Автори, співробітники Університету

Смирнова Ксенія Володимирівна
Smyrnova Kseniia Volodymyrivna

Ідентифікатор автора: 41050
Author Identifier Number Scopus: 57208056187 →
ResearcherID, Web of Science: D-9269-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 1507

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Порівняльного та європейського права
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: антимонопольне право, право ЄС

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 132, з них наукових статей (наукові публікації) - 96, монографій - 13, підручників - 7, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Європейський парламентаризм як феномен представництва в міждержавних інтеграційних об’єднаннях: еволюція становлення та сучасні тенденції
Смирнова Ксенія Володимирівна
2019
Право України
в.11 c.153-164
2
Наукова стаття
IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE LEGAL REGIMES OF THE PROTECTION OF COMPETITION ON THE MARKET
Смирнова Ксенія Володимирівна
2019
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
т.2 в.20 c.7-10
3
Наукова стаття
Еволюція джерел права Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2019
Український часопис міжнародного права
в.4 c.106-111
4
Наукова стаття
EU-Ukraine Association Agreement Implementation Coordination Mechanism
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2020
Actual Problems of International Relations
в.142 c.50-61
5
Наукова стаття
Reforming the natural Gaz market in Ukraine: the process of unbundling (unbundling case)
Летуновська Ірина Вікторівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2020
Electrotehnica, Electronica, Automatica
т.68 в.3 c.80-85
6
Наукова стаття
Modern Approaches to State Aid: Ukraine
Смирнова Ксенія Володимирівна
2020
European State Aid Law Quarterly
т.19 в.1 c.8-18
7
Наукова стаття
Застосування практики ЄСПЛ та Суду ЄС на прикладі адміністративного судочинства
Смирнова Ксенія Володимирівна
2020
Юридична газета
в.8 (714)
8
Розділ монографії
Paths of Evaluation of Labor Relations in Cases of Civil Contracts Paths of Evaluation of Labor Relations in Cases of Civil Contracts Concluding in Accordance with the European Legislation & Court Practice in European States
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2019
Wydawnictwo Adam Marszałek
c.235-247
9
Наукова стаття
Місце Угоди про аоціацію між ЄС та Україною у національному правопорядку України
Смирнова Ксенія Володимирівна
2019
Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція з європейського права
в.2 c.136-140
10
Наукова стаття
Розвиток доктрини прямої дії міжнародних угод у праві Європейського Союзу
Березовська Ірина Андріївна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2019
Право України
в.6 c.15-35
11
Наукова стаття
Розвиток науки європейського права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2018
Український часопис міжнародного права
в.3 c.16-29
12
Наукова стаття
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері трудових відносин: проблеми і перспективи
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2019
Український часопис міжнародного права
в.1 c.69-78
13
Наукова стаття
EU legal regulation of competition in innovative markets
Смирнова Ксенія Володимирівна
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.136 c.25-35
14
Наукова стаття
The role of “soft law” in relations of strategic cooperation between Ukraine and PRC: international legal analysis
Смирнова Ксенія Володимирівна
2019
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.138 c.106-113
15
Наукова стаття
Climate and Energy Governance at a Crossroad: Global, Regional and National Dimensions
Медведєва Марина Олександрівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2019
Electrotehnica, Electronica, Automatica
т.67 в.1 c.101-114
16
Монографія
Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика: монографія. - 2-ге вид., доп.
Смирнова Ксенія Володимирівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
17
Монографія
Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти
Березовська Ірина Андріївна
Головко Анна Ярославівна
Дорошко Микола Савович
Кондратенко Олег Юрійович
Копійка Валерій Володимирович
Кост Ірина Анатоліївна
Муравйов Віктор Іванович
Намонюк Чеслава Ігорівна
Піскорська Галина Андріївна
Погорська Ірина Іванівна
Попко Євген Вікторович
Рилач Наталія Михайлівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Хлистун Ганна Юріївна
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
18
Наукова стаття
Міждисциплінарні правові та економічні теоретичні доктрини як фактори видозміни правового регулювання конкуренції в європейській та американській моделях державного регулювання
Смирнова Ксенія Володимирівна
2018
Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України. З нагоди 65-річчя проф. І.Біласа: монографія/ за заг. ред. професора Наталії Камінської. - Київ - Дрогобич: Посвіт, 2018. - 288 с.
