Автори, співробітники Університету

Склярук Ірина Петрівна

Ідентифікатор автора: 40884
Author Identifier Number Scopus: 56803866400 →
Кількість пошукових запитів автора: 660

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Облік та аналіз прибутку підприємств пивоварної галузі

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Управлінський облік"
Склярук Ірина Петрівна
2019
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
c.1-79
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з фінансового обліку та економічного аналізу для студентів 3 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
Мельник Тетяна Григорівна
Склярук Ірина Петрівна
2019
Центр поліграфії "Компринт"
3
Наукова стаття
Онтологічні аспекти сутності криптовалюти та її відображення в обліку
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка : науковий журнал
т.11 в.39 c.163-170
4
Тези
Особливості діяльності будівельних організацій та їх вплив на бухгалтерський облік
Склярук Ірина Петрівна
Сазонська Анастасія Олегівна
2018
Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.36-39
5
Тези
Звіт про управління: теоретико-методичні аспекти
Склярук Ірина Петрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.67
6
Монографія
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
Голубнича Галина Петрівна
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
Засадний Богдан Андрійович
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
Михальська Олена Леонідівна
Склярук Ірина Петрівна
Швець Віктор Григорович
2017
Кондор
7
Наукова стаття
Аналітичне забезпечення угод злиття та поглинання промислових підприємств в Україні
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2017
Фінанси України
в.4 c.104-120
8
Наукова стаття
Облік доходів та витрат на підприємствах, що проводять онлайн тренінги з бухгалтерського обліку
Склярук Ірина Петрівна
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2017
Молодий вчений
т.45 в.5 c.733-737
9
Наукова стаття
Особенности формирования инфраструктуры фондового рынка
Склярук Ірина Петрівна
2016
Роль инвестиций в развитии цифровой экономики в контексте финансовой глобализации: Международная научная конференция
c.232-233
10
Наукова стаття
Accounting in World and in Ukraine – Retrospective Approach. Applied Science or Practical Activity?
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2015
Journal of Applied Economic Sciences
т.34 c.451-460
11
Тези
Умови надання та порядок нарахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності
Склярук Ірина Петрівна
2015
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.345-346
12
Наукова стаття
Удосконалення обліку прибутку підприємств пивоварної промисловості
Склярук Ірина Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.12 c.94-99
13
Тези
Оподаткування прибутку підприємств в умовах реформування податкового законодавства
Склярук Ірина Петрівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.39-40
14
Тези
Податкові різниці в умовах реформування податкового законодавства
Склярук Ірина Петрівна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (7 березня 2014 р.)
т.1 c.213-214
15
Тези
Особливості нарахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності працівника
Склярук Ірина Петрівна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (10-11 квітня 2014 р.)
т.1 c.29-31
16
Матеріали конференції
Механізм визначення оподатковуваного прибутку за даними бухгалтерського обліку
Склярук Ірина Петрівна
2013
Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.47-50
17
Наукова стаття
Статистичний аналіз діяльності підприємств пивоварної галузі України
Склярук Ірина Петрівна
2012
Статистика України
т.4 c.68-73
18
Наукова стаття
Організація обліку прибутку підприємства: питання облікової політики та документування
Склярук Ірина Петрівна
2012
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
т.3 c.169-174
19
Наукова стаття
The comparative analysis of tax system of Ukraine and foreign countries // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach: research articles
Склярук Ірина Петрівна
2012
20
Наукова стаття
Аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства
Склярук Ірина Петрівна
2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.141 c.174-181
21
Матеріали конференції
Інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства
Склярук Ірина Петрівна
2012
Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2012): Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
c.279-280
22
Матеріали конференції
Звітність за МСФЗ: переваги та недоліки
Склярук Ірина Петрівна
2012
Матеріали ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління»
c.256-258
23
Наукова стаття
Проблеми формування собівартості та порядок її відображення в податковій звітності
Гура Надія Олександрівна
Склярук Ірина Петрівна
2012
Бухгалтерський облік і аудит
т.11 c.6-13
24
Наукова стаття
Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі
Склярук Ірина Петрівна
2012
Бухгалтерський облік і аудит
т.10 c.36-44
25
Наукова стаття
Дивіденди: особливості виплати та оподаткування
Склярук Ірина Петрівна
2012
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.234 c.114-116
26
Наукова стаття
Harmonization of Accounting of Enterprises’ Income and Expenses IFRS
Склярук Ірина Петрівна
2012
European Researcher
т.4 c.171-178
27
Матеріали конференції
Еволюція сутності прибутку
Склярук Ірина Петрівна
2011
Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.193-194
28
Матеріали конференції
Разнообразие форм отчета о прибыли и убытках в международной практике
Склярук Ірина Петрівна
2011
20 лет мира и созидания: становление и развитие бухгалтерского учета и аудита в Республике Казахстан: Международная научно-практическая конференция
c.144-147
29
Матеріали конференції
Моделі розподілу прибутку підприємств
Склярук Ірина Петрівна
2011
Ключови въпроси в съвременната наука: Міжнародна наукова конференція
т.10 c.39-41
30
Матеріали конференції
Essence and Classification of Enterprise Expenses
Склярук Ірина Петрівна
2011
Nauka I inowacjia-2011: International Scientific Conference
т.3 c.13-15
31
Матеріали конференції
Сумнівна (безнадійна) заборгованість як складова податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Склярук Ірина Петрівна
2011
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.454-456
32
Наукова стаття
Генезис підходів до визначення прибутку до оподаткування в Україні
Склярук Ірина Петрівна
2011
Бухгалтерський облік і аудит
c.26.0000
33
Наукова стаття
Організаційно-інформаційна модель управління прибутком підприємства
Склярук Ірина Петрівна
2011
34
Наукова стаття
Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку
Склярук Ірина Петрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.69.0000
35
Наукова стаття
Чинники впливу на модель розподілу прибутку підприємства
Склярук Ірина Петрівна
2011
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
c.42.0000
36
Праці конференції
Податкові різниці в контексті Податкового кодексу України
Склярук Ірина Петрівна
2011
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Міжнародна науково-практична інтернет конференція
т.1 c.94-96
37
Праці конференції
Деякі питання амортизації в обліку податку на прибуток
Склярук Ірина Петрівна
2011
Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України: Міжнародна науково-практична кнференція
c.268-270
38
Праці конференції
Особливості формування собівартості суб’єктами господарювання відповідно до податкового законодавства
Склярук Ірина Петрівна
2011
Стан і проблеми оподаткування в умовах мінливої економіки: Міднародна науково-практична конференція
c.239-241
39
Праці конференції
Декларація з податку на прибуток: деякі аспекти нововведень
Склярук Ірина Петрівна
2011
Актуальні питання сучасної економіки: Всеукраїнська заочна наукова конференція
в.2 c.118-120
40
Наукова стаття
Місце та роль економічного аналізу в системі суспільних наук
Склярук Ірина Петрівна
2010
Збірник наукових праць студентів економічного факультету
c.195-201
41
Тези
Аналіз грошових коштів підприємства та його інформаційне забезпечення
Склярук Ірина Петрівна
2010
42
Тези
Особливості організації обліку готівки:нормативно-правовий аспект.
Склярук Ірина Петрівна
2009
43
Тези
Історичні аспекти розвитку економічного аналізу
Склярук Ірина Петрівна
2008

Повернення до списку

Вгору