Автори, співробітники Університету

Сіньова Людмила Миколаївна

Ідентифікатор автора: 40819
Кількість пошукових запитів автора: 1189

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 127, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 42, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 16

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія. Право соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
Волинець Владислав Володимирович
Євдокименко Тетяна Володимирівна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Кучма Ольга Леонідівна
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіньова Людмила Миколаївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2020
Київ: «Видавництво Людмила»
c.61-71
2
Матеріали конференції
Характеристика особи безробітного у національному і міжнародному законодавстві
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Republica Moldova si Ucraina in contextual proceselor de eurointegrare : Conferinta international a stiintifico-practica 1-2 noiembrie 2019 (Tipogr. «Tipocart Print»). - С.123-127
c.123-127
3
Матеріали конференції
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ НА ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. 178 с.
c.130-134
4
Матеріали конференції
До річниці Чорнобильської катастрофи: соціально-правовий аспект
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 27 травня 2020 року) /за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І.Чанишевої. - Одеса: Фенікс, 2020. - 328 с.
c.185-187
5
Навчальний посібник
Особливості регулювання трудових правовідносин керівних працівників
Кузьменко Галина Валентинівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-210
6
Практикум
Зарубіжне право соціального забезпечення. Практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
КНУ імені Т.Шевченка
c.1-80
7
Практикум
Проблеми правового регулювання праці керівних працівників та працюючих власників
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка
c.1-67
8
Розділ монографії
HEADS AND TOP EXECUTIVES: SUBJECT COMPOSITION AND RELATIONS BETWEEN THE CONCEPTS IN UKRAINIAN LEGAL SPACE
Кузьменко Галина Валентинівна
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph
c.273-282
9
Розділ монографії
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AND PREVENTIVE MEASURES IN COAL INDUSTRY
Кузьменко Галина Валентинівна
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Modern approaches to knowledge management development: collective monograph
c.479-489
10
Тези
До дня 75-річниці початку примусового вивезення населення України до Німеччини: історико-правові аспекти
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Збірка тез учасників круглого столу 4 грудня 2019 року присвяченого 185-річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск сьомий «Теорія держави та права; історія державної та правової думки / За заг. ред. Теремцової Н. В. Київ:
c.125-128
11
Тези
Поняття і види соціального дистанціювання у період пандемії COVID-19 в освітньому процесі
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн.Міжн.наук.-практ.конф. (м.Київ, 06 листопада 2020 р.)/ за ред.проф. М.І.Іншина. - Київ: "Освіта України", 2020. - 168 с.
c.73-76
12
Матеріали конференції
Гуманістична функція права соціального забезпечення: філософсько-правовий аспект
Кузьменко Галина Валентинівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania
c.245-247
13
Матеріали конференції
Зміст економічної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.174-177
14
Матеріали конференції
Новітнє звучання виховної функції права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки Укр
c.411-415
15
Матеріали конференції
Новітні тенденції реформування соціального законодавства в Україні та країнах Європейського Союзу
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2019 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавни
c.94-96
16
Матеріали конференції
До питання про правову природу інформаційного права
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.43-47
17
Матеріали конференції
INTERNATIONAL CONVENTIONS AND NATIONAL LEGISLATION: USING PRIORITY
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
International Scientific Conference Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries: Conference Proceedings, September 27th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing.
c.182-184
18
Матеріали конференції
Характерні ознаки демографічної функції права соціального забезпечення в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.155-159
19
Монографія
Пенсійне забезпечення у солідарному рівні загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
20
Монографія
The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Volume 1. Tallinn: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019 p. 432 p.
c.369-385
21
Навчальний посібник
Право соціального забезпечення України. Навчальний посібник.
