Автори, співробітники Університету

Ситницький Максим Васильович
Sitnicki Maksym

Ідентифікатор автора: 40762
Author Identifier Number Scopus: 57202584159 →
ResearcherID, Web of Science: X-3756-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1095
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів; управління інтелектуальною власністю; стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств; розвиток менеджменту в інформаційному суспільстві

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 106, з них наукових статей (наукові публікації) - 61, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 26

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Causes and consequences of organizational mismatches
Ситницький Максим Васильович
2019
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
в.136 c.457-470
2
Наукова стаття
Interdependence Assessing for Networked Readiness Index Economic and Social Informative Factors
Нетреба Ірина Олександрівна
Ситницький Максим Васильович
2020
Baltic Journal of Economic Studies
т.2 в.6 c.47-53
3
Наукова стаття
Розробка методичного підходу до візуалізації результатів gap-аналізу стратегічного управління ІТ підприємств
Ситницький Максим Васильович
Розбейко Кирило Вікторович
2020
Ефективна економіка
в.5
4
Наукова стаття
Міжнародний конкурентний потенціал дослідницьких університетів України
Ситницький Максим Васильович
2020
Бізнес Інформ
в.3 c.170-181
5
Автореферат
Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика
Ситницький Максим Васильович
2019
Видавництво «ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-40
6
Дисертаційна робота
Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика
Ситницький Максим Васильович
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-577
7
Монографія
Development of Innovative Entrepreneurship in Research Universities of Poland and Ukraine in the Context of Global Challenges
Жилінська Оксана Іванівна
Ситницький Максим Васильович
2018
Procesy zarządzania w globalizującej się gospodarce
c.27–46
8
Монографія
Aktywizacja działalności innowacyjnej w uniwersytetach badawczych w warunkach wyzwań globalizacyjnych
Ситницький Максим Васильович
2019
Rewolucja cyfrowa: wyzwania, problemy. Perspektywy rozwoju
c.55-62
9
Наукова стаття
Systematic assessment of innovative potential of a research university
Вікулова Альона Олегівна
Жилінська Оксана Іванівна
Ситницький Максим Васильович
2019
Baltic Journal of Economic Studies
т.5 в.2 c.38-44
10
Наукова стаття
Regulatory Framework for the Institutional Development of Research Universities in Ukraine
Ситницький Максим Васильович
2019
Бізнес Інформ
в.4 c.189–198
11
Наукова стаття
Впровадження цифрової ідентифікації у діяльність дослідницьких університетів України
Ситницький Максим Васильович
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
в.41 c.376–381
12
Наукова стаття
Глобальні тренди та комплементарні ефекти розвитку дослідницьких університетів світового класу
Жилінська Оксана Іванівна
Кухта Павло Володимирович
Ситницький Максим Васильович
2019
Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.
в.42 c.50-60
13
Матеріали конференції
Підприємництво в дослідницьких університетах Європи
Ситницький Максим Васильович
2017
Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів
т.1 в.2 c.124-129
14
Матеріали конференції
Модель розвитку підприємництва в дослідницькому університеті
Ситницький Максим Васильович
2017
Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: Міжнародна наукова конференція
т.1 в.5 c.141-142
15
Матеріали конференції
Інноваційний потенціал дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2017
Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 в.1 c.32-35
16
Матеріали конференції
Архітектоніка стратегії Варшавського університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.2 c.99-101
17
Матеріали конференції
Роль бізнес-шкіл у розвитку дослідницьких університетів
Ситницький Максим Васильович
2018
Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.37-40
18
Матеріали конференції
Франчайзинг у сфері послуг наукових бібліотек дослідницьких університетів
Ситницький Максим Васильович
2018
Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.188-190
19
Матеріали конференції
Розвиток та інтенсифікація дослідницької діяльності у Варшавському університеті
Ситницький Максим Васильович
2018
Сучасні наукові підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.10-12
20
Матеріали конференції
Механізм забезпечення фінансової автономії дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.97-100
21
Матеріали конференції
Порівняння дослідницьких стратегій і потенціалу Оксфордського університету та Массачусетського технологічного інституту
Ситницький Максим Васильович
2018
Менеджмент, фінанси та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.14-17
22
Матеріали конференції
Інноваційні засади цифрової стратегії Оксфордського університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Актуальні питання економіки, управління та права: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 в.1 c.40-42
23
Матеріали конференції
Стратегічні перспективи розвитку дослідницьких університетів України в контексті цифрової глобалізації
Ситницький Максим Васильович
2018
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Матеріали міжнародної конференції
т.1 в.4 c.261-266
24
Матеріали конференції
Порівняння потенціалів Варшавського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ситницький Максим Васильович
2017
Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.28-31
25
Матеріали конференції
Сучасна концепція підприємницьких університетів дослідницького типу в Україні
Ситницький Максим Васильович
2018
Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.39-42
26
Монографія
Emerging Issues in the Global Economy
Жилінська Оксана Іванівна
Ситницький Максим Васильович
Ставицький Андрій Володимирович
Харламова Ганна Олексіївна
Черняк Олександр Іванович
2018
Springer
c.1-417
27
Монографія
Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів
Ситницький Максим Васильович
2018
Видавництво Ліра-К (монографія)
c.1-302
28
Наукова стаття
Strategic Analysis and Evaluation of a Research University’s Performance
Жилінська Оксана Іванівна
Ситницький Максим Васильович
2018
Emerging Issues in the Global Economy
т.1 в.1 c.407-417
29
Наукова стаття
Exploration of The Role of Business Schools in The Development of World-Class Research Universities
Ситницький Максим Васильович
2018
Technology Audit and Production Reserves
т.1 в.5 c.36-45
30
Наукова стаття
Стратегія розвитку освітніх послуг та навчальних програм у Варшавському університеті
Ситницький Максим Васильович
2017
Бізнес Інформ
т.1 в.12 c.54-59
31
Наукова стаття
Концептуальні засади стратегії розвитку Варшавського Університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Глобальні та національні проблеми економіки
т.1 в.21 c.402-406
32
Наукова стаття
Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив
Сербін Олег Олегович
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.1 c.117-127
33
Наукова стаття
Пріоритети розвитку Варшавського університету, як міжнародної дослідницької і навчальної інституції
Ситницький Максим Васильович
2017
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія Економіка
т.22 в.12 (65) c.148-152
34
Наукова стаття
Бізнес-школи дослідницьких університетів Польщі
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес-навігатор
т.1 в.1 c.84-88
35
Наукова стаття
Університетські рейтинги як інструменти розвитку: досвід функціонування рейтингових систем Польщі
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.2 c.296–303
36
Наукова стаття
Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду
Сербін Олег Олегович
Ситницький Максим Васильович
2018
Проблеми економіки
т.1 в.1 (35) c.115-121
37
Наукова стаття
Дослідницький університет як соціальний та економічний феномен
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.3 c.133-140
38
Наукова стаття
Перспективи міжнародної кооперації Варшавського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ситницький Максим Васильович
2018
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 в.40 c.151-158
39
Наукова стаття
Місія та сфери прояву феномена дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.4 c.96-101
40
Наукова стаття
Determining the Priorities of the Development of EU Research Universities Based on the Analysis of Rating Indicators of World-Class Universities
Ситницький Максим Васильович
2018
Baltic Journal of European Studies
т.8 в.1 c.76-100
41
Наукова стаття
Інструменти стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів
Ситницький Максим Васильович
2018
Ефективна економіка
т.1 в.5 c.1-7
42
Наукова стаття
Development of a Model of Digital Research Universities
Ситницький Максим Васильович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 в.1 c.311-318
43
Наукова стаття
Managing Financial Autonomy of a Research University
Ситницький Максим Васильович
2018
E-mentor
т.1 в.1 (73) c.86-93
44
Наукова стаття
Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.5 c.447-452
45
Наукова стаття
Franchising model of commercialization of Scientific Libraries’ services at Research Universities
Ситницький Максим Васильович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.2 в.4 c.214-221
46
Наукова стаття
The Development of Entrepreneurship at a Research University
Ситницький Максим Васильович
2018
Studia i Materiały
т.1 в.1 (26) c.117-126
47
Наукова стаття
Strategic Flexibility of the Research University's Leadership
Ситницький Максим Васильович
2018
Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law
т.3 в.7 c.101-117
48
Тези
Поведінкові риси університетської людини з підприємницьким типом мислення
Ситницький Максим Васильович
2018
Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства: Міжнародна наукова конференція
т.1 в.7 c.62-64
49
Матеріали конференції
Fundamental analysis versus LONG PESTLE analysis: the common and the different
Ситницький Максим Васильович
Карпич Анна Юріївна
2016
Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.186-188
50
Матеріали конференції
Теоретичне осмислення напрямів розвитку наукової бібліотеки дослідницьких університетів
Ситницький Максим Васильович
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.3 c.708-712
51
Наукова стаття
Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії
Ситницький Максим Васильович
2017
Бізнес Інформ
т.1 в.17 c.43-49
52
Наукова стаття
Стратегічні імперативи розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 в.5 (194) c.34-39
53
Наукова стаття
Innowacyjne zasady w strategicznym planowaniu rozwoju centrów usługowych w instytucjach publicznych
Ситницький Максим Васильович
2017
Zarządzanie Publiczne
т.1 в.3 (39) c.345-358
54
Наукова стаття
Women Motocross Championship for the first time in Ukraine
Ситницький Максим Васильович
2017
FIM Europe MAG
в.1 c.32-34
55
Тези
Критерії оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету
Ситницький Максим Васильович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.17 c.248-252
56
Тези
Підприємницький прогресивізм в дослідницькому університеті
Ситницький Максим Васильович
2017
Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: Всеукраїнська наукова конференція
т.2 в.1 c.328-330
57
Матеріали конференції
Стратегічна гнучкість лідерів американських компаній: досвід для України
