Автори, співробітники Університету

Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Sydorov Mykola

Ідентифікатор автора: 40677
Author Identifier Number Scopus: 57211483971 →
ResearcherID, Web of Science: B-9177-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 681
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Методології та методів соціологічних досліджень
Посада: Зав.кафедрою

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Математичні методи обробки даних з неповною статистичною інформацією / онлайн інтернет-опитування, моделювання у соціології, дослідження соціальних мереж / методи досяжності важкодоступних груп / аналіз непараметричних даних / експертні опитування /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 50, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Інтегральні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння гіперболічного типу
Александрович Ірина Миколаївна
Ляшко Сергій Іванович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Бондар Олена Сергіївна
2020
Кібернетика і системний аналіз
т.3 c.70-79
2
Наукова стаття
Integral Operators that Determine the Solution of an Iterated Hyperbolic-Type Equation
Александрович Ірина Миколаївна
Ляшко Сергій Іванович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Бондар Олена Сергіївна
2020
Cybernetics and Systems Analysis
т.56 в.2020 c.401-409
3
Наукова стаття
Стан психологічного дистресу серед різних соціальних груп в Україні під час пандемії Сovid-19
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2020
Український соціум
т.73 в.2 c.74-92
4
Наукова стаття
Modified SERVPERF and Normalized SERVQUAL Models in Estimation of Service Quality in Higher Educational Institutes
Олійник Оксана Валеріївна
Савельєв Юрій Борисович
Сальнікова Світлана Анатоліївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2020
Соціологічні студії
т.16 в.1 c.29-39
5
Матеріали конференції
Factorial design in LimeSurvey: approaches of realization
Середа Олексій Сергійович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
5th Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics – BaNoCoSS-2019
6
Монографія
Техніка репертуарних решіток в дослідженні етнічних стереотипів: поєднати непоєднуване? Ідентичності народів центрально-східної Європи
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Чепак Валентина Василівна
Москотіна Руслана Юріївна
2018
Колективна монографія за ред. Коваліско Н., Єкатеринчука А, Радзіка Р. Лівів
c.43-56
7
Навчальний посібник
Математика для соціологів
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-419
8
Наукова стаття
Диференціальні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння еліптичного типу
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
Український математичний журнал
т.71 в.3 c.433-440
9
Наукова стаття
Фактори задоволеності студентів навчальним процесом ( на прикладі дослідження студентів КНУ)
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
Соціологічні студії, науково-практичний журнал
т.1 c.45-52
10
Наукова стаття
Системний підхід до вивчення індивідуальних цінностей
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
т.3 c.102-123
11
Наукова стаття
Differential Operators Specifying the Solution of an Elliptic Iterated Equation
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
Ukrainian Mathematical Journal
т.71 в.3 c.495-504
12
Наукова стаття
Фактори задоволеності студентів навчальним процесом (на прикладі дослідження студентів КНУ)
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Довбня Вікторія Анатоліївна
2019
Соціологічні студії
т.14 в.1 c.45-52
13
Матеріали конференції
Соціолог на ринку праці очима роботодавця
Олійник Оксана Валеріївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
в.15 c.120-122
14
Матеріали конференції
Техніка репертуарних решіток в дослідженні етнічних стереотипів: поєднати непоєднуване
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Чепак Валентина Василівна
Москотіна Руслана Юріївна
2018
Четверта міжнародна українсько-польська конференція «Ідентичності народів центрально-східної Європи», Львів, 22-23 червня 2018 року
c.4
15
Наукова стаття
Sample models in monitoring survey UniDOS
Середа Олексій Сергійович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2018
Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics. Central Statistical Bureau of Latvia, Rīga,
c.97-106
16
Наукова стаття
Ціннісні орієнтації студентів-першокурсників (за результатами міжуніверситетського дослідження)
Середа Олексій Сергійович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
в.40 c.125-132
17
Наукова стаття
Соціолог на ринку праці в Україні
Олійник Оксана Валеріївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2018
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції Української асоціації дослідників освіти, 15 червня 2018 року
c.137-139
18
Наукова стаття
Time Characteristics in Online Surveys
Середа Олексій Сергійович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2017
Baltic-Nordic-Ukrainian Workshop on Survey Statistics and Methodology.- Vilnius
т.80 c.112-114
19
Наукова стаття
Час відповіді респондента на запитання як фактор оцінки якості даних
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2017
Соціологічні студії
в.1(10) c.25-31
20
Наукова стаття
Аналіз рангових шкал у масових опитуваннях
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2017
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
в.39 c.226-232
21
Наукова стаття
До інтерпретації терміну "парадані" у соціальних дослідженнях
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(8) c.54-57
22
Матеріали конференції
Наближення узагальнених аналітичних функцій узагальненими поліномами
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2016
Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука
т.2 в.XVII c.33-37
23
Наукова стаття
Працюючі студенти: характер роботи та його чинники
Олійник Оксана Валеріївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
в.21 c.267-273
24
Наукова стаття
Використання факторіального дизайну для вивчення значущості факторів вибору студентами робочого місця
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
в.1 (3) c.83-96
25
Наукова стаття
Практична реалізація факторіального дизайну засобами R
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Соціологічні студії
в.2 (7) c.58-66
26
Наукова стаття
Критеріальна валідизація експрес-тесту SCL-9-NR
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2016
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
c.102-116
27
Наукова стаття
Роль ідеологічних чинників у формуванні дружніх стосунків студентської молоді: результати дослідження з факторіальним дизайном
Марченко Алла Михайлівна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2016