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Київ : ФОП Маслаков
c.1-308
22
Навчально-методичний комплекс
Зарубіжне право соціального забезпечення. Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-28
23
Наукова стаття
Чинники, які впливають на пенсійне забезпечення: загальна характеристика та класифікація
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2(107) c.51-54
24
Наукова стаття
Пенсійне забезпечення як різновид соціальної функції держави
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.31 c.164-174
25
Наукова стаття
Гуманистическая функция как основа права социального обеспечения Украины
Кузьменко Галина Валентинівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
c.91-96
26
Наукова стаття
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.Спецвипуск c.76-78
27
Наукова стаття
Визначення виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Соціальне право
c.136-143
28
Наукова стаття
Здоров’я людини як найвища соціальна цінність
Малюга Леся Юріївна
Орлюк Олена Павлівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Світ медицини та біології
в.3 (69) c.133-136
29
Наукова стаття
Сурогатне материнство як спосіб реалізації демографічної функції права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
т.3 c.108-111
30
Наукова стаття
До питання про цивільно-правові договори
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Охорона праці
т.12 c.52-53
31
Розділ монографії
THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYEMENT IN MODERN LEGAL SPACE
Кузьменко Галина Валентинівна
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations
c.633-645
32
Розділ монографії
Юридичні гарантії реалізації трудових прав вимушених переселенців
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук  Київ : ФОП Маслаков, 2018 – 544 с
c.494-520
33
Розділ монографії
Особливості реалізації соціальних прав учасників бойових дій
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук  Київ : ФОП Маслаков, 2018 – 544 с
c.520-544
34
Розділ монографії
The ways of prevention of corruption: Ukrainian and foreign experience
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Volume
c.369-385
35
Тези
Доктринальні розуміння поняття пенсії
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – 190 с.
c.39-42
36
Тези
До питання про консолідуючу функцію права соціального забе зпечення в сучасних умовах
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.161-165
37
Тези
До 160-річчя виникнення волонтерського руху: історико-правові аспекти
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.171-174
38
Тези
Диференційований підхід до визнання підходящої роботи в законодавстві України
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників II Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2019 р.) ; Наук.- дослід. ін-т публ. політики і соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019
c.62-65
39
Монографія
Допомоги як вид соціального забезпечення за законодавством України
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-252
40
Наукова стаття
Консолідуюча функція права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Visegrad journal on human rights
c.168-173
41
Наукова стаття
Сутність гуманістичної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.32-34
42
Тези
До 160-річчя виникнення волонтерського руху: соціально-правові аспекти
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.171-174
43
Тези
Законодавчі зміни в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2.
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Суми, 2018. 280 с.
c.184-187
44
Тези
Державна соціальна допомога: теоретичний аспект
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. –
c.140-141
45
Тези
Державна соціальна допомога: теоретичний аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. К.; 2018
c.141-142
46
Тези
До питання про корупцію у сфері соціального захисту в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традиції права: тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу, (Запоріжжя, 28-29 берез. 2018 р.)
c.198-202
47
Тези
Проблеми соціально-правового стану внутрішньо переміщених осіб в Україні // Напрями розвитку трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / Х.: Харкі
c.265-267
48
Тези
Консолідація як основа інтеграційної соціальної політики України
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.47-52
49
Навчальний посібник
Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник.
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017
50
Навчальний посібник
Сіньова Л.М., Андріїв В.М., Кучма О.Л. Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник.
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017
51
Наукова стаття
Соціальна політика України у сфері захисту громадян похилого віку
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.230-248
52
Наукова стаття
Правове регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. – № 6/2016
c.113-116
53
Наукова стаття
Правове становище учасників антитерористичної операції: термінологічний аспект
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
в.5 c.157-160
54
Наукова стаття
Соціально-правові проблеми дискримінації громадян похилого віку як вразливої верстви населення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.31-35
55
Наукова стаття
Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2017 в.1(25) c.191-197
56
Наукова стаття
Реабілітаційна функція як напрямок соціального захисту в сучасних умовах
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2017. – № 1. – 276 с
c.179-181
57
Наукова стаття
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні: реалії сьогодення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.441-448
58
Наукова стаття
Про зміни у пенсійному забезпеченні учасників АТО // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та і
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.70-72
59
Наукова стаття
Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні: історико-правові аспекти»
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Соціальне право
c.163-173
60
Наукова стаття
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: проблемні питання // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Саха
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с.
c.185-187
61
Наукова стаття
Проблеми законодавчого забезпечення соціальних допомог в умовах євроінтеграції України
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Соціальне право
c.113-119
62
Наукова стаття
Соціально-правові основи волонтерської діяльності в Україні // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р.Ю.
