Автори, співробітники Університету

Сліпушко Оксана Миколаївна
Slipushko Oksana Mykolajivna

Ідентифікатор автора: 40983
Кількість пошукових запитів автора: 1622
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Історія літератури Середньовіччя, шевченкознавство, фольклористика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 111, з них наукових статей (наукові публікації) - 92, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Давня українська література. Середньовіччя (Х-ХУ ст.)
Сліпушко Оксана Миколаївна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-431
2
Наукова стаття
9. Історичні ремінісценції козацьких літописів у романі І. Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський»
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
в.3 (57) c.151-160
3
Наукова стаття
Літературознавчий концептуальний аналіз проповіді Дмитра Туптала «Слово в недьлю 7-ю по пасць»
Сліпушко Оксана Миколаївна
2020
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.3 в.30 c.89-96
4
Наукова стаття
Інтерпретаційна художня модель ідеї державної єдності в суспільно-політичній концепції Хоми Євлевича (на матеріалі поеми «Лабіринт»)
Сліпушко Оксана Миколаївна
2020
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.4 в.27 c.71-78
5
Наукова стаття
Концептуалізація образу душі в «Трактаті про душу» Касіяна Саковича: художня інтерпретація
Сліпушко Оксана Миколаївна
2020
Dynamic soft development of world science
c.1079-1088
6
Наукова стаття
3. Образ Богдана Хмельницького в козацьких літописах як реалізація національного архетипу героя
Сліпушко Оксана Миколаївна
2020
International Scientific Publication. Organization Of Scientific Research In Modern Conditions
c.520-525
7
Наукова стаття
Києворуська книжність доби Ярослава Мудрого
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
в.4 (58) c.111-122
8
Наукова стаття
Інтертекстуальний дискурс образної системи барокової драми «Олексій, чоловік Божий»
Сліпушко Оксана Миколаївна
2020
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
c.15-22
9
Наукова стаття
Ренесансні впливи в русинській літературі Закарпаття ХУІ ст..
Сліпушко Оксана Миколаївна
2020
Русин. Международный исторический журнал
в.60 c.138-153
10
Монографія
Ярослав Мудрий – книжник
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
c.117-136
11
Наукова стаття
Олесь Гончар у житті Дмитра Павличка (за спогадами Д.В. Павличка)
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
в.1 (54) c.186-195
12
Наукова стаття
Володимир Мономах, що залишив по собі гучну славу і добру пам’ять
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Дзеркало тижня
в.21 (8.6)
13
Наукова стаття
«В хроніках тих стародавніх…»
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Газета "День"
в.13-14 c.21
14
Наукова стаття
Повернення Кобзаря /
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Дзеркало тижня
в.8 c.15
15
Наукова стаття
Нове слово в українській медієвістиці
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Слово і час : науково-теоретичний журнал
в.1 c.112-114
16
Наукова стаття
Княгиня Ольга: таємниці постаті
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Газета "День"
в.52-53 c.21
17
Наукова стаття
Творчість Тараса Шевченка 1848 року: ідейна парадигма
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Шевченкознавчі студії
в.1(22) c.341-347
18
Наукова стаття
Код поезії Дмитра Павличка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Про Дмитра Павличка. Збірник статей
c.2-334
19
Наукова стаття
Духовна вежа Дмитра Павличка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Про Дмитра Павличка. Збірник статей
20
Наукова стаття
Наукова медієвістична парадигма Михайла Максимовича
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Літературознавчі студії: збірник наукових праць.
в.2 (56).
21
Наукова стаття
Сенс і стиль життя
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Про Дмитра Павличка. Збірник статей
c.294-298
22
Наукова стаття
Микола Гусовський: поет і мислитель доби Українського Ренесансу
Сліпушко Оксана Миколаївна
Щелкунова Ольга Сергіївна
2019
Література. Фольклор. Проблеми поетики : [Зб. наук. пр.].
