Автори, співробітники Університету

Сидоренко Олеся Михайлівна
Sydorenko Olesya Mykhaylivna

Ідентифікатор автора: 40670
Кількість пошукових запитів автора: 495
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра мовної підготовки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: методика викладання української мови для іноземців / емігрантологія / лексична стилістика / лексикографія / стилістика української мови /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 18, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Дискусія як методичний прийом при проведенні занять з української мови в українських зарубіжних школах
2017
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.4 в.2 c.132-135
2
Наукова стаття
Лінгводидактичні основи методики навчання української мови в зарубіжних навчальних закладах
2017
Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді. Західноканадський збірник
в.7 c.23-28
3
Наукова стаття
Funktional-semantischen Ansatz Vokabular der ukrainischen Studenten in weiterführenden Klassen an Unterricht der Sprache in der Internationalen ukrainischen School ( SIU ) zum Lernen
2017
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences
т.1 c.25-27
4
Наукова стаття
Особливості формування лінгводидактичної компетентності вчителів закордонних українських навчальних закладів
Сидоренко Олеся Михайлівна
2014
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.
т.38 c.399-403
5
Наукова стаття
Застосування методу проектних технологій на уроках української мови як один із напрямків розвитку мовної особистості учня
Сидоренко Олеся Михайлівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.11 c.78-93
6
Наукова стаття
До проблеми формування лінгвометодичної компетенції вчителів українських навчальних закладів у зарубіжжі
Сидоренко Олеся Михайлівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.44 c.261-269
7
Наукова стаття
Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя української мови
Сидоренко Олеся Михайлівна
2014
Вісник Черкаського університету. Філологічні науки
т.29 c.86-92
8
Наукова стаття
Психолого-педагогічні аспекти компетентністного підходу в процесі навчання рідної мови в українських школах зарубіжжя
Сидоренко Олеся Михайлівна
2015
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія
т.40 c.27-38
9
Наукова стаття
Modern development competency approach: strategic orientations. Сучасний розвиток компетентністного підходу: стратегічні орієнтири
Сидоренко Олеся Михайлівна
2014
Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis
т.42 c.12-14
10
Наукова стаття
Методичні підходи до збагачення мовлення учнів емоційно забарвленою лексикою на уроках української мови у зарубіжних школах
Сидоренко Олеся Михайлівна
2015
Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
т.123 c.423-429
11
Наукова стаття
Формування мовленнєвої компетентності комунікативного лідера
Сидоренко Олеся Михайлівна
2015
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.45 c.373 - 377
12
Словник
Українсько-англійський, англо-український словник. 120 000 слів
2015
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" (монографія)
13
Навчальний посібник
Українська мова: 9 кл.: збірник текстів для диктантів: державна підсумкова атестація.
Мацько Оксана Михайлівна
Сидоренко Олеся Михайлівна
2013
14
Наукова стаття
Теоретико-методичні основи навчання української мови у міжнародній українській школі
Сидоренко Олеся Михайлівна
2013
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.43 c.432.0000
15
Наукова стаття
Формування навичок мовленнєвого етикету на уроках української мови в учнів міжнародної української школи
Сидоренко Олеся Михайлівна
2012
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.42 c.385.0000
16
Наукова стаття
Передмова до збірника матеріалів конференції «Краса і сила рідної мови», Мала академія наук
Сидоренко Олеся Михайлівна
2012
Вісник НАН України
c.3.0000
17
Наукова стаття
Соціолінгвістичні характеристики україномовної німецької преси
Сидоренко Олеся Михайлівна
2011
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
c.244.0000
18
Наукова стаття
Викладання української мови в університетах Австрії та Німеччині
Сидоренко Олеся Михайлівна
2007
Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал

Повернення до списку

Вгору