Автори, співробітники Університету

Сизонов Дмитро Юрійович
Syzonov Dmytro Yuriyovych

Ідентифікатор автора: 40696
Author Identifier Number Scopus: 57209321114 →
ResearcherID, Web of Science: I-1138-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1195

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Стилістики та мовної комунікації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: функціональна стилістика / медіалінгвістика / лексикографія / методика викладання української мови /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 66, з них наукових статей (наукові публікації) - 42, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Лариса Іванівна Шевченко: біобібліографія вченого
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
Сизонов Дмитро Юрійович
2019
Київ: ФОП Росовецький-Гіндіч О.С.
2
Навчально-методичний комплекс
Виробнича практика: програма та методичні рекомендації (для студентів 2 курсу магістратури ОП «Лінгвістика в суспільній комунікації: українська мова та західноєвропейська мова» спеціалізації «Медіалінгвістика»)
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Київ : Логос
3
Навчально-методичні праці
Виробнича практика: програма та методичні рекомендації (для студентів 2 курсу магістратури ОП «Лінгвістика в суспільній комунікації: українська мова та західноєвропейська мова» спеціалізації «Медіалінгвістика»).
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Київ : Логос
4
Наукова стаття
Фразеологічні інновації української мови у медіалінгвістичному висвітленні
Сизонов Дмитро Юрійович
2018
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
в.63/2 c.333–346
5
Наукова стаття
Оцінність як категорія сучасної фразеології
Сизонов Дмитро Юрійович
2018
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.37 c.39-53
6
Наукова стаття
Стилістична трансформація фразеологізмів в українських мас-медіа
Сизонов Дмитро Юрійович
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.3 в.37 c.154-157
7
Наукова стаття
Electronic Filing System of Language Innovations in Media: Psycholinguistic Metric
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
8
Наукова стаття
Медійна фразеологія та категорія експресивності: стилістичні взаємозалежності
Сизонов Дмитро Юрійович
2019
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.38 c.94-108
9
Наукова стаття
Нові семантичні відтінки літературної фразеології: «Чорна рада» П. Куліша
Сизонов Дмитро Юрійович
2019
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.39 c.21-34
10
Наукова стаття
Неолінгвістичні ідеї та інноваційні концепції Лариси Шевченко
Сизонов Дмитро Юрійович
2019
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.38 c.8-23
11
Наукова стаття
Нові слова як маркери часу: медійна лексикографія сьогодні і в перспективі
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Записки з українського мовознавства
т.1 в.26 c.11-19
12
Словник
Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник (част. 2)
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2019
ВПЦ "Київський університет"
в.част. 2
13
Тези
Лексикографічна репрезентація медійної фразеології у сучасній славістиці
Сизонов Дмитро Юрійович
2019
Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності та культури “Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку”.
c.50-52
14
Наукова стаття
Phraseology in Ukrainian media: new problematics and research perspectives.
Сизонов Дмитро Юрійович
2018
Science and Education a New Dimension. Philology
т.5 c.78-86
15
Наукова стаття
"Якщо куля в лоб...": про маніпулятивні тактики нових фразеологізмів ідіоматичного характеру
Сизонов Дмитро Юрійович
2018
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.Вип. ХХХVІ c.76-91
16
Наукова стаття
Медійний фразеологізм в контексті мовної картини світу
Сизонов Дмитро Юрійович
2018
Лінгвістичні дослідження
в.Вип. 47 c.72-77
17
Наукова стаття
Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.Вип. ХХХV c.56-70
18
Наукова стаття
Phraseological innovations in modern Ukrainian language: medialinguistic context
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Odessa Linguistic Journal
в.Vol. 10 (2) c.56-61
19
Навчально-методичний комплекс
Комлекс навчальних програм дисциплін зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (ОКР «бакалавр»)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2016
"Логос" - К.: Літературознавство (наукова літературна конференція)
20
Навчально-методичний комплекс
Програма та методичні рекомендації з соціально-комунікативної практики (для студентів 2 курсу бакалаврату спеціальності «Українська мова та література» спеціалізації «Медіалінгвістика»)
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2017
"Логос" - К.: Літературознавство (наукова літературна конференція)
21
Наукова стаття
Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу
Сизонов Дмитро Юрійович
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.33 c.87-97
22
Наукова стаття
Phraseology in Ukrainian media: new problematics and research perspectives
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.5 (28) c.78-86
23
Наукова стаття
Стилістика медійної фразеології : слов’янська проблематика та перспективи дослідження
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.5 (28) c.51-57
24
Наукова стаття
Мас-медіа як джерело нової фразеології сучасної української літературної мови
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.34 c.87-97
25
Наукова стаття
Фаховий аналіз медійної фразеології в юрислінгвістичному аспекті
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
в.Спецвипуск c.196-199
26
Наукова стаття
Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.34 c.76-85
27
Наукова стаття
Психолінгвістичні основи медіаграмотності: до проблеми інтерпретації медіатекстів
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Science and education
в.7 c.82-88
28
Словник
Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа: словник
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
29
Тези
Фольклорні фразеологізми в українських ЗМІ: до проблеми медіалінгвістичного опису
Сизонов Дмитро Юрійович
2016