в.45 c.152-161
23
Наукова стаття
Художні інтерпретації національної ідентичності письменниками «католицької Русі» доби українського Ренесансу
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Султанівські читання. Науковий збірник статей
в.VІІІ c.75-84
24
Наукова стаття
Олексій Русько – ректор Київського університету на зламі епох
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Дзеркало тижня
в.№ 38 (434) c.15
25
Наукова стаття
Феномен Ярослава Мудрого. Сучасне прочитання
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Дзеркало тижня
в.№ 15 (411) c.15
26
Наукова стаття
Тарас Шевченко Дмитра Павличка: нова місія у часи Революції Гідності
Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Шевченкознавчі студії: збірник наукових праць
в.21 c.114-124
27
Наукова стаття
Віра як квінтесенція концептуальної картини світу письменників-полемістів епохи Раннього Бароко
Сліпушко Оксана Миколаївна
2019
Студії польсько-українські. - Варшава
в.Вип. 6 c.82-97
28
Наукова стаття
«Слово про Закон і Благодать» Іларіона: 980-річний ювілей ідей
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
в.51 c.177-183
29
Наукова стаття
Українські письменники-просвітники про природне право особистості
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Слово і час : науково-теоретичний журнал
в.4 c.101-109
30
Наукова стаття
Зірка Ренесансу в Україні. Павло Русин – європейський поет-гуманіст
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Газета "День"
в.18-19 c.1-21
31
Наукова стаття
Ідея природного права у творчості письменників, прекурсорів Просвітництва
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Студії польсько-українські. - Варшава
в.5 c.53-68
32
Наукова стаття
Чому Шевченко?
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Дзеркало тижня
в.8-9 c.16-16
33
Наукова стаття
1848 рік Тараса Шевченка: ювілей політичних ідей
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Газета "День"
в.41-42 c.1-31
34
Наукова стаття
Тарас Шевченко очима Дмитра Павличка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Слово Просвіти
в.10 c.8-9
35
Наукова стаття
«…мене з Гончарем нічого не могло розділити за його життя, не розділить і тепер, ніколи не розділить»
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Слово Просвіти
в.13 c.8-9
36
Наукова стаття
Олесь Гончар-Дмитро Павличко-Євген Марчук
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
День
37
Наукова стаття
Моя війна
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Дзеркало тижня
в.12 c.11-11
38
Наукова стаття
Українська література: про «скорочення» та державотворче значення
Сліпушко Оксана Миколаївна
2018
Дзеркало тижня
в.20(366) c.14-14
39
Довідник
Університетська шевченкіана
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
К.: Логос
c.1-436
40
Навчальний посібник
Книжність Києворуської держави: європейська модель мислення
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
К.: Логос
c.1-149
41
Наукова стаття
Філософські демократичні ідеї та світогляд Тараса Шевченка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
Шевченкознавчі студії
в.20 c.296-303
42
Наукова стаття
Духовна вежа Дмитра Павличка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
Слово Просвіти
в.22 c.10-10
43
Наукова стаття
Великий дороговказ для Русі
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
Газета "День"
в.23-24 c.1-1
44
Наукова стаття
Викладання української літератури в університеті: сучасні виклики і відповіді
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
Дзеркало тижня
в.26 c.11-11
45
Наукова стаття
Перша державно-літературна декларація Руси-України: до 980-ліття написання "Слова про Закон і Благодать" Іларіона
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
Слово і час : науково-теоретичний журнал
в.6 c.23-30
46
Наукова стаття
Образ киево русской княгини Ольги в средневековой книжности: святая и государственица
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education
в.3(11) c.25-42
47
Наукова стаття
Religious interpretation of Saint Volodymyr the Great’s Image in Kyiv-Rus Manuscripts
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education
в.2(10) c.25-32
48
Наукова стаття
Религиозная интерпретация образа святого князя Киевской Руси - Владимира Великого в киеворуських памятниках
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education
в.2(10) c.45-52
49
Наукова стаття
Свобода як "свобода вибору" у світогляді києворуського середньовічного книжника Іларіона
Сліпушко Оксана Миколаївна
2017
Obok siebie. Studia polsko-uraińskie
c.19-34
50
Монографія
Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст
Приліпко Ірина Леонідівна
Сліпушко Оксана Миколаївна
2016
Логос (Монографія)
в.Частина 2 c.1-267
51
Наукова стаття
Шевченкознавство у Київському університеті: від часів заснування до сьогодні
Сліпушко Оксана Миколаївна
Шаповалова Анна Олександрівна
2016
Шевченкознавчі студії
в.Випуск 19 c.16-32
52
Наукова стаття
Новий погляд на модерний літературний процес
Сліпушко Оксана Миколаївна
2016
Українська літературна газета
в.5 серпня c.19
53
Наукова стаття
Шевченківський березень у Шевченківському університеті
Приліпко Ірина Леонідівна
Сліпушко Оксана Миколаївна
2016
Слово і час : науково-теоретичний журнал
в.№5 c.125-126
54
Монографія
Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст
Сліпушко Оксана Миколаївна
Шаповалова Анна Олександрівна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.Частина 1 c.1-227
55
Навчальний посібник
Тарас Шевченко і Київський Університет. Програма факультативного курсу.
