Автори, співробітники Університету

Смирнов Ігор Георгійович
Smyrnov Igor Georgiyovich

Ідентифікатор автора: 41046
Кількість пошукових запитів автора: 2036

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Країнознавства та туризму
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 728, з них наукових статей (наукові публікації) - 305, монографій - 4, підручників - 7, навчальних посібників - 9, тез (наукові публікації) - 214, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 144

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Манітоба
Винниченко Ігор Іванович
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Енциклопедія сучасної України
т.19 c.127-128
2
Матеріали конференції
Logistic Approach to Promote Urbanism Sustainable Development (Ukraine's case)
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Economic and Social-focused Issues of Modern World: International Scientific Conference
c.42-48
3
Матеріали конференції
Гастрономічний складник сталого розвитку урботуризму в умовах овертуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду
в.50 c.124-126
4
Матеріали конференції
Концептуальні засади стратегії сталого розвитку урботуризму в умовах овертуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
в.Ч.1 c.65-70
5
Матеріали конференції
Logistic strategy of urban tourism sustainable development
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика
c.318-321
6
Матеріали конференції
"Білий слон" як чинник розвитку туризму в Карпатському регіоні
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Регіон-2018: Стратегія оптимального розвитку
c.237-242
7
Матеріали конференції
Regional and logistical organization of urban tourism with the aim of its sustainable development
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Актуальні проблеми регіональних досліджень
в.3 c.45-49
8
Матеріали конференції
Logistical models of sustainable tourism regional development: cities case
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації
c.255-258
9
Матеріали конференції
Logistics and Geography of Urban Tourism as It's Effectiveness and Sustainability Factors
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід
в.12 c.284-289
10
Матеріали конференції
Logistics Factor in Ukrainian Touristic Business Sustainable Development: Case of Urban Tourism
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права
c.88-91
11
Матеріали конференції
Logistics of urban tourism as part of cities sustainable development
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика
в.4 c.160-163
12
Матеріали конференції
Маркетинговий аспект вірменського спадку в Україні як туристичного ресурсу
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів і права
в.5 c.20-22
13
Матеріали конференції
Туризм Канади: етнічний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
Рикичинська Анастасія Федорівна
2019
Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна наукова інтернет-конференція
c.86-89
14
Матеріали конференції
Non-material cultural heritage in urban tourism sustainable development: logistic approach
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практика, інновації
в.2 c.264-269
15
Матеріали конференції
Logistic challenges of urbotourism
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика
c.149-153
16
Матеріали конференції
Logistic challenges of urban tourism in conditions of "overtourism"
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації
в.6 c.185-188
17
Матеріали конференції
"Овертуризм" - глобальні виклики ХХІ століття
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності
c.53-55
18
Матеріали конференції
Маркетингове використання культурно-історичних ресурсів міст для розвитку туризму: досвід українського Кам'янця та польського Тарнова
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму
c.56-66
19
Матеріали конференції
Overtourism: ecological, geographical and logistical aspects of problem (case of urban tourism)
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки
c.140-146
20
Матеріали конференції
Вірменська спадщина у Польщі як туристичний ресурс
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Актуальні питання туризмології та туристичної практики
c.107-109
21
Матеріали конференції
Логістика овертуризму як стратегія розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії
c.39-41
22
Матеріали конференції
Lviv: light and shadows of overtourism
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Міжнародні та регіональні системи: актуальні питання міжнародних відносин і регіональних студій
c.64-66
23
Матеріали конференції
Логістика "овертуризму" в умовах урботуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Теоретичні та прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України
в.5 c.17-34
24
Матеріали конференції
Географічний аспект використання історико-архітектурної спадщини в урботуризмі (на прикладі містичного туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації
в.3 c.263-266
25
Матеріали конференції
Логістика овертуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища
в.17 c.132-136
26
Матеріали конференції
Оптимальні стратегії урботуризму в умовах овертуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід
в.13 c.202-207
27
Матеріали конференції
Логістика овертуризму: регіональний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку
c.263-267
28
Матеріали конференції
Проблема сталості урботуризму в умовах овертуризму: логістичний підхід
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України
в.4 c.115-125
29
Матеріали конференції
Вірменський спадок в Україні як туристичний ресурс
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку
в.48 c.25-32
30
Матеріали конференції
Economic security problems in urban tourism development
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
в.5 c.81-83
31
Матеріали конференції
“Overtourism”: сутність, значення, застосування в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Географія та туризм: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ХНПУ ім. Г.С.Сковороди
в.2 c.113-119
32
Матеріали конференції
"Овертуризм" та клієнтоорієнтована економіка
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку
c.106-109
33
Матеріали конференції
Логістичні виклики урботуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі
c.81-84
34
Матеріали конференції
Польща як дестинація етнічного вірменського туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Сучасні тенденції та інноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій
c.110-117
35
Матеріали конференції
Вірменська історико-культурна спадщина в Україні та Польщі як ресурс спільного транскордонного українсько-польського турпродукту
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
в.3 c.49-54
36
Матеріали конференції
Регіональні та логістичні стратегії урботуризму за умов овертуризму на засадах сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Четверті Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11-13 жовтня 2019 р.)
в.4 c.174-189
37
Матеріали конференції
Регіональні стратегії урботуризму в умовах овертуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення
в.8 c.222-225
38
Матеріали конференції
Архітектурний туризм в умовах овертуризму: геологістичні підстави сталого розвитку
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Актуальні проблеми регіональних досліджень
в.4 c.21-23
39
Монографія
Логістичний потенціал підприємств транспортної сфери
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Логістичний потенціал підприємств транспортної сфери
c.1-202
40
Навчальний посібник
Маркетинг сталого туризму
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Маркетинг сталого туризму
c.1-256
41
Навчальний посібник
Країни-лідери туризму
Бейдик Олександр Олексійович
Брайчевський Юліан Сергійович
Винниченко Ігор Іванович
Корома Наталія Степанівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Стафійчук Валентин Іванович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2019
Країни-лідери туризму
c.1-382
42
Наукова стаття
Геологістичні стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах овертуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки
в.10 c.86-95
43
Наукова стаття
Потенціал вірменської спадщини в Україні для розвитку туризму: регіонально-маркетинговий аспект
Смирнов Ігор Георгійович
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2019
Географія та туризм
в.47 c.28-44
44
Наукова стаття
Логістика урботуризму в умовах "овертуризму"
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Географія та туризм
в.48 c.13-34
45
Наукова стаття
Роль гастрономічного туризму як засобу розвитку туристичних інновацій
Смирнов Ігор Георгійович
Крупельницька Кароліна Олександрівна
2019
Географія та туризм
в.48 c.148-159
46
Наукова стаття
Вірменська спадщина в Україні та Польщі як ресурс для розвитку туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Велика Волинь
c.430-444
47
Наукова стаття
Логістичні особливості урботуризму в умовах овертуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Логистика. Проблемы и решения
в.2 (81) c.40-47
48
Наукова стаття
Логістичні особливості урботуризму в умовах овертуризму (закінчення)
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Логистика. Проблемы и решения
в.3 (82) c.44-51
49
Наукова стаття
Географія ресурсів для розвитку військового туризму Сполучених Штатів Америки (ХХ-ХХІ ст.)
Смирнов Ігор Георгійович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
2018
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.2 (19) c.77-98
50
Наукова стаття
Комплексна логістична стратегія сталого розвитку урботуризму: український та світовий досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Туризм
в.1 c.30-44
51
Наукова стаття
"Білий слон" в Українських Карпатах: рекреаційно-туристичний потенціал
Смирнов Ігор Георгійович
Рикичинська Анастасія Федорівна
2018
Географія та туризм
в.44 c.44-58
52
Наукова стаття
Військова логістика у якості військового ресурсу: приклад першого українського військового логіста гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Географія та туризм
в.42 c.29-42
53
Наукова стаття
"Білий слон" в Українських Карпатах: минуле, сучасне, майбутнє
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Зелені Карпати
в.1-4 (56-59) c.63-68
54
Наукова стаття
Urban Tourism Logistical Organization as a Factor of Sustainable Development
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Туризм
в.1 c.46-56
55
Наукова стаття
Territorial and logistical organization of urban tourism in context of it's sustainable development (Ukraine's case)
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.3 (72) c.20-24
56
Наукова стаття
Маркетингові підходи до використання вірменського спадку в Україні для розвитку туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Молодий вчений
в.4.1 (68.1) c.137-144
57
Наукова стаття
Вірменська спадщина в Україні та Польщі як ресурс для розробки транскордонних українсько-вірменсько-польських турів
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
в.14 c.437-449
58
Наукова стаття
Фінансова логістика в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Логистика. Проблемы и решения
в.4 (83) c.34-40
59
Наукова стаття
Tourism sustainable development as a factor of life quality improving in cities: logistical approach
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World
c.647-655
60
Наукова стаття
Logistics of Tourism in the Logistics of Services Structure: Theory and Practice of the Urban Tourism Case
Смирнов Ігор Георгійович
2019
World Science
в.11 (39) c.50-56
61
Наукова стаття
Service logistics and tourism logistics: theory and practice
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2018
International academy journal. Web of Scholar.
в.12 (30) c.34-42
62
Розділ монографії
Регіональні особливості ресурсної бази військового туризму США
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі
в.5 c.148-172
63
Розділ монографії
Tourism logistics as part of service logistics: problem of sustainable development on example of urban tourism
Смирнов Ігор Георгійович
2019
The Actual Problems of the World Today
в.1 c.199-213
64
Розділ монографії
Проблеми іміджбілдингу та брендингу міст як туристичних дестинацій
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Determinants of innovation and investment development of multi-branch entrepreneurship, tourism and hospitality industry
c.68-83
65
Розділ монографії
Logistics of overtourism (on example of urbotourism)
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2019
The potential of modern science [Monograph]
в.2 c.211-222
66
Розділ монографії
Overtourism and urban tourism sustainable development: logistical approach
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph.The Academy of Management and Administration in Opole
c.118-128
67
Розділ монографії
Conceptual basis of the logistic model of urban tourism sustainable development in conditions of overtourism
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Modern innovative and information technologies in the development of society
c.246-258
68
Розділ монографії
Logistics of Overtourism (on Example of Urban Tourism)
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2019
The potential of modern science [Monograph]
в.2 c.211-222
69
Довідник
Наукова біографія Смирнова І.Г.
Смирнов Ігор Георгійович
2017
З Україною в серці відкриваємо світ: до 20-річчя кафедри міжнародного туризму КНУКіМ. Серія "Знаменні дати КНУКіМ"
в.4 c.126-127
70
Матеріали конференції
Туристична децентралізація в урботуризмі: логістичний аспект у контексті сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Туризм: наука, освіта, практика
c.36-46
71
Матеріали конференції
Географічна децентралізація в урботуризмі: геологістичний аспект у контексті сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.209-212
72
Матеріали конференції
Логістична концепція сталого розвитку урботуризму: теорія і практика
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання
в.9 c.13-17
73
Матеріали конференції
Ресурсний потенціал військового туризму США та його регіональна структура
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання
в.9 c.18-22
74
Матеріали конференції
Логістичний потенціал сталого розвитку урботуризму: світовий та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри
c.24-27
75
Матеріали конференції
Регіональний аналіз ресурсної бази для розвитку військового туризму у США
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі
c.135-138
76
Матеріали конференції
Ресурсний потенціал військового туризму США: регіональний аналіз
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Актуальні проблеми регіональних досліджень
в.1 c.79-83
77
Матеріали конференції
Логістична концепція управління сталим розвитком урботуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Управлінські науки в сучасному світі
в.4 c.193-198
78
Матеріали конференції
Урбаністика та сталий розвиток урботуризму: логістичний потенціал
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика
в.2 c.262-266
79
Матеріали конференції
Логістичний чинник забезпечення безпеки сталого розвитку туризму в містах України
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Безпека людини, суспільства, держави
c.255-257
80
Матеріали конференції
Логістична концепція управління сталим розвитком туристичних дестинацій (на прикладі міст України)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці
c.196-198
81
Матеріали конференції
Сталий розвиток міського туризму в Україні: маркетингово-логістичні чинники у геопросторовому вимірі
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації
в.4 c.364-370
82
Матеріали конференції
Ресурсна база військового туризму у США
Смирнов Ігор Георгійович
Бурніс В.
