Автори, співробітники Університету

Слухай Сергій Васильович

Ідентифікатор автора: 41022
Кількість пошукових запитів автора: 641

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 4, підручників - 2, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Public Administration in Ukraine: Adjusting to European Standards
Слухай Сергій Васильович
2020
NISPACEE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY
т.1 в.13 c.81-108
2
Наукова стаття
The current state and prospects of public administration reform after 2014 year
Слухай Сергій Васильович
2020
Публічне управління та регіональний розвиток
в.7 c.217-233
3
Матеріали конференції
Current state and prospects of economic relations between Ukraine and Russia
Слухай Сергій Васильович
2018
Наука и современное общество: новые интересы, векторы движения, приоритеты развития: Международная научно-практическая конференция
т.2 c. 50-53
4
Матеріали конференції
Позитивні ефекти та ризики децентралізації сектора державного управління в Україні
Слухай Сергій Васильович
2019
Економіка.Фінанси Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Міжнародний форум EFBM 2019
в.1 c.59
5
Матеріали конференції
Local Budget Transparency: Challenges of Fiscal Decentralization
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Слухай Сергій Васильович
2019
The 27th NISPAcee Annual Conference May 24-26 Prague, Czech
6
Навчально-методичний комплекс
Мікроекономіка: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітніх програм «Екологічне підприємництво, торгівля та логістика», «Підприємництво та біржова діяльність»
Колоша (Филюк) Василина Василівна
Слухай Сергій Васильович
2019
Без видавництва
7
Навчально-методичний комплекс
Мікроекономіка-2 : навч.-метод. комплекс для студентів. галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка, освітній рівень: магістр, освітні програми: Економіка та економічна політика, Економіка і право, Economics.
Слухай Сергій Васильович
2018
Без видавництва
8
Наукова стаття
Economic wars within the Russia-Ukraine confrontation
Слухай Сергій Васильович
2018
Ante-Portas – Security Studies
в.2(11) c. 299-325
9
Наукова стаття
Роль прозорості та відкритості бюджетної інформації у процесі добровільного об’єднання територіальних громад
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Слухай Сергій Васильович
2019
Фінансові послуги
в.1 c.10-18
10
Наукова стаття
Social welfare dynamics in post-socialist countries: unveiling the secrets of success
Слухай Сергій Васильович
Борщенко Тетяна Ігорівна
2019
Public Sector Economics
в. 43(2) c.167-194
11
Наукова стаття
The principle of transparency: does it work within the Ukrainian decentralization reform?
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Слухай Сергій Васильович
Борщенко Тетяна Ігорівна
2019
Central European Public Administration Review
т.2 в.17 c.141-165
12
Наукова стаття
Ukrainian Local Budget Transparency: Challenges of Fiscal Decentralization
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Слухай Сергій Васильович
Борщенко Тетяна Ігорівна
2019
From Policy Design to Policy Practice: NISPAcee Annual Conference
в.27
13
Наукова стаття
Когнитивные эффекты как ресурс аналогового обучения: принципы создания ассоциативно-диссоциативного словаря
Слухай Наталія Віталіївна
Слухай Сергій Васильович
Фланаган Анастасія Сергіївна
2019
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
в.VII(62) c.49-53
14
Матеріали конференції
Децентралізація сектора державного управління як інструмент підвищення ефективності функціонування економіки
Слухай Сергій Васильович
2018
Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
в.5 c.182-185
15
Матеріали конференції
Концепція «федералізму, що забезпечує функціонування ринку»: теоретична сутність та практичне значення
Слухай Сергій Васильович
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.497-501
16
Матеріали конференції
Сучасні теорії функціонування суспільного сектора економіки
Слухай Сергій Васильович
2017
Сучасний фундамент розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.20-23
17
Матеріали конференції
Сучасні тенденції розвитку трансфертної політики в Україні
Слухай Сергій Васильович
2017
Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
c.26-27
18
Наукова стаття
Чинники суспільного добробуту: інституційний аспект
Слухай Сергій Васильович
Борщенко Тетяна Ігорівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.25 в.1
19
Наукова стаття
Decentralization in Ukraine: what is on the agenda?
Слухай Сергій Васильович
2015
Ante-Portas – Studia nad Bezpieczeństwem
в.2(5) c.11-24
20
Навчальний посібник
Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки
Слухай Сергій Васильович
2015
Аграр Медиа Груп
c.1-374
21
Наукова стаття
Ukrainian Fiscal Equalization: Does it Need an Improvement?
Слухай Сергій Васильович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.166 c.45-50
22
Монографія
Efficacy of integer-regional fiscal equalization policy in Ukraine
Комашко Олег Валентинович
Слухай Сергій Васильович
2014
Бердянськ: Видавець Ткачук О.В
