Автори, співробітники Університету

Сіроха Дмитро Ігорович
Sirokha, Dmytro I.

Ідентифікатор автора: 40833
Author Identifier Number Scopus: 57203015079 →
Кількість пошукових запитів автора: 625

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 99, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 0, підручників - 3, навчальних посібників - 7, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"/[О.М.Ярошенко, В.Л.Костюк, Н.О.Мельничук та ін.]; за ред.А.О.Селіванова та М.І.Іншина. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків: Право, 2018. - 552 с.
2
Довідник
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2018.[текст]
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
3
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та оціночну професійну діяльність в Україні". Станом на 22 лютого 2019 р./За заг. ред. Мацюка В.Я.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Видавничий дім "Професіонал"
4
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" Станом на 12 березня 2019 р./ За заг.ред.Чижмарь К.І. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2019. - 360 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
5
Довідник
Правові висновки Верховного суду в кримінальному судочинстві після реформи правосуддя.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
c.1-512
6
Довідник
Правові висновки Верховного суду в цивільному судочинстві після реформи правосуддя.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
c.1-596
7
Довідник
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Журавльова Д.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
8
Довідник
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Гиренко І.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
9
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Короєда С.О. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 400 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
10
Довідник
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. Станом на 4 травня 2018 року. [текст] За заг. ред. Мацюка В.Я. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
11
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Галунька В.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 740 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
12
Довідник
Правові висновки Верховного суду в адміністративному судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 548 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
13
Довідник
Правові висновки Верховного суду в господарському судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 548 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
14
Довідник
Правові висновки Верховного суду в цивільному судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 596 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
15
Довідник
Правові висновки Верховного суду в кримінальному судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 512 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
16
Довідник
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність": Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
17
Довідник
Закон України "Про адвокатуру": Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
18
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». Станом на 15 липня 2019 року. / За заг. ред. Журавльова Д.В.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
19
Довідник
Пенсійне законодавство України. Науково-практичний коментар до основних нормативних актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
20
Довідник
«Кодекс України з питань банкрутства». Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
21
Довідник
Закон України «Про адвокатуру»: Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
22
Довідник
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
23
Довідник
Закон України «Про державну службу». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Петренка П.Д.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
24
Довідник
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Чижмарь К.І.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
25
Матеріали конференції
Місце локальних нормативних актів у регулюванні праці в сучасних економічних умовах
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.102-104
26
Матеріали конференції
Корпоративні норми у системі локального нормотворення
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.215-220
27
Навчальний посібник
Матеріали для складання кваліфікаційного іспиту на посаду судді в умовах судової реформи
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: "Центр учбової літератури"
28
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства: навчальний посібник
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
29
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері зайнятості населення: навч.посіб.
Волинець Владислав Володимирович
Гриценко Іван Сергійович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
30
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері правоохоронної діяльності: навч.посіб.
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
31
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері державної служби: навчальний посібник
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ; Харків: Промарт, 2019
32
Навчально-методичний комплекс
Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-23
33
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime
Білоцький Сергій Дмитрович
Льовін Антон Валерійович
Медведєва Марина Олександрівна
Невара Лілія Михайлівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Environmental Policy and Law: The journal for decision-makers
т.48 в.(3-4) c.160-168
34
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime
Білоцький Сергій Дмитрович
Льовін Антон Валерійович
Медведєва Марина Олександрівна
Невара Лілія Михайлівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.48 в.(3-4) c.160-168
35
Тези
Місце правил внутрішнього трудового розпорядку в забезпеченні безпеки праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.6 c.167-169
36
Довідник
Закон України "Про національну поліцію"
