Автори, співробітники Університету

Сіренко Ігор Павлович
Sirenko Igor Р.

Ідентифікатор автора: 40821
Author Identifier Number Scopus: 8582014100 →
Кількість пошукових запитів автора: 653

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Посада: провідний інженер

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 33, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Computer realizations of the cubic parametric spline curve of Bezier type
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
International Journal of Computing
т.18 в.4 c.422-430
2
Тези
Mathematical model of external ballistics for the body of the stabilized feathering
Ківва Тетяна Степанівна
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2020
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2020 c.75-76
3
Тези
Математичне та програмне забезпечення для обробки даних полігонних випробувань вогнепальної зброї
Ківва Тетяна Степанівна
Козак Павло Миколайович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2020
"Створення та Модернізація Озброєння і Військової Техніки в Сучасних Умовах." Збірник ХХ науково-технічної конференції. 03-04 вересня 2020 м.Чернігів.
т.2020 в.20 c.248-248
4
Буклет
Using of computer modeling systems for environmental problems solving
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
Taras Shevchenko National University of Kyiv
5
Тези
Monotone difference scheme for singularly perturbed second degree equation
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.34 c.97-98
6
Тези
Комп‘ютерне моделювання впливу товщини порохової стрічки на піродинамічні характеристики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17-18 травня 2018)
c.176-177
7
Тези
Перспективи використання балістичного моделювання в сучасних системах прицілювання
Козак Павло Миколайович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Спеціальне приладобудування: стан та перспективи Збірник наукових праць третьої Української науково-технічної конференції, 4–5 грудня 2018 р., Київ
c.48-50
8
Тези
Дослідження впливу балістичних факторів на розсіювання снарядів методом Монте-Карло
Пашко Анатолій Олексійович
Попков Борис Олексійович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. Тези доповідей на VII науково-технічній конференції, Київ,2019
c.225-226
9
Матеріали конференції
Mathematiral simulation of external ballistics problems using standart NATO
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.112
10
Матеріали конференції
Ефективний обчислювальний метод розв’язування задачі стаціонарного горіння пороху
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.145-146
11
Матеріали конференції
Дослідження внутрішньо-балістичних процесів за допомогою комп'ютерної моделі
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво: міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.75-76
12
Наукова стаття
Application of piecewise-cubic functions for constructing a Bezier type curve of C1 smoothness
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.2 в.4-92 c.46-52
13
Праці конференції
B´ezier-type Cubic Parametric Spline Curve Constraction
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.32 c.169-176
14
Препринт
Про один метод побудови сплайнової кривої третього порядку типу Безьє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 8 с.- Бібліогр.: 12 назв. – Укр. – Деп. В ДНТБ України № 70-РІД(Н).Ук-2017
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
ДНТБ УкраЇни
c.1-8
15
Тези
The new method of a third-degree Bezier type spline curve construction
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.31 c.119-120
16
Тези
Алгоритм побудови параметричної сплайнової кривої типу Без’є третього степеня
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення: Всеукраїнська науково-технічна конференція
в.1 c.35-36
17
Наукова стаття
Simulation and software development for solving internal ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Science. Business. Society
т.2 в.3 c.111-114
18
Наукова стаття
Чисельне моделювання піродинамічних процесів на основі комп’ютерної моделі внутрішньої балістики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
в.28 c.53-57
19
Праці конференції
Simulation and software development for solving internal ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Enginering, Technologies, Education: International scientific and technical conference
т.5 в.1 c.87-90
20
Тези
Numerical simulation of internal ballistics
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.29 c.114
21
Тези
Математичне моделювання задач зовнішньої балістики
Пампуха Ігор Володимирович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.109
22
Тези
Чисельне моделювання внутрішньобалістичних процесів
Нікіфоров Микола Миколайович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.108
23
Тези
Mathematical model of stationary propellant combustion
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.30 c.114-115
24
Матеріали конференції
Програмно-апаратний комплекс балістичного забезпечення артилерійського полігону
Івченко Василь Миколайович
Козак Павло Миколайович
Лапчук Віктор Петрович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформаційно-комунікативного заходу, (Київ, 22-23 верес. 2015 р.)
c.226-227
25
Наукова стаття
Development of computational techniques to solve problems external and internal ballistics
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Science. Business. Society
т.1 в.4 c.3-6
26
Наукова стаття
Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекціїдифузії-реакції
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.181-186
27
Наукова стаття
Development of computational techniques to solve problems external and internal ballistics
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Научни известия на НТСМ
т.24 в.9 c.3-6
28
Наукова стаття
Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Військово-технічний збірник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
в.14 c.54-59
29
Тези
