Автори, співробітники Університету

Смик Наталія Іванівна

Ідентифікатор автора: 41043
Author Identifier Number Scopus: 35796288000 →
Кількість пошукових запитів автора: 373

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва /
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: концентрування в хімічному аналізі

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз. Робочий журнал для підготовки та виконання лабораторних робіт з якісного аналізу
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2018
Київ: Принт-центр
c.1-91
2
Тези
Потенціометричне визначення співвідношення NO3–/NO2- для оцінки якості води в морських акваріумах
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Копаниця Богдана
2018
Український з’їзд з електрохімії
в.VIIІ c.249
3
Тези
Визначення вмісту кверцетину в лікарських препаратах
Смик Наталія Іванівна
Гончаренко Анастасія Сергіївна
2018
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: Всеукраїнська наукова конференція
в.ІІ c.19-20
4
Тези
Моніторінг співіснуючих у розчині форм срібла(І) та купруму(ІІ) удосконаленим інверсійно-вольтамперометричним методом
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Заболотній Євгеній Валентинович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.2018 в.2018
5
Тези
Модифікований вугільно-пастовий електрод як чутливий датчик для вольтамперометричного визначення токсикантів
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Заболотній Євгеній Валентинович
Заскальна Анастасія Василівна
Туманік Назар Андрійович
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.82
6
Тези
N,S-Heterocyclic Azoreagents as a modifying agents for improvement of carbon electrodes properties
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Заболотній Євгеній Валентинович
Туманік Назар Андрійович
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.2018 в.2018 c.362
7
Навчальний посібник
Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз катіонів і аніонів. Завдання для самоконтролю
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-64
8
Тези
Silica gel loaded with zink N-heterocyclic azo dyes complexes for heavy metal ion determination
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2017
Membrane and sorption processes and technologies: Ukrainian-Polish scientific conference
в.III
9
Тези
Вольтамперометричне визначення меламіну
Смик Наталія Іванівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.101
10
Тези
The new silica based nanocomposite for the determination of heavy metals in environmental objects
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.2017 c.300
11
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Chemical Safety. Lessons Learnt
Смик Наталія Іванівна
2016
видавництво "Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. International Cooperation and Assistance" (збірка науково-дослідних проектів)
c.139 – 226
12
Праці конференції
Gold nanoparticles modified GC electrode for the determination of melamine
Смик Наталія Іванівна
2016
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.232
13
Тези
КХЗ – інструмент для сприяння міжнародному співробітництву в галузі мирного використання хімії
Смик Наталія Іванівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.38
14
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 1. Хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-87
15
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 2. Фізико-хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-88
16
Наукова стаття
1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол як люмінесцентний реагент для визначення іонів важких металів
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Смик Наталія Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.28-31
17
Навчальний посібник
Завдання для самоконтролю з курсу «Фундаментальні основи аналітичної хімії»
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2014
Видавництво "Фітосоціоцентр" (навчальний посібник)
c.1-66
18
Навчальний посібник
Рівноваги в гетерогенних системах. Основи теорії та способи розв’язування задач
Смик Наталія Іванівна
2014
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-35
19
Наукова стаття
Комбінований сорбційно-спектрофотометричний метод визначення меламіну
Смик Наталія Іванівна
2014
Вісник Черкаського університету. Серія: Хімічні науки
т.14 c.22-29
20
Наукова стаття
Інверсійно-вольтамперометричне визначення співіснуючих у природних водах форм плюмбуму
Смик Наталія Іванівна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки
т.23 c.29-41
21
Наукова стаття
Метод капілярного електрофорезу для визначення низькомолекулярних органічних кислот у соках
Смик Наталія Іванівна
2013
Вісник Черкаського університету. Серія: Хімічні науки
т.267 c.85-95
22
Наукова стаття
Сорбційно-люмінесцентне визначення триклозану у водах
Смик Наталія Іванівна
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.1 c.145-148
23
Наукова стаття
Визначення рухливих форм цинку в грунтах
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.139-144
24
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Тананайко Оксана Юріївна
2002
ВПЦ «Київський університет»
c.1-51

Повернення до списку

Вгору