Автори, співробітники Університету

Сірий Євген Володимирович
Siryy Evgen Volodimirovich

Ідентифікатор автора: 40829
ResearcherID, Web of Science: F-8538-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 952

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Посада: завідуючий сектору

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Прикладна соціологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 49, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Нелінійність симптоматики та сценарію соціальної напруженості як соціологічна проблема
Сірий Євген Володимирович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
c.156-159
2
Монографія
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження
Лапіна Вікторія Вікторівна
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
Судаков Володимир Іванович
Черних Геннадій Андрійович
2018
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [Кол. монографія]
c.1-197
3
Монографія
Дослідження стану та відмінностей соціальної напруженості в Україні: засадничі аспекти та розробка інструментарію (за результатами фундаментального дослідження)
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2018
Дослідження стану та відмінностей соціальної напруженості в Україні: засадничі аспекти та розробка інструментарію (за результатами фундаментального дослідження) [монографія]
c.1-256
4
Наукова стаття
Специфіка наукових підходів до визначення регіональної структури України як умови соціологічного дослідження соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3-4(34-35) c.118-125
5
Наукова стаття
Регіоналізація України в контексті соціологічного дослідження соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2018
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Збірник наукових праць
в.2 c.215-226
6
Наукова стаття
Структурована картина соціальної напруженості в Україні у відображенні фокус-групового інтерв`ю (за матеріалами конкретних досліджень)
Сірий Євген Володимирович
2017
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник
в.2(10) c.79-87
7
Наукова стаття
Вибудова пізнавальної моделі соціальної напруженості: дискусійні аспекти
Сірий Євген Володимирович
2018
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник
в.1(11) c.95-103
8
Наукова стаття
Regionalization of Ukraine in the context of a sociological study of social tension
Сірий Євген Володимирович
2018
Соціально-економічні проблеми і держава
в.1(18) c.122-128
9
Розділ монографії
Актуальність дослідження соціальної напруженості в українському суспільстві
Сірий Євген Володимирович
2017
Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні, завтра [колективна монографія]. К. КНУКІМ. – 2017. - 326 с.
c.266-272
10
Матеріали конференції
Алгоритмізація та напрямки дослідження соціальної напруженості українського суспільства
Сірий Євген Володимирович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
в.14 c.144-146
11
Матеріали конференції
Проблемні сторони та установчі питання у дослідженні соціальної напруженості українського суспільства
Сірий Євген Володимирович
2017
Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф.
c.350-351
12
Монографія
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
Савельєв Юрій Борисович
Сірий Євген Володимирович
2017
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
13
Наукова стаття
Проблемні сторони дослідження соціальної напруженості українського суспільства
Сірий Євген Володимирович
2016
Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка
в.1/2 c.82-88
14
Наукова стаття
The role of "deprivation" in the conceptualization of social tension in the Ukrainian society
Сірий Євген Володимирович
2017
Economics, Management and Sustainability
т.1 в.1 c.42-48
15
Наукова стаття
Теоретичні засади системного аналізу та побудови концептуальної моделі соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2017
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.4 в. 1 c.114-118
16
Наукова стаття
Аналіз показників реалізації базових життєвих потреб як інструментального компоненту у системі побудови пізнавальної моделі та методики виміру соціальної напруженості
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(32) c.111-124
17
Наукова стаття
Теоретичні та методологічні засади системного аналізу та побудови концептуальної моделі соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2017
Вісник Одеського національного університету, серія: соціологія і політичні науки
т.21 в.3(26) c.49-60
18
Наукова стаття
Системний аналіз соціальної напруженості в контексті побудови її концептуальної моделі та алгоритмізації дослідження
Сірий Євген Володимирович
2017
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник
в.1 (9) c.70-77
19
Наукова стаття
Теоретичні розвідки в концептуалізації соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2017
Соціально-економічні проблеми і держава
в.1(16) c.139-147