2017
Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. ХНУ імені В.Н. Каразіна
в.8 c.198-200
83
Матеріали конференції
Логістичний аспект урботуризму в контексті його сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. ХНУ імені В.Н. Каразіна
в.8 c.200-202
84
Матеріали конференції
Логістичні проблеми сталого розвитку урботуризму: світовий та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління
c.88-91
85
Матеріали конференції
Екологістичний менеджмент у вирішенні містобудівних проблем (на прикладі сталого розвитку міського туризму в Україні)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Містобудівне планування і управління прибережними територіями
c.67-68
86
Матеріали конференції
Логістичний чинник оптимального (сталого) розвитку туризму в містах України
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку
c.59-62
87
Матеріали конференції
Логістичний потенціал сталого розвитку міського туризму в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Актуальні проблеми дослідження довкілля: Міжнародна наукова конференція
в.7 c.157-161
88
Матеріали конференції
Логістична концепція сталого розвитку міського туризму (на прикладі України)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища
в.15 c.155-161
89
Матеріали конференції
Іміджбілдінг та брендинг туристичних дестинацій та міст: європейський досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Сучасні тенденції розвитку світового та вітчизняного туризму
c.68-71
90
Матеріали конференції
Логістичне управління сталим розвитком туризму у містах
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Управління туристичною індустрією: методологія і практика
в.4 c.42-44
91
Матеріали конференції
Військовий туризм та його ресурсна база (на прикладі США)
Смирнов Ігор Георгійович
Бурніс В.
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку
в.35 c.137-142
92
Матеріали конференції
Ресурсна база військового туризму США (ХХ - ХХІ ст.)
Смирнов Ігор Георгійович
Бурніс В.
2017
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації
в.28 c.16-23
93
Матеріали конференції
Геологістична концепція сталого розвитку туристичних дестинацій (на прикладі міського туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення
в.7 c.232-254
94
Матеріали конференції
Логістична концепція сталого розвитку міського туризму в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід
в.11 c.199-205
95
Матеріали конференції
Логістика урботуризму як чинник його сталості
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації
c.180-182
96
Матеріали конференції
Події української революції 1917-1921 років як ресурс національно-патріотичної спрямованості фахової підготовки туристичних кадрів (на прикладі Житомирщини)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Житомирщина: події і люди. Науковий збірник "Велика Волинь"
в.56 c.328-337
97
Матеріали конференції
Міжнародний досвід брендингу туристичних дестинацій
Смирнов Ігор Георгійович
Бенч Юлія Сергіївна
2017
Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива
в.7 c.137-141
98
Матеріали конференції
Маркетинговий чинник розвитку туризму в історичних містах (на прикладі українського Кам’янця та польського Тарнова)
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком
c.218-221
99
Матеріали конференції
Нереалізований потенціал: досвід українського Кам’янця та польського Тарнова з використання єврейської спадщини для розвитку туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України
c.101-104
100
Матеріали конференції
Напрямки поглиблення українсько-польської співпраці у сфері туризму в регіональному аспекті
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Теоретичні та прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України
в.4 c.101-111
101
Матеріали конференції
Досвід українського Кам’янця та польського Тарнова з використання культурно-історичної спадщини для розвитку туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Регіон-2018: суспільно-географічні аспекти
c.156-159
102
Матеріали конференції
Польський Тарнів та український Кам’янець як туристичні центри: можливості та резерви розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації
в.4 c.158-162
103
Матеріали конференції
Використання культурно-історичної спадщини історичних міст для розвитку туризму в Україні та Польщі
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту і права в сучасних умовах
в.2 c.58-59
104
Матеріали конференції
Комплексна логістична стратегія сталого розвитку туризму в містах
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-економічними системами в умовах глобалізації
c.192-195
105
Матеріали конференції
Сталий розвиток урботуризму як проблема соціальної відповідальності: комплексний логістичний підхід
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні
в.2 c.177-180
106
Матеріали конференції
Українсько-польський досвід у туристичному регіонознавстві з комплексного використання історико-архітектурної спадщини історичних міст
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Актуальні проблеми регіональних досліджень
в.2 c.35-42
107
Матеріали конференції
Освітня стратегія розвитку регіонального туризму як чинник реформування системи навчання і виховання учнів
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні
c.78-80
108
Матеріали конференції
"Білий слон" в Українських Карпатах
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Геотуризм: практика та досвід
в.3 c.91-93
109
Матеріали конференції
Комплексна логістична стратегія сталого розвитку урботуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі
в.10 c.111-113
110
Матеріали конференції
Логістична стратегія сталого розвитку урботуризму: комплексний підхід
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Транспорт і логістика: проблеми та рішення
в.8 c.42-45
111
Матеріали конференції
Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі першого українського військового логіста гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного)
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of The International Scientific Conference
в.4 c.29-36
112
Матеріали конференції
Logistics as urban tourism sustainability factor in Ukraine
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права
в.2 c.33-35
113
Матеріали конференції
Logistics and geography of urban tourism in context of bioeconomix development
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій
c.32-34
114
Матеріали конференції
Комплексна геологістична стратегія сталого розвитку геотуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму
c.175-177
115
Матеріали конференції
Старовинні герби та латинські написи в пам’ятках архітектури Кам’янця-Подільського у контексті розвитку містичного туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Управління туристичною індустрією: методологія і практика
в.5 c.9-10
116
Матеріали конференції
Complex logistic strategy in urban tourism as factor of its sustainability
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища
в.15 c.257-262
117
Матеріали конференції
Регіональний аналіз ресурсної бази військового туризму США (ХХ-ХХІ ст.) для потреб картографування
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Картографія та вища школа: сучасний стан і стратегія розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.68-70
118
Матеріали конференції
Українсько-польський досвід диверсифікації туристичної пропозиції в історичних містах
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
в.2 c.43-49
119
Матеріали конференції
Логістична стратегія сталого розвитку міського (урбан) туризму: комплексний підхід
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Сучасні проблеми і шляхи економічного розвитку підприємств та індустрії туризму
c.186-190
120
Матеріали конференції
Європейський досвід комплексного використання туристичних ресурсів історичних міст та його застосування в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України
в.3 c.47-56
121
Матеріали конференції
Комплексний логістичний підхід до сталого розвитку урботуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи
в.4 c.80-85
122
Навчальний посібник
Транспортна логістика
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Транспортна логістика
в.2 c.1-270
123
Наукова стаття
Географія ресурсної бази військового туризму США (ХVІІІ-ХІХ ст.)
Смирнов Ігор Георгійович
Бурніс В.
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.3(68)/4(69) c.134-139
124
Наукова стаття
Логістична концепція сталого розвитку урботуризму (на прикладі України)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки
в.7 c.232-240
125
Наукова стаття
Логістичний потенціал сталого розвитку туристичних дестинацій
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини
в.10 (359) c.105-111
126
Наукова стаття
Логістична концепція сталого розвитку туризму в містах України
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Economy and Education: modern tendencies (Gospodarka i edukacja: nowoczesne tendencje)
c.66-70
127
Наукова стаття
Відновлення бувшої польської астрономічно-астрологічної обсерваторії "Білий слон" у Карпатах та його вплив на туристичний розвиток регіону
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Молодий вчений
c.159-162
128
Наукова стаття
Теорія та аплікація концепції сталого розвитку урботуризму
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Географія та туризм
в.39 c.32-44
129
Наукова стаття
Маркетинговий чинник розвитку туризму в історичних містах: досвід України та Польщі
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
в.13 c.359-370
130
Наукова стаття
Географічний аналіз ресурсної бази військового туризму США (ХІХ-ХХІ ст.)
Смирнов Ігор Георгійович
Бурніс В.
2018
Географія та туризм
в.40 c.3-17
131
Наукова стаття
Маркетинговий аспект розвитку туризму в історичних містах України та Польщі
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Географія та туризм
в.41 c.22-38
132
Наукова стаття
Ресурсна база військового туризму США та його регіональні особливості (на прикладі пам’яток Війни за незалежність та Громадянської війни)
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Американська історія та політика: науковий журнал
в.4 c.187-197
133
Наукова стаття
Європейський досвід диверсифікації туристичної пропозиції історичних міст та його використання в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Science Review: Open Access Peer-reviewed Journal
в.5 c.29-34
134
Наукова стаття
Українсько-польський досвід геомаркетингу туризму в історичних містах: продуктовий та регіональний аспекти
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки
в.8 c.282-292
135
Наукова стаття
Гетьман Сагайдачний як український військовий логіст
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Національно-визвольна боротьба українського народу. Науковий збірник "Велика Волинь"
в.57 c.24-39
136
Наукова стаття
Пріоритетні площини українсько-польської співпраці з географії та туризму в сучасних умовах
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.2 c.18-23
137
Наукова стаття
"Білий слон" в українських Карпатах: про відбудову бувшої військової астрономічно-метеорологічної обсерваторії
Левінськова Наталія Володимирівна
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.2 c.55-58
138
Розділ монографії
Логістична теорія і практика сталого розвитку туризму в містах-туристичних центрах (на прикладі України)
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Методологія і практика сталого розвитку туризму
c.55-65
139
Розділ монографії
Сталий розвиток урботуризму: логістичний підхід
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Financial-Economic and Innovative support of Entrepreneurship Development in the Spheres of Economy, Tourism and Hotel-Restaurant Business
c.244-260
140
Розділ монографії
Ресторанна логістика: інтегроване розуміння
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід
c.285-306
141
Розділ монографії
Логістика комерційного та соціального кейтерингу
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід
c.325-336
142
Розділ монографії
Нові напрямки українсько-польської співпраці у сфері туризму (на прикладі відбудови високогірної обсерваторії та використання туристичних ресурсів історичних міст)
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung
в.1 c.436-447
143
Розділ монографії
Complex logistic strategy of sustainable development urbotourism: global and Ukrainian experience
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects
в.1 c.242-260
144
Розділ монографії
Ресурсна база військового туризму в США (ХVІІІ-ХІХ ст.): регіональна структура
Смирнов Ігор Георгійович
2018
"European vector of modern psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland" / Wyzsza Szkola Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu.- R:Izdevnieciba “Baltija Publishing
в.2 c.340-357
145
Розділ монографії
Сучасні вектори українсько-польського співробітництва у сфері туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі
в.4 c.85-102
146
Розділ монографії
Complex approach to sustainable development management of tourism in cities of Ukraine
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Modern management: logistics and education
c.180-188
147
Матеріали конференції
Сільський туризм та його взаємозв’язки у системі сталого туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Круглий стіл "Сталий розвиток сільського туризму". – Київ: ЛГТ
c.5-9
148
Матеріали конференції
Реалізація національно-патріотичної функції на прикладі викладання туристичних дисциплін
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка
в.10 c.398-400
149
Матеріали конференції
Сталий розвиток сільського туризму: географічний та логістичний аспекти
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків. - ЧНУ імені Юрія Федьковича
c.143-144
150
Матеріали конференції
Національно-патріотичний та виховний аспекти на прикладі викладання туристичних та логістичних дисциплін
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Перспективи реформування національної економіки
c.91-95
151
Матеріали конференції
Логістичний та маркетинговий чинники у сталому розвитку сільського туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра. – Черкаси
c.70-73
152
Матеріали конференції
Чумаки як перші логісти-практики в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Історія торгівлі, податків та мита: Міжнародна наукова конференція
c.32-34
153
Матеріали конференції
Логістичний, географічний та маркетинговий чинники розвитку сільського туризму на засадах сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі. - Видавництво ЖФ КІБІТ
в.9 c.86-92
154
Матеріали конференції
Фінансово-банківська підтримка попиту в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи
в.4 c.151-153
155
Матеріали конференції
Фінансовий чинник у туристичному маркетингу
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Актуальні проблеми менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в контексті євроінтеграційних процесів. – МНУ імені В.О. Сухомлинського
в.2 c.196-199
156
Матеріали конференції