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
в.37 c.227-233
28
Наукова стаття
Використання LimeSurvey для онлайн реалізації факторіального дизайну в опитуваннях
Гершман Олена Михайлівна
Середа Олексій Сергійович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4 (29) c.134-141
29
Матеріали конференції
Проблеми якості вищої освіти в умовах трудової зайнятості студентів
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
т.6 c.161-167
30
Навчальний посібник
Теорія ймовірностей та математична статистика для соціальних наук: навчальний посібник
Донченко Володимир Степанович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
К.: ВПЦ «Київський університет»
31
Наукова стаття
Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках)
Марченко Алла Михайлівна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2014
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
т.20 c.116-122
32
Наукова стаття
Основи математичного моделювання для соціологів: використання логістичної моделі Ферхюльста для прогнозу розвитку популяції без зовнішнього впливу
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.37-49
33
Наукова стаття
Основи математичного моделювання для соціологів: логістична модель Ферхюльста із зовнішнім впливом
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.89-101
34
Наукова стаття
Працюючі студенти: характер трудової зайнятості та його чинники
Гершман Олена Михайлівна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
c.267-273
35
Наукова стаття
Проблема якості вищої освіти в умовах трудової зайнятості студентів
Олійник Оксана Валеріївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
в.6 c.161-167
36
Наукова стаття
Можливості збору параданих за допомогою контактних листів у емпіричних соціологічних дослідженнях
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.49-58
37
Наукова стаття
Основи математичного моделювання для соціологів: демографічні базові моделі зростання популяції без зовнішнього впливу та конкуренції
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.74-81
38
Наукова стаття
Пізнавальний потенціал біографічного методу
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2013
Соціологічні студії, науково-практичний журнал
т.2 c.54-59
39
Наукова стаття
Підходи до аналізу даних з невідповідями
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2013
Соціологічні студії, науково-практичний журнал
т.2 c.64-69
40
Наукова стаття
Застосування параданих для аналізу невідповідей (на прикладі ESS)
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 c.61-67
41
Тези
Обернення інтегральних рівнянь типу Вольтерра
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.12
42
Наукова стаття
Трасформація методу RDS в соціологічних дослідженнях
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2013
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
c.229-237
43
Наукова стаття
Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2013
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України
т.1 c.76-83
44
Наукова стаття
Інтегральні зображення xkyl-аналітичних функцій та їх формули обернення.
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2013
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.1 c.24-33
45
Наукова стаття
Використання індексів з композитними змінними для визначення соціального статусу громадян України
Ковальська (Соколовська) Єлєна Валеріївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.18 c.101-113
46
Наукова стаття
Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу
Ковальська (Соколовська) Єлєна Валеріївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2013
Соціологічні студії
в.2 c.76-83
47
Наукова стаття
Обернення інтеральних рівнянь Вольтерра з функцією Бесселя в ядрі
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2011
Наукові вісті НТУУ КПІ
c.13.0000
48
Наукова стаття
Обернення інтегральних рівнянь вольтерра з функцією Бесселя в ядрі.
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2012
Наукові вісті НТУУ КПІ
т.4 c.13-17
49
Наукова стаття
Про деякі особливості проведення опитувань у Інтернеті
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.16 c.66.0000
50
Наукова стаття
Підходи до типологізації користувачів Інтернету: пізнавальні можливості та обмедення методів
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2011
Наукові праці Миколаївського державного університету ім. Петра Могили
c.25.0000
51
Наукова стаття
Використання параданих у соціологічних дослідженнях
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2011
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
в.4 c.198 - 208
52
Наукова стаття
Використання систем комп’ютерного анкетування в Інтернеті
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2009
Соціальні технології. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
c.164
53
Наукова стаття
Використання методу мережевого аналізу для дослідження Інтернет-спільнот
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2010
Соціальні технології. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
т.44 c.240-250
54
Навчальний посібник
Теорія ймовірностей та математична статистика
Донченко Володимир Степанович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Шарапов Михайло Михайлович
2009
К.: ВЦ "Академія"
c.286
55
Наукова стаття
Задача Діріхле для узагальненого осесиметричного рівняння Гельмгольця у півсмузі
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.119.0000
56
Наукова стаття
Обернення деяких інтегральних рівнянь з ядром Бесселя
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.196-200
57
Наукова стаття
Інтернет як простір соціогрупових відносин
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2008
Культура і сучасність. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
т.1 c.163-168
58
Наукова стаття
Інтернет-користувач у реальних та віртуальних спільнотах
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2007
Культура і сучасність. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
т.2 c.186-193
59
Тези
Обернення деяких інтегральних рівнянь з ядром Бесселя
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2008
ХII міжнародна наукова конференція ім. академіка М. Кравчука
c.788
60
Наукова стаття
Переваги та недоліки використання електронної пошти при проведенні соціологічних опитувань у Інтернеті
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2006
Культура і сучасність. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
т.2 c.145.0000
61
Наукова стаття
Differential operators defining a solution of an elliptic-type equation
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2000
Journal of Mathematical Sciences
т.102 в.1 c.3719-3727

Повернення до списку

Вгору