c.191-212
19
Наукова стаття
The Antitrust Treatment of Electricity Market of Ukraine: Conundrum with the Concept of Collective Dominance and EU Experience
Березовська Ірина Андріївна
Кориневич Антон Олександрович
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 в.1 c.319-327
20
Наукова стаття
Актуальні питання імплементації норм угоди про асоціацію щодо державної допомоги в правопорядок України
Смирнова Ксенія Володимирівна
2018
Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць (м. Одеса, 25 – 26 травня 2018 року)
c.128-131
21
Наукова стаття
The issue of the International Legal Personality of Sub-National Units of the EU Member States (a case of German Sub-Federal Units)
Смирнова Ксенія Володимирівна
2018
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC)
в.3 c.653-666
22
Наукова стаття
Феномен міжнародно-правового регулювання державної допомоги на прикладі права СОТ та права Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2018
Український часопис міжнародного права
в.2 c.29-35
23
Наукова стаття
PATHS OF LEGAL PERSPECTIVE OF THE SOFT LAW CONCEPT WITHIN INTERNATIONAL AND EUROPEAN UNION LAW
Березовська Ірина Андріївна
Кориневич Антон Олександрович
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2018
Herald National Academy ofManagerial Staff of Culture and Arts.
в.2(2) c.201-206
24
Наукова стаття
Правове регулювання зловживання домінуючим становищем в Європейському Союзі
Смирнова Ксенія Володимирівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.1/2(47/48) c.50-55
25
Тези
Концепції взаємодії та зближення європейського права і порівняльного правознавства
Смирнова Ксенія Володимирівна
2018
Розвиток науки і практики міжнародного права: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю УАМП
c.19-24
26
Монографія
28. Competition law issues in EU-Ukraine, Moldova & Georgia Association Agreements (comparative aspects)
Смирнова Ксенія Володимирівна
2017
Legal Aspects of the EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine in the Context of the EU Eastern Partnership Initiative / A.Trunk; N.Panych; S.Rieckhof. - Josef Eul Verlag Gmbh
c.81-86
27
Монографія
Transformation of litigation in Competition cases due to the new era of digitalization
Смирнова Ксенія Володимирівна
2017
The Law of new technologies in the International dimension, eds. R.Arnold. – Regensburg: University Regensburg
28
Наукова стаття
Поняття державної допомоги та її роль у правовому конкурентному середовищі
Смирнова Ксенія Володимирівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.44 c.155-159
29
Наукова стаття
Джерела права Європейського Союзу: новітні тенденції розвитку
Смирнова Ксенія Володимирівна
2017
Право України
в.6 c.90-97
30
Наукова стаття
Comparative analysis of "competition rules chapters" in different EU Association Agreements
Смирнова Ксенія Володимирівна
2017
Журнал порівняльного і європейського права [Електронне фахове видання]
в.1 c.86-104
31
Наукова стаття
Conformity of defining dominance and collective dominance in the wholesale electricity market of Ukraine with the European Union law enforcement practice
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht
в.5 c.163-174
32
Наукова стаття
Comparative analysis of collective dominance definition in Ukrainian & European Law (electricity market case)
Смирнова Ксенія Володимирівна
2017
Yearbook of Antitrust & Regulatory Studies
в.9(14) c.125-144
33
Наукова стаття
EU-Ukraine Association Agreement: legal terminology and implementation challenges
Летуновська Ірина Вікторівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.3 в.6 c.75-80
34
Наукова стаття
Modern tendencies in legal regulation of competition and international legal instruments of competition policy
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Журнал європейського і порівняльного права
в.4 c.2-17
35
Наукова стаття
Сучасні тенденції посилення ролі правового регулювання конкуренції на внутрішньому ринку Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2017
Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
c.287-298
36
Наукова стаття
Modele regulacji prawnej konkurencji oraz międzynarodowe formy prawne realizacji polityki konkurencji
Смирнова Ксенія Володимирівна
2017
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
