Автори, співробітники Університету

Слухай Наталія Віталіївна
Slukhai Natalya Vitaliivna

Ідентифікатор автора: 41021
Кількість пошукових запитів автора: 1116
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Російської філології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Міфопоетика, сугестологія, когнітивна лінгвістика, шевченкознавство, рекламістика, неймінг.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 81, з них наукових статей (наукові публікації) - 68, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Composition and Structure of the Ideological Matrix of Russian Media
Слухай Наталія Віталіївна
2019
Ante-Portas – Studia nad Bezpieczeństwem
в.1(13) c.131-148
2
Навчальний посібник
Стратегічні комунікації для фахівців сектору безпеки та оборони. Практичний порадник. Колективне видання.
Слухай Наталія Віталіївна
Снитко Олена Степанівна
2019
Київ : Національна академія СБУ
c.1-212
3
Навчальний посібник
Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини. Навчально-методичний посібник для аспірантів.
Слухай Наталія Віталіївна
2019
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-247
4
Наукова стаття
Narratives of the “other” in times of worldview wars: true face, masked face
Слухай Наталія Віталіївна
2018
Ante-Portas – Studia nad Bezpieczeństwem
в.2 (11) c.345-365
5
Наукова стаття
Метод логіко-семіотичної рамки та його можливості для дослідження мовленнєвої системи автора
Слухай Наталія Віталіївна
2018
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
в.427 c.4-25
6
Наукова стаття
Метод логіко-семіотичної рамки та його можливості для мовленнєвої системи автора
Слухай Наталія Віталіївна
2018
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
в.427 c.4-25
7
Наукова стаття
Ключові наративи інформаційної війни проти України у дзеркалі російських медіа
Слухай Наталія Віталіївна
2018
Київ : Національна академія СБУ
в.1 c.109-118
8
Наукова стаття
Когнитивные эффекты как ресурс аналогового обучения: принципы создания ассоциативно-диссоциативного словаря
Слухай Наталія Віталіївна
Слухай Сергій Васильович
Фланаган Анастасія Сергіївна
2019
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
в.VII(62) c.49-53
9
Монографія
Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії
Слухай Наталія Віталіївна
Снитко Олена Степанівна
2018
Національна академія Служби безпеки України
c.1-235
10
Монографія
Лінгвістичні маркери світоглядної маски субєкта масмедійної інтеракції. Розділ колективної монографії « Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця»
Слухай Наталія Віталіївна
2018
Національна академія Служби безпеки України
c.355-400
11
Наукова стаття
Современные русскоязычные мотиваторы к онлайн-изучению иностранных языков: аспекты суггестивного анализа
Слухай Наталія Віталіївна
2018
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
в.60 c.125-129
12
Наукова стаття
Наративи "чужого": мовні маркери та інтенції
Слухай Наталія Віталіївна
2018
IX Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів "Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека" Національна академія СБУ 20 квітня 2018 року
c.119-128
13
Наукова стаття
Национальное кооперативное коммуникативное поведение: от когниции к дискурсу
Слухай Наталія Віталіївна
2018
Res Humanitariae
c.286-290
14
Наукова стаття
Современные русскоязычные мотиваторы к онлайн-изучению иностранных языков: структура фрейма
Слухай Наталія Віталіївна
2018
Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку
c.275-277
15
Навчальний посібник
Лингвосемиотика русской рекламы: история и современность. Современный период. Часть 3
Слухай Наталія Віталіївна
2017
Київський національний університет технологій та дизайну
c.1-168
16
Наукова стаття
Симулякри як засіб програмування поведінки людини: неоміфи світоглядних війн
Слухай Наталія Віталіївна
2017
Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства»: лінгвістика, право, інформаційна безпека»
c.78-81
17
Наукова стаття
Неоміфи у віртуальному просторі сучасної України
Слухай Наталія Віталіївна
2017
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави
в.1 c.200-207
18
Наукова стаття
Лінгвістичні маркери замаскованої світоглядної позиції суб’єкта мас-медійної інтеракції
Слухай Наталія Віталіївна
2017
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.122-124
19
Наукова стаття
Троп як транслятор соматичного культурного коду українців
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Cialo I tozsamosc w ukrainsriej kulturze,sztuce,literaturze, Jezyku. W kregu jezyka, literatury s kultury
т.14 c.178-188
20
Наукова стаття
«Згадайте, братія моя»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.179-181
21
Наукова стаття
«І небо невмите, і заспані хвилі»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.212-215
22
Наукова стаття
«Лічу в неволі дні і ночі»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.296-301
23
Наукова стаття
«Мені однаково, чи буду»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.327-330
24
Наукова стаття
«Ми вкупочці колись росли»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.330-334
25
Наукова стаття
«Ми заспівали, розійшлись»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.337-339
26
Наукова стаття
«N.N. – Мені тринадцятий минало»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.378-382
27
Наукова стаття
«На улиці невесело»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.399-401
28
Наукова стаття
«Не женися на багатій»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.431-433
29
Наукова стаття
«"Не кидай матері", – казали»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.436-439
30
Наукова стаття
«Не тополю високую»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.447-450
31
Наукова стаття
«Та не дай, гóсподи, нікому»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.635-636
32
Наукова стаття
«Чи ми ще зійдемося знову?»
