Автори, співробітники Університету

Смик Наталія Іванівна

Ідентифікатор автора: 41043
Author Identifier Number Scopus: 35796288000 →
Кількість пошукових запитів автора: 416

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва /
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: концентрування в хімічному аналізі

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 47, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 8, тез (наукові публікації) - 23, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Електрохімічні методи аналізу. Задачі та запитання для самостійної підготовки. Навчальний посібник
Смик Наталія Іванівна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
2
Навчальний посібник
Сучасні електрохімічні методи аналізу. Основні поняття електрохімії. Електропровідність розчину. Методи, не пов`язані з протіканням фарадеєвського струму. Навчальний посібник для студентів хімічного факультету
Смик Наталія Іванівна
2020
Київ 2020
3
Навчально-методичний комплекс
Основи аналітичної хімії. Робоча програма. Для студентів
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2019
Київ 2019
4
Навчально-методичні праці
Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз. Робочий журнал для підготовки та виконання лабораторних робіт з якісного аналізу
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
5
Наукова стаття
Модифікований електрод для вольтамперометричного визначення NO3- в солоних водах
Смик Наталія Іванівна
Копаниця Богдана
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 в.1 c.9-14
6
Тези
Індикаторні системи для визначення нітратів у морській воді електрохімічними методами
Смик Наталія Іванівна
Копаниця Богдана
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.2019
7
Тези
Циклічна вольтамперометрія для дослідження властивостей композитних електродів на основі вуглецевих матеріалів
Смик Наталія Іванівна
Копаниця Богдана
Самплавський В І
2020
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2020
8
Навчальний посібник
Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз. Робочий журнал для підготовки та виконання лабораторних робіт з якісного аналізу
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2018
Київ: Принт-центр
c.1-91
9
Тези
Потенціометричне визначення співвідношення NO3–/NO2- для оцінки якості води в морських акваріумах
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Копаниця Богдана
2018
Український з’їзд з електрохімії
в.VIIІ c.249
10
Тези
Визначення вмісту кверцетину в лікарських препаратах
Смик Наталія Іванівна
Гончаренко Анастасія Сергіївна
2018
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: Всеукраїнська наукова конференція
в.ІІ c.19-20
11
Тези
Моніторінг співіснуючих у розчині форм срібла(І) та купруму(ІІ) удосконаленим інверсійно-вольтамперометричним методом
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Заболотній Євгеній Валентинович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.2018 в.2018
12
Тези
Модифікований вугільно-пастовий електрод як чутливий датчик для вольтамперометричного визначення токсикантів
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Заболотній Євгеній Валентинович
Заскальна Анастасія Василівна
Туманік Назар Андрійович
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.82
13
Тези
N,S-Heterocyclic Azoreagents as a modifying agents for improvement of carbon electrodes properties
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Заболотній Євгеній Валентинович
Туманік Назар Андрійович
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.2018 в.2018 c.362
14
Навчальний посібник
Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз катіонів і аніонів. Завдання для самоконтролю
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-64
15
Тези
Silica gel loaded with zink N-heterocyclic azo dyes complexes for heavy metal ion determination
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2017
Membrane and sorption processes and technologies: Ukrainian-Polish scientific conference
в.III
16
Тези
Вольтамперометричне визначення меламіну
Смик Наталія Іванівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.101
17
Тези
The new silica based nanocomposite for the determination of heavy metals in environmental objects
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.2017 c.300
18
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Chemical Safety. Lessons Learnt
Смик Наталія Іванівна
2016
видавництво "Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. International Cooperation and Assistance" (збірка науково-дослідних проектів)
c.139 – 226
19
Праці конференції
Gold nanoparticles modified GC electrode for the determination of melamine
Смик Наталія Іванівна
2016
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.232
20
Тези
КХЗ – інструмент для сприяння міжнародному співробітництву в галузі мирного використання хімії
Смик Наталія Іванівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.38
21
Тези
Визначення триклозану в засобах особистої гігієни
Смик Наталія Іванівна
2016
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: Аналітична хімія у фармації