Інтерполяція функцій опору повітря за допомогою параболічного сплайна
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Інформатика, математика, автоматика: Науково-технічна конференція
c.217
30
Тези
Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії-реакції
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2016
Інформатика, математика, автоматика: Науково-технічна конференція
c.218
31
Тези
Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.159
32
Тези
Monotonic difference scheme for the unsteady convection-diffusion equation
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVII c.156-157
33
Тези
AIR drag functions interpolation using parabolic spline
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVII c.156
34
Тези
Mathematical simulation of external ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVIIІ c.69-70
35
Наукова стаття
Комп’ютерне моделювання траекторії руху центра маси тіла, кинутого під кутом до горизонту
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2014
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.3 c.87-94
36
Наукова стаття
Дослідження задачі максимізації доходу на основі математичної моделі росту культури мікроорганізмів
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
2015
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.118 c.37-43
37
Тези
Математичне моделювання задач зовнішньої балістики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.25 c.130
38
Тези
Математичні аспекти інтелектуальної системи керування вогнем артилерії
Лапчук Віктор Петрович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2015
Штучний інтелект та інтелектуальні системи: Міжнародна науково-технічна конференція (AIIS)
т.16 c.10
39
Тези
Математичне моделювання руху тіла, кинутого під кутом до горизонту
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.1
40
Матеріали конференції
Особливості структури довідників бази даних «Літопис природи»
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.164
41
Тези
Особливості структури довідників бази даних «Літопис природи»
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.164
42
Тези
Environmental information systems engineering experience
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
c.93
43
Тези
Математична модель динаміки чисельності популяції рослин з врахуванням вікового періоду особин
Сіренко Ігор Павлович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.96
44
Наукова стаття
Ефективний алгоритм обчислення р-статистики.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Сіренко Ігор Павлович
2012
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.4 c.112-116
45
Наукова стаття
Переваги та можливості інформаційно-аналітичної бази даних "Літопис природи" установ природно-заповідного фонду України
Сіренко Ігор Павлович
2013
Труды Государственного Никитского ботанического сада.
т.135 c.168-174
46
Наукова стаття
Інформаційна система «Літопис природи» для установ природно-заповідного фонду України
Сіренко Ігор Павлович
2013
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України
т.23 c.367-373
47
Тези
Представлення синонімічних значень атрибутів для використання в SQL-запитах./VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції.
Пришляк Катерина Олександрівна
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.198.0000
48
Тези
Розробка програмного забезпечення бази даних «Літопис природи»./ XXI International Conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2013) Abstracs, May 13-17, 2013, Skhidnytsia, Ukraine.
Пришляк Катерина Олександрівна
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.194.0000
49
Тези
Дослідження задачі мінімізації собівартості вирощування біомаси мікроорганізмів./Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів", м. Рівне, 22-23 лютого 2013 р.
Сіренко Ігор Павлович
Станіславська Світлана Валентинівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.137.0000
50
Тези
Розробка програмного забезпечення бази даних "Літопис природи"
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2013
Int. Conf. "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU)", Chernivtsy. Ukraine
т.1 c.125.0000
51
Наукова стаття
Дослідження математичної моделі росту культури мікроорганізмів. II. Граничні концентрації та стійкість за Ляпуновим.
Сіренко Ігор Павлович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.133.0000
52
Тези
Дослідження граничних концентрацій математичної моделі росту культури мікроорганізмів./XIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), April 23-27, 2012 Mukachevo, Ukraine.
Сіренко Ігор Павлович
2012
53
Тези
Оптимізація процесів вирощування біомаси в культурах мікроорганізмів на основі математичної моделі./ V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р.
Сіренко Ігор Павлович
Станіславська Світлана Валентинівна
2012
54
Тези
Оптимізація процесів росту мікроорганізмів на основі математичної моделі./ VІ Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 1-6 жовтня 2012.
Бєлоусова Олена Андріївна
Сіренко Ігор Павлович
2012
55
Наукова стаття
Дослідження математичної моделі росту культури мікроорганізмів. Основні властивості моделі.
Сіренко Ігор Павлович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.104 c.121.0000
56
Праці конференції
Концептуальна модель електронної бази даних./Матеріали II Наукових читань пам’яті Сергія Таращука, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, 2011
Сіренко Ігор Павлович
2011
57
Тези
Дослідження математичної моделі росту культури мікроорганізмів./IV Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 8-10 вересня 2011
Сіренко Ігор Павлович
2011
58
Тези
Про задачу нечіткої кластеризації фітоценозів / International Conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)",Ukraine
Сіренко Ігор Павлович
2009
59
Наукова стаття
Розпізнавання зображень ядер клітин за допомогою міри близькості.
Сіренко Ігор Павлович
2007
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.87.0000

Повернення до списку

Вгору