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.758-761
33
Навчальний посібник
Лингвосемиотика русской рекламы: история и современность. (Часть 2. Советский период)
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Київ: Київський національний економічний університет
c.1-99
34
Наукова стаття
The Semiotics od Consciental War in Modern Ukraine: Total Sign Suggestion and Means of Countersuggestion
Слухай Наталія Віталіївна
2016
ANTE PORTAS – Security Studies
в.1 (6) c.62-68
35
Наукова стаття
Виртуальное пространство как ресурс интенсификации обучения иностранному языку
Слухай Наталія Віталіївна
2016
Acta Rossica Tyrnaviensis !!
36
Наукова стаття
Персоніфікація
Слухай Наталія Віталіївна
2014
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.5 c.62-68
37
Наукова стаття
Синтаксис поетичний Шевченка
Слухай Наталія Віталіївна
2015
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.5 c.763-772
38
Наукова стаття
Та не дай, господи, нікому
Слухай Наталія Віталіївна
2014
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.6 c.15-16
39
Наукова стаття
Чи ми ще зійдемося знову?
Слухай Наталія Віталіївна
2015
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.6 c.765-767
40
Монографія
Світ сакрального слова Тараса Шевченка. Видання 2-е, доповнене.
Слухай Наталія Віталіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-224
41
Наукова стаття
"І небо не вмите, і заспані хвилі"
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.36-38
42
Наукова стаття
"Ми вкупочці колись росли..."
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.192-195
43
Наукова стаття
"Мені однаково, чи буду...."
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.169-172
44
Наукова стаття
"Ми заспівали, розійшлись..."
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.197-199
45
Наукова стаття
"N.N. - Мені тринадцятий минало".
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.380-384
46
Наукова стаття
"На улиці невесело..."
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.400-401
47
Наукова стаття
"Не женися на багатій...."
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.485-486
48
Наукова стаття
"Не тополю високую..."
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.497-499
49
Наукова стаття
"Н.Костомарову"
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.377-388
50
Наукова стаття
Миниатюра Тарас Шевченко ""Не кидай матері", - казали..." в зеркале лингвомифопоэтики.
Слухай Наталія Віталіївна
2014
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
т.2 c.7-11
51
Наукова стаття
Поетичний синтаксис Шевченка
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал
в.3 c.39-41
52
Наукова стаття
"Не кидай матері", - казали...
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.489-491
53
Тези
Троянские кони современного нейминга: сфера недвижимости.
Слухай Наталія Віталіївна
2013
К.: ДП «Видавничий дім «Персонал»
c.31-34
54
Енциклопедія
Згадайте, братія моя... // Шевченківська енциклопедія в 6 томах.
Слухай Наталія Віталіївна
2012
55
Монографія
Энергия жизни: современное понимание древних представлений о вселенной
Слухай Наталія Віталіївна
2013
Аграр Медіа Груп (монографія)
c.1-352
56
Монографія
Світ сакрального слова Тараса Шевченка.
Слухай Наталія Віталіївна
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.1-269
57
Монографія
Інтернет-комунікація в діяльності інститутів безпеки: теоретико-прикладний аспект
Голубовська Ірина Олександрівна
Слухай Наталія Віталіївна
Снитко Олена Степанівна
2012
Луганськ: НГУ (монографія)
c.1-664
58
Наукова стаття
Перцептивный прототип и особенности его вербализации в языке и речи // Русистика. Збірник наукових праць.
