Автори, співробітники Університету

Сінькевич Олена Василівна

Ідентифікатор автора: 40818
Кількість пошукових запитів автора: 978

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Конституційного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 14, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The Functions of State Institutions: Constitutional Legal Aspect
Кравцова Зоріна Сергіївна
Кудрявцева Олена Миколаївна
Сінькевич Олена Василівна
2019
Journal of Advanced Research in Law and Economics
в.1(39) c.285-294
2
Тези
Децентралізація влади: функціональний аспект
Сінькевич Олена Василівна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
3
Наукова стаття
Поняття територіальної громади: теоретико-правовий та практичний аспекти
Сінькевич Олена Василівна
Богуцький Іван Олександрови
2018
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
в.1 c.63-67
4
Розділ монографії
Поняття територіальної громади: тетретико- правовий аналіз із позицій дійсного та належного
Сінькевич Олена Василівна
Богуцький Іван Олександрови
2018
Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід: колективна монографія/ відпов.за вип. Н.В.Мішина.- Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
c.162-174
5
Тези
Застосування інноваційних методик при викладанні виборчого права
Сінькевич Олена Василівна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.247-251
6
Наукова стаття
Основні напрямки дослідження функцій і функціонування конституційного права (до постановки проблеми)
Сінькевич Олена Василівна
2016
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.
7
Наукова стаття
Функції конституційного права та функції інших галузей права: порівняльно-правовий аналіз
Сінькевич Олена Василівна
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.3 c.105-109
8
Тези
Поняття та види функцій конституційного права як важливий предмет правових досліджень
Сінькевич Олена Василівна
2016
Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: Матеріали учасників другої науково-практичної конференції (Львів, 29 квітня 2016 року). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016
9
Тези
Функції Конституції України і функції конституційного права: співвідношення та взаємодія
Сінькевич Олена Василівна
2016
Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 року
c.145-149
10
Тези
Функції Конституції України і функції конституційного права: питання співвідношення та взаємодії
Сінькевич Олена Василівна
2016
Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України (ІХ Тодиківські читання). Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (4-5 листопада 2016 року)
c.101-102
11
Тези
Забезпечення прав дитини як функція конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2016
Права дитини: матер. всеукраїнської науково-практичної конференції, 07 грудня 2016р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ: Видавництво «Інститут законодавчих передбачень
c.60-62
12
Наукова стаття
Конституційне право: аксіологічний вимір
Сінькевич Олена Василівна
2015
Юридична наука та практика у третьому тисячолітті: міжнародна науково-практична конференція
c.61-63
13
Наукова стаття
,,Конституційно – правові засади в наукових позиціях та працях Л.П. Юзькова” (до 70 – річчя від дня народження)
Сінькевич Олена Василівна
2008
Право України
c.126.0000
14
Наукова стаття
Конституційне право на мирні зібрання.
Сінькевич Олена Василівна
2007

Повернення до списку

Вгору