Ситницький Максим Васильович
2016
Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: Американознавча мультидисциплінарна конференція
т.1 в.3 c.202-206
58
Матеріали конференції
Економічна співпраця України і Польщі у контексті Європейської інтеграції
Ситницький Максим Васильович
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.94-96
59
Матеріали конференції
Аналіз сил взаємозв’язку між демографічними факторами та конкуренцією ВНЗ
Ситницький Максим Васильович
Харламова Ганна Олексіївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.89-91
60
Наукова стаття
Growing Regional Scientific Migration And Mobility: the Europian Union and the Eastern Partnership
Ситницький Максим Васильович
Харламова Ганна Олексіївна
2016
The Eastern Partnership Under Strain – Time for a rethink?.
т.1 в.3 c.210-234
61
Матеріали конференції
Strategic management of information security of Ukraine
Ситницький Максим Васильович
2015
Современное общество, образование и наука: международная научно-практическая конференция
т.4 c.7-8
62
Матеріали конференції
Key factors of successful management of the USA companies
Ситницький Максим Васильович
2015
Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.192-194
63
Навчально-методичний комплекс
Маркетинг у сфері культури
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-80
64
Тези
Стратегічне планування інноваційної діяльності фінансових установ
Ситницький Максим Васильович
Ушкевич Вероніка Вячеславівна
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.257-260
65
Навчально-методичний комплекс
Principles of strategic management
Ситницький Максим Васильович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-44
66
Наукова стаття
Характерні ознаки комерційної таємниці
Ситницький Максим Васильович
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.23 c.262-266
67
Наукова стаття
Напрями вдосконалення системи стратегічного управління персоналом банківських установ України
Ситницький Максим Васильович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.56-59
68
Тези
Особливості прав та обов’язків володільця на комерційну таємницю
Ситницький Максим Васильович
2013
Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку
т.1 c.64-66
69
Тези
Захист права інтелектуальної власності на комерційну таємницю в Україні
Ситницький Максим Васильович
2013
Актуальні проблеми юридичної науки і практики: Збірник Матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", (2013 р.)
т.1 c.221-222
70
Наукова стаття
Особливості застосування маркетингу в управлінні конкурентоспроможністю аграрних підприємств
Ситницький Максим Васильович
Шафієва Л. Г.
2012
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, серія “Економічні науки”
т.3 c.195-200
71
Наукова стаття
Стратегические проблемы миссий глобальных компаний
Ситницький Максим Васильович
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.125-130
72
Наукова стаття
Франчайзинг у сфері культури
Ситницький Максим Васильович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.145 c.57-59
73
Наукова стаття
Перспективи розвитку машинобудівного комплексу України
Ситницький Максим Васильович
2013
Вісник Антимонопольного комітету "Конкуренция"
т.1 c.31-34
74
Навчальний посібник
Стратегічне управління
Ситницький Максим Васильович
2012
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-120
75
Наукова стаття
Конкурентоспроможність кадрового потенціалу вітчизняної економіки
Ситницький Максим Васильович
2011
Вiсник Антимонопольного комiтету України “Конкуренцiя”
т.4 c.11-15
76
Наукова стаття
Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок
Ситницький Максим Васильович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.136 c.50-54
77
Наукова стаття
Реінжиніринг в системі стратегічного управління підприємства
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2012
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.3 c.406-414
78
Наукова стаття
Role of portfolio analysis in formation of enterprise competitive strategies
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2012
Актуальні проблеми економіки
т.5 c.141-148
79
Наукова стаття
Оцінювання рівня конкурентоспроможності фінансових установ України
Ситницький Максим Васильович
2012
Менеджмент: Міжгалузевий інститут управління
т.15 c.133-145
80
Тези
Принцип «точно в строк» як запорука фінансової стабільності підприємства
Ситницький Максим Васильович
2012
Національний університет ДПС України
т.1 c.552-555
81
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
82
Наукова стаття
Суперечності та перспективи проекту Податкового кодексу України
Ситницький Максим Васильович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.121-122 c.38-41
83
Тези
Управління інтелектуальною власністю в Україні
Ситницький Максим Васильович
2011
Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.71-73
84
Наукова стаття
Оцінювання рівня стратегічної гнучкості вітчизняних машинобудівних підприємств з використанням методу «SMART»
Ситницький Максим Васильович
2009
Вісник Дніпропетровського університету. Економіка
в.10/1 c.110-116
85
Наукова стаття
Фіскальна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної промисловості
Демиденко Людмила Миколаївна
Ситницький Максим Васильович
2010
Вісник Антимонопольного комітету "Конкуренция"
т.38 c.25-32
86
Дисертаційна робота
Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України
Ситницький Максим Васильович
2009
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
c.1-170
87
Матеріали конференції
Управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств в умовах фінансово-економічної кризи
Ситницький Максим Васильович
2009
Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної конференції (Київ, 24-26 квітня 2009 р.)