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 238 с.
c.171-174
63
Наукова стаття
Теоретично-правові аспекти охоронної функції права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
т.2 c.87-90
64
Наукова стаття
Модифікація політичної функції права соціального забезпечення в умовах сьогодення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
в.2 c.311-320
65
Наукова стаття
Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
в.3 c.183-194
66
Практикум
Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Київ: «Освіта України», 2017
67
Практикум
Сіньова Л.М., Кучма О.Л., Черноус С.М. Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ: «Освіта України», 2017
68
Тези
Про зміни у пенсійному забезпеченні учасників АТО
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. - К.: ВПЦ «Київський універ
c.70-72
69
Тези
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: проблемні питання
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.185-187
70
Тези
Соціально-правові основи волонтерської діяльності в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р.Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 238 с.
c.171-174
71
Тези
Соціальні допомоги в умовах євроінтеграції України // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу, 06 червня 2017 р., м. Київ / за ред. проф. Р.С. Мельника, відпов. ре
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Єреван : Видавництво Eurasian Social Science Association, 2017. – 104 с.
c.82-85
72
Тези
До поняття джерел права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.283-286
73
Тези
Поняття соціальної безпеки в сучасних умовах
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.31-35
74
Тези
До Міжнародного дня людей похилого віку: правові аспекти
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Веукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 28 верес. 2017 р.) : у 2-х ч.
c.84-87
75
Довідник
Пільги як вид соціального забезпечення за законодавством України
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
"Освіта України"
c.1-312
76
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Політична функція права соціального забезпечення: теоретичні аспекти
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
в.2 c.53-55
77
Матеріали конференції
Регулятивна функція права соціального забезпечення: поняття та характеристика
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.267-273
78
Практикум
Право соціального забезпечення України: практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-96
79
Тези
Значення гуманістичної функції в праві соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.219-224
80
Тези
Вплив політичної функції права соціального забезпечення на соціалізацію суспільства
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.201-203
81
Тези
Соціально-правовий захист громадян похилого віку в сучасних умовах
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару (м. Київ, 29 квітня 2016 р.)
в.2 (2) c.51-55
82
Тези
Реабілітаційна функція права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.383-386
83
Тези
Охоронна функція права соціального забезпечення в сучасних умовах
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Збірка кращих виступів та доповідей на засіданні круглого столу; тема: «Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави» / Випуск шостий «Теорія права та держави; юридична
c.134-141
84
Тези
Значення соціальної функції в праві соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2015
Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.)
c.287-289
85
Монографія
Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-236
86
Наукова стаття
Організаційно-функціональне призначення Федерального фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє»
Сіньова Людмила Миколаївна
2015
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.3 c.298-304
87
Наукова стаття
Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1(99) c.106-109
88
Тези
До питання про значення функцій права соціального забезпечення в сучасних умовах
Сіньова Людмила Миколаївна
2015
Прінт-сервіс
т.1 c.333-334
89
Матеріали конференції
Щодо окремих видів соціального захисту жертв нацистських переслідувань
Сіньова Людмила Миколаївна
2013
Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів
т.1 c.56-62
90
Матеріали конференції
Боротьба з бідністю як функція соціальної держави
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.338-339
91
Матеріали конференції
Соціальна реабілітація як напрямок соціального захисту
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства
т.1 c.321-324
92
Матеріали конференції
Актуальні питання щодо забезпечення соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права
т.1 c.61-63
93
Матеріали конференції
Історико-правова характеристика соціального захисту жертв нацистських переслідувань
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті
т.1 c.102-105
94
Тези
Правове регулювання компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань за законодавством України
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 березня 2012 року)/К.: Прінт-Сервіс,2014. – 472 с.
c.254-257
95
Тези
До роковин початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи у роки Великої Вітчизняної війни
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2013 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С.Гриценко (голова), проф. П.С.Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014.
