Автори, співробітники Університету

Сіроха Дмитро Ігорович
Sirokha, Dmytro I.

Ідентифікатор автора: 40833
Author Identifier Number Scopus: 57203015079 →
Кількість пошукових запитів автора: 1111

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 121, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 1, підручників - 4, навчальних посібників - 9, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Науково-практичний коментар Законодавства України з дотримання та запобігання порушень основних свобод і прав людини
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Марцеляк Олег Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-808
2
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про Фонд державного майна України», «Про управління об'єктами державної власності», «Про приватизацію державного і комунального майна»
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
3
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про попереднє ув’язнення», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
4
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про забезпечення безпек
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
5
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб"
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
6
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України "Про Раду національної безпеки і оборони України", "Про національну безпеку України", "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України"
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
7
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України "Про Про очищення влади", "Про відновлення довіри до судової влади України", "Про Вищу раду правосуддя"
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
8
Довідник
Законодавство України про працю. Науково-практичний коментар до основних законів
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
9
Довідник
Законодавство України з питань загальнодержавного соціального страхування та соціальної політики. Науково-практичний коментар до основних законів
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
10
Енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія. Право соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
Волинець Владислав Володимирович
Євдокименко Тетяна Володимирівна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Кучма Ольга Леонідівна
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіньова Людмила Миколаївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2020
Київ: «Видавництво Людмила»
c.61-71
11
Монографія
Нормотворчість суб’єктів трудого права: проблеми теорії та практики
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: «Видавництво Людмила»
c.1-394
12
Наукова стаття
Peculiarities of labor relations of state employees
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Opción
c.679-699
13
Наукова стаття
Basic aspects of the compliance with discipline and legitimacy within the official activities of police
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
AMAZONIA INVESTIGA
т.9 в.25 c.487-492
14
Наукова стаття
Процесуальні аспекти локальної нормотворчості як елемент системи регулювання праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Innovative Solutions in Modern Science: Scientific journal
т.1 c.65-94
15
Наукова стаття
Проблеми усунення недоліків правового регулювання нормотворчості суб’єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».
т.42 c.57-63
16
Наукова стаття
Проблеми співвідношення публічної та корпоративної нормотворчості у трудовому праві України
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Прикарпатський юридичний вісник
c.43-48
17
Наукова стаття
Значення актів локальної нормотворчості у регулюванні праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Прикарпатський юридичний вісник
т.3 c.125-131
18
Наукова стаття
Occupational safety and health of factory workers in European countries in the nineteenth century: historical and legal analysis
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
2020
Labor History
c.1-13
19
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"/[О.М.Ярошенко, В.Л.Костюк, Н.О.Мельничук та ін.]; за ред.А.О.Селіванова та М.І.Іншина. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків: Право, 2018. - 552 с.
