Автори, співробітники Університету

Сморжевська Оксана Олександрівна

Ідентифікатор автора: 41078
Кількість пошукових запитів автора: 1013
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Новітньої історії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 75, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Виртуальное неоязычество Украины: новая форма саморепрезентации современных язычников
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
Религия и Коммуникация : материалы VI Международной научно-практической конференции, Минск, 18–20 апреля 2019 г. – Минск : Ковчег
c.278-283
2
Матеріали конференції
Можливості формування щасливого суспільства (на основі концепцій «колективної пам’яті» Моріса Альбвакса та «місць пам’яті» П’єра Нора)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2020
Щастя та сучасне суспільство: Міжнародна наукова конференція
c.244-246
3
Наукова стаття
Методологія дослідження рідновірства (неоязичництва) в Україні: досвід історика
Сморжевська Оксана Олександрівна
2020
Історія релігії в К\Україні: актуальні питання 2020
4
Наукова стаття
Рідновіри в Україні як «джерело конфлікту»: за матеріалами інтернет-медіа
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
Українознавчий альманах
в.25 c.100-109
5
Праці конференції
Українське та білоруське неоязичництво: історико-порівняльний аналіз
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава :зборнік навуковых артыкулаў
в.2 c.213-216
6
Праці конференції
Воїн-язичник: від теорії до практики
Сморжевська Оксана Олександрівна
2020
Сучасне язичництво (неоязичництво) у міській культурі: український та європейський контексти : збірник матеріалів круглого столу (Київ, 18 жовтня 2019 р.)
c.19-21
7
Праці конференції
Політика пам’яті України та Польщі: болючі точки (не)примирення / «Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат»
Сморжевська Оксана Олександрівна
2020
Зб. наукових праць ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14-15 травня 2020 р. – К.: «Міленіум»
c.66-67
8
Матеріали конференції
Поняття «свобода» в українському неоязичництві/рідновір’ї (на прикладі ідеології Об’єднання рідновірів України)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019, м. Львів). – Львів,
c.282-284
9
Матеріали конференції
«Місця сили» сучасних язичників (рідновірів) України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
Історико-культурний туризм: український та світовий досвід: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції
c.156-160
10
Матеріали конференції
Щастя в неоязичницькому сприйнятті світу (на прикладі сучасних язичників України)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
Упоряд. Держко І., Лущ У. — Львів,
c.218-221
11
Навчально-методичний комплекс
Історична політика(політика пам"яті) в Україні: теорія і практика реалізація
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
Київ-Тернопіль, 2019
c.28
12
Наукова стаття
Неоязичництво в науковому дискурсі: огляд німецькомовної літератури
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки
т.30 в.1 c.82-87
13
Наукова стаття
Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід.
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис. [Елекроний ресурс]
14
Наукова стаття
Християнські капелани та вояки рідновіри/язичники в зоні бойових дій на Сході України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції "Воєнно-історична робота у військово-Морських Силах Збройних Сил України
c.186-188
15
Наукова стаття
Воїни-рідновіри (сучасні язичники, неоязичники):національна ідея зі зброєю в руках
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 рр.:конфлікти та мир у ХХ-ХХІ ст.
в.Київ, 26-27 листопада 2018 c.175-177
16
Розділ монографії
Київський університет у роки хрущовської лібералізації суспільного життя (середина 1950-х – середина 1960-х років)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
К.: ВПЦ «Київський університет»,
c.826-893
17
Тези
Неоязичництво в релігійно-культурному просторі України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
Київські філософські студії-2019. Матеріали наукової конференції
в.К., Київський університеті імені Бориса Гринченка c.262-264
18
Матеріали конференції
Мова в світогляді сучасних українських язичників (рідновірів)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення, 19-20 квітня 2018, Львів. – Львів, 2018.
c.3
19
Навчальний посібник
Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник. 2-ге видання.
Петасюк Олена Іванівна
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
К.:Славутич-Дельфін, 2010.
c.1-168
20
Наукова стаття
Презентація сучасної української літератури в Польщі: Юрій Андрухович та його візії «Європи»
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.2 (133) c.70-73
21
Наукова стаття
Історія, що застигла: радянські та пострадянські «місця пам’яті» (на прикладі Іванківського району Київської області)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings, September 29, 2017. Tbilisi: Baltija
c.125-127
22
Наукова стаття
Представництво жінок в органах державної влади: досвід Фінляндії
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.55 c.117-121
23
Наукова стаття
Неоязичництво в Україні: духовні пошуки людини міста
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.1 (132) c.54-58
24
Матеріали конференції
Український літературний постмодернізм у культурному просторі Польщі
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат:: Міжнародна науково-практична конференція
c.186-187
25
Монографія
Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі (Україна в загальноєвропейському контексті).