c.312-313
96
Наукова стаття
Остарбайтери як суб’єкти права соціального забезпечення: міжнародний досвід
Сіньова Людмила Миколаївна
2013
Митна справа
т.1 c.379.0000
97
Наукова стаття
Інтерпретація соціально-правової категорії «остарбайтер» в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.465.0000
98
Наукова стаття
Особливості становлення і перспективи розвитку соціального захисту жертв нацистських переслідувань в країнах Європи та в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.1.0000
99
Наукова стаття
Проблеми розмежування понять «остарбайтер» і «гастарбайтер» в законодавстві України
Сіньова Людмила Миколаївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.609.0000
100
Наукова стаття
Класифікація остарбайтерів за видами примусових робіт під час Другої світової війни
Сіньова Людмила Миколаївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.463.0000
101
Наукова стаття
Створення та діяльність міжнародної громадської організації «»Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.79.0000
102
Наукова стаття
До питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацизму в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.95 c.74-77
103
Наукова стаття
Сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.384.0000
104
Наукова стаття
Роль інституту президентства у розвитку соціального законодавства
Сіньова Людмила Миколаївна
2013
Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів: матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" (м.Київ, 19-20 липня 2013 р.) за заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мельника, Д.І.Сірохи.-К.: "ІР
c.51-55
105
Наукова стаття
Фонд «Взаєморозуміння і примирення»: історико-правовий аспект створення та діяльності в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2011
106
Наукова стаття
Правове регулювання статусу остарбайтерів: історико-правовий аналіз
Сіньова Людмила Миколаївна
2011
Наука і правоохорона
c.117.0000
107
Наукова стаття
Соціально-правовий захист остарбайтерів в Україні: проблеми і шляхи вирішення
Сіньова Людмила Миколаївна
2011
108
Наукова стаття
Сучасний стан соціальної захищеності остарбайтерів за законодавством України та способи його вдосконалення
Сіньова Людмила Миколаївна
2012
109
Наукова стаття
Актуальні питання до визначення поняття «Остарбайтер»
Сіньова Людмила Миколаївна
2012
110
Наукова стаття
Сутність остарбайтерства як виду примусової праці
Сіньова Людмила Миколаївна
2012
111
Наукова стаття
Історично-правові засади діяльності Фонду «Взаєморозуміння і примирення» в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.90 c.100-103
112
Наукова стаття
Деякі питання соціально-правового захисту остарбайтерів в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2012
Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика
т.6 c.92-95
113
Тези
Международно-правовые основы социальной защиты остарбайтеров
Сіньова Людмила Миколаївна
2011
Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства (збірник тез Міжн.науково-практичної конференції, присвяченої ювілею професора, заслуженого юриста України Р.І. Кондратьєва, 30 вересня-1 жов
c.176-179
114
Тези
Проблеми правового регулювання соціального забезпечення остарбайтерів, які постраждали під час Другої світової війни
Сіньова Людмила Миколаївна
2011
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21 квітня 2011 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011
c.232-233
115
Тези
Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів як громадян похилого віку
Сіньова Людмила Миколаївна
2009
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 – 24 квітня 2009 ро
c.269-271
116
Наукова стаття
Державна політика України у сфері соціального захисту остарбайтерів: правові питання
Сіньова Людмила Миколаївна
2011
Наука і правоохорона
т.2 c.183-188
117
Тези
Фонд «Взаєморозуміння і примирення»: історико-правовий аспект створення та діяльності в Україні
Сіньова Людмила Миколаївна
2011
Правове регулювання ринків капіталів, товарів, праці: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.128-130
118
Тези
Поняття та особливості механізму соціального захисту остарбайтерів
Сіньова Людмила Миколаївна
2010
Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вибір: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (20 березня 2010 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донец
c.198-200
119
Тези
Розвиток національного законодавства щодо забезпечення соціального захисту остарбайтерів
Сіньова Людмила Миколаївна
2010
Правове забезпечення соціальної сфери: зб. матер. І Міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів, (Одеса, 26 – 27 березня 2010 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2010.
c.273-275
120
Тези
Генеза правового регулювання соціального захисту остарбайтерів
Сіньова Людмила Миколаївна
2010
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та моло
c.45-46
121
Тези
Правовий захист остарбайтерів: історичний аспект
Сіньова Людмила Миколаївна
2010
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейських цінностей: Матеріали міжнародного круглого столу (8 грудня 2010 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 177 с.
c.143-145
122
Наукова стаття
Історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів у країнах Європи
Сіньова Людмила Миколаївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.79 c.50.0000
123
Тези
Соціально-правові засади статусу остарбайтерів в роки Другої світової війни
Сіньова Людмила Миколаївна
2008
Від громадянського суспільства до правової держави. Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008.
c.99-101
124
Тези
Історичні аспекти примусової депортації працездатного населення України в роки ВВВ
Сіньова Людмила Миколаївна
2008
Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (24 – 25 квітня 2008 року). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Ч. 3.
c.154-155
125
Тези
Правові засади соціального захисту остарбайтерів
Сіньова Людмила Миколаївна
2008
Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008.
c.459-464
126
Тези
Проблеми евтаназії в сучасному праві
Сіньова Людмила Миколаївна
2007
Держава і право. Юридичні і політичні науки
c.110-115
127
Тези
Проблеми правового статусу остарбайтерів
Сіньова Людмила Миколаївна
2007
Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 – 24
c.254-256

Повернення до списку

Вгору