Автори, співробітники Університету

Скрипник Наталія Вячеславівна
Skrypnyk Nataliya

Ідентифікатор автора: 40937
Author Identifier Number Scopus: 6507747821 →
Кількість пошукових запитів автора: 392
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Посада: Заступник директора з науково-педагогічної роботи

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 3, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Усереднення нечетких систем
Перестюк Микола Олексійович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2018
Український математичний журнал
т.70 в.3 c.412-428
2
Наукова стаття
Averaging of Fuzzy Systems
Перестюк Микола Олексійович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2018
Ukrainian Mathematical Journal
т.70 в.3 c.477-494
3
Навчальний посібник
Методичні рекомендації щодо регламенту проведення заліків та іспитів
Андрійчук Олена Миколаївна
Скрипник Наталія Вячеславівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2017
електронне видання
4
Навчальний посібник
Збірник тестів до теоретичного модулю навчальної практики для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини».
Андрійчук Олена Миколаївна
Вороніна Олена Костянтинівна
Скрипник Наталія Вячеславівна
2017
електронне видання
5
Навчальний посібник
Програма навчальної практики для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини».
Андрійчук Олена Миколаївна
Вороніна Олена Костянтинівна
Скрипник Наталія Вячеславівна
2017
електронне видання
6
Підручник
Біологія: підручник для 8 класу загальноосвітних навчальних закладів
Жолос Олександр Вікторович
Костіков Ігор Юрійович
Сиволоб Андрій Володимирович
Скрипник Наталія Вячеславівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2016
ТОВ “Фоліо”
c.304
7
Підручник
Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Жолос Олександр Вікторович
Костіков Ігор Юрійович
Сиволоб Андрій Володимирович
Скрипник Наталія Вячеславівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2016
Видавничий дім "Освіта"
c.1-256
8
Тези
Здатність позазародкових оболонок курячих ембріонів до утворення плацентоподібних структур
Скрипник Наталія Вячеславівна
2016
Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2016: біологічні науки»
в.14 c.84-85
9
Навчальний посібник
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, кваліфікаційних та випускних кваліфікаційних робіт для студентів ННЦ «Інститут біології»
Вакал Сергій Євгенович
Вороніна Олена Костянтинівна
Скрипник Наталія Вячеславівна
Трохимець Владлен Миколайович
2015
офіційний сайт ННЦ «Інститут біології та медицини»
10
Тези
Вікові особливості посттравматичних змін сенсомоторної кори і гіпокампа щурів та їх геннотерапевтична корекція
Скрипник Наталія Вячеславівна
2014
ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Шевченківська весна: науки про життя» – Київ, 2014
в.12 c.55-56
11
Наукова стаття
Структурні та морфометричні показники реакції сенсомоторної кори щурів різного віку після черепно-мозкової травми і генної терапії
Скрипник Наталія Вячеславівна
2013
Український біофармацевтичний журнал.
т.27 c.112.0000
12
Наукова стаття
Вікові особливості морфологічних і апоптотичних змін сенсомоторної кори щурів при черепно-мозковій травмі та генній терапії
Скрипник Наталія Вячеславівна
2013
Фізіологія: від молекул до організму: збірка тез конф. молодих вчених.
т.1 c.44.0000
13
Наукова стаття
Фармакопротекторна дія трофінотропіну «Церебралу» на клітини цереброкортексу кішок за умов моделювання гострого геморагічного інсульту
Скрипник Наталія Вячеславівна
2012
14
Наукова стаття
Вивчення особливостей пухлинних клітин при набутті фенотипу лікарської резистентності
Скрипник Наталія Вячеславівна
2012
15
Тези
Порівняльна характеристика клітин цереброкортексу кішок у стані гострої та хронічної недостатності мозкового кровообігу за умов моделювання геморагічного інсульту на тлі застосування трофінотропіну «Церебралу»
Скрипник Наталія Вячеславівна
2012
16
Тези
Ультраструктурні особливості клітин вихідної та резистентної до дії досорубіцину лінії раку молочної залози людини
Скрипник Наталія Вячеславівна
2012
17
Тези
Структурні порушення, що спостерігаються в клітинах цереброкортексу при гострому інсульті та у віддалені терміни після захворювання
Скрипник Наталія Вячеславівна
2012
18
Тези
Порівняльна характеристика клітин цереброкортексу ссавців за умов моделювання геморагічного інсульту на тлі застосування трофінотропіну «Церебралу»
Скрипник Наталія Вячеславівна
2012
19
Тези
Оцінка гетерогенності клітин безпігментної меланоми за морфометричними показника по ядер і цитоплазми, вмісту у них нуклеїнових кислот
Дзержинський Микола Едуардович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2012
20
Тези
Зміни ультраструктурного фенотипу вихідної те резистентної до дії доксорубіцину лінії раку молочної залози людини
Скрипник Наталія Вячеславівна
2012
21
Навчальний посібник
Гістологія
Варенюк Ігор Миколайович
Вороніна Олена Костянтинівна
Гарматіна Софія Михайлівна
Дзержинський Микола Едуардович
Островська Галина Віталіївна
Пазюк Любов Михайлівна
Пустовалов Андрій Сергійович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2011
К.: ВПЦ Київський університет
22
Тези
Імуноцитохімічні ознаки пухлинних клітин з фенотипом лікарської резистентності
Скрипник Наталія Вячеславівна
2011
23
Наукова стаття
. Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на фенотипові ознаки культур клітин НЕК293.
Дзержинський Микола Едуардович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2010
24
Підручник
Загальна цитологія та гістологія
Варенюк Ігор Миколайович
Вороніна Олена Костянтинівна
Гарматіна Софія Михайлівна
Дзержинський Микола Едуардович
Островська Галина Віталіївна
Пазюк Любов Михайлівна
Пустовалов Андрій Сергійович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2010
К.: ВПЦ Київський університет
25
Тези
Оцінка морфо фізіологічних характеристик мезенхімальних стовбурових клітин пуповини людини у відповідь на дію факторів хоумінга на прикладі SDF-1
Скрипник Наталія Вячеславівна
2010
26
Наукова стаття
Окисні походження білків та ДНК.
Дзержинський Микола Едуардович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
27
Наукова стаття
Біологія стовбурових клітин.
Дзержинський Микола Едуардович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2008
28
Тези
Вплив аутологічної плазми на морфо-функіональні особливості лінії клітин нирок кроля.
Дзержинський Микола Едуардович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2008
29
Тези
Вивчення впливу збагаченої тромбоцитами плазми на морфо-функціональні особливості культури клітин.
Дзержинський Микола Едуардович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.76.0000
30
Тези
Вплив алогенної плазми на морфо-фізіологічні характеристики лінії клітин Rk-13.
Дзержинський Микола Едуардович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.115.0000
31
Тези
Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на фенотипові характеристики культури клітин нирок ембріону людини.
Дзержинський Микола Едуардович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.129.0000
32
Наукова стаття
Оксидативні пошкодження ДНК
Скрипник Наталія Вячеславівна
2007
Биополимеры и клетка
т.21 c.202.0000
33
Навчальний посібник
Загальна цитологія
Варенюк Ігор Миколайович
Вороніна Олена Костянтинівна
Гарматіна Софія Михайлівна
Дзержинський Микола Едуардович
Островська Галина Віталіївна
Пазюк Любов Михайлівна
Пустовалов Андрій Сергійович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2006
К.: ВПЦ Київський університет

Повернення до списку

Вгору