в.5(6) c.74-82
37
Матеріали конференції
Історія викладання європейського права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Матеріали науково-методичної конференції європейськістудії в університетах України
c.19-24
38
Матеріали конференції
Досвід використання «casestudy» в процесі викладання дисциплін спеціалізації на прикладі антимонопольного права Європейського союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Матеріали науково-методичної конференції європейськістудії в університетах України
c.45-49
39
Монографія
Правове регулювання конкуренції в міжнародній економічній інтеграції України
Смирнова Ксенія Володимирівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.430-447
40
Монографія
Правові механізми забезпечення конкурентного середовища в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Смирнова Ксенія Володимирівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.343-361
41
Наукова стаття
Реформування законодавства України про конкуренцію як ключовий елемент запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Право України
в.В.4 c.46-55
42
Наукова стаття
Мировые модели правового регулирования конкуренции и международно-правовые формы реализации конкурентной политики
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Таджикистанский ежегодник международного публичного и частного права
c.148-159
43
Наукова стаття
Современные интеграционные процессы и международно-правовые формы реализации конкурентной политики
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Право та інтеграція: глобальний, регіональний, національний виміри
c.23-30
44
Наукова стаття
Європейський парламентаризм як феномен представництва в міждержавних інтеграційних об’єднаннях
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. статей за матеріалами наук. конф
c.10-19
45
Наукова стаття
Актуальні питання імплементації європейських норм щодо правового обігу тютюнових виробів в Україні
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Журнал порівняльного і європейського права [Електронне фахове видання]
в.В.2
46
Наукова стаття
Competition ‘Clause’ in the Association Agreement between EU and Ukraine
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Журнал порівняльного і європейського права [Електронне фахове видання]
в.В.2 c.86-104
47
Наукова стаття
Правові механізми участі України в міжнародному співробітництві в сфері конкуренції
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Журнал порівняльного і європейського права [Електронне фахове видання]
в.В.1 c.76-91
48
Підручник
Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох книгах
Березовська Ірина Андріївна
Білас Іван Григорович
Влялько Ілля Володимирович
Калініна Ольга Миколаївна
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
Шпакович Ольга Миколаївна
2015
Ін Юре
49
Підручник
Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі // Право Європейського Союзу : підручник, за ред. Р.Петрова
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
К.: Істина
c.185-224
50
Розділ монографії
Захист прав людини через призму забезпечення добросовісного конкурентного середовища: теоретичні та практичні аспекти в праві ЄС
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.574-589
51
Тези
Competition talk in Ukraine
Смирнова Ксенія Володимирівна
2016
Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht
в.В.3 c.105-106
52
Монографія
Роль Франції у процесі європейської інтеграції // Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний та правовий аспекти
Смирнова Ксенія Володимирівна
2015
Дипломатична академія України при МЗС України: науковий вісник
c.419-429
53
Монографія
Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія
Смирнова Ксенія Володимирівна
2015
Фенікс
c.1-432
54
Наукова стаття
«Клаузула про конкуренцію» в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС
Смирнова Ксенія Володимирівна
2015
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини
т.36 c.35-40
55
Наукова стаття
Європейське право та порівняльне правознавство: концепції взаємодії та зближення
Смирнова Ксенія Володимирівна
2015
Інше
c.420-426
56
Наукова стаття
Імплементація положень про конкуренцію в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Смирнова Ксенія Володимирівна
2015
Право України