т.1 c.148-171
23
Монографія
Міжурядові трансферти: теорія і практика
Слухай Сергій Васильович
2013
Аграр Медіа Груп (монографія)
c.1-422
24
Наукова стаття
Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації
Слухай Сергій Васильович
2013
Фінанси України
т.5 c.50.0000
25
Наукова стаття
Performance Measurement as a Key Element in Evaluation of Public Expenditure Programs: Case of Ukraine
Слухай Сергій Васильович
2013
Regionalization and Inter-Regional Cooperation: Presented Papers from the 21th NISPAcee Annual Conference
c.1-12
26
Матеріали конференції
Ukrainian local finances under pressure. The response of the central and local authorities
Слухай Сергій Васильович
2012
The KSAP 20th Anniversary Celebrations and NISAcee Conference
c.60-61
27
Навчальний посібник
Мікроекономіка: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Слухай Сергій Васильович
2012
Знання
c.1-491
28
Наукова стаття
M&E and Budget Program Performance Measurement in Ukraine: Current State and Needs for Improvement
Слухай Сергій Васильович
2011
European Financial and Accounting Journal
т.6 c.28-47
29
Наукова стаття
Досягнення та проблеми фінансової децентралізації в Україні (рецензія)
Слухай Сергій Васильович
2012
Економіка України
c.92.0000
30
Монографія
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія. - К. : ДННУ “Акад. фін. управління”
Слухай Сергій Васильович
2010
31
Наукова стаття
Monitoring and Evaluation as Tools of Enhancing Public Expenditure Program Management in Ukraine // Finance in Theory and Practice
Слухай Сергій Васильович
2011
32
Розділ монографії
Ukrainian Local Finance under Pressure: Central and Local Governments Respond
Слухай Сергій Васильович
2011
NISPAcee
c.198-212
33
Монографія
Municipal Asset Management in Transition Countries: Selected Case Studies / Ed. by L. Sedmihradska. – Bratislava: NISPAcee
Слухай Сергій Васильович
2010
34
Наукова стаття
Власні доходи місцевих бюджетів в Україні: сутність, тенденції розвитку та перспективи удосконалення // Вісник Чернівецького торговельно-економічного університету
Слухай Сергій Васильович
2010
35
Наукова стаття
Proceedings from the 18th Annual NISPAcee Conference // http://www.nispa.org/_portal/conf_paper_detail.php?cid=18&p=1735&pid=2532
Слухай Сергій Васильович
2010
36
Розділ монографії
Property Tax in Economies in Transition: Selected Case Studies
Слухай Сергій Васильович
2010
NISPAcee
c.168-184
37
Наукова стаття
Спрощене оподаткування в Україні у контексті теорії фіскальної конкуренції
Слухай Сергій Васильович
2008
Фінанси України
c.72.0000
38
Наукова стаття
Що означає міжтериторіальна диференціація ставок податку на малий бізнес в Україні? (англ. мовою) //Finance in Theory and Practice
Слухай Сергій Васильович
2009
39
Як зробити суспільні фінанси публічними / ред.К.Отт. - Zagreb.
Слухай Сергій Васильович
2008
40
Local Public Finance in Central and Eastern Europe / Zeljko Sevic, ed. (Місцеві суспільні фінанси в Центральній і Східній Європі / ред. Ж.Шевіч) - Cheltenham: Edward Elgar
Слухай Сергій Васильович
2008
41
Навчальний посібник
Практикум з мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Слухай Сергій Васильович
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-303
42
Наукова стаття
Property Taxation in Ukraine: To Be, Or Not to Be - Is This the Question? // Papers from the 16th NISPAcee Annual Conference "Public Policy and Administration: Challenges and Synergies".
Слухай Сергій Васильович
2008
43
Наукова стаття
Современные проблемы финансового выравнивания на местном уровне в Украине. // Технологии управления развитием региона. - Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН
Слухай Сергій Васильович
2008
44
Підручник
Мікроекономіка
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Слухай Сергій Васильович
2008
Знання
т.2 c.1-680
45
Навчально-методичний комплекс
Мікроекономіка: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Ігнатюк Анжела Іванівна
Слухай Сергій Васильович
2007
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-62
46
Наукова стаття
Фінанси стаціонарних установ: потреба в реформуванні
Слухай Сергій Васильович
2007
47
Наукова стаття
Вплив державної трансфертної політики на ефективність використання ресурсів у регіонах
Слухай Сергій Васильович
2007
48
Наукова стаття
Формування доходів місцевих бюджетів
Слухай Сергій Васильович
2007
Фінанси України
c.8.0000
49
Наукова стаття
Децентралізація і фінансова автономія в Україні: що на порядку денному?
Слухай Сергій Васильович
2007
50
Наукова стаття
Джерела надходжень та структура видатків установ, що надають соціальні послуги
Слухай Сергій Васильович
2007
51
Наукова стаття
Фінансове вирівнювання в Україні, Республіці Бєларусь і Киргизькій Республіці
Слухай Сергій Васильович
2007
52
Наукова стаття
Принципи функціонування американської загальноосвітньої школи та доцільність їх імплементації в Україні
Слухай Сергій Васильович
2007
53
Підручник
Мікроекономіка
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Слухай Сергій Васильович
2007
Знання
c.1-677

Повернення до списку

Вгору