіт української преси
Сидоренко Наталія Миколаївна
Школьна Олена Дмитрівна
2009
Журналістика
т.8 c.193.0000
65
Наукова стаття
Анатолій Погрібний: «…Тривале стажування»
Сидоренко Наталія Миколаївна
2009
Наукові читання Інституту журналістики
т.16 c.10.0000
66
Праці конференції
Актуальные задачи подготовки журналистских кадров А. Волобуєва, Н. Сидоренко // Журналiстыка-2008: стан, праблемы перспектывы: Матэрыялы 10-й Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцы / Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [iнш.].
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2008
67
Праці конференції
Многоязычная пресса Киева ХІХ – начала 20 века / А. Волобуєва, Н. Сидоренко // Журналiстыка – 2009: стан, праблемы і перспектывы: Матэрыялы 11-й Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцы, прысвячанай 65-годдзю факультэта журналістыкі. — Мiнск, БДУ
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2009
68
Монографія
Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації
Боярська Любов Василівна
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Гоян Віта Володимирівна
Єлісовенко Юрій Петрович
Іванов Валерій Феліксович
Мелещенко Олександр Костянтинович
Нєвалов Андрій Георгійович
Петрів Тарас Іванович
Пономарів Олександр Данилович
Приступенко Тетяна Олегівна
Різун Володимир Володимирович
Сидоренко Наталія Миколаївна
Скотникова Тетяна Володимирівна
Чекмишев Олександр Вікторович
Школьна Олена Дмитрівна
Шумарова Наталія Петрівна
2007
69
Наукова стаття
Упровадження модульно-рейтингової системи при вивченні історико-журналістських та літературних дисциплін
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.139.0000
70
Наукова стаття
Фрагменти
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
Наукові читання Інституту журналістики
c.32.0000
71
Наукова стаття
Большие игроки Интернета // СМИ в условиях глобальной трансформации социальной среды: Материалы Всерос. научно-практ. конф. «Журналистика 2007»
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
72
Наукова стаття
Між минулим і майбутнім
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.26 c.3.0000
73
Наукова стаття
Пресознавчі інтерпретації: коментарі та факти
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.26 c.286.0000
74
Наукова стаття
Декларації правдивості й толерантності в східноукраїнській пресі початку ХХ ст.: випробування історією // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного недійного простору : зб. наук. праць
Сидоренко Наталія Миколаївна
2008
75
Наукова стаття
Історія зобов’язує // Постаті в історії журналістики: невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : Матеріали секційного засідання… / За ред. Н. М. Сидоренко
Сидоренко Наталія Миколаївна
2008
76
Наукова стаття
Чи можлива революція в навчанні? (Професійні акценти історико-журналістських дисциплін) // Методика викладання історико-журналістських дисциплін і професійні потреби : матеріали «круглого столу». К., 17–18 квітня 2008 р. / За ред. Н. М. Сидоренко
Сидоренко Наталія Миколаївна
2008
77
Наукова стаття
Листування Микити Шаповала з українською «таборовою громадою»
Сидоренко Наталія Миколаївна
2008
Журналістика
т.7 c.123.0000
78
Наукова стаття
Аркадій Животко – невтомний трудівник на ниві української преси
Сидоренко Наталія Миколаївна
2008
Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дев'ятої Всеукр. наук.-теорет. конф. (Львів, 28-29 жовт. 2005 р.)