c.103-104
88
Наукова стаття
Етапи управління стратегічною гнучкістю підприємства
Ситницький Максим Васильович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.96-100
89
Наукова стаття
Аналіз підприємства як основа формування стратегічної гнучкості на прикладі ТОВ "АГАТ"
Ситницький Максим Васильович
2007
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.11 c.11-14
90
Наукова стаття
Відмінності стратегічної гнучкості і конкурентоспроможності підприємства
Ситницький Максим Васильович
2007
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.9 c.12-16
91
Наукова стаття
Система управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств
Ситницький Максим Васильович
2007
Вісник Антимонопольного комітету "Конкуренция"
в.3 c.27-31
92
Наукова стаття
Методичне забезпечення оцінки стратегічної гнучкості вітчизняних підприємств
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2008
Вiсник Антимонопольного комiтету України “Конкуренцiя”
в.2 c.23-31
93
Наукова стаття
Вплив організаційних чинників стратегічної гнучкості на конкурентоспроможність підприємства
Євтушевський Володимир Андрійович
Ситницький Максим Васильович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.27-29
94
Наукова стаття
Управління стратегічною гнучкістю підприємства на засадах синергізму
Ситницький Максим Васильович
2007
Науково-технічна інформація
в.4 c.39-42
95
Наукова стаття
Особливості впливу маркетингового потенціалу на стратегічну гнучкість підприємства
Ситницький Максим Васильович
2007
Науково-технічна інформація
в.2 c.26-30
96
Наукова стаття
Вплив інноваційного потенціалу на стратегічну гнучкість підприємства
Ситницький Максим Васильович
2007
Статистика України
в.1 c.43-47
97
Наукова стаття
Формування концепції стратегічної гнучкості на виробничих підприємствах
Ситницький Максим Васильович
2007
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.1 c.104-107
98
Матеріали конференції
Особливості стратегічної гнучкості підприємства
Ситницький Максим Васильович
2006
Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності : зб. матеріалів конференції
в.8 c.55-56
99
Матеріали конференції
The management of Strategic Flexibility of the enterprise
Ситницький Максим Васильович
2006
Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency: International Scientific Conference
в.14 c.58-60
100
Наукова стаття
Застосування теорії графів в управлінні стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств
Ситницький Максим Васильович
2006
Банківська справа
в.2 c.34-41
101
Наукова стаття
Теоретичні аспекти стратегічної гнучкості вітчизняних підприємств
Ситницький Максим Васильович
2006
Науково-технічна інформація
в.2 c.31-35
102
Наукова стаття
Оцінка рівня синергізму на підприємстві з використанням логіко-лінгвістичних моделей теорії нечітких множин
Ситницький Максим Васильович
2006
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
в.2 c.156-160
103
Матеріали конференції
Синергізм в системі управління стратегічною гнучкістю підприємств
Ситницький Максим Васильович
2005
Wykstalcenie i nauka bez granic – 2005: Miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencjа
т.11 в.2 c.119-121
104
Матеріали конференції
Оцінка стратегічної гнучкості підприємства та синергізму
Ситницький Максим Васильович
2005
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.3 c.181-182
105
Матеріали конференції
Перспективні підходи до управління транснаціональними корпораціями в умовах глобалізації
Ситницький Максим Васильович
2005
Міжнародна наукова студентсько-аспірантська конференція ЛНУ імені Івана Франка
c.338-339
106
Наукова стаття
Застосування теорії графів у моделюванні синергічних зв’язків підприємства
Ситницький Максим Васильович
2005
Наукові праці студентів економічного факультету : збірник наукових праць
c.102-107

Повернення до списку

Вгору