Автори, співробітники Університету

Сірий Євген Володимирович
Siryy Evgen Volodimirovich

Ідентифікатор автора: 40829
ResearcherID, Web of Science: F-8538-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 879

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Посада: завідуючий сектору

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Прикладна соціологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 65, з них наукових статей (наукові публікації) - 49, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Нелінійність симптоматики та сценарію соціальної напруженості як соціологічна проблема
Сірий Євген Володимирович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
c.156-159
2
Матеріали конференції
Алгоритмізація та напрямки дослідження соціальної напруженості українського суспільства
Сірий Євген Володимирович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
c.144-146
3
Монографія
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження
Лапіна Вікторія Вікторівна
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
Судаков Володимир Іванович
Черних Геннадій Андрійович
2018
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [Кол. монографія]
c.1-197
4
Монографія
Дослідження стану та відмінностей соціальної напруженості в Україні: засадничі аспекти та розробка інструментарію (за результатами фундаментального дослідження)
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2018
Дослідження стану та відмінностей соціальної напруженості в Україні: засадничі аспекти та розробка інструментарію (за результатами фундаментального дослідження) [монографія]
c.1-256
5
Наукова стаття
Специфіка наукових підходів до визначення регіональної структури України як умови соціологічного дослідження соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3-4(34-35) c.118-125
6
Наукова стаття
Регіоналізація України в контексті соціологічного дослідження соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2018
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Збірник наукових праць
в.2 c.215-226
7
Наукова стаття
Структурована картина соціальної напруженості в Україні у відображенні фокус-групового інтерв`ю (за матеріалами конкретних досліджень)
Сірий Євген Володимирович
2017
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник
в.2(10) c.79-87
8
Наукова стаття
Вибудова пізнавальної моделі соціальної напруженості: дискусійні аспекти
Сірий Євген Володимирович
2018
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник
в.1(11) c.95-103
9
Наукова стаття
Regionalization of Ukraine in the context of a sociological study of social tension
Сірий Євген Володимирович
2018
Соціально-економічні проблеми і держава
в.1(18) c.122-128
10
Розділ монографії
Актуальність дослідження соціальної напруженості в українському суспільстві
Сірий Євген Володимирович
2017
Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні, завтра [колективна монографія]. К. КНУКІМ. – 2017. - 326 с.
c.266-272
11
Матеріали конференції
Алгоритмізація та напрямки дослідження соціальної напруженості українського суспільства
Сірий Євген Володимирович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
в.14 c.144-146
12
Матеріали конференції
Проблемні сторони та установчі питання у дослідженні соціальної напруженості українського суспільства
Сірий Євген Володимирович
2017
Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф.
c.350-351
13
Монографія
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
Савельєв Юрій Борисович
Сірий Євген Володимирович
2017
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
14
Наукова стаття
Проблемні сторони дослідження соціальної напруженості українського суспільства
Сірий Євген Володимирович
2016
Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць – Київ : ІВЦ “Політехніка”
в.1/2 c.82-88
15
Наукова стаття
The role of "deprivation" in the conceptualization of social tension in the Ukrainian society
Сірий Євген Володимирович
2017
Economics, Management and Sustainability
т.1 в.1 c.42-48
16
Наукова стаття
Теоретичні засади системного аналізу та побудови концептуальної моделі соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2017
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.4 в. 1 c.114-118
17
Наукова стаття
Аналіз показників реалізації базових життєвих потреб як інструментального компоненту у системі побудови пізнавальної моделі та методики виміру соціальної напруженості
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(32) c.111-124
18
Наукова стаття
Теоретичні та методологічні засади системного аналізу та побудови концептуальної моделі соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2017
Вісник Одеського національного університету, серія: соціологія і політичні науки
т.21 в.3(26) c.49-60
19
Наукова стаття
Системний аналіз соціальної напруженості в контексті побудови її концептуальної моделі та алгоритмізації дослідження
Сірий Євген Володимирович
2017
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник
в.1 (9) c.70-77
20
Наукова стаття
Теоретичні розвідки в концептуалізації соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2017
Соціально-економічні проблеми і держава
в.1(16) c.139-147
21
Наукова стаття
Актуалізація дослідження соціальної напруженості в українському трансформаційному соціумі
Сірий Євген Володимирович
2017
«Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 – 20 квіт. 2017 р. /М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац.. ун-т культури і мистецтва; редк
c.259-264
22
Наукова стаття
Social deprivation in contact and mutual condition to mental archetypal factors in the study of the nature of social tension in ukrainian society: theoretical research
Сірий Євген Володимирович
2017
Public magement
в.3 c.315-327
23
Наукова стаття
Питання побудови концептуальної моделі соціальної напруженості в сучасному українському суспільстві
Сірий Євген Володимирович
2017
Збірник статей за міжнародною конференцією до 70-річчя Володимира Паніотто (за наук.ред. В.С.Бакірова та Є.В.Головахи). Київ. ІС НАН України. 2017
c.94-96
24
Розділ монографії
Проблематика соціальної напруженості в предметності сучасної вітчизняної соціології
Сірий Євген Володимирович
2017
Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних процесів. колективна монографіяК. КНУКІМ. - 2017. – 288
c.36-61
25
Тези
Проблемні аспекти вивчення соціальної напруженості сучасного українського суспільства
Сірий Євген Володимирович
2016
Львівський соціологічний форум “Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості”
в.X c.120
26
Тези
Аналіз показників життєвих потреб у системі побудови пізнавальної моделі та методики виміру соціальної напруженості
Сірий Євген Володимирович
2017
Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. III Конгрес: тези доповідей, (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) –Х.;ХНУ імені В.Н. Каразіна САУ
c.50-51
27
Матеріали конференції
Соціальна напруженість у фокусі розвитку соціології: актуальні питання, проблеми та перспективи
Сірий Євген Володимирович
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічнй терії та практиці . ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 19-29 травня 2016 р
в.ХІІІ c.124-126
28
Матеріали конференції
До проблеми «нового» змісту гуманізації і гуманітаризації вищої освіти в трансформаційних процесах України
Сірий Євген Володимирович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.].
c.320-321
29
Наукова стаття
Моніторингові розвідки соціальної напруженості в середовищі підприємницького прошарку: аналіз чинників
Сірий Євген Володимирович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4(29) c.26-41
30
Наукова стаття
Социологический портрет внеэлитных акторов социальных трансформаций в Украине
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2016
East European Scientific Journal
т.4 в.5 (9) c.68-76
31
Наукова стаття
Дослідження соціальної напруженості в українському трансформаційному соціумі
Сірий Євген Володимирович
2016
Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти
в.Ч.ІІ c.193-196
32
Матеріали конференції
Інтеграційний потенціал відчизняного підприємництва: реалії та проблеми
Сірий Євген Володимирович
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.10 c.111-112
33
Наукова стаття
Теоретико-методологічні аспекти дослідження соціальних акторів трансформаційних змін
Сірий Євген Володимирович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.27-36
34
Наукова стаття
Позаелітні актори соціальних трансформацій: портретні штрихи (за матеріалами фундаментального дослідження)
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.45-59
35
Наукова стаття
Представники великого бізнесу як еліт-суб`єкти трансформації: соціальні заміри
Сірий Євген Володимирович
2015
Актуальні проблеми філософії та соціології
т.3 c.116-122
36
Наукова стаття
Інститут підприємництва та доступ до ресурсів економічної діяльності
Сірий Євген Володимирович
2015
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституалізації та перспективи розвитку. міжн.науково-практичної конференція
т.6 c.93-107
37
Наукова стаття
Ураїнський досвід становлення малого підприємництва у контексті державно-цнституціональних чинників та суб`єктивно-ціннісних наслідків
Сірий Євген Володимирович
2013
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституалізації та перспективи розвитку. міжн.науково-практичної конференція
т.6 c.101-111
38
Матеріали конференції
Соціальна відповідальність бізнесу у палітрі концептуальних інтерпретацій
Сірий Євген Володимирович
2014
39
Наукова стаття
«Ціннісна» мапа України в системі аксіологічних досліджень
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.18 c.53-64
40
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу у палітрі концептуальних інтерпретацій
Сірий Євген Володимирович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.19 c.59-71
41
Наукова стаття
Концептуальні та рефлексійні виміри взаємовідносин бізнесу та суспільства в Україні