Слухай Наталія Віталіївна
2012
59
Наукова стаття
Образи-міфологеми художньої мови Тараса Шевченка в іманентному інтрамодельному та міжмодельному вимірах // Записки НТШ.
Слухай Наталія Віталіївна
2012
60
Наукова стаття
Терапевтичні метафори та їх сугестивний потенціал: теоретичні ресурси НЛП.
Слухай Наталія Віталіївна
2011
61
Наукова стаття
Перцептивний прототип в парадигмі понять когнітивної семантики.
Слухай Наталія Віталіївна
2012
62
Наукова стаття
Сугестія сакральних текстів в історично зумовлених формах її існування.
Слухай Наталія Віталіївна
2010
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.506 c.121.0000
63
Наукова стаття
Вербалізація сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка: колір і звук.
Слухай Наталія Віталіївна
2011
Шевченкознавчі студії
т.14 c.236.0000
64
Наукова стаття
Поетичний синтаксис Тараса Шевченка. Світ мови: поетика текстових структур (за ред. М.Зимомрі).
Слухай Наталія Віталіївна
2009
65
Наукова стаття
осмос Михаила Лермонтова в координатах астральных мифологем. - Астро-логос: етноастрономія, астрономія, археоастрономія.
Слухай Наталія Віталіївна
2009
66
Наукова стаття
Психосемантика нейма (на материале русскоязычных имен коммерческой сферы).
Слухай Наталія Віталіївна
2010
67
Наукова стаття
Космос Тараса Шевченко в координатах астральных мифологем.
Слухай Наталія Віталіївна
2010
68
Наукова стаття
Текст Тараса Шевченка "N.N. ("Мені тринадцятий минало...") у міфопоетичному висвітленні.//Словесна магія міфопоетики.
Слухай Наталія Віталіївна
2008
69
Наукова стаття
Ізоморфізм світового дерева: межі явища та його міфопоетичний резонанс (на матеріалі текстів православних акафістів).
Слухай Наталія Віталіївна
2009
70
Наукова стаття
Концепт "Мировое древо" и особенности его проявления в различных культурных традициях.
Слухай Наталія Віталіївна
2009
Университет китайской культуры. Вестник факультета русского языка и литературы. Тайбэй
c.1.0000
71
Наукова стаття
Рецензія на монографію О.А.Бабелюк "Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми"
Слухай Наталія Віталіївна
2009
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.101 c.109-114
72
Наукова стаття
Лингвистические аспекты нейминга.
Слухай Наталія Віталіївна
2009
73
Рецензія на дослідження В.В.Жайворонка "Українська етнолінгвістика. Нариси"
Слухай Наталія Віталіївна
2008
Мовознавство
c.48.0000
74
Наукова стаття
Персоніфікація в поетичній мові Шевченка
Слухай Наталія Віталіївна
2008
Біблія і культура
c.276.0000
75
Наукова стаття
Лингвистика сферы сакрального
Слухай Наталія Віталіївна
2008
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.58.0000
76
Наукова стаття
Язык сакрального: принципы организации
Слухай Наталія Віталіївна
2006
77
Наукова стаття
Рецензія на книгу Ю.Л.Мосенкіса, М.В.Якименка "Всесвіт у дзеркалі японської мови".
Слухай Наталія Віталіївна
2006
78
Наукова стаття
Рецензия на монографию И.А.Синицы "Языковая личность учёного-гуманитария XIX века".
Слухай Наталія Віталіївна
2007
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
c.68.0000
79
Наукова стаття
Лингвистика сферы сакрального: русская культурно-языковая традиция (введение).
Слухай Наталія Віталіївна
2007
Біблія і культура
c.266.0000
80
Наукова стаття
персонофікація в поетичній мові Шевченка.
Слухай Наталія Віталіївна
2007
Toronto Slavic Quarterly. Spring 2007 / №20 http://www.utoronto.ca/tsq/20/index20.shtml
c.1.0000
81
Наукова стаття
«Н. Костомарову»
Слухай Наталія Віталіївна
2006
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
c.373-375

Повернення до списку

Вгору