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Закон України "Про національну поліцію". Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р./За заг.ред.Чернявського С.С. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 680 с.
37
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
38
Довідник
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України.
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. [текст] За заг.ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 336 с.
39
Довідник
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 вересня 2018 року. [текст]/ За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 784 с.
40
Довідник
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар / [М. І. Іншин, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний, Є. М. Попович та ін.]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с
41
Довідник
Проекти нормативно-правових актів
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
c.207-212
42
Довідник
Практичні рекомендації
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
c.296-299
43
Довідник
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар / [М. І. Іншин, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний, Є. М. Попович та ін.]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с
44
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с.
c.розділ 9
45
Навчальний посібник
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник
Гришина Юлія Миколаївна
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2
c.349-361
46
Навчальний посібник
Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
За заг. ред. М. І. Іншина та В. І. Олефіра.— К.: «Хай+Тек Прес», 2012. — 1192 с.
c.120-130
47
Наукова стаття
Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming poverty of the population of Ukraine
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2018
Науковий вісник "Полісся"
в.1 c.142-151
48
Наукова стаття
INTERNATIONAL TERRORISM AND MASSMEDIA
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Journal of Legal, Ethical & Regulatory Issues
т.2 в.21
49
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Environmental Policy and Law: The journal for decision-makers
в.48
50
Наукова стаття
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
/ за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Харків : Титул, 2010. – 250 с
т.1 c.207-212
51
Наукова стаття
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Х. : Титул, 2010. – 300 с.
c.296-299
52
Наукова стаття
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
/ за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Харків : Титул, 2010. – 250 с
т.1 c.207-212
53
Наукова стаття
Специфіка змісту трудових правовідносин за участю фізичної особи–підприємця
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
c.331-335
54
Наукова стаття
Поняття, ознаки підприємництва та його місце в суспільній організації праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
т.13 c.510-514
55
Наукова стаття
Фізична особа–підприємець як учасник трудових правовідносин, його поняття та характерні риси
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Актуальні проблеми права: теорія і практика. Фахове видання
т.16 c.435-441
56
Наукова стаття
Загальні засади державної реєстрації фізичних осіб–підприємців
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Актуальні проблеми права: теорія і практика. Фахове видання
c.365-373
57
Наукова стаття
Особливості укладення трудового договору за участю фізичної особи–підприємця
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Актуальні проблеми права: теорія і практика. Фахове видання
т.18 c.646-654
58
Наукова стаття
Роль трудового законодавства у регулюванні діяльності фізичних осіб–підприємців
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.183-189
59
Наукова стаття
Локальна нормотворчість суб’єктів трудового права: історико-правовий аспект
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності "Митна справа"
т.1 c.384-390
60
Наукова стаття
Нормотворча техніка у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.3 c.74-78
61
Наукова стаття
Особливості нормотворчості суб’єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.5 c.171-174
62
Наукова стаття
Принципи нормотворчості суб’єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Наука і правоохорона
т.4 c.92-96
63
Наукова стаття
До питання змісту нормотворчості суб’єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.29 c.174-177
64
Наукова стаття
Функції нормотворчості суб’єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Наука і правоохорона
т.1 c.102-107
65
Наукова стаття
До питання характеристики окремих локальних нормативно-правових актів у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Наука і правоохорона
т.1 c.102-107
66
Наукова стаття
Особливості локальних нормативних актів у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Актуальні проблеми права: теорія і практика. Фахове видання
т.31 c.174-184
67
Наукова стаття
Стадії нормотворчого процесу суб’єктів трудового права: теоретико-правовий аспект
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.185-193
68
Наукова стаття
Юридична природа корпоративних норм та їх місце у системі локального нормотворення
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Актуальні проблеми права: теорія і практика. Фахове видання
т.32 c.176-184
69
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Environmental Policy and Law: The journal for decision-makers Scopus indexed journal
в.48 c.160-168
70
Підручник
Трудове право
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2013
за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.
71
Підручник
Трудове право : підручник
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.
c.79-97 241-272 456-484
72
Підручник
Трудове право України: підручник.
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Черноус Світлана Миколаївна
2017
За заг. редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка. К.: Юрінком Інтер., 2017.
c.518-545
73
Розділ монографії
Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр): науково-практичний коментар.