Національно-патріотичний аспект професійної освіти у викладанні туристичних та логістичних дисциплін в контексті оптимального розвитку регіону
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку. - ХНУ імені В.Н.Каразіна
c.338-340
157
Матеріали конференції
Брендинг міста у міському туризмі: концептуальні засади
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Електронне видання
в.27 c.96-102
158
Матеріали конференції
Національно-патріотичний вимір туристичних та логістичних дисциплін у контексті актуальних проблем країнознавчої науки в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Актуальні проблеми країнознавчої науки. – Луцьк: Вежа-друк
в.4 c.48-54
159
Матеріали конференції
Туристичний брендинг міст: загальні підходи
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Концепції економічного розвитку країни. – Тернопіль
c.85-91
160
Матеріали конференції
Національно-патріотична спрямованість професійної освіти (на прикладі викладання туристичних і логістичних дисциплін)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Сучасні тенденції розвитку туризму. – Миколаїв: МФ КНУКІМ
в.Ч1., В.4 c.137-140
161
Матеріали конференції
Брендинг туристичного міста: концептуальні засади управління
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Управлінські науки в сучасному світі. – Київ: КНЛУ
c.131-137
162
Матеріали конференції
Професійна підготовка фахівців туризму з урахуванням національно-патріотичного спрямування
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Стан і перспективи сучасного туризму
в.2 c.283-290
163
Матеріали конференції
Сталий туризм: проблема ефективної організації туристичного простору
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація
в.(Ч.2, В.2) c.211-214
164
Матеріали конференції
Логістика розвитку сільського туризму на засадах сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища. – Київ: НАУ
в.14 c.147-153
165
Матеріали конференції
Чумаки як перші логісти-практики в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища. – Київ: НАУ
в.14 c.153-157
166
Матеріали конференції
Брендинг міста у туризмі: концептуальні підходи
Смирнов Ігор Георгійович
2017
П’ятнадцяті економіко-правові дискусії
в.15 c.69-75
167
Матеріали конференції
Географія та картографія чумацтва в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Національне картографування: стан, проблеми, перспективи розвитку
в.8 c.120-125
168
Матеріали конференції
Фінансове стимулювання споживчого попиту в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Наукові дослідження в ХХІ столітті: теорія і практика (SRTP 2016)
в.1 c.79-80
169
Матеріали конференції
Сталий міський туризм: проблема ефективної організації туристичного простору
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна наукова інтернет-конференція
в.16 c.55-58
170
Матеріали конференції
Маркетингові та логістичні підходи у забезпеченні сталого розвитку міського туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Розвиток науки у ХХІ ст. - Харків: НІЦ «Знання»
в.20 c.121-127
171
Матеріали конференції
Застосування "PEST-аналізу", "SMW-аналізу" та "SWOT-аналізу" у туристичному маркетингу
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи
в.8 c.185-192
172
Матеріали конференції
Особливості постачальницької логістики у готельному господарстві
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Зимові наукові читання
в.Ч.2 c.98-105
173
Матеріали конференції
Постачальницька та складська логістика готельного підприємства
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. – Переяслав-Хмельницький
в.21 c.28-36
174
Матеріали конференції
Теоретичні засади управління якістю в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Електронне видання
в.30 c.28-32
175
Матеріали конференції
Проблеми економічної та екологічної безпеки у сталому розвитку міського туризму: логістичний підхід
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
в.3 c.171-175
176
Матеріали конференції
Туристичний брендинг та туристичний імідж міста
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті
в.2 c.204-211
177
Матеріали конференції
Брендинг міста та міська логістика у забезпеченні сталого розвитку міського туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Інноваційний потенціал сучасної економічної науки
c.53-57
178
Матеріали конференції
"City branding" як чинник розвитку міського туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., Черкаський державний університет
т.1 в.8 c.264-268
179
Матеріали конференції
"City logistics" фактор сталого розвитку міського туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., Черкаський державний університет
т.1 c.268-272
180
Матеріали конференції
Логістичний чинник підприємницької діяльності у сільському туризмі на засадах сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
Бенч Юлія Сергіївна
2017
Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності
c.253-256
181
Матеріали конференції
Туристичний імідж та туристичний бренд міста
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Теоретичні та прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України
в.3 c.6-16
182
Матеріали конференції
Комплексний підхід до проблеми управління якістю в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України
в.1 c.43-46
183
Матеріали конференції
Геологістичний аспект ефективного управління туристичним простором міста на засадах сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Містобудівне планування і управління прибережними територіями
c.97-98
184
Матеріали конференції
Управління якістю в туризмі: комплексне розуміння
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації
т.2 c.407-410
185
Матеріали конференції
Етнотуризм та сільський туризм: логістичний аспект взаємодії в контексті сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи
в.10 c.214-219
186
Матеріали конференції
Логістичне забезпечення розвитку сільського туризму на засадах сталості
Смирнов Ігор Георгійович
Бенч Юлія Сергіївна
2017
Туристичні та країнознавчі дослідження в сучасному світі
в.1 c.57-60
187
Матеріали конференції
Сталий розвиток міського туризму в Україні: маркетингово-логістичні чинники у геопросторовому вимірі
Смирнов Ігор Георгійович
Бенч Юлія Сергіївна
2017
Регіон-2017: суспільно-географічні аспекти
c.19-22
188
Матеріали конференції
Брендинг туристичних дестинацій та міст: світовий досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації
в.1 c.130-132
189
Матеріали конференції
Туристичний імідж та туристичний бренд міста
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації
т.1 c.351-355
190
Матеріали конференції
"City logistics" як чинник сталого розвитку міського туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Проблеми розвитку транспорту і логістики
в.7 c.298-300
191
Матеріали конференції
Логістичне забезпечення сільського туризму на засадах сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
Бенч Юлія Сергіївна
2017
Проблеми розвитку транспорту і логістики
в.7 c.300-301
192
Матеріали конференції
Логістичний чинник сталого розвитку туристичних територій
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку
c.247-250
193
Матеріали конференції
Європейський підхід до брендингу міст та туристичних дестинацій
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Актуальні проблеми країнознавчої науки
в.5 c.33-39
194
Матеріали конференції
Етнотуризм як складник сталого розвитку сільського туризму: логістичний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
Бенч Юлія Сергіївна
2017
Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи
в.5 c.159-165
195
Матеріали конференції
Сільський туризм та етнотуризм: логістичний аспект підприємництва в контексті євроінтеграційних перетворень у аграрній сфері економіки
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств
в.6 c.176-178
196
Матеріали конференції
Логістичний чинник сталого розвитку туристичних дестинацій
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Теорія і практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії
c.71-74
197
Матеріали конференції
Особливості формування іміджу та бренду міста в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки
в.3 c.220-225
198
Матеріали конференції
Військова логістика та гастрономічний туризм (у контексті українсько-польських відносин)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Українсько-польське партнерство: сьогодення та перспективи
c.104-109
199
Матеріали конференції
Туристичний імідж та бренд у міському туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі
c.7-13
200
Матеріали конференції
Європейський досвід брендингу туристичних дестинацій
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України
в.2 c.132-136
201
Навчально-методичний комплекс
Географія ТНК у туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-38
202
Навчально-методичний комплекс
Логістика туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-34
203
Навчально-методичний комплекс
Міжнародний туристичний бізнес
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-38
204
Наукова стаття
Логістичний підхід до ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм
в.5 c.160-166
205
Наукова стаття
Становлення науково-педагогічної школи краєзнавчо-туристського спрямування в НПУ імені М.П.Драгоманова
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова
c.18-32
206
Наукова стаття
Українське чумацтво та одеське біндюжництво в контексті розвитку логістики та туризму в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки
в.14 c.42-50
207
Наукова стаття
Логістичні основи ефективної організації туристичного геопростору (на прикладі сакрального туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Географія
в.113-124
208
Наукова стаття
City brending and city logistics as factors of city tourism sustainable development. Ukraine example
Смирнов Ігор Георгійович
2017
The genesis of genius: international periodical scientific journal for economists and jurists
в.7 c.53-58
209
Наукова стаття
Національно-патріотичне спрямування професійної підготовки фахівців туризму з урахуванням картографічного складника
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.16 c.321-336
210
Наукова стаття
Економний туризм: від банківського кредиту до самостійної організації подорожі
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - ДУ "Інститут регіональниїх досліджень імені М.І.Долішнього"
в.1 c.64-70
211
Наукова стаття
Патріотично-духовний вимір фахової підготовки туристичних кадрів в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: Зб. наук. праць. – Додаток до Гуманітарного вісника ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди"
c.63-74
212
Наукова стаття
Логістичний, географічний та маркетинговий аспекти сільського туризму в контексті його сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Географія та туризм
в.37 c.48-60
213
Наукова стаття
Національно-патріотичний та виховний вимір підготовки туристичних кадрів вищої кваліфікації
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
т.2 в.12 c.110-122
214
Наукова стаття
Іміджмейкінг та брендинг туристичної дестинації (на прикладі міського туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки
в.8 c.154-174
215
Наукова стаття
Европейский опыт брендинга городов как туристических дестинаций
Смирнов Ігор Георгійович
2017
European multiscience journal
в.4 c.13-17
216
Наукова стаття
Професійна підготовка фахівців з туризму з урахуванням національно-патріотичного спрямування
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Географія та туризм
в.38 c.134-143
217
Наукова стаття
Логістичний чинник сталого розвитку туристичних територій (дестинацій) на прикладі міського та сільського туризму
Смирнов Ігор Георгійович
Бенч Юлія Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.1 c.41-49
218
Підручник
Канада
Смирнов Ігор Георгійович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.480-501
219
Підручник
Сполучені Штати Америки
Смирнов Ігор Георгійович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.502-535
220
Підручник
Географічне країнознавство
Бейдик Олександр Олексійович
Брайчевський Юліан Сергійович
Винниченко Ігор Іванович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Малиновська Оксана Юріївна
Матвієнко Володимир Миколайович
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Стафійчук Валентин Іванович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
Яценко Борис Павлович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-911
221
Розділ монографії
Концептуальні основи ефективної логістичної організації туристичного простору
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Konzeptuelle grundsatze des wirtschaftswachstums bei der globalisierung. Verlag SWG imex GmbH
c.413-431
222
Розділ монографії
Маркетинговий та логістичний чинники у розвитку міського та сільського туризму на засадах сталого розвитку
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Бенч Юлія Сергіївна
2017
Strategic estimations and vectors of Ukraine’s social and economic development in the conditions of European integration and the world partnership. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom
c.326-347
223
Розділ монографії
Імідж та бренд туристичної дестинації (на прикладі міського туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ
в.3 c.276-298
224
Матеріали конференції
Національно-патріотична функція класичного університету на прикладі туристичних дисциплін
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.321-322
225
Навчальний посібник
Маркетинг у туризмі: навчальний посібник
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Маркетинг у туризмі. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-251
226
Навчально-методичний комплекс
Логістика туризму: навчально-методичний комплекс
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-34
227
Наукова стаття
Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам’яток козацької доби, бою під Крутами та лінії Арпада)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею
в.13 c.164-168
228
Наукова стаття
Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: рекомендації для України
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.2 в.4 c.92-97
229
Наукова стаття
Інтим-туризм в радянські часи: особливості і проблеми
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права
в.20 c.340-355
230
Наукова стаття
Визначення конкурентоспроможності країн світу в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права
в.21 c.266-284
231
Наукова стаття
Військова логістика як туристичний ресурс: на прикладі ННП «Синевир»
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність
в.33 c.217-227
232
Наукова стаття
Про визначення рівня туристичної конкурентоспроможності країн світу
Михайленко Тетяна Ігорівна
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Географія та туризм
в.34 c.48-64
233
Наукова стаття
Інтим-туризм по-радянськи: міжнародний та внутрішній вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Географія та туризм
в.34 c.124-137
234
Наукова стаття
Неймінг у туризмі: світовий та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
Гнатів Т.Б.