т.8 c.75-83
57
Підручник
Правове регулювання конкуренції на внутрішньому ринку Європейського союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2015
Інше
c.128-168; 178-188
58
Монографія
Міжнародно-правове регулювання вільної торгівлі України з країнами ЄАВТ та інші зони вільної торгівлі в зовнішньоекономічній практиці України
Смирнова Ксенія Володимирівна
2014
Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право
c.175-185
59
Монографія
Правовое регулирование конкуренции в Европейском Союзе: экономико-правовые доктрины, генезис, эволюция становления и экстерриториальность
Смирнова Ксенія Володимирівна
2014
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing
60
Наукова стаття
Європейське право: правова категорія, наука, доктрини
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Право України
т.1 c.141.0000
61
Наукова стаття
Захист прав людини та добросовісна конкуренція - нові механізми судового захисту
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.117 c.55-60
62
Наукова стаття
Розвиток правових механізмів регулювання інтеграції в Європейському Союзі
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Право України
в.3 c.47-52
63
Наукова стаття
История становления и развития науки европейского права в Украине
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Право України
т.1 c.198.0000
64
Наукова стаття
Rethinking EU Soft Law: New Dimensions in Competition Law
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Law of Ukraine
т.1 c.125.0000
65
Наукова стаття
Еволюція правового регулювання конкуренції в Європейському Союзі
Смирнова Ксенія Володимирівна
2014
Український щорічник міжнародного права
т.2009 c.336-350
66
Наукова стаття
Екстериторіальна дія права Європейського Союзу: досвід для України
Смирнова Ксенія Володимирівна
2014
Право України
т.4 c.153-159
67
Наукова стаття
Сучасні тенденції правового регулювання конкуренції
Смирнова Ксенія Володимирівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.121 c.157-166
68
Наукова стаття
Поняття «угоди», «рішення асоціацій» та «узгодженої практики» в правозастосовній практиці Євросоюзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.1 c.85-89
69
Наукова стаття
Mechanisms of legal regulation of perfect competition as an instrument of welfare protection in the EU
Смирнова Ксенія Володимирівна
2014
Інше
c.625-630
70
Наукова стаття
Зарождение и развитие конкурентного права в Европе (теоретико-правовой анализ)
Смирнова Ксенія Володимирівна
2014
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия социология
т.2 c.206-213
71
Наукова стаття
Enforcement of Competition Rules in the Association Agreement between EU & Ukraine
Смирнова Ксенія Володимирівна
2014
Інше
т.7 c.263-278
72
Підручник
Право Європейського Союзу
Влялько Ілля Володимирович
Лисенко Олена Миколаївна
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
73
Підручник
Правовое регулирование конкуренции в Европейском Союзе: экономико-правовые доктрины, генезис, эволюция становления и экстерриториальность
Смирнова Ксенія Володимирівна
2014
Інше
c.1-65
74
Довідник
Коментар до «Зібрання актів європейського права» (у співавторстві) // Зібрання актів європейського права / Вип. 1 : Європейський Союз / упоряд. К.В. Смирнова ; за заг. ред. В.І.Муравйова
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Право України
в.1
75
Довідник
Коментар до «Зібрання актів європейського права» (у співавторстві) // Зібрання актів європейського права / Вип. 2 : Європейський Союз / упоряд. К.В. Смирнова ; за заг. ред. В.І.Муравйов
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Право України
в.2
76
Довідник
Коментар до Акту про обрання членів європейського парламенту загальним прямим голосуванням, Регламенту 2004/2003 про статус та фінансування політичних партій на європейському рівні, Хартії основних прав ЄС
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Шпакович Ольга Миколаївна
2013
Право України
c.935-1052
77
Монографія
Правове регулювання функціонування зони вільної торгівлі в рамках Європейської асоціації вільної торгівлі та європейська інтеграція України. Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Інше
т.1 c.1-396
78
Навчальний посібник
EU Competition Law : textbook with schemes & case studies / K.V.Smyrnova.