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Видавець Олег Філюк
c.198
26
Наукова стаття
Релігійний фактор гібридної війни (на прикладі діяльності Об’єднання рідновірів України)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2016
Українознавчий альманах
в.19 c.178-182
27
Наукова стаття
Військові капелани в Україні доби незалежності: історія та перспективи
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
International scientific-practical conference «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology»: Conference Proceeding, June 16–17, 2017. Shumen. Konstantin Preslavsky University of Shumen
c.232-235
28
Наукова стаття
Язичницький простір Києва: сучасні інтерпретації історико-культурного спадку
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.468-471
29
Наукова стаття
Finding spiritual core: Union of the Believers of the Ukrainian Native Faith
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Edukacja-Technika-Informatyka. Kvartalnik naukowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow
в.2(20) c.126-133
30
Тези
Кіберпростір: виклики гібридної війни для України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення» (17 березня, 2017 р., м. Київ)
c.107-108
31
Енциклопедія
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). Енциклопедичний словник довідник
Сморжевська Оксана Олександрівна
2015
Львів: Новий Світ-2000
c.23, 111, 168,179,209,248-249,369-370,436, 446, 449,451,463-464
32
Енциклопедія
Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник
Сморжевська Оксана Олександрівна
2015
Львів: Новий Світ-2000
c.20, 83-84,86,128-129,136, 158,20-271,326, 330,332,335, 344-345
33
Наукова стаття
Жіночі голоси війни
Сморжевська Оксана Олександрівна
2015
Ольвійський форум
c.52-54
34
Наукова стаття
Неоязичництво/рідновір’я як варіант національної ідеї в умовах культурної глобалізації
Сморжевська Оксана Олександрівна
2013
Історико-політичні студії. Збірник наукових праць
в.1 c.51-59
35
Наукова стаття
Неоязичництво/рідновір’я з точки зору християнства
Сморжевська Оксана Олександрівна
2014
Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство"
в.6 c.138-146
36
Наукова стаття
Ученые о неоязычестве: краткий обзор публикаций
Сморжевська Оксана Олександрівна
2014
COLLOQUIUM HEPTAPLOMERES: Научный альманах
в.1 c.44-51
37
Наукова стаття
Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі «армійських оповідань» Юрія Андруховича та його романів «Рекреації», «Московіада» і «Таємниця»)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.112 (9) c.77-81
38
Наукова стаття
Сакральність острова Хортиця в житті Руського Православного Кола (РПК)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2016
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.49 c.132-140
39
Праці конференції
Неоязичництво/рідновір’я як міська субкультура
Сморжевська Оксана Олександрівна
2014
ПЦ "Фоліант"
c.434-437
40
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
41
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
42
Розділ монографії
Київський університет у роки хрущовської лібералізації суспільного життя (середина 1950-х – середина 1960-х років)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.480-516
43
Матеріали конференції
Религиозная толерантность в украинском обществе (конец ХХ – начало ХХІ вв.)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2012
Духовные процессы и общественно-политическая мысль в России: прошлое и настоящее: Сборник материалов международной заочной конференции / Под общей редакцией Р.В. Кауркина; науч. ред. В.П. Сапон и Р.В. Шиженский. – Н. Новгород: НГПУ, 2012.
c.153-150
44
Навчальний посібник
Історія України. Новітня доба.
Литвин Володимир Михайлович
Сморжевська Оксана Олександрівна
2012
"Академвидав"
c.10-65
45
Розділ монографії
Постмодернистские вызовы для христианства: неоязычество
Сморжевська Оксана Олександрівна
2012
Экстремизм как цивилизационный вызов: коллективная монография / Науч. ред. д.филос.н., проф. В.Ш. Сабиров; Новосибирский гос. архитектурно-строительный ун-т (Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012.
c.260-267
46
Праці конференції
Олександр Костянтинович Богомазов як теоретик образотворчого мистецтва
Сморжевська Оксана Олександрівна
2011
47
Праці конференції
Героизация истории в трудах идеологов украинского родноверческого движения
Сморжевська Оксана Олександрівна
2011
48
Навчальний посібник
Релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).
Сморжевська Оксана Олександрівна
2011
Видавець ПП Лисенко М.М. (навчальний посібник)
c.1-244
49
Навчально-методичний комплекс
Київський університет – центр вищої освіти та наукових досліджень (середина 1950-х – 1960-ті рр.).
Сморжевська Оксана Олександрівна
Черевичний Геннадій Семенович
2011
К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017
c.1-72
50
Навчально-методичний комплекс
Релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.