2016
Географія та туризм
в.34 c.165-173
235
Наукова стаття
Regional aspects of Canadian supply management system in agricultural business and its application in Ukraine
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Часопис соціально-економічної географії
в.19 c.40-45
236
Наукова стаття
Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам’яток Першої світової війни): картографічний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.13 c.109-123
237
Наукова стаття
Військова логістика національна валюта у міжнародному туризмі в історико-географічному аспекті: латиноамериканський досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.1 c.11-16
238
Наукова стаття
Геологістичні основи ефективної організації туристичного простору міста
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: Зб. наук. праць. – Додаток до Гуманітарного вісника ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди"
c.336-345
239
Наукова стаття
Визначення рівня конкурентоспроможності країн світу в туризмі: сучасні підходи
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
в.5-6 c.37-49
240
Наукова стаття
Українське чумацтво як туристичний ресурс: регіонально-логістичний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету
в.26 c.114-120
241
Наукова стаття
Типологія країн світу за рівнем їх міжнародної конкурентоспроможності
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Українська географія: сучасні виклики. Збірник наукових праць. ДП «Прінт-Сервіс»
т.1 c.101-103
242
Наукова стаття
Геологістичний аспект ефективного управління геопростором міста
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Українська географія: сучасні виклики. Збірник наукових праць. ДП «Прінт-Сервіс»
т.3 c.206-209
243
Наукова стаття
Маркетингові та логістичні підстави ефективної організації туристичного простору міста
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
в.11 c.329-341
244
Наукова стаття
Українське чумацтво як туристичний ресурс у контексті логістики та географії туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права
в.23 c.325-337
245
Наукова стаття
СПА-туризм: провідні дестинації світу
Смирнов Ігор Георгійович
Гладка Катерина Михайлівна
2016
Географія та туризм
в.35 c.48-60
246
Наукова стаття
Традиційна культура Кенії як ресурс етнічного туризму
Смирнов Ігор Георгійович
Фокіна Анастасія Андріївна
2016
Географія та туризм
в.35 c.3-15
247
Наукова стаття
Логістичні основи ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Географія та туризм
в.36 c.3-5
248
Наукова стаття
Геологістична підстава ефективної організації туристичного простору великого міста на засадах сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини
в.2 c.139-145
249
Наукова стаття
Логістичний підхід до ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний Часопис. – Тернопіль
в.31 c.72-80
250
Наукова стаття
Українське чумацтво як туристичний ресурс: логістичний та географічний аспекти
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Наукові записки ДПУ імені Михайла Коцюбинського. Географія
в.28 c.153-161
251
Наукова стаття
Українське чумацтво як туристичний ресурс: картографічний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.3 c.154-169
252
Розділ монографії
Транспортно-логістична кластеризація у світі, Європі, Україні як напрям інноваційної логістики
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми. – Київ: НАУ/Логос
c.69-95
253
Розділ монографії
Логістичний та маркетинговий чинники сталого розвитку сільського туризму як складника регіональної економіки
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Трансформаційні перетворення регіональної економіки. – Київ: Видавництво "Кондор"
c.127-137
254
Розділ монографії
Логістичні основи ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму): теорія і практика
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління технології, моделі. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ
c.25-40
255
Тези
Інтим-туризм: радянський варіант
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький
в.7 c.23-29
256
Тези
Неймінг як новітній напрям маркетингу в туризмі: регіональний вимір та інноваційний потенціал
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу. – Тернопіль: ТНТУ імені І. Пулюя
c.86-88
257
Тези
Система управління поставками в агропромисловому комплексі Канади
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – Хмельницький: ХНУ
в.7 c.67-70
258
Тези
Конкурентоспроможність країн у туризмі та її визначення
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Сучасні тенденції розвитку туризму. – Миколаїв: МФ КНУКІМ
в.3 c.118-122
259
Тези
Логістика круїзів як чинник ефективності індустрії туризму та гостинності
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища. – Київ: НАУ
в.13 c.237-240
260
Тези
Військова логістика та…кава з круасаном (в контексті логістики туризму і гостинності та українсько-польських туристичних зв’язків)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії гостинності в Україні та Польщі. – Житомир: ЖФ КІБІТ
в.9 c.120-124
261
Тези
Логістичний чинник сталого розвитку сакрального туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. ХНУ імені В.Н. Каразіна
в.7 c.232-234
262
Тези
Новітні підходи до визначення конкурентоспроможності країн у туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. ХНУ імені В.Н. Каразіна
в.7 c.234-236
263
Тези
Типологія національних економік за рівнем міжнародної конкурентоспроможності: географічний аспект
Михайленко Тетяна Ігорівна
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Географічна наука і освіта в Україні. - Київ: Обрії
в.5 c.54-56
264
Тези
Конкурентоспроможність країн світу у туризмі: географічний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Географічна наука і освіта в Україні. - Київ: Обрії
в.5 c.192-195
265
Тези
Типологія національних економік за рівнем міжнародної конкурентоспроможності: суспільно-географічний аспект
Михайленко Тетяна Ігорівна
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Регіон-2015: стратегія оптимального розвитку. ХНУ імені В.Н. Каразіна
c.36-39
266
Тези
Конкурентоспроможність країн світу у туризмі: суспільно-географічний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Регіон-2015: стратегія оптимального розвитку. ХНУ імені В.Н. Каразіна
c.145-148
267
Тези
Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі українського чумацтва, пам’яток козацької доби, бою під Крутами та лінії Арпада)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Електронне видання
c.40-47
268
Тези
Логістична організація туристичного простору (на прикладі сакрального туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Розвиток науки у ХХІ ст. - Харків: НІЦ «Знання»
в.8 c.89-94
269
Тези
Логістичний чинник сталого розвитку туризму (на прикладі сакрального туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Тенденції розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні. - ВПЦ «Візаві»: Уманський ДПУ імені Павла Тичини
c.178-181
270
Тези
Сучасні підходи до визначення конкурентоспроможності країн у туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Тенденції розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні. - ВПЦ «Візаві»: Уманський ДПУ імені Павла Тичини
c.181-184
271
Тези
Логістичний чинник сталого розвитку сакрального туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Наука і молодь в ХХІ сторіччі. Міжнародна молодіжна науково-практична інтернет-конференція. - Полтава: ПУЕТ
в.2 c.350-353
272
Тези
Логістична організація туристичного простору міста на засадах сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Наука і молодь в ХХІ сторіччі. Міжнародна молодіжна науково-практична інтернет-конференція. - Полтава: ПУЕТ
в.2 c.370-373
273
Тези
Типологія національних економік за рівнем міжнародної конкурентоспроможності
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Актуальні проблеми країнознавчої науки. – Луцьк: Вежа-друк
в.3 c.11-13
274
Тези
Концептуальні підходи в дослідженні рівнів конкурентоспроможності країн у туризмі: країнознавчий аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Актуальні проблеми країнознавчої науки. – Луцьк: Вежа-друк
в.3 c.148-152
275
Тези
Логістичний чинник сталого розвитку сакрального туризму: країнознавчий аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Актуальні проблеми країнознавчої науки. – Луцьк: Вежа-друк
в.3 c.152-155
276
Тези
Логістичний підхід до сталого розвитку сакрального туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес. Черкаський державний технологічний університет. – ВД «Гельветика»
в.8 c.233-237
277
Тези
Логістичний підхід до ефективної організації туристичного простору міста на засадах сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес. Черкаський державний технологічний університет. – ВД «Гельветика»
в.8 c.237-239
278
Тези
Інноваційні напрямки маркетингу в туризмі. Неймінг. Брендинг
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. – Переяслав-Хмельницький
в.9 c.7-14
279
Тези
Неймінг як один із новітніх напрямків маркетингу в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення: КНУ імені Тараса Шевченка/Альфа-ПІК
c.29-33
280
Тези
Конкурентоспроможність країн світу у туризмі: країнознавчий аспект
Михайленко Тетяна Ігорівна
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення: КНУ імені Тараса Шевченка/Альфа-ПІК
c.108-111
281
Тези
Типологія національних економік за рівнем міжнародної конкурентоспроможності: регіональний аспект
Михайленко Тетяна Ігорівна
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення: КНУ імені Тараса Шевченка/Альфа-ПІК
c.129-132
282
Тези
Реклама в системі туристичного маркетингу
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький
в.10 c.66-69
283
Тези
Українське чумацтво як ресурс етнотуризму (в контексті логістики туризму та гостинності)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи. – Львів: ЛІЕТ
в.4 c.250-257
284
Тези
Дослідження ринку споживачів у туризмі: модерний підхід
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток науки у ХХІ столітті». - Харків: НІЦ «Знання»
в.2 c.106-112
285
Тези
Ринок споживачів у туризмі та його аналіз
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький
в.11 c.43-46
286
Тези
Логістичні особливості сакрального туризму в контексті його сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Туристичний та готельно-ресторанний комплекс в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Черкаси. - Чабаненко Ю.А.
т.1 в.7 c.154-157
287
Тези
Маркетинговий та логістичний чинники успішного розвитку туризму у великому місті (на прикладі м. Львова)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Туристичний та готельно-ресторанний комплекс в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Черкаси. - Чабаненко Ю.А.
т.1 в.7 c.158-162
288
Тези
Українське чумацтво як туристичний ресурс: в контексті логістики і географії туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Актуальные научные исследования в современном мире: ХI Международная научная конференция. – Переяслав-Хмельницкий
в.11 c.51-59
289
Тези
Українське чумацтво як туристичний ресурс (в контексті логістики туризму та гостинності)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Теоретичні та прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. – Кіровоград: КЛА НАУ
c.6-13
290
Тези
Геологістична організація туристичного простору (на прикладі сакрального туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ ст. і пошуки адекватних відповідей. - Закарпатський угорський інститут. Ужгород: ТОВ РІК-У
c.543-551
291
Тези
Концептуальні основи геологістичної організації туристичного простору міста (на засадах сталого розвитку)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ ст. і пошуки адекватних відповідей. - Закарпатський угорський інститут. Ужгород: ТОВ РІК-У
c.551-555
292
Тези
Логістичний та маркетинговий аспекти ефективної організації туристичного геопростору великого міста
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Регіон-2016: суспільно-географічні аспекти. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна
c.21-24
293
Тези
Логістична організація туристичного простору
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Управлінські науки в сучасному світі. – Київ: КНЛУ
т.2 в.2 c.139-149
294
Тези
Маркетинговий та логістичний чинники сталого розвитку туризму (на прикладі м. Львова)
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект. – Київ: КНЛУ
в.3 c.141-144
295
Тези
Логістичний підхід до ефективної організації туристичного простору великого міста
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму. – КНЛУ, Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В.
в.1 c.44-48
296
Тези
Логістичний аспект ефективного управління туристичним геопростором міст на засадах сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи. – Ужгород: УТЕЛ КНТЕУ ФОП Свобода А.М.
c.99-104
297
Тези
Логістичні основи ефективної організації туристичного простору великого міста
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Стратегія розвитку туризму у ХХІ ст. у контексті сталого розвитку. – Львів: ЛІЕТ
c.359-369
298
Тези
Геологістичні засади ефективної організації туристичного простору міста
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Освітні й наукові виміри географії. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка / ТОВ "АСМІ"
c.230-235
299
Тези
Логістичні чинники сільського туризму в контексті його сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Науковий потенціал сучасної економічної науки. – Тернопіль
c.36-41
300
Тези
Логістичний та маркетинговий чинники ефективного управління туристичним простором міста
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні. – Умань: ВПЦ «Візаві»
c.88-91
301
Тези
Географічний та логістичний чинники сталого розвитку сільського туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в Умовах глобалізації. – Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ імені Григорія Сковороди
в.13 c.31-34
302
Тези
Сільський туризм у контексті сталого туризму: поняття, концепції, терміни
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Актуальные научные исследования в современном мире. - Переяслав-Хмельницкий: iscience
в.12 c.108-114
303
Тези
Геологістичний підхід до ефективної організації туристичного геопростору великого міста
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Геотуризм: практика і досвід. – Львів: НВФ "Карти і атласи"
в.2 c.164-165
304
Тези
Конкурентність країн світу у туризмі: модерні підходи до вимірювання та оцінка сучасного стану
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. – Житомир: Видавництво ЖФКІБІТ
в.10 c.117-120
305
Тези
Українське чумацтво як туристичний ресурс (у контексті логістики туризму та гостинності)
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ
т.2 в.2 c.136-140
306
Тези
Сталий розвиток сільського туризму як чинник економічної та екологічної безпеки
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Управління економічною безпекою суб’єктів мікро- та макрорівня в умовах євроінтеграції України. – Львів: Львівський інститут менеджменту
c.51-55
307
Тези
Сталий розвиток сільського туризму як чинник економічної та екологічної безпеки національної економіки
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Економіка і управління національним господарством. – Одеса: ОНЕУ
в.3 c.70-72
308
Тези
Сталий розвиток сільського туризму: логістичний та маркетинговий чинники
Смирнов Ігор Георгійович
2016
Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки. – Київ: КНЛУ
в.2 c.103-106
309
Навчальний посібник
Географія світового господарства з основами економіки
Смирнов Ігор Георгійович
2015
К.: Знання України
т.2 c.1-637
310
Навчальний посібник
Стратегія сталого розвитку (туристична галузь)
Смирнов Ігор Георгійович
2014
НПУ імені М.П. Драгоманова
c.70-120
311
Навчально-методичний комплекс
Міжнародна логістика: навчально-методичний комплекс
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-38
312
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент і маркетинг (І. Маркетинг туризму): навчально-методичний комплекс
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-38
313
Навчально-методичний комплекс
Геологістика: навчально-методичний комплекс
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-38
314
Навчально-методичний комплекс
Логістика туризму: навчально-методичний комплекс
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-38
315
Наукова стаття
Логістика та географія круїзного туризму: теорія та практика досліджень
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
т.17 c.22-32
316
Наукова стаття
Industry of catering: logistical and geographical dimension
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
т.17 c.61-66
317
Наукова стаття
Військова логістика як туристичний ресурс: український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Географія та туризм
в.30 c.52-62
318
Наукова стаття
Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: рекомендації для України
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Науковий журнал: Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
т.3 c.49-58
319
Наукова стаття
Національна валюта та військова логістика у міжнародному туризмі в історичному аспекті: латиноамериканський досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка
т.1 c.18-25
320
Наукова стаття
Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги на українському ринку
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка
т.1 c.10-17
321
Наукова стаття
Винні дороги як інфраструктурна основа винного туризму
Смирнов Ігор Георгійович
Неголюк К.С.
2015
Географія та туризм
в.33 c.122-132
322
Наукова стаття
Геопросторові рівні дослідження та функціонування системи управління поставками в агропромисловому комплексі Канади
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.1 c.27-32
323
Наукова стаття
Пейзажні дороги у міжнародному туристичному бізнесі: світовий, європейський та польсько-український аспекти
Смирнов Ігор Георгійович
2015
«Наукові записки КУТЕП» (Серія: філософські науки)
т.19 c.383-396
324
Наукова стаття
Військова логістика та … круасан (у контексті логістики туризму та гостинності)
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Економічні науки
т.10 c.386-393
325
Наукова стаття
Логістика виставкової діяльності: світовий та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
т.4 c.16-30
326
Наукова стаття
Geomarketing aspects of sustainable tourism (on example of National Nature Park “Synevur”)
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
т.18 c.18-24
327
Наукова стаття
Військова логістика та національна валюта в міжнародному туристичному бізнесі в історичному аспекті: латино-американський приклад
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Наукові записки Сум ДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки.
т.6 c.201-213
328
Наукова стаття
Військова логістика як туристичний ресурс у складі географії туризму: український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.1 c.8-12
329
Наукова стаття
Світовий та український досвід створення і використання пейзажних доріг у туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Переяслав-Хмельницький:ФОП Лукашевич
c.474-480
330
Наукова стаття
Логістика виставкової діяльності: геопросторовий аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.2 c.172-182
331
Наукова стаття
Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги на світовому круїзному ринку
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.3 c.16-30
332
Наукова стаття
Роль ЗМІ та глобальних інформаційних мереж у міжнародній політиці
Смирнов Ігор Георгійович
Зуб Я.О.