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр): науково-практичний коментар./ [М. І. Іншин, І. М. Шопін, Д. І. Сіроха]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 164 с.
74
Тези
Пенсійна реформа як передумова стабільності фінансової системи України
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнського круглого столу ВГО «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Дніпропетровськ, 22-24 червня / За заг редА.П. Зайця, М.І. Іншина. – К.ПВГОІ «ІР СТ У
75
Тези
Щодо питань новітнього розвитку українського законодавства з охорони праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Трудове законодавство: шляхи реформування : матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 12 квітня 2013 р. ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013.
c.72-75
76
Тези
Трудові права інвалідів за законодавством Україні
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Конвенція ООН про права інвалідів: 4 роки практичної дії: матеріали всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій, м. Острог, 20-21 вересня 2013 року / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. – К
c.51-55
77
Тези
Нормотворчість органів державної влади у сфері праці:
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 3
78
Тези
Сучасне розуміння локальної нормотворчості суб’єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Поняття та категорії юридичної науки: Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 лист. 2014 р. / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2014
c.406-409
79
Тези
Соціальна держава: сутність та перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Актуальні проблеми соціального права: збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм заходів ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014 р. / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка – К:, ПВГОІ «ІР СТ Україна»,
c.17-22
80
Тези
Поняття та значення міжнародної нормотворчості у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.72-75
81
Тези
До питання ефективності нормотворчості у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VII міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листопада 2016 року / За заг. ред.. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К: Ніка-Центр, 2016
c.238-240
82
Тези
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми, перспективи.
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститутреабілітації та соціальних технологій" у 2015 р.] За заг.ред. М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мел
c.13-15
83
Тези
Щодо окремих питань регулювання прийняття нормативних актів роботодавця у контексті проекту трудового кодексу України.
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.180-181
84
Наукова стаття
Реформа соціального захисту в Україні: проблеми та перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посіб- ник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мель
c.13-15
85
Наукова стаття
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми, перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститутреабілітації та соціальних технологій" у 2015 р.] За заг.ред. М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мел
c.13-15
86
Наукова стаття
Щодо окремих питань регулювання прийняття нормативних актів роботодавця у контексті проекту трудового кодексу України
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с
c.180-181
87
Тези
Щодо поняття та значення соціального партнерства у сфері праці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.59-63
88
Тези
Роль нормотворчості міжнародних організацій у розвитку соціальної безпеки у світі. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.проф. М.І.Іншина
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.35-37
89
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми та перспектива
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
в.2 c.13-16
90
Наукова стаття
Сутність міжнародної нормотворчості у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.87-89
91
Тези
Сутність та особливості нормотворчої техніки у сфері праці
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.224-227
92
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників» для студентів галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 8.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Трудове право»
Богдан Ірина Анатоліївна
Сахарук Ірина Сергіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Черноус Світлана Миколаївна
2014
К. – 2014
93
Наукова стаття
Aussichten building moderner Sozialstaat in der Ukraine
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Wissenschaft Europa. Geisteswissenschaften Sozialwissenschaften
т.1 c.17-21
94
Наукова стаття
Соціальна держава: сутність і перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Актуальні проблеми соціального права: збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" у 2014 р./ За заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка, -К.: ПВГОІ "ІР СТ Україна",
c.17-21
95
Наукова стаття
До питання змісту нормотворчості суб'єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.4 в.Випуск 29 Частина 2 c.174-177
96
Наукова стаття
Принципи нормотворчості суб'єктів трудового права
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Наука і правоохорона. №4(26), 2014. II частина. Київ, 2014
c.353-357
97
Наукова стаття
Конституційні передумови соціальних реформ в Україні
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів: матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" (м.Київ, 19-20 липня 2013 р.) за заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мельника, Д.І.Сірохи.-К.: "ІР
c.11-16
98
Наукова стаття
Несамостійність праці як критерій розмежування трудових та інших відносин
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2013 в.1(9) c.226-232
99
Тези
Концепція проекту Трудового кодексу: проблеми та перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Кодифікація трудового законодавства та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнської (національної) конференції, м. Київ, 22-24 листопада 2012 р. / За заг ред.. А.П. Зайця, М.І. Іншина, В.Л. Костюка – К.: ВГОІ «Інститут реаб
т.1 c.10-19

Повернення до списку

Вгору