20
Довідник
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2018
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Марцеляк Олег Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
21
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та оціночну професійну діяльність в Україні". Станом на 22 лютого 2019 р./За заг. ред. Мацюка В.Я.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Видавничий дім "Професіонал"
22
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" Станом на 12 березня 2019 р./ За заг.ред.Чижмарь К.І. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2019. - 360 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
23
Довідник
Правові висновки Верховного суду в кримінальному судочинстві після реформи правосуддя.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
c.1-512
24
Довідник
Правові висновки Верховного суду в цивільному судочинстві після реформи правосуддя.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
c.1-596
25
Довідник
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Журавльова Д.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
26
Довідник
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Гиренко І.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
27
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Короєда С.О. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 400 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
28
Довідник
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. Станом на 4 травня 2018 року. [текст] За заг. ред. Мацюка В.Я. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
29
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Галунька В.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 740 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
30
Довідник
Правові висновки Верховного суду в адміністративному судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 548 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
31
Довідник
Правові висновки Верховного суду в господарському судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 548 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
32
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». Станом на 15 липня 2019 року. / За заг. ред. Журавльова Д.В.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
33
Довідник
Пенсійне законодавство України. Науково-практичний коментар до основних нормативних актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
34
Довідник
«Кодекс України з питань банкрутства». Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
35
Довідник
Закон України «Про адвокатуру»: Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
36
Довідник
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
37
Довідник
Закон України «Про державну службу». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Петренка П.Д.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
38
Довідник
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Чижмарь К.І.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
39
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Станом на 20 листопада 2019 р./ За заг.ред.Чижмаря Ю.В.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
40
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про іпотечні облігації», «Про заставу». Станом на 20 листопада 2019 р./ За заг.ред. Кузнєцової Н.С
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
41
Довідник
Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Чижмарь К.І.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
42
Довідник
Закон України «Про захист прав споживачів». Науково-практичний коментар. / За заг. ред. Журавльова Д.В.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
43
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про усунення президента України з поста (імпічмент)», «Про регламент Верховної Ради України», «Про комітети Верховної Ради України». Станом на 16 грудня 2019 р./ За заг.ред.Лавриновича О.В.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
44
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації». Станом на 16 грудня 2019 р./ За заг.ред.Чижмарь К.І
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
45
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про депозитарну систему України. Станом на 16 грудня 2019 р./ За заг.ред.Монаєнка А.О.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
46
Матеріали конференції
Місце локальних нормативних актів у регулюванні праці в сучасних економічних умовах
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.102-104
47
Матеріали конференції
Корпоративні норми у системі локального нормотворення
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.215-220
48
Навчальний посібник
Матеріали для складання кваліфікаційного іспиту на посаду судді в умовах судової реформи
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: "Центр учбової літератури"
49
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства: навчальний посібник
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
50
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері зайнятості населення: навч.посіб.
Волинець Владислав Володимирович
Гриценко Іван Сергійович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
51
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері правоохоронної діяльності: навч.посіб.
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
52
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері державної служби: навчальний посібник
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ; Харків: Промарт, 2019
53
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування законодавства у сфері соціального захисту населення
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ; Харків: Константа
т.5
54
Навчальний посібник
Матеріали для складання кваліфікованого іспиту на посаду судді в умовах судової реформи
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
55
Навчально-методичний комплекс
Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-23
56
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime
Білоцький Сергій Дмитрович
Льовін Антон Валерійович
Медведєва Марина Олександрівна
Невара Лілія Михайлівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.21 в.3
57
Наукова стаття
Онтологические аспекты нормотворческой деятельности субъектов трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Право и политика
т.2 c.358-362
58
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime
Білоцький Сергій Дмитрович
Льовін Антон Валерійович
Медведєва Марина Олександрівна
Невара Лілія Михайлівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Environmental Policy and Law: The journal for decision-makers Scopus indexed journal
т.48 в.3-4 c.160-168
59
Підручник
Теоретичні засади трудового права України: підручник/ за заг.ред. В.Л.Костюка, М.І.Іншина.
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2019
Київ: «Видавництво Людмила»
60
Тези
Місце правил внутрішнього трудового розпорядку в забезпеченні безпеки праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.6 c.167-169
61
Довідник
Закон України "Про національну поліцію"
Волинець Владислав Володимирович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Закон України "Про національну поліцію". Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р./За заг.ред.Чернявського С.С. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 680 с.
62
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11: Трудове право
Андріїв Василь Михайлович
Вавженчук Сергій Ярославович
Венедиктов Сергій Валентинович
Волинець Владислав Володимирович
Гришина Юлія Миколаївна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Кучма Ольга Леонідівна
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
63
Довідник
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України.
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. [текст] За заг.ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 336 с.
64
Довідник
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 вересня 2018 року. [текст]/ За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 784 с.