Сірий Євген Володимирович
2014
Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ, серія «Соціологія»
c.33-42
42
Наукова стаття
Соціологічний аналіз діяльності змі у впровадженні аграрних перетворень: контент-аналіз земельної проблематики
Сірий Євген Володимирович
2013
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
т.58 c.132-139
43
Наукова стаття
Трансформаційні зміни ціннісної системи українського суспільства у системі координат: «традиція – модерн»
Сірий Євген Володимирович
2014
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
т.7 c.3 - 18
44
Наукова стаття
Концептуальні та методологічні засади дослідження динаміки ціннісних змін українського суспільства у координатах «традиція – модерн» (за результатами фундаментального дослідження)
Сірий Євген Володимирович
2014
Культурологічна думка. Щорічник наукових праць.
т.7 c.177-184
45
Наукова стаття
Трансформаційні зміни ціннісної системи українського суспільства у системі координат: «традиція – модерн»
Сірий Євген Володимирович
2014
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
в.7 c.3-18
46
Наукова стаття
Становлення малого підприємництва в контексті державно-інституціональних чинників
Сірий Євген Володимирович
2013
Збірник наукових праць ДонДУУ:Вип. “Соціологія управління”. Серія “Спеціальні та галузеві соціології” Донецьк: ДонДУУ.
c.29-38
47
Наукова стаття
Трансформаційні процеси ринково-підприємницької сфери сучасного українського суспільства в контексті неоінституціонального дослідницького поля.
Сірий Євген Володимирович
2013
Вісник Львівського університету
т.7 c.18-28
48
Наукова стаття
Становлення малого підприємництва в аспекті показників державно-інституціональних чинників та суб`єктивно-ціннісних наслідків: вітчизняний досвід.
Сірий Євген Володимирович
2013
49
Наукова стаття
«Ціннісна» мапа України в системі аксіологічних досліджень.
Сірий Євген Володимирович
2013
Вісник Одеського національного університету. Психологія
т.18 c.118.0000
50
Наукова стаття
Аграрне питання та земельна проблематика у пресових ЗМІ: соціологічний аналіз.
Сірий Євген Володимирович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.117.0000
51
Наукова стаття
Ціннісна сегментація українського суспільства в системі аксіологічних досліджень
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2013
Комунікаційні технології
т.1 c.187.0000
52
Наукова стаття
Український досвід становлення малого підприємництва у контексті державно-інституціональних чинників та суб`єктивно-ціннісних наслідків.
Сірий Євген Володимирович
2013
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.101-111
53
Наукова стаття
Програмний аспект формування дослідження підприємництва як чинника структурних трансформацій в сучасному українському соціумі
Сірий Євген Володимирович
2011
Невідоме
c.63.0000
54
Наукова стаття
Інституціональні засади дослідження трансформаційних процесів в аспекті ринково-підприємницького сегменту сучасного українського соціума
Сірий Євген Володимирович
2012
55
Наукова стаття
Неоінституціональні засади дослідження трансформаційних процесів в контексті ринково-підприємницької сфери сучасного українського соціума
Сірий Євген Володимирович
2012
56
Наукова стаття
Соціологічне занарення у природу
Сірий Євген Володимирович
2012
Научно-теоретический и практический журнал / Современный научный вестник № 6 (118). Россия, г. Белгород
c.193.0000
57
Наукова стаття
Інноваційний розвиток освіти в Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири
Сірий Євген Володимирович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.65.0000
58
Наукова стаття
СОЦІАЛЬНА РОЛь ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сірий Євген Володимирович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.78.0000
59
Наукова стаття
Концептуальні орієнтири теоретико-соціологічного осмислення підприємництва.
Сірий Євген Володимирович
2011
Вісник Одеського національного університету, серія: соціологія і політичні науки
т.16 c.371-379
60
Наукова стаття
Дефініційний аналіз підприємництва
Сірий Євген Володимирович
2011
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.17 c.309-315
61
Наукова стаття
Концептуалізація підприємництва у сучасному соціологічному дискурсі
Сірий Євген Володимирович
2010
Ринок праці та зайнятість населення
т.3 c.32-35
62
Наукова стаття
Інноваційний розвиток освіти в Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири
Сірий Євген Володимирович
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.11 c.65-77
63
Монографія
Підприємництво як предмет теоретико-соціологічного осмислення
Сірий Євген Володимирович
2008
64
Наукова стаття
Підприємництво та ринок у контексті соціологічної концептуалізації. // Вісник Одеського національного університету
Сірий Євген Володимирович
2008
65
Наукова стаття
„Капіталізм” у контексті концептуалізації „підприємництва”. // Вісник Одеського національного університету
Сірий Євген Володимирович
2008

Повернення до списку

Вгору