2015
Географія та туризм
в.30 c.176-187
333
Наукова стаття
Логістика круїзного туризму: концептуальна база та практичний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права
т.18 c.356-375
334
Наукова стаття
Логістика ресторанного бізнесу як чинник інноваційного розвитку індустрії гостинності в сучасних умовах
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Луцьк: РВВ Луцького НТУ
c.207-220
335
Наукова стаття
Логістика круїзного туризму: теорія та практика досліджень
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Географія та туризм
в.30 c.3-20
336
Наукова стаття
Пейзажні дороги в економічному туризмі: світовий досвід та застосування в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Географія та туризм
в.32 c.46-54
337
Наукова стаття
Географічні особливості транспортно-логістичних кластерів в Україні в контексті євроінтеграційних процесів
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Географія та туризм
в.32 c.150-159
338
Наукова стаття
Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі та її значення для України
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»
т.1 c.139-145
339
Наукова стаття
Пейзажные дороги как фактор географии международного туризма: опыт приграничных регионов
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина
c.58-62
340
Наукова стаття
Українське чумацтво як ресурс для розвитку туристичного бізнесу (в контексті логістики туризму та гостинності)
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Луцьк: РВВ Луцького НТУ
т.1 c.80-83
341
Наукова стаття
Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: геопросторовий аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна
c.26-29
342
Наукова стаття
Логістика виставкової діяльності: світовий та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету
т.2 в.20 c.188-194
343
Наукова стаття
Логістика круїзної компанії як джерело конкурентної переваги на круїзному ринку
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2014
"ІІ Літні наукові читання". Збірник наукових статей. – Київ: Центр наукових публікацій
в.2 c.43-46
344
Розділ монографії
Еногастрономічний туризм в ретроспективі: готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Зволейко Д.Г.
c.227-243
345
Розділ монографії
Marketing mix of sustainable tourism: case of the National Nature Park “Synevyr”
Смирнов Ігор Георгійович
2015
USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd.
c.433-446
346
Розділ монографії
Військова логістика як туристичний ресурс
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Запоріжжя: ЗНТУ, ТОВ "ЛІПС" ЛТД
c.50-69
347
Тези
Українське чумацтво як туристичний ресурс (в контексті регіональних аспектів логістики туризму та гостинності)
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Київ: Київський національний економічний університет
т.3 c.38-41
348
Тези
Українське чумацтво в контексті української національної ідентичності: логістично-туристичні аспекти
Смирнов Ігор Георгійович
2015
УДУФМТ
т.18 c.465-468
349
Тези
Логістичні концепції та моделі в круїзному туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2015
К.: Центр наукових публікацій
c.38-41
350
Тези
Логістика круїзного туризму: теорія та практика
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
c.50-64
351
Тези
Військова логістика як туристичний ресурс: українські можливості
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
c.331-336
352
Тези
Логістика як чинник розвитку ресторанного бізнесу в сучасних умовах
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Запоріжжя: ЗНТУ, ТОВ "ЛІПС" ЛТД
c.62-66
353
Тези
Пейзажні дороги у туристичному бізнесі: європейський досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Запоріжжя: ЗНТУ, ТОВ "ЛІПС" ЛТД
c.135-138
354
Тези
Військова логістика як ресурс розвитку сентиментального та військово-історичного туризму (на прикладі І Світової війни)
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Запоріжжя: ЗНТУ, ТОВ "ЛІПС" ЛТД
c.288-292
355
Тези
Військова логістика як чинник розвитку міжнародного туризму (на прикладі пам’яток І Світової війни): геологістичний та георекреаційний аспекти
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Видавничий дім "Родовід"
c.279-281
356
Тези
Пейзажні дороги як чинник розвитку міжнародного туризму: географічний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Видавничий дім "Родовід"
c.281-282
357
Тези
Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Przemysl: Nauka I Studia
т.1 c.51-54
358
Тези
Логістика виставкової діяльності у сфері гостинності та туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2015
КНТЕУ
c.32-34
359
Тези
Логістика круїзного туризму: теоретичний та практичний аспекти
Смирнов Ігор Георгійович
2015
КНТЕУ
c.49-51
360
Тези
Военная логистика как фактор развития международного туризма в приграничных регионах (на примере памятников I Мировой войны)
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина
c.53-57
361
Тези
Логістика виставкової діяльності (на прикладі туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2015
К. : Логос
c.221-227
362
Тези
Логістика круїзного туризму: теорія та практика
Смирнов Ігор Георгійович
2015
К.:НАУ, "Логос"
c.227-233
363
Тези
Академічна соціологія як основа соціології туризму: світовий та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Київ: КНЛУ
т.1 c.261-263
364
Тези
Логістика круїзного туризму як чинник управлінської діяльності
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Київ: КНЛУ
т.1 c.263-265
365
Тези
Логістика гостинності: регіональний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна
c.40-43
366
Тези
Військова логістика як туристичний ресурс: український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна
c.160-163
367
Тези
Концепція та моделі в логістиці круїзного туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Sheffild: Sience & Education LTD
c.37-41
368
Тези
Пейзажні дороги у міжнародному туристичному бізнесі: географічний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2015
К.: Альфа-ПІК
т.4 c.36-38
369
Тези
Логістика круїзного туризму: геопросторовий аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2015
К.: Альфа-ПІК
т.4 c.78-80
370
Тези
Логістика в міжнародному ресторанному бізнесі: тенденції посткризового періоду
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Львів: ЦСЕД «Ініціатива»
c.60-67
371
Тези
Логістика гостинності: регіональний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2015
К.: КУТЕП
т.1 c.17-21
372
Тези
Консорціум історичних міст як туристичний кластер: словацький та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2014
К.: КНУКіМ
c.133-144
373
Тези
Пейзажні дороги у міжнародному туристичному бізнесі як можливий напрям міжнародного інвестиційного співробітництва
Смирнов Ігор Георгійович
2015
К.: УДУФМТ
т.18 c.140-143
374
Тези
Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги на світовому ринку круїзів
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Луцьк: Вежа-Друк
т.2 c.112-116
375
Тези
Канадська система агрологістики (управління поставками) та її значення в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Луцьк: Вежа-Друк
т.2 c.15-18
376
Тези
Логістика круїзного бізнесу як чинник ефективності міжнародного туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Сучава: ЧТЕІ КНТЕУ
c.151-152
377
Тези
Військова логістика та національна валюта у міжнародному туризмі в історичному аспекті: досвід країн Латинської Америки
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ ДПУ імені Григорія Сковороди
т.14 c.61-68
378
Тези
Логістика виставкової діяльності (на прикладі міжнародного туризму)
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Северодонецьк - Кременчук: СНУ ім. В. Даля
т.6 c.76-78
379
Тези
Маркетинг-мікс сталого туризму як чинник його конкурентоспроможності (на прикладі НПП «Синевир»)
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Житомир: Вид-во ЖФКІБІТ
т.9 c.85-87
380
Тези
Канадська система агрологістики та її значення для України
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет
c.159-161
381
Тези
Українське чумацтво як перспективний ресурс для розвитку туризму: логістичний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет
c.157-159
382
Тези
Військова логістика як ресурс для розвитку гастрономічного туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ ДПУ імені Григорія Сковороди
c.82-87
383
Тези
Канадський досвід агрологістики (управління поставками) та його значення для міжнародного співробітництва України
Смирнов Ігор Георгійович
2015
К.: УДУФМТ
т.15 c.92-94
384
Тези
Логістика круїзного бізнесу як чинник диверсифікації міжнародного туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2015
К.: УДУФМТ
т.15 c.60-63
385
Тези
Логістичне управління в круїзному туризмі: світовий та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Кіровоград: КЛАНАУ
c.36-46
386
Тези
Логістичні концепції та моделі в круїзному туризмі
Михайленко Тетяна Ігорівна
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.
т.1 c.234-238
387
Тези
Пейзажні дороги в міжнародному туризмі: світовий та український досвід
Михайленко Тетяна Ігорівна
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.
т.1 c.12-16
388
Тези
Логістичне моделювання в круїзному туризмі: світовий та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
т.10 c.60-66
389
Тези
Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги на світовому круїзному ринку
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Одеса-Афіни: ОНМУ
т.6 c.133-136
390
Тези
Комерційно-психологічні аспекти туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка
c.278-285
391
Тези
Пейзажні дороги у міжнародному туристичному бізнесі: світовий та український аспекти
Смирнов Ігор Георгійович
2015
Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка
т.1 c.97-103
392
Тези
Військова логістика як туристичний ресурс: польський досвід щодо пам’яток І Світової війни
Смирнов Ігор Георгійович
2014
К.: КНУКіМ
т.2 c.145-155
393
Тези
Логістика в міжнародному ресторанному бізнесі: сучасні особливості
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів. – Київ: УДУФМТ
в.17 c.188-191
394
Тези
Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам’яток першої світової війни)
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Стратегія розвитку туризму в ХХІ ст. у контексті вирішення глобальних проблем сучасності. – Львів ЛІЕТ
c.485-492
395
Тези
Українсько-естонське співробітництво з транспорту та логістики в контексті євроінтеграції
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Шляхи розбудови економіки України в контексті підвищення її конкурентоспроможності. – Київ: УДУФМТ
в.14 c.135-138
396
Монографія
Інноваційна діяльність науково-навчального центру Синевір
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Видавництво Київського національного педагогічного університету імені Драгоманова: монографія
c.1-205
397
Монографія
Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.53-79
398
Навчальний посібник
Туристичне країнознавство
Брайчевський Юліан Сергійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2014
Монографія (електронна версія)- К.:Альтерпрес,2014
c.1-460
399
Навчальний посібник
Географія світового господарства з основами економіки
Олійник Ярослав Богданович
Смирнов Ігор Георгійович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
Яценко Борис Павлович
2014
КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ: "Знання"
c.1-637
400
Навчально-методичний комплекс
Міжнародний туристичний бізнес: навчально-методичний комплекс для студентів 5 курсу
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Робочий зошит Альфа-ПІК. Київ, 2014 р.
c.1-40
401
Навчально-методичний комплекс
Logistics in Tourism: for students of speciality “Management of International Tourism”
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Робочий зошит Альфа-ПІК. Київ, 2014 р.
c.1-38
402
Наукова стаття
Консорціум історичних міст як туристичий кластер: словацький досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Географія та туризм
т.25 c.184-194
403
Наукова стаття
Логістика та управління лацюжками постановок в ресторанному бізнесі: геопросторові особливості
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.3 c.158-166
404
Наукова стаття
Инновации в гостиничном бизнесе: логистика снабжения
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Логистика. Проблемы и решения
т.5 c.58-66
405
Наукова стаття
Логистика и управление целями поставок в ресторанном бизнесе: современные особености
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Логистика. Проблемы и решения
т.6 c.68-74
406
Наукова стаття
Геологістична орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.5 c.11-17
407
Наукова стаття
Logistics in agribusiness activity in Ukraine
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.15 c.58-61
408
Наукова стаття
Екологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Часопис картографії : збірник наукових праць
т.9 c.140-153
409
Наукова стаття
Особливості інформаційної логістики
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Наукові записки Київського інституту туризму, економіки і права
т.16 c.309-319
410
Наукова стаття
Некрополі І Світової війни у Польщі: туризм, історія, логістика
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Географія та туризм
т.26 c.38-49
411
Наукова стаття
Головні дестинації сафарі-туризму в Кенії
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Географія та туризм
т.26 c.56-65
412
Наукова стаття
Логістика товарно-матеріальних запасів та складська логістика в готельному господарстві
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Географія та туризм
т.27 c.63-74
413
Наукова стаття
Логістика кейтерингу
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Географія та туризм
т.28 c.53-63
414
Наукова стаття
Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам’яток І Світової війни): політико-географічний та рекреаційно-географічний аспекти
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Геополітика і екогеодинаміка регіонів
т.10 c.372-379
415
Наукова стаття
Геомаркетинговий мікс сталого туризму на прикладі Національного природного парку «Синевир»
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.1 c.125-136
416
Наукова стаття
Логістика та управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі: світові тенденції посткризового періоду
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.4 c.19-25
417
Наукова стаття
Логістика комерційного і соціального кейтерингу: міжнародний та український вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.5 c.5-12
418
Наукова стаття
Соціальний та комерційний кейтеринг: логістичний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Наукові записки Київського інституту туризму, економіки і права
т.17 c.271-284
419
Наукова стаття
Логістика та управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі: тенденції посткризового періоду
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
c.183-187
420
Наукова стаття
Логістика та управління ланцюжками поставок як чинник ефективного розвитку ресторанного бізнесу в сучасних умовах
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
т.36 c.5-11
421
Наукова стаття
Агрологистика в Украине: севременное состояние, проблемы и перспективы развития
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Сборник материалов научных работ конференции (Псков, 2014). - Псков, 2014
т.18 c.15-27
422
Наукова стаття
Marketing-mix of sustainable tourism (on example of NNP Synevyr)
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Географія та туризм
т.29 c.62-70
423
Наукова стаття
Військова логістика як туристичний ресурс: на прикладі пам’яток І Світової війни
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.16 c.25-32
424
Наукова стаття
Логістика постачання в готельному бізнесі: сутність, структура основні показники
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Вісник Львівського університету.Серія географічна.