c.73.0000
79
Наукова стаття
Один із „могікан українського мистецтва”
Сидоренко Наталія Миколаївна
2008
Образ
т.8 c.47.0000
80
Праці конференції
Постаті в історії журналістика: невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів: Матеріали секційного засідання каф. історії журналістики… / За ред. Н. М. Сидоренко
Сидоренко Наталія Миколаївна
2008
81
Праці конференції
Методика викладання історико-журналістських дисциплін і професійні потреби: Матеріали «круглого столу». К., 17–18 квітня 2008 р. / За ред. Н. М. Сидоренко
Сидоренко Наталія Миколаївна
2008
82
Наукова стаття
Нова громада (Київ, 1906): Покажчик змісту журналу
Сидоренко Наталія Миколаївна
2006
83
Наукова стаття
Таємниці душі Миколи Гоголя
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
Образ
c.64.0000
84
Наукова стаття
Журналістська наука – праця, яка ніколи не припиняється
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
Пам’ять століть
c.69.0000
85
Наукова стаття
Складність і своєчасність створення анотованого покажчика преси Харкова і Харківської губернії (1812–1917)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.50 c.204.0000
86
Наукова стаття
«Життєві історії» – провідний жанр журналів для жінок в Україні
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
87
Праці конференції
Національна періодика початку ХХ століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення: Матер. Міжнарод. наук. конф, присвяченої 100-літтю газети „Рада”. Київ, 8–9 груд. 2006 р.; За ред. Н. М. Сидоренко
Сидоренко Наталія Миколаївна
2006
88
Праці конференції
Павел Андреевский – ведущий фельетонист киевской прессы конца ХІХ века
Сидоренко Наталія Миколаївна
2006
89
Праці конференції
Українська журналістика ХХ століття: досвід, традиції, практичні уроки: Мат. секційного засідання… / За ред. Н. М. Сидоренко
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
90
Праці конференції
Історія журналістики: навчально-методичне забезпечення, теоретичні та практичні знання і навички: Матеріали «круглого столу» міжнарод. наук. конф. К., 24–25 травня 2007 р. / За ред. Н. М. Сидоренко
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
91
Праці конференції
За часом, як за плугом: До 70-ліття Миколи Шудрі / За ред. Н. М. Сидоренко
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
92
Праці конференції
На шляху до наукового Олімпу
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
93
Праці конференції
Мистецтво бути викладачем
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
94
Праці конференції
Факти й коментарі історії української преси
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
95
Матеріали конференції
Медійний простір України: свобода реальна і бажана
Приступенко Тетяна Олегівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2004
Журналістыка: стан, праблемы і перспектывы : Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.261–263
96
Матеріали конференції
Спецкурс “Женский вопрос в СМИ”
Сидоренко Наталія Миколаївна
2005
Журналистика: СМИ в многополярном мире: научно-практ. конф.
в.2 c.146-148
97
Матеріали конференції
Культурно-духовна та видавнича діяльність українців у таборах переміщених осіб після завершення Другої світової війни (1945–1950)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2005
Конгрес Міжнародної асоціації урбаністів. Історія : зб наук. ст.
т.5 в.3 c.224–227
98
Матеріали конференції
Ідеї “хліборобської сім’ї” на сторінках київського журналу “Рілля” (1910–1914, 1917)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2005
Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дев'ятої Всеукр. наук.-теорет. конф. (Львів, 28-29 жовт. 2005 р.)
т.9 c.1-5
99
Наукова стаття
Політичні пристрасті в українській пресі Великої Британії (друга половина ХХ століття)
Сидоренко Наталія Миколаївна
2004
Журналістика
в.3 (28) c.117–132
100
Наукова стаття
Сучасні реалії журналістської освіти
Остапенко Ніна Филимонівна
Сидоренко Наталія Миколаївна
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.в. 50, ч. 1 c.312-314
101
Наукова стаття
Гендерні акценти і професійні ролі в журналістиці: моніторинг засобів масової інформації
Сидоренко Наталія Миколаївна
2005
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.18 в.2 c.128–131
102
Наукова стаття
Етнічне різноманіття київської преси: пошуки толерантності
Сидоренко Наталія Миколаївна
2005
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.18 в.3 c.133–137
103
Наукова стаття
Гендерні орієнтації українських ЗМІ
Сидоренко Наталія Миколаївна
2005
Журналістика
в.4 c.84–92
104
Наукова стаття
Столітній ювілей національної преси у Східній Україні як привід для роздумів
Сидоренко Наталія Миколаївна
2005
Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дев'ятої Всеукр. наук.-теорет. конф. (Львів, 28-29 жовт. 2005 р.)
c.28-31

Повернення до списку

Вгору