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Odesa : Feniks
79
Наукова стаття
Implementation of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine // Wpluw standartov miedzynarodowych na rozwoj demokracji s ochrone praw czlowieka. Tom 2. – Warsaw, 2013
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2013
Невідоме
т.2 c.234.0000
80
Наукова стаття
Правовое регулирование конкуренции в Европейском Союзе: основные принципы и доктрины // Государственное, политическое и правовое пространство современной Европы / Под ред. А.Ю. Саломатина. – Пенза: Пензенский государственный университет
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Невідоме
т.1 c.110.0000
81
Наукова стаття
Правові основи та перспективи гармонізації антимонопольного законодавства України з правом Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Право України
т.1 c.92.0000
82
Наукова стаття
Роль порівняльно-правового методу та досвід використання «case study»в процесі викладання дисциплін спеціалізації на прикладі антимонопольного права Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Український часопис міжнародного права
т.1 c.217.0000
83
Наукова стаття
Право на добросовісну конкуренцію в Європейському Союзі
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Український часопис міжнародного права
т.1 c.210.0000
84
Наукова стаття
Генезис та еволюція правового регулювання конкуренції в Європейському Союзі
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Право України
т.1 c.365.0000
85
Наукова стаття
Правове регулювання конкуренції в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2 c.145-153
86
Наукова стаття
Competition Law & human rights protection: controversial new dimensions
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Contemporary Legal Institutions
т.5 в.1 c.51-55
87
Наукова стаття
Розвиток викладання права Європейського союзу в Україні
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Український часопис міжнародного права
c.112-118
88
Наукова стаття
Роль мягкого права (soft law) в развитии европейской интеграции
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Евразийский юридический журнал
в.11(66) c.46-49
89
Наукова стаття
Развитие правовых механизмов регулирования интеграции в Европейском Союзе
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Право Украины
в.3 c.47-52
90
Наукова стаття
Джерела антимонопольного права Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.2(41) c.47-50
91
Наукова стаття
Правове регулювання державної допомоги в праві Євросоюзу та Україні: порівняльно-правовий аспект
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Порівняльно-правові дослідження
в.1-2 c.71-79
92
Наукова стаття
Эволюция правовых инструментов интеграции в рамках Европейского Союза
Смирнова Ксенія Володимирівна
2013
Lex Russica
в.3 c.312-315
93
Монографія
The concept of soft law in the European Union / Panstwo i pravo wobec wspolczesnych wyzwan. Integracja europejska i stosunki miedzynarodowe
Смирнова Ксенія Володимирівна
2012
Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek
т.5 c.168-176
94
Наукова стаття
Часткові угоди Ради Європи
Смирнова Ксенія Володимирівна
Федорова Алла Леонідівна
2011
Право України
c.139.0000
95
Наукова стаття
Аналіз еволюції відносин України з Європейським Союзом: правовий аспект
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.100 c.132.0000
96
Наукова стаття
Концепція "м'якого" права (soft law) в Європейському Союзі
Смирнова Ксенія Володимирівна
2012
Право України
c.329.0000
97
Наукова стаття
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наук. праць / за ред. Ю.С.Шемшученка, В.П.Тихого, М.М.Цимбалюка, І.С.Гриценка, О.К.Маріна; упор. О.В.Кресін, І.М.Ситар
Смирнова Ксенія Володимирівна
2012
98
Наукова стаття
Історія становлення та розвитку науки європейського права в Україні
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2012
Науково-практичний фаховий журнал "Європейське право"
c.161.0000
99
Наукова стаття
Процессы систематизации в праве Европейского Союза // Международное право и законодательство Российской Федерации: Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Москва, 15-16 июня 2012 г.й
Смирнова Ксенія Володимирівна
2012
100
Наукова стаття
Концепція «м’якого» права (soft law) в Європейському Союзі
Смирнова Ксенія Володимирівна
2012
Право України
в.3-4 c.329-336
101
Навчальний посібник
Антимонопольне право Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Черкаси.: Вид-во «Відлуння-Плюс»
102
Наукова стаття
Колективна самооборона в Статуті ООН та в Лісабонському договорі про Європейський Союз
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.99 c.80.0000
103
Наукова стаття
Колективна самооборона: Статут ООН та право Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.96 c.113.0000
104
Наукова стаття
Європейське право: правова категорія, наука, доктрина
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Право України
c.141.0000
105
Наукова стаття
European Law: legal category, science, doctrine