20
Наукова стаття
Актуалізація дослідження соціальної напруженості в українському трансформаційному соціумі
Сірий Євген Володимирович
2017
«Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 – 20 квіт. 2017 р. /М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац.. ун-т культури і мистецтва; редк
c.259-264
21
Наукова стаття
Social deprivation in contact and mutual condition to mental archetypal factors in the study of the nature of social tension in ukrainian society: theoretical research
Сірий Євген Володимирович
2017
Public magement
в.3 c.315-327
22
Наукова стаття
Питання побудови концептуальної моделі соціальної напруженості в сучасному українському суспільстві
Сірий Євген Володимирович
2017
Збірник статей за міжнародною конференцією до 70-річчя Володимира Паніотто (за наук.ред. В.С.Бакірова та Є.В.Головахи). Київ. ІС НАН України. 2017
c.94-96
23
Розділ монографії
Проблематика соціальної напруженості в предметності сучасної вітчизняної соціології
Сірий Євген Володимирович
2017
Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних процесів. колективна монографіяК. КНУКІМ. - 2017. – 288
c.36-61
24
Тези
Проблемні аспекти вивчення соціальної напруженості сучасного українського суспільства
Сірий Євген Володимирович
2016
Львівський соціологічний форум “Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості”
в.X c.120
25
Тези
Аналіз показників життєвих потреб у системі побудови пізнавальної моделі та методики виміру соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2017
Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. III Конгрес: тези доповідей, (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) –Х.;ХНУ імені В.Н. Каразіна САУ
c.50-51
26
Матеріали конференції
Соціальна напруженість у фокусі розвитку соціології: актуальні питання, проблеми та перспективи
Сірий Євген Володимирович
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічнй терії та практиці . ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 19-29 травня 2016 р
в.ХІІІ c.124-126
27
Матеріали конференції
До проблем «нового» змісту гуманізації і гуманітаризації вищої освіти в трансформаційних процесах України
Сірий Євген Володимирович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.320-321
28
Наукова стаття
Моніторингові розвідки соціальної напруженості в середовищі підприємницького прошарку: аналіз чинників
Сірий Євген Володимирович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4(29) c.26-41
29
Наукова стаття
Социологический портрет внеэлитных акторов социальных трансформаций в Украине
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
т.4 в.5 (9) c.68-76
30
Наукова стаття
Дослідження соціальної напруженості в українському трансформаційному соціумі
Сірий Євген Володимирович
2016
Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти
в.Ч.ІІ c.193-196
31
Матеріали конференції
Інтеграційний потенціал відчизняного підприємництва: реалії та проблеми
Сірий Євген Володимирович
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.10 c.111-112
32
Наукова стаття
Теоретико-методологічні аспекти дослідження соціальних акторів трансформаційних змін
Сірий Євген Володимирович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.27-36
33
Наукова стаття
Позаелітні актори соціальних трансформацій: портретні штрихи (за матеріалами фундаментального дослідження)
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.45-59
34
Наукова стаття
Представники великого бізнесу як еліт-суб`єкти трансформації: соціальні заміри
Сірий Євген Володимирович
2015
Актуальні проблеми філософії та соціології
т.3 c.116-122
35
Наукова стаття
Інститут підприємництва та доступ до ресурсів економічної діяльності
Сірий Євген Володимирович
2015
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституалізації та перспективи розвитку. міжн.науково-практичної конференція
т.6 c.93-107
36
Наукова стаття
Ураїнський досвід становлення малого підприємництва у контексті державно-цнституціональних чинників та суб`єктивно-ціннісних наслідків
Сірий Євген Володимирович
2013
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституалізації та перспективи розвитку. міжн.науково-практичної конференція
т.6 c.101-111
37
Матеріали конференції
Соціальна відповідальність бізнесу у палітрі концептуальних інтерпретацій
Сірий Євген Володимирович
2014
38
Наукова стаття
«Ціннісна» мапа України в системі аксіологічних досліджень
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.18 c.53-64
39
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу у палітрі концептуальних інтерпретацій
Сірий Євген Володимирович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.19 c.59-71
40
Наукова стаття
Концептуальні та рефлексійні виміри взаємовідносин бізнесу та суспільства в Україні
Сірий Євген Володимирович
2014
Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ, серія «Соціологія»
c.33-42
41
Наукова стаття