т.42 c.317-325
425
Наукова стаття
Маркетинг-мікс у туризмі: модерна концепція в контексті сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Вісник Львівського університету.Серія географічна.
т.42 c.326-332
426
Наукова стаття
Пам’ятки І Світової війни у Польщі: туризм, історія, логістика
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Переяслав-Хмельницький:ФОП Лукашевич
c.302-311
427
Підручник
Географічне країнознавство
Брайчевський Юліан Сергійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-998
428
Підручник
Економічна і соціальна географія світу
Бейдик Олександр Олексійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2013
Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ: Наш час
c.52-85 247-266 269-298
429
Тези
Консорціум історичних міст як туристичний кластер: словацький досвід та його використання в Карпатському регіоні
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
c.255-261
430
Тези
Логістичні стратегії забезпечення якості та безпеки харчування в ресторанному бізнесі в умовах глобалізації
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-22 листопада 2013 р.)
c.389-390
431
Тези
Екологічні стратегії управління логістикою, виробництвом та сервісними системами в контексті логістичних проблем охорони довкілля
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-22 листопада 2013 р.)
c.519-521
432
Тези
Логістичне управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі: сучасні особливості
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Eckonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.
c.5-14
433
Тези
Ресторанна логістика: врахування регіональних особливостей
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
c.215-218
434
Тези
Екологічні стратегії в екологічній регіональній політиці
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
c.444-446
435
Тези
Логістичні особливості кейтерингу як форми ресторанного бізнесу
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Eckonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.
c.53-63
436
Тези
Логістика комерційного та соціального кейтерингу
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Przemysl: Nauka I Studia
c.3-13
437
Тези
Marketing-mix of sustainable tourism
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Аналитический центр «Экономика и финансы»
c.19-23
438
Тези
Агрологистика в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина
c.150-157
439
Тези
Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам’яток Першої Світової війни)
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Eckonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.
c.6-17
440
Тези
Логістичні засади сталого розвитку туризму в регіоні
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.8-16
441
Тези
Маркетинг-мікс сталого туризму на прикладі ННЦ "Синевир"
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.95-106
442
Тези
Логістика комерційного та соціального кейтерингу: регіональний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Харків : вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна
c.29-32
443
Тези
Логістичні ланцюжки в ресторанному бізнесі: проблеми ефективного управління
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси 2013 р.)
c.93-95
444
Тези
Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам’яток І Світової війни)
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси 2013 р.)
c.2-7
445
Тези
Маркетинг-мікс сталого туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси 2013 р.)
c.121-124
446
Тези
Пейзажні дороги у міжнародному туристичному бізнесі: світовий та європейський досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа.
c.56-62
447
Тези
Військова логістика як ресурс міжнародного туризму (на прикладі пам’яток І Світової Війни у прикордонних регіонах Польщі)
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа.
c.342-350
448
Тези
Ресторанна логістика та її інформаційний аспект як складник розвитку туризму в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Видавництво Л.: ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченко
c.45-51
449
Тези
Естонія та Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Міжнародна науково-практична конференція: Україна - Естонія: історія, культура, економіка
c.24-26
450
Тези
“Cold” logistics: European and Ukrainian practice
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Міжнародна науково-практична конференція: Україна - Естонія: історія, культура, економіка
c.42-26
451
Тези
Військова логістика як туристичний ресурс: бій під Крутами
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «ВІЗАВІ» (монографія)
c.3-5
452
Тези
Інформаційна логістика в ресторанному бізнесі: новітні тенденції
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Логос (навчальний посібник)
c.470-476
453
Тези
Логістика комерційного та соціального кейтирингу: регіональний аспект
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Регіон-2014: суспільно-географічні аспекти. – Харків
c.29-32
454
Наукова стаття
Формування кластерів у сфері послуг за М.Портером
Михайленко Тетяна Ігорівна
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географія та туризм
c.122.0000
455
Наукова стаття
Транснаціональні корпорації в туризмі: галузеві та регіональні особливості
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географія та туризм
c.0.0000
456
Наукова стаття
Готельно-ресторанна справа в античному світі: транспортно-логістичний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географія та туризм
c.49.0000
457
Наукова стаття
Соціально-економічні та фінансові проблеми зони ЄВРО: географічний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географія та туризм
c.243.0000
458
Наукова стаття
Готельно-ресторанна справа в стародавньому світі: транспортно-логістичний та картографічний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Часопис картографії : збірник наукових праць
c.161.0000
459
Наукова стаття
Логистический менеджмент запасов: проблемы и методы оптимизации (опыт США). Часть 2.
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Логистика. Проблемы и решения
c.54.0000
460
Наукова стаття
Служба логистики на предприятии
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Логистика. Проблемы и решения
c.21.0000
461
Наукова стаття
Соціальні проблеми в епоху глобалізації: суспільно-географічний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.2 c.206.0000
462
Наукова стаття
Агрологістика в Україні: регіональні моделі розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2013
463
Наукова стаття
Логістика та міжнародний тероризм: площини протистояння (досвід США)
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.4 c.24.0000
464
Наукова стаття
Промоційно-маркетингова політика України в контексті підготовки і проведення ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Вісник Львівського університету
т.43 c.259.0000
465
Наукова стаття
Промоційно-маркетингова політика України в контексті підготовки до ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки
т.6 c.98.0000
466
Наукова стаття
Процеси транспортно-логістичної кластерізації в Європейському союзі і Україна: площини взаємодії
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Часопис соціально-економічної географії
т.2 c.31.0000
467
Наукова стаття
Туристичний кластер як консорціум туристичних міст: словацький досвід та українські перспективи
Смирнов Ігор Георгійович
2013
468
Наукова стаття
Формування транспортно-логістичних кластерів у ЄС: український контекст
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
c.14.0000
469
Наукова стаття
Консорціум історичних міст як туристичний кластер: словацький досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
c.465.0000
470
Наукова стаття
Соціальні проблеми світового господарства: суспільно-географічний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2013
471
Наукова стаття
Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини)
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Часопис картографії : збірник наукових праць
c.192.0000
472
Наукова стаття
Екологічні стратегії управління логістикою, виробництвом і сервісними системами в контексті сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2013
473
Наукова стаття
Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском союзе
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Логистика. Проблемы и решения
c.86.0000
474
Наукова стаття
Туристично-маркетингова політика України як важливий напрям підготовки до ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2013
475
Наукова стаття
Logistics in agriholding's activity in Ukraine
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Actual problems of economies of post-communist countries
c.309.0000
476
Наукова стаття
Турецький досвід застосування системи «Все включене» в туризмі та можливості його застосування в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Наукові записки Київського інституту туризму, економіки і права
т.15 c.74.0000
477
Наукова стаття
Логістика та міжнародний тероризм: геопросторові площини протистояння
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Україна: географія цілей та можливостей. - Зб. наук. праць
т.2 c.258.0000
478
Наукова стаття
Консорціум історичних міст як туристичний кластер: українсько-словацький досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Вісник Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
т.8 c.293.0000
479
Наукова стаття
Процеси транспортно-логістичної кластерізації в Європейському союзі
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
c.15.0000
480
Наукова стаття
Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском союзе (часть 2)
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Логистика. Проблемы и решения
c.83.0000
481
Наукова стаття
Україна та процеси транспортно-логістичної кластерізації в Європейському союзі: історичний та географічний аспекти
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Всеукр. науково-теоретичний часопис:Історія української географії
c.78.0000
482
Наукова стаття
Туристичний кластер як консорціум туристичних міст
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.138.0000
483
Наукова стаття
Аграрна логістика: бліц-опитування експертів
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Логистика. Проблемы и решения
c.22.0000
484
Наукова стаття
Агрологистика в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Логистика. Проблемы и решения
c.26.0000
485
Наукова стаття
Інновації в туризмі: маркетинговий мікс
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Географія та туризм
т.24 c.265.0000
486
Наукова стаття
Інновації в готельному бізнесі: логістика постачання
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Географія та туризм
т.24 c.265.0000
487
Наукова стаття
Ресторана логістика: інформаційна складова
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Географія та туризм
т.24 c.265.0000
488
Підручник
Соціально-економічна географія світу (підр. для 10 кл.)
Бейдик Олександр Олексійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2013
489
Підручник
Соціально-економічна географія світу
Бейдик Олександр Олексійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2013
Київ: Наш час
c.1-471
490
Тези
Бізнес-психологія в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2013
491
Тези
Логістичний чинник у сталому розвитку замкового туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2013
492
Тези
Вплив ЄВРО-2012 на туристично-маркетингову політику в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2013
493
Тези
Логістичний фактор сталого розвитку замкового туризму в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2013
494
Тези
Світові проблеми процесів транснаціоналізації в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2013
495
Тези
Процеси транспортно-логістичної кластерізації в Європейському союзі та Україна: площини взаємодії
Смирнов Ігор Георгійович
2013
496
Тези
Митні вимоги до міжнародних туристів у Великій Британії
Смирнов Ігор Георгійович
2013
497
Тези
Формування кластерів у сфері транспортно-логістичних послуг
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Невідоме
c.20.0000
498
Тези
Транспортно-логістичні кластери ЄС та інтеграція України в ці структури
Смирнов Ігор Георгійович
2013
499
Тези
Європейська культурно-історична спадщина на території України, пов’язана з життям та ім’ям Софії Вітт-Потоцької
Смирнов Ігор Георгійович
2013
500
Тези
Агрологістика в діяльності агрохолдингів в Україна
Смирнов Ігор Георгійович
2013
501
Тези
Агрологістика в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2013
502
Тези
Процеси в транс націоналізації в туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2013
503
Тези
Туристичний кластер як консорціум історичних міст: досвід Словаччини
Смирнов Ігор Георгійович
2013
504
Тези
Європейська культурно-історична спадщина на території України як туристичний ресурс: життя та ім'я Софії Вітт-Потоцької
Смирнов Ігор Георгійович
2013
505
Тези
Екскурсинг: новітні підходи
Смирнов Ігор Георгійович
2013
506
Тези
Туристичний кластер як консорціум історичних міст: досвід України та Словаччини
Смирнов Ігор Георгійович
2013
507
Тези
Екологічні стратегії управління логістикою, виробництвом і сервісними системами
Смирнов Ігор Георгійович
2013
508
Тези
Туристичний кластер як консорціум історичних міст: українсько-словацький досвід та його використання в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2013
509
Тези
Консорціум історичних міст як туристичний кластер: досвід Словаччини та його застосування в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2013
510
Тези
Агрологістика в діяльності міжнародного та українського агробізнесу
Смирнов Ігор Георгійович
2013
511
Тези
Екскурсинг: інноваційні підходи з застосуванням сучасних інформаційних і комунікативних технологій
Смирнов Ігор Георгійович
2013
512
Тези
Маркетинг-мікс у туризмі: новітнє розуміння
Смирнов Ігор Георгійович
2013
513
Тези
Логістика постачання в готельному господарстві
Смирнов Ігор Георгійович
2013
514
Тези
Маркетинг-мікс у туризмі: модерне розуміння
Смирнов Ігор Георгійович
2013
515
Тези
Економічна орієнтація управління логістикою, виробництвом та сервісними системами в контексті сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2013
516
Тези
Інформаційна логістика у складі ресторанної логістики
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Przemysl: Nauka I Studia
т.3 c.37.0000
517
Тези
Готельно-ресторанна справа в античному світі: етнічні та транспортно-логістичні особливості
Смирнов Ігор Георгійович
2013
518
Тези
Екологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем
Смирнов Ігор Георгійович
2013
519
Тези
Транспортно-логістична кластерізація як сучасний етап євро логістики: український контекст
Смирнов Ігор Георгійович
2013
520
Тези
Агрологістика в Україні: проблеми і перспективи розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2013
521
Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до Євро-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
522
Україна в Чорноморському єврорегіоні: проблеми співпраці і картографічного відображення
Смирнов Ігор Георгійович
2012
523
Навчальний посібник
