Автори, співробітники Університету

Ситницький Максим Васильович

Ідентифікатор автора: 40762
Author Identifier Number Scopus: 57202584159 →
ResearcherID, Web of Science: X-3756-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 839
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів; управління інтелектуальною власністю; стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств; розвиток менеджменту в інформаційному суспільстві

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 76, з них наукових статей (наукові публікації) - 47, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 15

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Systematic assessment of innovative potential of a research university
Вікулова Альона Олегівна
Жилінська Оксана Іванівна
Ситницький Максим Васильович
2019
Baltic Journal of Economic Studies
т.5 в.2 c.38-44
2
Наукова стаття
Regulatory Framework for the Institutional Development of Research Universities in Ukraine
Ситницький Максим Васильович
2019
Бізнес Інформ
в.4 c.189–198
3
Матеріали конференції
Підприємництво в дослідницьких університетах Європи
Ситницький Максим Васильович
2017
Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів
т.1 в.2 c.124-129
4
Матеріали конференції
Модель розвитку підприємництва в дослідницькому університеті
Ситницький Максим Васильович
2017
Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: Міжнародна наукова конференція
т.1 в.5 c.141-142
5
Матеріали конференції
Інноваційний потенціал дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2017
Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 в.1 c.32-35
6
Матеріали конференції
Архітектоніка стратегії Варшавського університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.2 c.99-101
7
Матеріали конференції
Роль бізнес-шкіл у розвитку дослідницьких університетів
Ситницький Максим Васильович
2018
Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.37-40
8
Матеріали конференції
Франчайзинг у сфері послуг наукових бібліотек дослідницьких університетів
Ситницький Максим Васильович
2018
абезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.188-190
9
Матеріали конференції
Розвиток та інтенсифікація дослідницької діяльності у Варшавському університеті
Ситницький Максим Васильович
2018
Сучасні наукові підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.10-12
10
Матеріали конференції
Механізм забезпечення фінансової автономії дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.97-100
11
Матеріали конференції
Порівняння дослідницьких стратегій і потенціалу Оксфордського університету та Массачусетського технологічного інституту
Ситницький Максим Васильович
2018
Менеджмент, фінанси та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.14-17
12
Матеріали конференції
Інноваційні засади цифрової стратегії Оксфордського університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Актуальні питання економіки, управління та права: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 в.1 c.40-42
13
Матеріали конференції
Порівняння потенціалів Варшавського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ситницький Максим Васильович
2017
Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.28-31
14
Матеріали конференції
Сучасна концепція підприємницьких університетів дослідницького типу в Україні
Ситницький Максим Васильович
2018
Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.39-42
15
Монографія
Emerging Issues in the Global Economy
Жилінська Оксана Іванівна
Ситницький Максим Васильович
Ставицький Андрій Володимирович
Харламова Ганна Олексіївна
Черняк Олександр Іванович
2018
Springer
c.1-417
16
Монографія
Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів
Ситницький Максим Васильович
2018
Київ: Видавництво Ліра - К
c.1-302
17
Наукова стаття
Strategic Analysis and Evaluation of a Research University’s Performance
Жилінська Оксана Іванівна
Ситницький Максим Васильович
2018
Emerging Issues in the Global Economy
т.1 в.1 c.407-417
18
Наукова стаття
Exploration of The Role of Business Schools in The Development of World-Class Research Universities
Ситницький Максим Васильович
2018
Technology Audit and Production Reserves
т.1 в.5 c.36-45
19
Наукова стаття
Стратегія розвитку освітніх послуг та навчальних програм у Варшавському університеті
Ситницький Максим Васильович
2017
Бізнес Інформ
т.1 в.12 c.54-59
20
Наукова стаття
Концептуальні засади стратегії розвитку Варшавського Університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Глобальні та національні проблеми економіки
т.1 в.21 c.402-406
21
Наукова стаття
Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.1 c.117-127
22
Наукова стаття
Пріоритети розвитку Варшавського університету, як міжнародної дослідницької і навчальної інституції
Ситницький Максим Васильович
2017