65
Довідник
Проекти нормативно-правових актів
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
c.207-212
66
Довідник
Практичні рекомендації
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
c.296-299
67
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с.
c.розділ 9
68
Навчальний посібник
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник
Гришина Юлія Миколаївна
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2
c.349-361
69
Наукова стаття
Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming poverty of the population of Ukraine
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2018
Науковий вісник Полісся
т.2 в.1(13) c.142-151
70
Наукова стаття
INTERNATIONAL TERRORISM AND MASSMEDIA
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Journal of Legal, Ethical & Regulatory Issues
т.21 в.2
71
Наукова стаття
Стадії нормотворчого процесу суб’єктів трудового права: теоретико-правовий аспект
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.185-193
72
Наукова стаття
The problem of legal regulation of the operation of the over-the-counter (OTC) currency market (FOREX) in Ukraine and the EU
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Baltic Journal of Economic Studies
c.367-375
73
Підручник
Трудове право України: підручник
Вавженчук Сергій Ярославович
Іншин Микола Іванович
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Оксана Василівна
Черноус Світлана Миколаївна
Щербина Віктор Іванович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-596
74
Розділ монографії
Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр): науково-практичний коментар.
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр): науково-практичний коментар./ [М. І. Іншин, І. М. Шопін, Д. І. Сіроха]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 164 с.
75
Тези
Нормотворчість органів державної влади у сфері праці:
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 3
76
Тези
До питання стадій прийняття локальних нормативно-правових актів у трудових правовідносинах
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів: тези доп. та повідомл. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Харків : Право, 2017.
c.168-171
77
Наукова стаття
Реформа соціального захисту в Україні: проблеми та перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посіб- ник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мель
c.13-15
78
Наукова стаття
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми, перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права : [наук.-практ. посібник : зб. ст. учасників всеукр. соц. програм (заходів) ВГОІ "Ін-т реабілітації та соц. технологій" у 2015 р.]. - Київ : ПВГОІ "ІР СТ Україна", 2016
c.13-15
79
Наукова стаття
Функції нормотворчості суб’єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Наука і правоохорона
т.1 c.102-107
80
Наукова стаття
Атрибутні властивості локальних нормативно-правових актів у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Наука і правоохорона
в.ч.2 c.82-87
81
Тези
Щодо окремих питань регулювання прийняття нормативних актів роботодавця у контексті проекту трудового кодексу України
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.180-182
82
Тези
Щодо поняття та значення соціального партнерства у сфері праці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.59-63
83
Тези
Роль нормотворчості міжнародних організацій у розвитку соціальної безпеки у світі
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.35-37
84
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми та перспектива
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
в.2 c.13-16
85
Наукова стаття
До питання характеристики окремих локальних нормативно-правових актів у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Наука і правоохорона
т.1 c.102-107
86
Наукова стаття
Особливості локальних нормативних актів у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Актуальні проблеми права: теорія і практика
в.31 c.174-184
87
Наукова стаття
Юридична природа корпоративних норм та їх місце у системі локального нормотворення
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Актуальні проблеми права: теорія і практика
в.32 c.176-184
88
Наукова стаття
Сутність міжнародної нормотворчості у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.6 c.87-89
89
Тези
Сутність та особливості нормотворчої техніки у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.224-227
90
Тези
Поняття та значення міжнародної нормотворчості у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.72-75
91
Тези
До питання ефективності нормотворчості у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VII міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листопада 2016 року / За заг. ред.. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К: Ніка-Центр, 2016
c.238-240
92
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників» для студентів галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 8.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Трудове право»
Богдан Ірина Анатоліївна
Сахарук Ірина Сергіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Черноус Світлана Миколаївна
2014
К. – 2014
93
Наукова стаття
Aussichten building moderner Sozialstaat in der Ukraine
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Wissenschaft Europa. Geisteswissenschaften Sozialwissenschaften
т.1 c.17-21
94
Наукова стаття
Соціальна держава: сутність і перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Актуальні проблеми соціального права: збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" у 2014 р./ За заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка, -К.: ПВГОІ "ІР СТ Україна",