Іщенко Євгеній Олександрович
Сліпушко Оксана Миколаївна
Шаповалова Анна Олександрівна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-19
56
Навчально-методичний комплекс
Відкрито сайт наукової теми про Т. Шевченка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Газета «Київський університет»
т.9 c.3
57
Наукова стаття
Ідея Бога у творчій свідомості Тараса Шевченка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Шевченкознавчі студії
т.18 c.21-30
58
Наукова стаття
Ідея Бога у творчій свідомості Т. Шевченка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Шевченкознавчі студії
т.18 c.21-30
59
Наукова стаття
201-ша річниця Тараса Шевченка у Шевченківському університеті: літопис подій
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Українська літературна газета
c.5
60
Наукова стаття
Шевченкознавство у Шевченківському Університеті
Сліпушко Оксана Миколаївна
Шаповалова Анна Олександрівна
2015
Українська літературна газета
т.1 c.14-15
61
Наукова стаття
Матеріали круглого столу "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна"
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.3 c.77-94
62
Наукова стаття
The Spirit State of Taras Shevchenko: national and world senses
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
British Journal of Science, Education and Culture
т.1 c.505-517
63
Наукова стаття
Ol`ga Bigun. Bizantium: pro et contra
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education
т.2 c.231-239
64
Наукова стаття
Духовна держава Тараса Шевченка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Наукові праці Тбіліського державного університету імені Н. Джавахішвілі
т.15 c.206-222
65
Наукова стаття
Матеріали круглого столу «Князь Володимир Великий – державник і хреститель Руси - України»
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.73
66
Наукова стаття
Образ князя Київської Руси-України Володимира Великого у києворуських пам’ятках
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Матеріали круглого столу «Князь Володимир Великий – державник і хреститель Руси-України»
c.45-57
67
Наукова стаття
Парадигма образу руської святости у «Чтенії о Борисі і Глібі» прп. Нестора
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Преподобний Нестор Печерський в історії української культури. Збірник статей
c.44-52
68
Наукова стаття
Духовна держава Т. Шевченка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2015
Наукові праці Тбіліського державного університету імені Н. Джавахішвілі
c.206-222
69
Навчальний посібник
Література Київської русі: навчальний посібник.
Сліпушко Оксана Миколаївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-394
70
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни Історія Української літератури ХІ-ХІХ століть.
Вільна Ярослава Володимирівна
Задорожна Людмила Михайлівна
Сліпушко Оксана Миколаївна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-54
71
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни Історія Української літератури ХІ-ХІХ століть.
Вільна Ярослава Володимирівна
Задорожна Людмила Михайлівна
Сліпушко Оксана Миколаївна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.2 c.1-79
72
Наукова стаття
Нескорений Тарас Шевченко: мистецька спадщина 1847-1861 рр.
Сліпушко Оксана Миколаївна
2014
Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років
c.6-23
73
Наукова стаття
Під омофором національного генія. Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка: до 15-річчя від дня заснування.
Сліпушко Оксана Миколаївна
2014
Українська літературна газета
c.6
74
Наукова стаття
Героїчний чин у поемі Т. Шевченка «Гайдамаки».
Сліпушко Оксана Миколаївна
2014
Шевченкознавчі студії
т.17 c.136-146
75
Наукова стаття
Історико-культурні обставини // Історія української літератури. – Т. 1. Давня література (Х – перша половина ХVІ ст.).
Сліпушко Оксана Миколаївна
2014
Наукова думка
c.57-72
76
Наукова стаття
Кафедра історії української літератури й шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 15 - річчя від дня заснування.
Сліпушко Оксана Миколаївна
2014
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.9 c.103-110
77
Наукова стаття
Образ автора-проповедника в древнерусской книжности.
Сліпушко Оксана Миколаївна
2014
Всероссийский журнал научніх публикаций, -М.: ООО "Миррея"
т.1 c.48-51
78
Наукова стаття
Ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Тараса Шевченка 1847-1861 рр.