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
т.22 в.12 (65) c.148-152
23
Наукова стаття
Бізнес-школи дослідницьких університетів Польщі
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес-навігатор
т.1 в.1 c.84-88
24
Наукова стаття
Університетські рейтинги як інструменти розвитку: досвід функціонування рейтингових систем Польщі
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.2 c.296–303
25
Наукова стаття
Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду
Сербін Олег Олегович
Ситницький Максим Васильович
2018
Проблеми економіки
т.1 в.1 (35) c.115-121
26
Наукова стаття
Дослідницький університет як соціальний та економічний феномен
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.3 c.133-140
27
Наукова стаття
Стратегічні перспективи розвитку дослідницьких університетів України в контексті цифрової глобалізації
Ситницький Максим Васильович
2018
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Матеріали міжнародної конференції
т.1 в.4 c.261-266
28
Наукова стаття
Перспективи міжнародної кооперації Варшавського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ситницький Максим Васильович
2018
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 в.40 c.151-158
29
Наукова стаття
Місія та сфери прояву феномена дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.4 c.96-101
30
Наукова стаття
Determining the Priorities of the Development of EU Research Universities Based on the Analysis of Rating Indicators of World-Class Universities
Ситницький Максим Васильович
2018
Baltic Journal of European Studies
т.8 в.1 c.76-100
31
Наукова стаття
Інструменти стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів
Ситницький Максим Васильович
2018
Ефективна економіка
т.1 в.5 c.1-7
32
Наукова стаття
Development of a Model of Digital Research Universities
Ситницький Максим Васильович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 в.1 c.311-318
33
Наукова стаття
Managing Financial Autonomy of a Research University
Ситницький Максим Васильович
2018
E-mentor
т.1 в.1 (73) c.86-93
34
Наукова стаття
Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.5 c.447-452
35
Наукова стаття
Franchising model of commercialization of Scientific Libraries’ services at Research Universities
Ситницький Максим Васильович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.2 в.4 c.214-221
36
Наукова стаття
Development of Entrepreneurship at a Research University
Ситницький Максим Васильович
2018
Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”
т.1 в.1 (26) c.117-126
37
Тези
Поведінкові риси університетської людини з підприємницьким типом мислення
Ситницький Максим Васильович
2018
Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства: Міжнародна наукова конференція
т.1 в.7 c.62-64
38
Матеріали конференції
Fundamental analysis versus LONG PESTLE analysis: the common and the different
Ситницький Максим Васильович
Карпич Анна Юріївна
2016
Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.186-188
39
Наукова стаття
Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії
Ситницький Максим Васильович
2017
Бізнес Інформ
т.1 в.17 c.43-49
40
Наукова стаття
Стратегічні імперативи розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 в.5 (194) c.34-39
41
Наукова стаття
Innowacyjne zasady w strategicznym planowaniu rozwoju centrów usługowych w instytucjach publicznych
Ситницький Максим Васильович
2017
Zarządzanie Publiczne
т.1 в.3 (39) c.345-358
42
Наукова стаття
Теоретичне осмислення напрямів розвитку наукової бібліотеки дослідницьких університетів
Ситницький Максим Васильович
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.3 c.708-712
43
Тези
Критерії оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.17 c.248-252
44
Тези
Підприємницький прогресивізм в дослідницькому університеті
Ситницький Максим Васильович
2017
Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: Всеукраїнська наукова конференція
т.2 в.1 c.328-330
45
Матеріали конференції
Стратегічна гнучкість лідерів американських компаній: досвід для України
Ситницький Максим Васильович
2016
Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: Американознавча мультидисциплінарна конференція
т.1 в.3 c.202-206
46
Матеріали конференції
Аналіз сил взаємозв’язку між демографічними факторами та конкуренцією ВНЗ
Ситницький Максим Васильович
Харламова Ганна Олексіївна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
т.1 в.1 c.89-91
47
Наукова стаття
Економічна співпраця України і Польщі у контексті Європейської інтеграції
Ситницький Максим Васильович
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.94-96
48
Наукова стаття
Growing Regional Scientific Migration And Mobility: the Europian Union and the Eastern Partnership
Ситницький Максим Васильович
Харламова Ганна Олексіївна
2016
