Автори, співробітники Університету

Сівков Іван Вікторович
Sivkov Ivan Viktorovich

Ідентифікатор автора: 40781
Author Identifier Number Scopus: 57204001585 →
Кількість пошукових запитів автора: 685

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: лексикологія арабської мови, історія арабської мови, теорія перекладу, когнітивна лінгвістика теорія номінації

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Курс з арабської мови для студентів першого та другого курсів магістратури
Сівков Іван Вікторович
Субх Алі Абд аль-Хаді
2020
Київ: Талком
c.1-331
2
Наукова стаття
Особливості функціонування регіонально детермінованої термінології мови права країн Арабського Магрибу (на матеріалі текстів арабського законодавства та Закону "Про акти цивільного стану")
Сівков Іван Вікторович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
т.1 в.25 c.37-40
3
Наукова стаття
Регіоналізми в арабській термінології сімейного права країн Арабського Магрибу
Сівков Іван Вікторович
2018
Мовні і концептуальні картини світу
в.В. 2 (64) c.150-154
4
Тези
Professional terminology in Yawmiyyвt nв'ib fo l-aryвf ("The Maze of Justice. Diary of a Country Prosecutor" ) by Tawfiq al-Hakim
Сівков Іван Вікторович
2019
Book of Abstract of the Forth International Conference on the History of Arabic Literature
c.43
5
Наукова стаття
The Western constitutional principles of XIX century in the eyes of Arab scholar and traveler, Rifā 'a Rāfi' al-Ţahţāwī, based on "Tahlīş al-ibrīz fī tal hīş Bārīz aw al-dīwān al-nafīs bi-Īwān Bārīs
Сівков Іван Вікторович
2018
Romano-Arabica XIV: ‘Āmmiyya and Fushā in Linguistics and Literature
в.18 c.185-196
6
Наукова стаття
Концепт “республіканізм” та його вербалізація у текстах конституцій арабських країн
Сівков Іван Вікторович
2017
Мовні і концептуальні картини світу
в.59 c.199-205
7
Тези
Проблеми територіальної дивергенції термінології сучасної арабської мови права
Сівков Іван Вікторович
2018
Тези доповідей міжнародної наукової конференції "ХХІІ сходознавчі читання А. Кримського" (22-23 червня 2018 р., м. Київ)
c.38-39
8
Наукова стаття
Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу
Сівков Іван Вікторович
2016
Мовні і концептуальні картини світу
в.57 c.333-342
9
Наукова стаття
Регіоналізми в арабській юридичній термінології
Сівков Іван Вікторович
2015
Сходознавство, Київ
в.70 c.134-142
10
Наукова стаття
The Concept of Ministry in the Arabic political tradition. Its origin, development, and linguistic reflexion
Сівков Іван Вікторович
2015
Journal of Arabic and Islamic Studies
т.15 c.227-244
11
Наукова стаття
Etymology Of Arabic Terms Denoting Internal Body Parts
Сівков Іван Вікторович
2016
Romano-Arabica XVI. Modalities in Arabic. 2016
c.269-279
12
Наукова стаття
Somatic lexeme qalb ‘heart’ in Arabic: etymological and derivational analysis
Сівков Іван Вікторович
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.18-20
13
Наукова стаття
Realization of notion “heart”
Сівков Іван Вікторович
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.25-27
14
Наукова стаття
Соматична лексика в арабській мові, мові іврит, англійській та українській мовах (структурно-семантичний та етимологічний аспекти)
Сівков Іван Вікторович
2014
Сходознавство, Київ
c.120-125
15
Наукова стаття
Cоматизми кістка та кров в арабській та українській мовах: етимологічно-дериваційний аналіз, структурне дослідження 5 семантичних полів
Сівков Іван Вікторович
2014
Сходознавство, Київ
c.79-90
16
Наукова стаття
СОМАТИЗМИ В РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ: СЕМАНТИКО-ДЕРИВАЦІЙНИЙ, НОМІНАЦІЙНИЙ ТА ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ АРАБСЬКОЇ МОВИ, МОВИ ІВРИТ, АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ) // Східний світ
Сівков Іван Вікторович
2013
17
Наукова стаття
Розвиток вираження поняття "міністр" в арабській літературній мові
Сівков Іван Вікторович
2011
18
Наукова стаття
Становлення адміністративної лексики в Єгипті (кін. XVIII – поч. ХІХ ст.) (на базі історіографічних трактатів Абдуррахмана аль-Джабарті)
Сівков Іван Вікторович
2010
Сходознавство, Київ
в.49-50 c.161-169
19
Тези
Синонімія у політичній та юридичній лексиці сучасної арабської літературної мови
Сівков Іван Вікторович
2010
20
Наукова стаття
Суспільно-політична та юридична лексика в хроніках Абдуррахмана аль-Джабарті
Сівков Іван Вікторович
2009
Сходознавство, Київ
в.45-46 c.115-126
21
Словник
Арабсько-український юридичний словник
Сівков Іван Вікторович
2008

Повернення до списку

Вгору