Матеріали Дев’ятих всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській
c.52-54
30
Тези
Неофраземи в контексті медіалінгвістики: славістична проблематика
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень. Матеріали міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2017 р.)
c.72-75
31
Навчальний посібник
Українська мова та література : тестовий комплекс
Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна
Сизонов Дмитро Юрійович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-300
32
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Лінгвістична експертиза» (для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
К. : Логос
c.1-40
33
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (для студентів-філологів)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
К. : Логос
c.1-38
34
Наукова стаття
Медицинская терминология в белорусских, польских, русских и украинских медиа: семантико-стилистическая характеристика
Сизонов Дмитро Юрійович
2015
Stylistyka
в.24 c.261-269
35
Наукова стаття
Нова медійна фразеологія в бізнес-комунікації
Сизонов Дмитро Юрійович
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.31 c.44-57
36
Наукова стаття
Стилістична інтерпретація фразеологізма в медіа: слов’янська проблематика
Сизонов Дмитро Юрійович
2016
Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
c.59-62
37
Наукова стаття
Фразеологізми в сучасному рекламному тексті: медіалінгвістичний аналіз
Сизонов Дмитро Юрійович
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.32 c.32-40
38
Тези
Стилістична інтерпретація фразеологізма в медіа: слов'янська проблематика
Сизонов Дмитро Юрійович
2016
Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
c.59-62
39
Навчальний посібник
Українська мова та література: тестовий комплекс
Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна
Сизонов Дмитро Юрійович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-300
40
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Лінгвістична експертиза"
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Логос
c.1-40
41
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Медіалінгвістика" (для студентів-філологів)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Логос
c.1-38
42
Навчально-методичний комплекс
Лінгвістична експертиза: програма і навчально-методичні рекомендації для магістрів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова»
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Логос
c.1-64
43
Наукова стаття
Стилистические функции фразеологизмов в заголовках украинских СМИ
Сизонов Дмитро Юрійович
2015
Медиалингвистика
т.4 c.96-99
44
Наукова стаття
Стилістичний потенціал сучасної фразеології в українських мас-медіа
Сизонов Дмитро Юрійович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.29 c.98-107
45
Наукова стаття
Методи лінгвістичного дослідження медіатексту: до проблеми наукової інтерпретації
Сизонов Дмитро Юрійович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.30 c.53-62
46
Тези
Медійна фразеологія: славістична проблематика
Сизонов Дмитро Юрійович
2015
Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку
c.30-32
47
Наукова стаття
Медицинский термин как маркер медиатекста: функциональные парадоксы
Сизонов Дмитро Юрійович
2014
Журналистика в 2013 году: регионы в российском медиапространстве
т.1 c.359-361
48
Наукова стаття
Поняття «лексема-ярлик» в сучасній медіалінгвістиці: функціональний аспект
Сизонов Дмитро Юрійович
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.42-51
49
Наукова стаття
Медичні лексеми як маркери актуальних подій: медіалінгвістичний контекст
Сизонов Дмитро Юрійович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.35-44
50
Наукова стаття
Стилистическая трансформация медицинского термина в новостных жанрах
Сизонов Дмитро Юрійович
2014
Медиалингвистика
т.3 c.155-159
51
Словник
Медіалінгвістика: словник термінів і понять
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.326
52
Монографія
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-343
53
Наукова стаття
Термін у системі та поза системою: медіалінгвістичний контекст
Сизонов Дмитро Юрійович
2013
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
т.1 c.313-320
54
Наукова стаття
Сучасна медіалексикографія: лінгвопрагматичний потенціал
Сизонов Дмитро Юрійович
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.47-56
55
Наукова стаття
Дериваційний потенціал антонімії в активних семантичних процесах сучасної медичної термінології
Сизонов Дмитро Юрійович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.63-70
56
Наукова стаття
Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі
Сизонов Дмитро Юрійович
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.389-394
57
Наукова стаття
Поняття лексема-ярлик в сучасній медіалінгвістиці: функціональний аспект
Сизонов Дмитро Юрійович
2013
58
Словник
Медіалінгвістика. Словник термінів і понять.
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-240
59
Тези
Детермінологізація у слов'янських мас-медіа: актуальна проблематика
Сизонов Дмитро Юрійович
2013
Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку: тези Міжнародної наукової конференції- 23-24 травня 2013 р. - К.: НБУВ
т.1 c.42-43
60
Монографія
Медична термінологія в українських мас-медіа: стилістичний потенціал
Сизонов Дмитро Юрійович
2012
ВПЦ "Київський університет"
c.1-196
61
Наукова стаття
Вторинна номінація термінів як комунікативний ресурс ЗМІ / Д.Ю. Сизонов
Сизонов Дмитро Юрійович
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.93.0000
62
Наукова стаття
Лексико-семантичний аспект вторинної номінації в медійному тексті / Д.Ю. Сизонов
Сизонов Дмитро Юрійович
2012
63
Наукова стаття
Термінологічна концепція Фіоніли Нікітіної в контексті лінгвістики універсалій
Сизонов Дмитро Юрійович
2010
64
Наукова стаття
Лінгвопрагматичний аспект мас-медійного тексту
Сизонов Дмитро Юрійович
2010
65
Наукова стаття
Прагматична спрямованість мас-медійного тексту
Сизонов Дмитро Юрійович
2010
66
Наукова стаття
До питання основних характеристик терміна
Сизонов Дмитро Юрійович
2010
Дивослово
т.11

Повернення до списку

Вгору