т.2016 c.114
22
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 1. Хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-87
23
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 2. Фізико-хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-88
24
Наукова стаття
1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол як люмінесцентний реагент для визначення іонів важких металів
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Смик Наталія Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.28-31
25
Тези
Візуально-тестовий метод визначення вмісту цитрату в соках та винах
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2015
26
Тези
Gold nanoparticles as a modifier of glassy carbon electrode for stripping voltammetry
Смик Наталія Іванівна
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
т.2015 c.285
27
Тези
Visual-test and Sorption-spectrophotometric Determination of Melamine in Biological Objects
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.2015
28
Навчальний посібник
Завдання для самоконтролю з курсу «Фундаментальні основи аналітичної хімії»
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2014
Видавництво "Фітосоціоцентр" (навчальний посібник)
c.1-66
29
Навчальний посібник
Рівноваги в гетерогенних системах. Основи теорії та способи розв’язування задач
Смик Наталія Іванівна
2014
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-35
30
Наукова стаття
Комбінований сорбційно-спектрофотометричний метод визначення меламіну
Смик Наталія Іванівна
2014
Вісник Черкаського університету. Серія: Хімічні науки
т.14 c.22-29
31
Наукова стаття
Інверсійно-вольтамперометричне визначення співіснуючих у природних водах форм плюмбуму
Смик Наталія Іванівна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки
т.23 c.29-41
32
Тези
Визначення меламіну сорбційно-спектрофотометричним методом
Смик Наталія Іванівна
2014
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2014 c.104
33
Наукова стаття
Метод капілярного електрофорезу для визначення низькомолекулярних органічних кислот у соках
Смик Наталія Іванівна
2013
Вісник Черкаського університету. Серія: Хімічні науки
т.267 c.85-95
34
Наукова стаття
Сорбційно-люмінесцентне визначення триклозану у водах
Смик Наталія Іванівна
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.1 c.145-148
35
Тези
Simultaneous determination of short-chain organic acids in juices by capillary electrophoresis
Смик Наталія Іванівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.2013
36
Наукова стаття
Визначення рухливих форм цинку в грунтах
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.139-144
37
Тези
Візуальні тест-методи визначення співіснуючих у ґрунтах форм Cu(II), Co(II), Hg(II), Ni(II) та Pb(ІІ)
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2011
Львівські хімічні читання
т.2011 c.Д20
38
Тези
Hyphenation spectroscopic methods for determination of triclozane in waters
Смик Наталія Іванівна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.2011 c.77
39
Тези
The triclosan determination in consumer products with visual spectroscopy using
Смик Наталія Іванівна
2009
The fifteenth symposium Euroanalysis
т.2009 c.EN58
40
Навчально-методичні праці
Збірник задач з електрохімічних методів аналізу
Смик Наталія Іванівна
2007
ВПЦ "Київський університет"
41
Тези
Визуально-тестовое определение никеля(II) в питьевой воде
Смик Наталія Іванівна
2006
Наукова конференція: Аналітичний контроль якості та безпеки продукції промислового виробництва і продовольчої сировини. Питання підготовки фахівців для випробувальних лабораторій
т.2006 c.27
42
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до лабораторних робіт з спецкурсу “Електрохімічні методи аналізу” для студентів курсу хімічного факультету спеціалізації ”аналітична хімія” та ”хімічний контроль навколишнього середовища”
Смик Наталія Іванівна
2005
Поліграфічна дільниця Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
43
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки з курсу дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу» та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 1301 – «Агрономія» спеціальності 6.130101 – «Агрохімія і ґрунтознавство»
Смик Наталія Іванівна
2004
Видавничий центр НАУ
44
Навчально-методичні праці
Електрохімічні методи аналізу природних вод» методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів географічного факультету спеціалізації «гідрологія та гідроекологія»
Смик Наталія Іванівна
2004
ВПЦ "Київський університет"
45
Тези
Визначення співіснуючих у природних водах форм важких металів із застосуванням інверсійної вольтамперометрії
Смик Наталія Іванівна
2003
Конференція: Мікродомішки у воді
т.2003 c.64
46
Тези
The complexing properties of the dithizone and 1-(2-thiazolylazo)-2-naphtol immobilized on silica surface
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2003
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.2003 в.52
47
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Тананайко Оксана Юріївна
2002
ВПЦ «Київський університет»
c.1-51

Повернення до списку

Вгору