Розвиток туризму в Україні та його класифікації
Смирнов Ігор Георгійович
2012
524
Навчально-методичний комплекс
Tourism Logistics: Master’s working learning program for students of speciality 6.050401 “Management of International Tourism”
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Київ: КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-36
525
Навчально-методичний комплекс
Маркетинг в туризмі: Робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.140103 «туризм»
Смирнов Ігор Георгійович
2012
К.: КНУКіМ
c.1-42
526
Наукова стаття
Теорія конкурентних переваг М.Портера та її застосування в туризмі (на прикладі Італії)
Смирнов Ігор Георгійович
2011
527
Наукова стаття
Озеро Гарда – туристична перлина Північної Італії
Смирнов Ігор Георгійович
2011
528
Наукова стаття
Історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» як туристичне диво України: логістичний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2011
529
Наукова стаття
Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контексті його сталого розвитку (закінчення)
Смирнов Ігор Георгійович
2011
Невідоме
т.1 c.98.0000
530
Наукова стаття
Українсько-китайська співпраця з розвитку євроазійських транспортних коридорів: сучасний стан та перспективи розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2011
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.2 c.214.0000
531
Наукова стаття
Історична постать Софії Вітт-Потоцької в контексті українсько-польських туристичних зв’язків
Смирнов Ігор Георгійович
2011
Невідоме
c.229.0000
532
Наукова стаття
Украина в системе Балто-Чорноморской транспортно-логистической интеграции (часть 2)
Смирнов Ігор Георгійович
2011
Логистика. Проблемы и решения
c.68.0000
533
Наукова стаття
Динамічний розвиток азійських авіакомпаній та туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2012
534
Наукова стаття
Готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави
Смирнов Ігор Георгійович
2012
535
Наукова стаття
Логістика та міжнародний тероризм: площини протистояння
Смирнов Ігор Георгійович
2012
536
Наукова стаття
Використання Україною транзитного потенціалу в контексті Чорноморського єврорегіону
Смирнов Ігор Георгійович
2012
537
Наукова стаття
Психологія туризму та психологія комерції
Смирнов Ігор Георгійович
2012
538
Наукова стаття
Транспорт і логістика в сфері гостинності: історичний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2012
539
Наукова стаття
Логістика в готельно-ресторанному бізнесі: історичний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2012
540
Наукова стаття
Туристично-маркетингова політика України в контексті підготовки та проведення ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
541
Наукова стаття
Азійські авіалінії на світовому ринку авіаперевезень туристів
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.108.0000
542
Наукова стаття
Процеси транспортно-логістичної кластеризації в Європейському союзі
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.334.0000
543
Наукова стаття
Стратегический логистический менеджмент в международном туризме в контексте его устойчивого развития (часть 1)
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.81.0000
544
Наукова стаття
Логистика в государственных закупках
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логистика. Проблемы и решения
c.16.0000
545
Наукова стаття
Соціальні проблеми глобалізації та їх відображення в курсі «Географія світового господарства»
Смирнов Ігор Георгійович
2012
546
Наукова стаття
Досягнення Туреччини у застосуванні системи «Все включене» в туризмі та можливості їх використання в Україні (логістичний аспект)
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини
т.2 c.232.0000
547
Наукова стаття
Психологія комерції у складі психології туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2012
548
Наукова стаття
Загрози логістиці з боку міжнародного тероризму та протистояння їм
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
т.2 c.163.0000
549
Наукова стаття
Регіональні логістичні кластери
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логистика. Проблемы и решения
c.20.0000
550
Наукова стаття
Стратегический логистический менеджмент в международном туризме в контексте его устойчивого развития (часть 2)
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логистика. Проблемы и решения
c.76.0000
551
Наукова стаття
Софія Вітт-Потоцька: внесок у розвиток туризму в Україні в контексті ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
552
Наукова стаття
Промоційно-маркетингова політика України в сфері туризму в контексті підготовки до ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
553
Наукова стаття
Туристично-маркетингова політика України як важлива складова підготовка до ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
554
Наукова стаття
Соціальні виклики глобалізації: український контекст
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Зовнішня торгівля: право та економіка
т.1 c.61.0000
555
Наукова стаття
Логістичні стратегії до сталого розвитку замкового туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.1 c.127.0000
556
Наукова стаття
Історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»: логістичний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
т.2 c.61.0000
557
Наукова стаття
Міжнародний тероризм та логістика: площини протистояння
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географія та туризм
т.20 c.204.0000
558
Наукова стаття
Промоційно-маркетингова політика України в сфері міжнародного туризму в контексті ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.8.0000
559
Наукова стаття
Транспортно-логістичний розвиток Емірату Дубай: проблеми територіальної організації
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
c.8.0000
560
Наукова стаття
Логістичний менеджмент запасів : проблеми і методи оптимізації (досвід США. Частина перша)
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логистика. Проблемы и решения
c.49.0000
561
Наукова стаття
Логістика в туризмі: Робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.140103 «туризм»
Смирнов Ігор Георгійович
2012
К.: КНУКіМ
c.1-29
562
Наукова стаття
Міжнародний туристичний бізнес: навчально-методичний комплекс для студентів 5 курсу (спеціалісти) фах «Туризм»
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Київ: КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-36
563
Наукова стаття
Теорія конкурентних переваг М.Портера та її застосування в туризмі (на прикладі Італії)
Смирнов Ігор Георгійович
2011
Географія та туризм
в.16 c.29-39
564
Наукова стаття
Стратегический логистический менеджмент в международном туризме в контексте его устойчивого развития
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логистика. Проблемы и решения
в.1 c.81-83
565
Наукова стаття
Логистика в государственных закупках
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логистика. Проблемы и решения
в.1 c.16-17
566
Наукова стаття
Соціальні проблеми глобалізації та їх відображення в курсі «Географія світового господарства»
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.4 c.72-93
567
Наукова стаття
Використання Україною транзитного потенціалу в контексті Чорноморського єврорегіону
Смирнов Ігор Георгійович
Ковалевич Л.В.
2012
Географія та туризм
в.17 c.233-238
568
Наукова стаття
Досягнення Туреччини у застосуванні системи «Все включене» в туризмі та можливості їх використання в Україні (логістичний аспект)
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини
в.29 c.232-245
569
Наукова стаття
Психологія туризму та психологія комерції
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г.Сковороди"
в.20 c.434-440
570
Наукова стаття
Туристично-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г.Сковороди"
в.20 c.440-447
571
Наукова стаття
Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географія та туризм
в.18 c.3-12
572
Наукова стаття
Психологія комерції у складі психології туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географія та туризм
в.19 c.3-11
573
Наукова стаття
Регіональні логістичні кластери
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логистика. Проблемы и решения
в.2 c.20-21
574
Наукова стаття
Стратегический логистический менеджмент в международном туризме в контексте его устойчивого развития (часть 2)
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логистика. Проблемы и решения
в.2 c.76-82
575
Наукова стаття
Софія Вітт-Потоцька: внесок у розвиток туризму в Україні в контексті ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Економічні науки
в.6 c.404-413
576
Наукова стаття
Промоційно-маркетингова політика України в сфері туризму в контексті підготовки до ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
в.6 c.414-422
577
Наукова стаття
Загрози логістиці з боку міжнародного тероризму та протистояння їм
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логістика. Теорія та практика: Науковий журнал Луцького НТУ
в.1 c.163-169
578
Наукова стаття
Логістика та Міжнародний тероризм: площини протистояння
Смирнов Ігор Георгійович
2012
579
Наукова стаття
Соціальні виклики глобалізації: український контекст
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - Науковий журнал УДУФМТ
в.1 c.61-70
580
Наукова стаття
Логістичні стратегії до сталого розвитку замкового туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Економіка та соціальна географія.- Київ
в.1 c.127-137
581
Наукова стаття
Історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»: логістичний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логістика. Теорія та практика: Науковий журнал Луцького НТУ
в.2 c.61-71
582
Наукова стаття
Динамічний розвиток азійських авіакомпаній та туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географія та туризм
в.20 c.84-90
583
Наукова стаття
Готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географія та туризм
в.20 c.97-109
584
Наукова стаття
Міжнародний тероризм та логістика: площини протистояння
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географія та туризм
в.20 c.204-212
585
Наукова стаття
Промоційно-маркетингова політика України в сфері міжнародного туризму в контексті ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Таврійський економічний журнал. - Сімферополь
в.5 c.58-60
586
Наукова стаття
Логістичний менеджмент запасів: проблеми і методи оптимізації (досвід США. Частина перша)
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Логистика. Проблемы и решения
в.4 c.49-57
587
Праці конференції
Логістичний менеджмент запасів: проблеми і методи оптимізації
Смирнов Ігор Георгійович
2012
588
Тези
Світові системи охорони здоров’я: регіональний аспект, український контекст
Смирнов Ігор Георгійович
2011
589
Тези
Логістика матеріальних потоків сільськогосподарського підприємства в Чехії
Смирнов Ігор Георгійович
2011
590
Тези
Туристично-маркетингова політика України як в контексті підготовки до ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
591
Тези
Соціальні проблеми глобалізації: суспільно-географічний вимір
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.148.0000
592
Тези
Софія Вітт-Потоцька: жінка, ім’я якої зєднало три туристичних дива України (Хотин, Кам’янець-Подільський, Умань)
Смирнов Ігор Георгійович
2012
593
Тези
Заповідник «Кам’янець» як туристичне диво України: транспортні, митні та торговельні функції
Смирнов Ігор Георгійович
2012
594
Тези
Промоціно-маркетиногова політика України як форма міжнародного економічного співробітництва в контексті підготовки до ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
595
Тези
Загроза логістики з боку міжнародного тероризму та протистояння їм
Смирнов Ігор Георгійович
2012
596
Тези
Вартість логістичної інфраструктури в сільськогосподарських підприємствах
Смирнов Ігор Георгійович
2012
597
Тези
Світові системи охорони здоров’я: регіональний вимір та український контекст
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України /Матеріали ІV Всеукраінськ.наук.конф. - Київ
c.38.0000
598
Тези
Логістика та міжнародний тероризм: загрози та захист
Смирнов Ігор Георгійович
2012
599
Тези
Туристично-маркетингова політика України як чинник підготовки до ЄВРО-2012
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.61.0000
600
Тези
Готельно-ресторанна справа в стародавньому світі: транспортно-логістичний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.177.0000
601
Тези
Система гостинності «Все включене»: турецький досвід та можливості його впровадження в Україні (логістичний аспект)
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.113.0000
602
Тези
Готельно-ресторанна справа в стародавньому світі: транспортно-логістичний аспект, український контекст
Смирнов Ігор Георгійович
2012
603
Тези
Social problems of globalization
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.4.0000
604
Тези
Логістичний підхід до сталого розвитку замкового туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2012
605
Тези
Логістика та міжнародний тероризм:площинне протистояння(досвід США
Смирнов Ігор Георгійович
2012
606
Тези
Україна в Чорноморському Єврорегіоні: проблеми транспортно-логістичної співпраці
Смирнов Ігор Георгійович
2012
607
Тези
Логістика та міжнародний тероризм:площинне протистояння в сучасних умовах
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.0.0000
608
Тези
Софія Вітт –Потоцька : внесок у розвиток туризму в Україні та Польщі в сучасних умовах
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.188.0000
609
Тези
Українсько-китайська співпраця з розвитку євроазійських транспортних коридорів та логістики
Смирнов Ігор Георгійович
2011
Інше
c.1-8
610
Наукова стаття
Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: Розділ VІІІ. Туризмологія та міжнародний туристський бізнес
Смирнов Ігор Георгійович
2010
611
Наукова стаття
Social challenges of globalization: Ukrainian context
Любіцева Ольга Олександрівна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2011
Actual economic problems under globalization: Proceedings of materials of Int. Scient. – Pract. Conf.– Tbilisi
c.115-121
612
Ринок логістики Польщі як країни-члени ЄС
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
613
Монографія
Логістика туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2009
614
Наукова стаття
Фінансово-банківська логістика: регіональний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2008
615
Наукова стаття
Логістика на міжнародних ринках металургійної, хімічної продукції та будматеріалів (досвід компанії «Stinnes Logistics AG», Німеччина)
Смирнов Ігор Георгійович
2008
616
Наукова стаття
Розвиток та розміщення польської логістики в умовах євроінтеграції
Смирнов Ігор Георгійович
2008
617
Наукова стаття
Ринок логістики в Польщі в умовах євроінтеграції
Смирнов Ігор Георгійович
2008
618
Наукова стаття
Передумови та чинники територіальної організації логістичних систем
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
619
Наукова стаття
Екологія та логістика: проблеми утилізації відходів (досвід Польщі)
Смирнов Ігор Георгійович
2008
620
Наукова стаття
Ефективне фінансове стимулювання в ланцюгах поставок
Смирнов Ігор Георгійович
2008
621
Наукова стаття
Украина в системе Балто-Черноморской транспортно-логистической интеграции (окончание)