c.17-21
95
Наукова стаття
До питання змісту нормотворчості суб'єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.4 в.Випуск 29 Частина 2 c.174-177
96
Наукова стаття
Принципи нормотворчості суб'єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Наука і правоохорона
в.№ 4 (26), ч. 2 c.353-357
97
Наукова стаття
Особливості нормотворчості суб’єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.5 c.171-174
98
Наукова стаття
Принципи нормотворчості суб’єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Наука і правоохорона
т.4 c.92-96
99
Тези
Трудові права інвалідів за законодавством Україні
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Конвенція ООН про права інвалідів: 4 роки практичної дії: матеріали всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій, м. Острог, 20-21 вересня 2013 року / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. – К
c.51-55
100
Тези
Сучасне розуміння локальної нормотворчості суб’єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Поняття та категорії юридичної науки: Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 лист. 2014 р. / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2014
c.406-409
101
Тези
Соціальна держава: сутність та перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Актуальні проблеми соціального права: збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм заходів ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014 р. / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка – К:, ПВГОІ «ІР СТ Україна»,
c.17-22
102
Наукова стаття
Конституційні передумови соціальних реформ в Україні
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів: матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" (м.Київ, 19-20 липня 2013 р.) за заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мельника, Д.І.Сірохи.-К.: "ІР
c.11-16
103
Наукова стаття
Несамостійність праці як критерій розмежування трудових та інших відносин
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2013 в.1(9) c.226-232
104
Наукова стаття
Локальна нормотворчість суб’єктів трудового права: історико-правовий аспект
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Митна справа
в.№ 1 c.384-390
105
Наукова стаття
Нормотворча техніка у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.3 в.1 c.74-78
106
Тези
Концепція проекту Трудового кодексу: проблеми та перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Кодифікація трудового законодавства та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнської (національної) конференції, м. Київ, 22-24 листопада 2012 р. / За заг ред.. А.П. Зайця, М.І. Іншина, В.Л. Костюка – К.: ВГОІ «Інститут реаб
т.1 c.10-19
107
Тези
Щодо питань новітнього розвитку українського законодавства з охорони праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Трудове законодавство: шляхи реформування : матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 12 квітня 2013 р. ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013.
c.72-75
108
Навчальний посібник
Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
За заг. ред. М. І. Іншина та В. І. Олефіра.— К.: «Хай+Тек Прес», 2012. — 1192 с.
c.120-130
109
Наукова стаття
Роль трудового законодавства у регулюванні діяльності фізичних осіб–підприємців
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.1 (5) c.183-189
110
Підручник
Трудове право
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2012
за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.
111
Підручник
Трудове право : підручник
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.
c.79-97 241-272 456-484
112
Тези
Пенсійна реформа як передумова стабільності фінансової системи України
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнського круглого столу ВГО «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Дніпропетровськ, 22-24 червня / За заг редА.П. Зайця, М.І. Іншина. – К.ПВГОІ «ІР СТ У
113
Наукова стаття
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
/ за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Харків : Титул, 2010. – 250 с
т.1 c.207-212
114
Наукова стаття
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Х. : Титул, 2010. – 300 с.
c.296-299
115
Наукова стаття
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
/ за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Харків : Титул, 2010. – 250 с
т.1 c.207-212
116
Наукова стаття
Специфіка змісту трудових правовідносин за участю фізичної особи–підприємця
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
c.331-335
117
Наукова стаття
Поняття, ознаки підприємництва та його місце в суспільній організації праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
т.13 c.510-514
118
Наукова стаття
Фізична особа–підприємець як учасник трудових правовідносин, його поняття та характерні риси
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.16 c.435-441
119
Наукова стаття
Загальні засади державної реєстрації фізичних осіб–підприємців
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Невідоме
c.365-373
120
Наукова стаття
Особливості укладення трудового договору за участю фізичної особи–підприємця
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Невідоме
т.18 c.646-654
121
Довідник
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2008
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар / [М. І. Іншин, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний, Є. М. Попович та ін.]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с

Повернення до списку

Вгору