Сліпушко Оксана Миколаївна
2014
Літературознавчі студії
т.42 c.299-310
79
Наукова стаття
Відповіді на щапити сучасності
Сліпушко Оксана Миколаївна
2012
Урядовий кур’єр
c.0.0000
80
Наукова стаття
Духовний простір ораторсько-проповідницької, житійної та поломницької прози епохи Бароко
Сліпушко Оксана Миколаївна
2012
Студії з україністики. Лінгвістика та лігводидактика
т.10 c.661.0000
81
Наукова стаття
Суспільно-політичні ідеї Тараса Шевченка у поемі "Сон"
Сліпушко Оксана Миколаївна
2013
82
Наукова стаття
Образ у літературі Середньовіччя часів Києворуської держави (ХІ - перша половина ХІІІ ст): проблема інтерпретацій
Сліпушко Оксана Миколаївна
2013
Студії з україністики. Лінгвістика та лігводидактика
т.13 c.414.0000
83
Монографія
Духовна держава Тараса Шевченка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2012
ВПЦ "Київський університет"
c.1-127
84
Наукова стаття
Антропоцентрична і кордоцентрична парадигма світогляду Тараса Шевченка
Сліпушко Оксана Миколаївна
2012
Шевченкознавчі студії
т.15 c.37.0000
85
Наукова стаття
Русько-еллінійський культурний простір у світлі нових наукових студій
Сліпушко Оксана Миколаївна
2012
86
Наукова стаття
Володимир Феофана Прокоповича як українська просвітницька класицистична драма
Сліпушко Оксана Миколаївна
2012
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.35 c.259.0000
87
Наукова стаття
Слово о полку Ігоревім - наша національна гордість/Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 825-річчю "Слова о полку Ігоревім"
Сліпушко Оксана Миколаївна
2012
88
Наукова стаття
Давньоруська народність як шлях до культурного компромісу
Сліпушко Оксана Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
c.7.0000
89
Наукова стаття
Гуманітарний хай-тек і філологічна традиція Київського університету
Сліпушко Оксана Миколаївна
2011
Освіта
т.7 c.15.0000
90
Монографія
Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Києворуської держави (ХІ—перша половина ХІІІ ст.)
Сліпушко Оксана Миколаївна
2009
91
Наукова стаття
Іван Вишенський
Сліпушко Оксана Миколаївна
2009
92
Наукова стаття
Віктор Забіла
Сліпушко Оксана Миколаївна
2009
93
Наукова стаття
Діяльність «Руської Трійці». «Русалка Дністровая»
Сліпушко Оксана Миколаївна
2009
94
Наукова стаття
Іван Вагилевич
Сліпушко Оксана Миколаївна
2009
95
Чому Ярослав Мудрий став лідером нації на початку ХХІ століття?
Сліпушко Оксана Миколаївна
2008
Українська культура
96
Наукова стаття
Символіко-алегоричне тлумачення образів Святого Письма у "Слові про закон і благодать" Іларіона
Сліпушко Оксана Миколаївна
2008
97
Наукова стаття
Світло вічної Софії
Сліпушко Оксана Миколаївна
2008
Українська культура
98
Наукова стаття
Нова історія України
Сліпушко Оксана Миколаївна
2008
Українська культура
99
Наукова стаття
Змагання за українську національну ідею
Сліпушко Оксана Миколаївна
2008
100
Наукова стаття
Образ автора в "Повісті врем'яних літ"
Сліпушко Оксана Миколаївна
2008
Слово і час : науково-теоретичний журнал
101
Наукова стаття
Парадигма образу автора у Галицько-Волинському літописі
Сліпушко Оксана Миколаївна
2008
102
Наукова стаття
Середні віки на передньому плані
Сліпушко Оксана Миколаївна
2008
103
Наукова стаття
Наукова спадщина Івана Головінського
Сліпушко Оксана Миколаївна
2008
104
Наукова стаття
Традиція як джерело державності
Сліпушко Оксана Миколаївна
2007
Українська культура
c.16.0000
105
Наукова стаття
Князь Володимир Великий - володар миру на Русі
Сліпушко Оксана Миколаївна
2007
Газета "Урядовий кур’єр"
c.4.0000
106
Наукова стаття
Давньоруське любомудріє
Сліпушко Оксана Миколаївна
2007
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
c.144.0000
107
Наукова стаття
Князь Володимир Великий - володар миру на Русі
Сліпушко Оксана Миколаївна
2007
Українська мова
c.16-19
108
“Повчання дітям” Володимира Мономаха як зразок літератури Раннього християнського Середньовіччя
Сліпушко Оксана Миколаївна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
c.28.0000
109
Наукова стаття
Многоцінне слово многоцінних епох
Сліпушко Оксана Миколаївна
2006
Книжковий клуб плюс
c.38.0000
110
Наукова стаття
Тарас Шевченко – художник і поет
Сліпушко Оксана Миколаївна
2006
Літературна Україна : газета письменників України
т.14.12 c.6.0000
111
Наукова стаття
Методологія А. Кримського і проблема національної ідентифікації літератури Києворуської держави
Сліпушко Оксана Миколаївна
2006

Повернення до списку

Вгору