Автори, співробітники Університету

Смовженко Людмила Григорівна
Smovzhenko Lyudmyla Grygorivna

Ідентифікатор автора: 41065
ResearcherID, Web of Science: AAC-7381-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 727

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: методика навчання іноземних мов / методика навчання полі логічного спілкування /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
«Іноземна мова профільного спрямування» для студентів магістратури 2 року навчання Інституту філології напряму підготовки 014 «Середня освіта - Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методика навчання»
Костенко Ірина Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2019
Поліграф
2
Наукова стаття
Інтерактивний спецкурс «Іноземна мова профільного спрямування» для майбутніх учителів іноземної мови загальноосвітніх профільних шкіл ІІІ ступеня: зміст та методика викладання
Костенко Ірина Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2019
Ars Linguodidacticae
в.3 c.38-45
3
Словник
Англо-японсько-український глосарій термінів з методики викладання іноземних мов і культур (для студентів-сходознавців)
Асадчих Оксана Василівна
Маедзіма Томоко
Смовженко Людмила Григорівна
Філонова Вікторія Олександрівна
2019
Видавничій Дім Дмитра Бураго
c.1-101
4
Монографія
Integrative system and lingvo-didactic model of teaching the Japanese academic skills to the students of philology at master’s degree program
Асадчих Оксана Василівна
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
т.2 c.1-29
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту бакалаврського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
6
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту магістерського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератури
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
7
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичні матеріали за темою «Parents & Children» для студентів Інституту філології першого року навчання: методичні рекомендації (з мультимедійним додатком)
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-55
8
Навчально-методичний комплекс
Методична розробка (з мультимедійним додатком) до курсу «Методика викладання іноземної мови у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня» на тему «Теоретичні основи методики викладання іноземних мов в загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня»
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-35
9
Навчально-методичний комплекс
Методична розробка (з мультимедійним додатком) до курсу «Методика викладання іноземної мови у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня» на тему «Структура професійного навчання іноземних мов»
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-53
10
Наукова стаття
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх вчителів англійської мови
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
в.54 c.141-146
11
Наукова стаття
Створення професійно спрямованого навчального інформаційно-комунікативного середовища для майбутніх учителів-філологів
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Інформаційні технології та засоби навчання
т.66 в.4 c.65-77
12
Наукова стаття
Методична розробка (з мультимедійним додатком) до курсу «Методика викладання іноземної мови у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня» на тему «Зміст навчання іноземних мов в загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня»
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-14
13
Тези
Спецкурс «Іноземна мова профільного спрямування» для майбутніх вчителів загальноосвітніх профільних шкіл ІІІ ступеня
Костенко Ірина Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Perspectives of science and education‖
т.5 c.139-144
14
Навчально-методичний комплекс
Навчання іншомовного спілкування студентів ІІ року навчання: методичні рекомендації для стужентів-сходознавців
Смовженко Людмила Григорівна
2017
ТОВ "Олександріна"
15
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації (з мультимедійним додатком) для студентів-сходознавців ІІІ року навчання за темою "Мистецтво"
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2017
Видавничий дім "Поліграф"
16
Навчально-методичний комплекс
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності "Освітні педагогічні науки"
Любашенко Олеся Вадимівна
Смовженко Людмила Григорівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
17
Наукова стаття
Метод проектів як спосіб формування англомовної соціокультурної компетентності студентів-сходознавців
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2017
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
в.126 c.40-43
18
Наукова стаття
Конструювання змісту мультимедійних навчальних презентацій з англійської мови для майбутніх вчителів-філологів
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2017
Ars Linguodidacticae
в.1 c.31-36
19
Матеріали конференції
Технологія впровадження мультимедійних презентацій у процес професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.199-201
20
Навчальний посібник
Навчання іншомовного спілкування студентів ІІ року навчання: методичні рекомендації для студентів-сходознавців
Смовженко Людмила Григорівна
2016
ТОВ "Олександріна"
21
Навчальний посібник
Тестові завдання до курсу "Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах закладах
Смовженко Людмила Григорівна
2016
Видавничий дім Дмитра Бураго
22
Наукова стаття
Технологічні етапи використання мультимедійних презентацій у процесі професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2016
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.4 в.92 c.54-57
23
Наукова стаття
Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів філологів
Смовженко Людмила Григорівна
2013
24
Наукова стаття
Сучасні підходи до навчання східних мов у вищих навчальних закладах України (на матеріалі китайської, корейської та японської мов)
Асадчих Оксана Василівна
Смовженко Людмила Григорівна
2010
25
Наукова стаття
Створення та використання проблемно-комунікативних ситуацій у навчанні студентів мовних спеціальностей обговорення проблем англійською мовою.
Смовженко Людмила Григорівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.295-298
26
Наукова стаття
Концепція навчального посібника для студентів філологів на основі японо-англійських текстів.
Асадчих Оксана Василівна
Смовженко Людмила Григорівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.27 c.156-160
27
Наукова стаття
Методичні передумови створення та використання текстів-полілогів для навчання усного полілогічного спілкування
Смовженко Людмила Григорівна
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.23
28
Наукова стаття
Формування полілогічної компетенції у студентів мовних спеціальностей// Зб.наук.пр. Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка та психологія.
Смовженко Людмила Григорівна
2008

Повернення до списку

Вгору