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Law of Ukraine
c.169-174
106
Наукова стаття
Аналіз еволюції відносин України з Європейським Союзом: правовий аспект
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.100 (1) c.132-136
107
Наукова стаття
Європейська інтеграція України: актуальні питання
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Право України
в.5 c.148-152
108
Наукова стаття
Європейська інтеграція та Україна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Право України
в.4
109
Наукова стаття
Европейское право: правовая категория, наука, доктрина
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Право Украины
в.3-4 c.191-197
110
Наукова стаття
Європейська інтеграція України: перспектива зони вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
Право України
в.9 c.201-207
111
Наукова стаття
Спільна зовнішня політика Європейського Союзу щодо України: диференціація та транформація//Зб. статей "Європейське право та порівняльне правознавство"
Смирнова Ксенія Володимирівна
2010
112
Тези
Місце Європейської конвенції з прав людини в правовій системі Європейського Союзу
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2010
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейських цінностей: Міжнародний круглий стіл
c.138-141
113
Монографія
Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула. Українсько-корейська монографія під редакцією проф. Г.М.Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола
Перепелиця Григорій Миколайович
Смирнова Ксенія Володимирівна
2008
114
Навчальний посібник
Європейське транспортне право. Курс лекцій
Смирнова Ксенія Володимирівна
2009
К.: ІМВ
115
Наукова стаття
Європейська економічна інтеграція України та нові перспективи Східного партнерства
Смирнова Ксенія Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.37 c.60.0000
116
Підручник
Поняття та основні особливості міжнародного права // Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана
Смирнова Ксенія Володимирівна
2009
К.: КНТ
c.4-27
117
Підручник
Право Європейського Союзу // Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана
Смирнова Ксенія Володимирівна
2009
К.: КНТ
c.470-508
118
Словник
Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Шевченко Лариса Іванівна
Шпакович Ольга Миколаївна
2010
119
Практика України в міжнародно-правовому регулюванні промислового співробітництва
Смирнова Ксенія Володимирівна
2001
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.29 c.260.0000
120
Наукова стаття
До проблеми ієрархії джерел права Євросоюзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.43 c.88.0000
121
Наукова стаття
Ієрархія джерел права Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.40 c.82.0000
122
Наукова стаття
Ідентифікація критеріїв виділення первинних джерел права Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.41 c.175.0000
123
Наукова стаття
Акти спільної зовнішньої політики та політики безпеки як джерела права Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.29 c.136.0000
124
Наукова стаття
Акти "третьої" опори як джерела права Євросоюзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.49 c.123.0000
125
Наукова стаття
Зовнішні джерела права Євросоюзу, що регулюють відносини з третіми країнами
Смирнова Ксенія Володимирівна
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.50 c.233.0000
126
Наукова стаття
Концепції юридичної природи Європейського Союзу - федерація, міжнародна організація чи об'єднання з особливим правопорядком
Смирнова Ксенія Володимирівна
2005
Науковий вісник Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України
т.11 c.67.0000
127
Наукова стаття
План дій - Євросоюз як правовий інструмент індивідуалізації acquis для України: реалії та перспективи
Смирнова Ксенія Володимирівна
2006
Науковий вісник Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України
т.12 c.89.0000
128
Наукова стаття
Спільний доробок (acquis communautaire) та джерела права Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2006
Український часопис міжнародного права
т.1
129
Наукова стаття
Правові акти у межах співробітництва в сфері охорони правопорядку та правосуддя у кримінальних справах як джерела права Європейського Союзу
Смирнова Ксенія Володимирівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.35
130
Наукова стаття
The notion "Acquis Communautaire" and the Possibility of Its "Individualization"
Смирнова Ксенія Володимирівна
2008
Oficyna Wydawnicza Arboretum
c.53-59
131
Наукова стаття
Влияние Лиссабонского соглашения на правовой формат взаимоотношений Украины с Европейским Союзом
Смирнова Ксенія Володимирівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.77 c.129.0000
132
Тези
Акти "другої" та "третьої" опор як джерела права Євросоюзу // Актуальні аспекти європейського права в контексті розширення Європейського Союзу: тези доповідей науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих учених та викладачів
Смирнова Ксенія Володимирівна
2004

Повернення до списку

Вгору