The Eastern Partnership Under Strain – Time for a rethink?.
т.1 в.3 c.210-234
49
Навчально-методичний комплекс
Маркетинг у сфері культури
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-80
50
Наукова стаття
Strategic management of information security of Ukraine
Ситницький Максим Васильович
2015
Современное общество, образование и наука: международная научно-практическая конференция
т.4 c.7-8
51
Наукова стаття
Key factors of successful management of the USA companies
Ситницький Максим Васильович
2015
Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.192-194
52
Тези
Стратегічне планування інноваційної діяльності фінансових установ
Ситницький Максим Васильович
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.257-260
53
Навчально-методичний комплекс
Principles of strategic management
Ситницький Максим Васильович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-44
54
Наукова стаття
Характерні ознаки комерційної таємниці
Ситницький Максим Васильович
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.23 c.262-266
55
Наукова стаття
Напрями вдосконалення системи стратегічного управління персоналом банківських установ України
Ситницький Максим Васильович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.56-58
56
Тези
Особливості прав та обов’язків володільця на комерційну таємницю
Ситницький Максим Васильович
2013
Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку
т.1 c.64-66
57
Тези
Захист права інтелектуальної власності на комерційну таємницю в Україні
Ситницький Максим Васильович
2013
Актуальні проблеми юридичної науки і практики: Збірник Матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", (2013 р.)
т.1 c.221-222
58
Наукова стаття
Стратегические проблемы миссий глобальных компаний
Ситницький Максим Васильович
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.125-130
59
Наукова стаття
Франчайзинг у сфері культури
Ситницький Максим Васильович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.145 c.57-59
60
Наукова стаття
Перспективи розвитку машинобудівного комплексу України
Ситницький Максим Васильович
2013
Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України
т.1 c.31-34
61
Навчальний посібник
Стратегічне управління
Ситницький Максим Васильович
2012
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-120
62
Наукова стаття
Конкурентоспроможність кадрового потенціалу вітчизняної економік
Ситницький Максим Васильович
2011
Вiсник Антимонопольного комiтету України “Конкуренцiя”
т.4 c.11-15
63
Наукова стаття
Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок
Ситницький Максим Васильович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.136 c.50-54
64
Наукова стаття
Реінжиніринг в системі стратегічного управління підприємства
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2012
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.3 c.40-48
65
Наукова стаття
Role of portfolio analysis in formation of enterprise competitive strategies
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2012
Актуальні проблеми економіки
т.5 c.141-148
66
Наукова стаття
Оцінювання рівня конкурентоспроможності фінансових установ України // Міжнародний інститут Управління
Ситницький Максим Васильович
2012
Менеджмент. Збірник наукових праць. - Міжнародний інститут управління
т.15 c.133-145
67
Тези
Принцип «точно в строк» як запорука фінансової стабільності підприємства
Ситницький Максим Васильович
2012
Національний університет ДПС України
т.1 c.23-25
68
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
69
Наукова стаття
Фіскальна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної промисловості
Демиденко Людмила Миколаївна
Ситницький Максим Васильович
2010
Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України
т.38 c.25-33
70
Управління стратегічною гнучкістю машинобудівних підприємств України
Ситницький Максим Васильович
2008
71
Наукова стаття
Етапи управління стратегічною гнучкістю підприємства.
Ситницький Максим Васильович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.96.0000
72
Наукова стаття
Аналіз підприємства як основа формування стратегічної гнучкості на прикладі ТОВ "АГАТ"
Ситницький Максим Васильович
2007
73
Наукова стаття
Відмінності стратегічної гнучкості і конкурентоспроможності підприємства
Ситницький Максим Васильович
2007
74
Наукова стаття
Система управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України
Ситницький Максим Васильович
2007
75
Наукова стаття
Методичне забезпечення оцінки стратегічної гнучкості вітчизняних підприємств // Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2008
76
Наукова стаття
Вплив організаційних чинників стратегічної гнучкості на конкурентоспроможність підприємства
Ситницький Максим Васильович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.27.0000

Повернення до списку

Вгору