Соціологічний аналіз діяльності змі у впровадженні аграрних перетворень: контент-аналіз земельної проблематики
Сірий Євген Володимирович
2013
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
т.58 c.132-139
42
Наукова стаття
Трансформаційні зміни ціннісної системи українського суспільства у системі координат: «традиція – модерн»
Сірий Євген Володимирович
2014
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
т.7 c.3 - 18
43
Наукова стаття
Концептуальні та методологічні засади дослідження динаміки ціннісних змін українського суспільства у координатах «традиція – модерн» (за результатами фундаментального дослідження)
Сірий Євген Володимирович
2014
Культурологічна думка. Щорічник наукових праць.
т.7 c.177-184
44
Наукова стаття
Трансформаційні зміни ціннісної системи українського суспільства у системі координат: «традиція – модерн»
Сірий Євген Володимирович
2014
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
в.7 c.3-18
45
Наукова стаття
Становлення малого підприємництва в контексті державно-інституціональних чинників
Сірий Євген Володимирович
2013
Збірник наукових праць ДонДУУ:Вип. “Соціологія управління”. Серія “Спеціальні та галузеві соціології” Донецьк: ДонДУУ.
c.29-38
46
Наукова стаття
Трансформаційні процеси ринково-підприємницької сфери сучасного українського суспільства в контексті неоінституціонального дослідницького поля.
Сірий Євген Володимирович
2013
Вісник Львівського університету
т.7 c.18-28
47
Наукова стаття
Становлення малого підприємництва в аспекті показників державно-інституціональних чинників та суб`єктивно-ціннісних наслідків: вітчизняний досвід.
Сірий Євген Володимирович
2013
48
Наукова стаття
«Ціннісна» мапа України в системі аксіологічних досліджень
Сірий Євген Володимирович
2013
Вісник Одеського національного університету. Серія «Соціологія і політичні науки».
т.18 в.2 (1) c.118-130
49
Наукова стаття
Аграрне питання та земельна проблематика у пресових ЗМІ: соціологічний аналіз.
Сірий Євген Володимирович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.117.0000
50
Наукова стаття
Ціннісна сегментація українського суспільства в системі аксіологічних досліджень
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2013
Комунікаційні технології
т.1 c.187.0000
51
Наукова стаття
Український досвід становлення малого підприємництва у контексті державно-інституціональних чинників та суб`єктивно-ціннісних наслідків.
Сірий Євген Володимирович
2013
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.101-111
52
Наукова стаття
Інституціональні засади дослідження трансформаційних процесів в аспекті ринково-підприємницького сегменту сучасного українського соціума
Сірий Євген Володимирович
2012
53
Наукова стаття
Неоінституціональні засади дослідження трансформаційних процесів в контексті ринково-підприємницької сфери сучасного українського соціума
Сірий Євген Володимирович
2012
54
Наукова стаття
Соціологічне занарення у природу
Сірий Євген Володимирович
2012
Научно-теоретический и практический журнал / Современный научный вестник № 6 (118). Россия, г. Белгород
c.193.0000
55
Наукова стаття
Інноваційний розвиток освіти в Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири
Сірий Євген Володимирович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.65.0000
56
Наукова стаття
СОЦІАЛЬНА РОЛь ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сірий Євген Володимирович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.78.0000
57
Наукова стаття
Концептуальні орієнтири теоретико-соціологічного осмислення підприємництва.
Сірий Євген Володимирович
2011
Вісник Одеського національного університету, серія: соціологія і політичні науки
т.16 c.371-379
58
Наукова стаття
Дефініційний аналіз підприємництва
Сірий Євген Володимирович
2011
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.17 c.309-315
59
Наукова стаття
Програмний аспект формування дослідження підприємництва як чинника структурних трансформацій в сучасному українському соціумі
Сірий Євген Володимирович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.13 c.63-69
60
Наукова стаття
Концептуалізація підприємництва у сучасному соціологічному дискурсі
Сірий Євген Володимирович
2010
Ринок праці та зайнятість населення
т.3 c.32-35
61
Наукова стаття
Інноваційний розвиток освіти в Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири
Сірий Євген Володимирович
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.11 c.65-77
62
Монографія
Підприємництво як предмет теоретико-соціологічного осмислення
Сірий Євген Володимирович
2008
63
Наукова стаття
Підприємництво та ринок у контексті соціологічної концептуалізації. // Вісник Одеського національного університету
Сірий Євген Володимирович
2008
64
Наукова стаття
„Капіталізм” у контексті концептуалізації „підприємництва”. // Вісник Одеського національного університету
Сірий Євген Володимирович
2008

Повернення до списку

Вгору