Автори, співробітники Університету

Сиза Наталія Петрівна

Ідентифікатор автора: 40689
Кількість пошукових запитів автора: 579

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Правосуддя в кримінальному провадженні: доктринальне визначення поняття та функціональний аналіз // Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія
Сиза Наталія Петрівна
2018
Видавничий дім "Гельветика"
c.96-123
2
Навчальний посібник
Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник 2-ге вид., перероб. та доп.
Сиза Наталія Петрівна
2018
Алерта
3
Наукова стаття
Юрисдикція суду в кримінальному провадженні.
Сиза Наталія Петрівна
2017
Вісник кримінального судочинства
в.4 c.66-75
4
Матеріали конференції
Європейські стандарти участі прокурора у кримінальному судовому провадженні
Сиза Наталія Петрівна
2016
Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого, адвоката у кримінальному провадженні
c.201-203
5
Матеріали конференції
Територіальна юрисдикція при здійсненні повноважень слідчим суддею.
Сиза Наталія Петрівна
2016
"Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в кримінальному процесі України"
c.83-86
6
Матеріали конференції
Межі повноважень суду щодо здійснення функції правосуддя в кримінальному провадженні.
Сиза Наталія Петрівна
2017
Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства"
c.241-124
7
Наукова стаття
Поняття та сутнісні ознаки правосуддя у кримінальному процесі.
Сиза Наталія Петрівна
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 в.6 c.182-186
8
Наукова стаття
Правосуддя як основна кримінально-процесуальна функція
Сиза Наталія Петрівна
2016
Вісник кримінального судочинства
в.4 c.55-61
9
Тези
Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду
Сиза Наталія Петрівна
2016
Вісник Академії адвокатури України
т.13 в.1(35) c.119-121
10
Тези
Роль прокуратури при здійсненні правосуддя у кримінальному провадженні
Сиза Наталія Петрівна
2016
Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Класичний приватний університет
c.142-144
11
Тези
Порівняльно-правовий метод вивчення кримінального процесу
Сиза Наталія Петрівна
2016
Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів збірник тез. Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers
c.203-204
12
Тези
Судова юрисдикція за Литовським Статутом 1529 року
Сиза Наталія Петрівна
2016
Малиновські читання
c.216-217
13
Наукова стаття
Законний склад суду в кримінальному провадженні
Сиза Наталія Петрівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.121-125
14
Наукова стаття
Завдання суду в стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України
Сиза Наталія Петрівна
2014
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»
т.2 c.20-29
15
Тези
Європейські стандарти підготовки медіаторів
Сиза Наталія Петрівна
2014
Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.177-178
16
Наукова стаття
Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні
Сиза Наталія Петрівна
2013
Право України
т.11 c.189-197
17
Наукова стаття
Актуальні проблеми кримінального процесу України
Сиза Наталія Петрівна
Шумило Микола Єгорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.74
18
Наукова стаття
Завдання і повноваження суду у стадії виконання судових рішень
Сиза Наталія Петрівна
2014
Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах
т.1 c.97-99
19
Наукова стаття
Практикум з кримінального процесу України
Дунаєвська Людмила Григорівна
Задоєнко Олексій Володимирович
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Алерта
т.1 c.226
20
Підручник
Судоустрій України
Гринюк Володимир Олексійович
Задоєнко Олексій Володимирович
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-344
21
Наукова стаття
Cистема елементів права на справедливий суд
Сиза Наталія Петрівна
2012
Право
т.1 c.194.0000
22
Наукова стаття
Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України: проблеми процесуальної форми
Сиза Наталія Петрівна
2012
Право
т.1 c.150.0000
23
Наукова стаття
Склад суду у кримінальному провадженні в Україні
Сиза Наталія Петрівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.58.0000
24
Наукова стаття
Право на повноважний суд у кримінальному процесі України
Сиза Наталія Петрівна
2013
Актуальні проблеми наукових досліджень.- Дніпропетровськ
т.1 c.165.0000
25
Наукова стаття
Презумпція невинуватості у стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в Україні
Сиза Наталія Петрівна
2012
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.82.0000
26
Наукова стаття
Процесуальні гарантії прав особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину
Сиза Наталія Петрівна
2012
27
Наукова стаття
Функція судового контролю згідно із проектом Кримінального процесуального кодексу України
Сиза Наталія Петрівна
2012
Право
c.230.0000
28
Наукова стаття
Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України
Сиза Наталія Петрівна
2012
29
Наукова стаття
Провадження за нововиявленими обставинами згідно з новим проектом Кримінального процесуального кодексу України
Сиза Наталія Петрівна
2011
30
Наукова стаття
Процесуальне забезпечення справедливості вироку суду апеляційної інстанції
Сиза Наталія Петрівна
2011
Судова апеляція
c.58.0000
31
Наукова стаття
Яким має бути Закон України «Про статус суддів»? Обговорюємо законопроект
Сиза Наталія Петрівна
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.1.0000
32
Тези
Підсудність кримінальних справ в аспекті змін кримінально-процесуального закону
Сиза Наталія Петрівна
2010
33
Тези
Визначення належності доказів у кримінальному процесі/Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичнаої конференції«Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права»
Сиза Наталія Петрівна
2009

Повернення до списку

Вгору