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Logistics
c.37.0000
622
Наукова стаття
Рынок логистических услуг Польши в условиях евроинтеграции
Смирнов Ігор Георгійович
2009
623
Наукова стаття
Логістичний чинник у процесах підвищення ефективності муніципальної сфери в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2009
624
Наукова стаття
Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції
Смирнов Ігор Георгійович
2009
625
Наукова стаття
Логістичний та географічний аспект операції «Overlord»
Смирнов Ігор Георгійович
2009
Вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки "Європейські інтеграційні процеси, проблеми євроатлантичної інтеграції і національна безпека України"
626
Наукова стаття
Логістика в агропромисловому комплексі: європейський досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2009
Вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки "Європейські інтеграційні процеси, проблеми євроатлантичної інтеграції і національна безпека України"
627
Наукова стаття
Дубай: від нафти до туризму та логістики
Смирнов Ігор Георгійович
2009
628
Наукова стаття
Картографічний та логістичний аспекти операції «Overlord»
Смирнов Ігор Георгійович
2009
629
Наукова стаття
Логістика в ресторанному бізнесі: міжнародний та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2009
630
Наукова стаття
Ресторанна логістика як складник логістики туризму
Смирнов Ігор Георгійович
2009
631
Наукова стаття
Агро логістика: аспект розміщення (на прикладі Голландії)
Смирнов Ігор Георгійович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
c.23.0000
632
Наукова стаття
Розвиток логістики в еміраті Дубай: деякі уроки для України
Смирнов Ігор Георгійович
2009
633
Наукова стаття
Логістика корпорації як антикризовий важіль: досвід компанії «Dell» (США)
Смирнов Ігор Георгійович
2009
634
Наукова стаття
Розбудова логістичної інфраструктури в еміраті Дубай: аспект розміщення
Смирнов Ігор Георгійович
2009
635
Логістика освіти як складова логістики послуг: суспільно-географічний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2008
636
Розвиток логістики в Польщі в умовах євроінтеграції
Смирнов Ігор Георгійович
2008
637
Наукова стаття
Геополітична оцінка туристичної інфраструктури МНТК України
Малиновська Оксана Юріївна
Смирнов Ігор Георгійович
2008
638
Наукова стаття
Отраслевая логистика: немецкий опыт
Смирнов Ігор Георгійович
2008
639
Наукова стаття
украина в системе еврологистикики: новейшие направления интеграции
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Logistics
c.8.0000
640
Наукова стаття
Транспортная логистика на предприятии: мнения експертов
Смирнов Ігор Георгійович
2008
641
Наукова стаття
Інтеграція в Європейську транспортно-логістичну систему
Смирнов Ігор Георгійович
2008
642
Наукова стаття
Новітні напрямки інтеграції України в європейську транспортно-логістичну систему
Смирнов Ігор Георгійович
2008
643
Наукова стаття
Митна логістика: компонентна та регіональна структура
Смирнов Ігор Георгійович
2008
644
Наукова стаття
Логістика туризму: геопросторовий вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2008
645
Наукова стаття
Проблемы финансового стимулирования в логистике
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Logistics
c.24.0000
646
Наукова стаття
Логистика утилизации отходов:
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Logistics
c.16.0000
647
Наукова стаття
Еврологистика по древнеримски
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Logistics
c.42.0000
648
Наукова стаття
Логістика фінансово-банківських послуг: регіональний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2008
649
Наукова стаття
Логистика таможенных режимов в Украине
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Logistics
c.36.0000
650
Наукова стаття
Фінансове мотивування в ланцюгах поставок: міжнародний та український досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2008
651
Наукова стаття
турбологистика (логистические стратегии в условиях турбулентного рынка)
Смирнов Ігор Георгійович
2008
652
Наукова стаття
Логистика хранения с/х продукции
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Logistics
c.34.0000
653
Наукова стаття
Єврологістика в ретроспективі: дорожня система Давнього Риму (український контекст)
Смирнов Ігор Георгійович
2008
654
Наукова стаття
Логістична оцінка "туристичних чудес України"
Смирнов Ігор Георгійович
2008
655
Наукова стаття
Рынок логистики в Польше
Смирнов Ігор Георгійович
2008
656
Наукова стаття
Логістика ресурсної бази туризму в контексті його сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Українське релігієзнавство
c.159.0000
657
Наукова стаття
Агрологистика по-голландски
Смирнов Ігор Георгійович
2008
658
Наукова стаття
Логістика готельних послуг у туризмі
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
c.121.0000
659
Наукова стаття
Ложная логистика
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Logistics
c.46.0000
660
Наукова стаття
Фінансові стимули в ланцюгах поставок: міжнародний досвід
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Науковий вісник Вінницького державного університету
c.119.0000
661
Наукова стаття
Єврологістика в ретроспективі
Смирнов Ігор Георгійович
2008
662
Наукова стаття
Украина в системе Балто-Черноморской транспортно-логистической интеграции
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Logistics
c.16.0000
663
Наукова стаття
Европейский опыт в агрологистике
Смирнов Ігор Георгійович
2008
664
Наукова стаття
Муніципальна логістика та картографія: площина взаємодії
Смирнов Ігор Георгійович
2008
665
Наукова стаття
Екологічна сутність та екол. вартість
Смирнов Ігор Георгійович
2008
Фізична географія та геоморфологія
т.52 c.53.0000
666
Наукова стаття
Логістика ресурсної бази туризму як чинник його сталого розвитку
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2008
667
Тези
Митна логістика в міжнародному вимірі
Смирнов Ігор Георгійович
2008
668
Тези
Досвід агрологістика в Голландії
Смирнов Ігор Георгійович
2008
669
Наукова стаття
Розвиток міської логістики як фактор ефективного муніципального менеджменту: фінська практика та українські можливості.
Смирнов Ігор Георгійович
2006
670
Наукова стаття
Логістика митних режимів в Україні в регіональному вимірі
Смирнов Ігор Георгійович
2006
Зб.наук.пр.:У 2ч./РВПС України НАН України. – К.
т.1 c.110.0000
671
Наукова стаття
Логістичні стратегії сталого розвитку в регіональному вимірі
Смирнов Ігор Георгійович
2007
672
Наукова стаття
Туризмологія та міжнародний туристичний бізнес: площини взаємодії
Смирнов Ігор Георгійович
2007
673
Наукова стаття
Євро логістика як напрямок єєвроінтеграційної стратегії України.
Смирнов Ігор Георгійович
2007
674
Наукова стаття
Логістичні стратегії сталого розвитку туризму в регіональному вимірі
Смирнов Ігор Георгійович
2007
675
Наукова стаття
Американські враження
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Географія, краєзнавство, туризм
c.61.0000
676
Наукова стаття
Розвиток муніципальної логістики в Україні та можливості використання норвезького досвіду.
Смирнов Ігор Георгійович
2007
677
Наукова стаття
Логістика зберігання сільськогосподарської продукції як складова інтегрованої логістики АПК (географо-економічний аспект)
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Географія і сучасність
c.129.0000
678
Наукова стаття
Логістичні стратегії на світовому стільниковому зв’язку: досвід Nokia
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Зовнішня торгівля: право та економіка
c.17.0000
679
Наукова стаття
Рынок логистики в Азии: современные особености
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Logistics
c.14.0000
680
Наукова стаття
Логістична характеристика митних режимів в Україні (зовнішньоторгівельний контекст)
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Зовнішня торгівля: право та економіка
c.0.0000
681
Наукова стаття
Муниципальная и реверсивная логістика: европейский опыт
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Логистика. Проблемы и решения
c.70.0000
682
Наукова стаття
ЕС: без логістики не въехать
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Logistics
c.22.0000
683
Наукова стаття
Насколько законы Украины соответствуют Киотской таможенной конвенции
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Logistics
684
Наукова стаття
Логістична модель сталого розвитку туризму в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу
c.26.0000
685
Наукова стаття
Застосування логістики до забезпечення сталого розвитку туризму в регіоні
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Культура народов Причерноморья
c.18.0000
686
Наукова стаття
Азійський ринок логістики:сучасні зміни структури і географії
Смирнов Ігор Георгійович
2007
687
Наукова стаття
Логистическая функція таможенной деятельности в Украине
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Logistics
c.0.0000
688
Наукова стаття
Железная, химическая и строительная логистика:европейский опыт
Смирнов Ігор Георгійович
2007
689
Наукова стаття
Інтегрована логістика АПК та її транспортна складова (географо-економічний аспект)
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Географія і сучасність
т.17 c.20.0000
690
Наукова стаття
Азійський ринок логістики та Україна: площини взаємодії
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Экономические инновации. Научные основы и современные тенденции пространственного развития.- Одесса. ИПРи ЭЭИ НАН Украины
c.266.0000
691
Наукова стаття
Транспортно-логістичні основи Євразійської дуги спільного процвітання (Східна та Південна Азія)
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Logistics
c.39.0000
692
Наукова стаття
Логістика ресурсної бази туризму як основа його сталого розвитку (на прикладі Бердичівщини)
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Велика Волинь. Житомир
т.37 c.259.0000
693
Наукова стаття
Логістика послуг: регіональний аспект
Смирнов Ігор Георгійович
2007
694
Наукова стаття
Логістика митних режимів в Україні в суспільно-географічному вимірі
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
c.34.0000
695
Наукова стаття
Польсько-українська співпраця в сфері євро логістики: історія та сучасність
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Історична географія: початок ХХІ ст./Зб. наук.пр. – Вінниця
c.236.0000
696
Наукова стаття
Ринок логістики в Азії: сучасні особливості та тенденції розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Зовнішня торгівля: право та економіка
c.91.0000
697
Наукова стаття
Єврологістика та Україна: напрямки співпраці в ХХІ ст.
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Транспорт. Логістика 2007, ІнтерСклад 2007, Київ
698
Тези
Логістичний чинник сталого розвитку туристичної індустрії
Смирнов Ігор Георгійович
2006
Туризм, курорти і наука. – Сімферополь
c.54.0000
699
Тези
Євро логістика і напрямки розвитку в ХХІ ст..
Олійник Ярослав Богданович
Смирнов Ігор Георгійович
2006
Наука і освіта
c.45.0000
700
Тези
Логістичний підхід до сталого розвитку міжнародного туристичного бізнесу
Смирнов Ігор Георгійович
2006
Українське релігієзнавство
c.206.0000
701
Тези
Міжнародна митна логістика в контексті євро інтеграційної стратегії України
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.3.0000
702
Тези
Азійський ринок логістики сучасні тенденції розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.51.0000
703
Тези
Логістика освіти складова логістики послуг
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.3.0000
704
Тези
Проблеми та методи територіальної організації логістичних систем
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.0.0000
705
Тези
Логістична характеристика митних режимів в Україні (частина 2)
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.87.0000
706
Тези
Економічні інтереси України в Пан європейських транспортних зонах
Смирнов Ігор Георгійович
2007
707
Тези
Логістична характеристика митних режимів в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2007
708
Тези
Логістичний підхід до ефективної організації тарно-транспортного господарства АПК
Смирнов Ігор Георгійович
2007
709
Тези
Муніципальна та міська логістика як важіль розвитку депресивних територій (досвід Фінляндії)
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Проблеми розвитку депресивних регіонів/Матеріали міжнародн.наук.-практ.конф. - Ніжин
c.105.0000
710
Тези
Логістика фінансово-банківських послуг
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.76.0000
711
Тези
Логістика ресурсної бази туризму як запорука його сталого розвитку
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.57.0000
712
Тези
Логістика: ринок екс пресових та мувінгових послуг в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.52.0000
713
Тези
Міжнародний поділ праці як підстава міжнародної торгівлі: модерне розуміння
Смирнов Ігор Георгійович
2007
714
Тези
Логістична політика Польщі як члена ЄС
Смирнов Ігор Георгійович
2007
715
Тези
Ринок логістики в Азії: сучасні особливості
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Європейські інтеграційні процеси: транскордонне співробітництво. – Луцьк
c.237.0000
716
Тези
Логістика міжнародних освітніх послуг як складова логістики послуг
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Європейські інтеграційні процеси: транскордонне співробітництво. – Луцьк
c.537.0000
717
Тези
Міжнародний географічний поділ праці як базова категорія «Географії світового господарства»: сучасне розуміння
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України /Матеріали ІV Всеукраінськ.наук.конф. - Київ
c.10.0000
718
Тези
Євро логістика: польсько-українська співпраця
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.60.0000
719
Тези
Логістика послуг: концептуальні засади
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.81.0000
720
Тези
Реверсивна логістика в складі муніципальної логістики: особливості і проблеми
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Dynamika naukowych badan – Пшемисль
c.52.0000
721
Тези
Логістика як чинник демократизації та підвищення ефективності муніципальної сфери в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Nauka: teona I praktyka – Пшемисль
c.82.0000
722
Тези
Євро логістика та Україна: напрямки співпраці в ХХІ ст..
Смирнов Ігор Георгійович
2007
723
Тези
Логістика міжнародна дистрибуція металовиробів, хімічної продукції та будівельних матеріалів: досвід компанії «Stines Logistics AG» (Німеччина)
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.64.0000
724
Тези
Муніципальна логістика та логістика послуг: концептуальні засади
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Наука і освіта
c.300.0000
725
Тези
Полсько-українська співпраця в сфері єврологістики
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в євроінтеграційних процесах. – Луцьк
c.0.0000
726
Тези
Муніципальна логістика як чинник демократизації муніципальної сфери в Україні
Смирнов Ігор Георгійович
2007
727
Тези
Досвід японської логістики та його застосування в Україні: від Канбан до Гемба кайдзен
Смирнов Ігор Георгійович
2007
Японія – один з основних центрів економічної сили: «третє відкриття» країни. – Київ
c.0.0000
728
Тези
Логістика муніципальних послуг: міжнародний вимір
Смирнов Ігор Георгійович
2007

Повернення до списку

Вгору