Сморжевська Оксана Олександрівна
2011
ФОП Черенок
c.1-20
51
Наукова стаття
Героїзація історії в працях ідеологів та засновників українського рідновірського руху
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.33 c.114.0000
52
Тези
Радикальні вияви релігійних почуттів
Сморжевська Оксана Олександрівна
2011
Християнство и ислам – диалог культур и цивилизаций: Тезисы докладов международной научной конференции 16-20 мая 2011 г., Севастополь / Под. ред. Ю.А. Бабинова. – Севастополь: Рибест, 2011.
c.82-83
53
Монографія
Современное язычество в религиозно-культурной жизни: исторические очерки.
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
– Нижний Новгород, Йошкар-Ола: Историко-литературный музей финно-угорских народов имени Валентина Колумба, 2010
c.1-304
54
Навчальний посібник
Релігійний фактор в умовах глобалізації / Людина у полікультурному суспільстві.
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
К.: Інжиніринг, 2010.
c.107-146
55
Навчально-методичний комплекс
Матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу «Культурний простір постмодерної України» (модуль 1) для студентів І курсу магістерського відділення історичного факультету.
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
К.: Знання України
c.1-47
56
Навчально-методичний комплекс
«Культурний простір постмодерної України» (модуль 2)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
К., Karat Ltd, 2010
c.1-22
57
Наукова стаття
Авангардне мистецтво України: національні та західноєвропейські впливи (1 третина ХХ ст.)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2009
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті.
c.171.0000
58
Наукова стаття
Літочислення та поняття часу в теоретичних розробках представників українського рідновірського руху
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.101 c.36-39
59
Наукова стаття
Святині як важлива складова практичної діяльності рідновірів (сучасних язичників) в Україні (кінець XX-початок XXI ст.)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.99 c.48-52
60
Наукова стаття
Філософсько-естетичні засади українського авангардного мистецтва
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
Вісник СевДТУ. Філософія: Зб. наук. праць. Севастоп. нац. тех. ун-т.
в.103 c.165-172
61
Наукова стаття
Украинское родноверческое движение: формирование, трансформации, перспективы
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
Indigenous religions. «Русь Языческая»: этническая религиозность в России и Украине ХХ-ХХІ вв. / Сост. и общ. ред. Р.В. Шиженский. – Н. Новгород: НГПУ, 2010.
c.45-68
62
Навчальний посібник
Історія української та зарубіжної культури.
Петасюк Олена Іванівна
Сморжевська Оксана Олександрівна
2009
К.: Інститут металофізтки НАН України ім. Г.В. Курдюкова, 2009.
c.1-168
63
Наукова стаття
Роль і місце календарно обрядового комплексу в діяльності Об’єднання рідновірів в Україні
Сморжевська Оксана Олександрівна
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.22 c.206.0000
64
Наукова стаття
Пророки у віровченнях українських рідновірських об’єднань
Сморжевська Оксана Олександрівна
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.27 c.77-82
65
Наукова стаття
Родноверческое движение в Украине (на примере объединения родноверов Украины)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2009
Время, событие, исторический опыт в дискурсе современного историка: XVI чтения памяти член-корреспондента АН СССР С.И. Архангельского, 15-17 апреля 2009 г. - Часть 2. - Н.Новгород: НГПУ, 2009.
c.301-310
66
Матеріали конференції
К вопросу о первых попытках научного исследования языческого мировоззрения восточных славян (конец ХVІІІ- начало ХІХ вв.)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2008
Тысячелетие развития общественно-политической и исторической мысли России. Материалы Всероссийской научной конференции 14-16 мая 2008 г. – Нижний Новгород, НГПУ. – 2008.
c.314-317
67
Матеріали конференції
Проблеми рідновірського руху в Україні
Сморжевська Оксана Олександрівна
2008
Религия и гражданское общество: новые национальные границы и парадоксы глобализации культурного пространства. Материалы VIII международного семинара 20-22 ноября 2008 года. г. Ялта / Под ред. Т.А. Сенюшкиной. – Севастополь: НПЦ.
c.173-174
68
Навчально-методичний комплекс
Український авангард (перша третина ХХ століття)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2008
К.: Знання України
c.1-35
69
Матеріали конференції
Релігійно-інституційні процеси в Україні як один з аспектів демократизації суспільства (кінець 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2007
Религия и гражданское общество: кризис идентичности и новые вызовы постсекулярного общества. Материалы VІІ международного семинара 8-10 ноября 2007 г., г. Ялта. – Севастополь, 2008.
c.136-140
70
Наукова стаття
Роль художника Анатоля Петрицького у становленні та розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках
Сморжевська Оксана Олександрівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.91-93 c.172-16
71
Хрестоматія
Національні традиції українського авангарду
Петасюк Олена Іванівна
Сморжевська Оксана Олександрівна
2006
К.: ТОВ «Поліграфцентр»
c.1-256
72
Наукова стаття
Правове врегулювання релігійно-церковної діяльності в Україні в умовах посттоталітарного розвитку (90-ті рр. ХХ ст.)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2005
Україна соборна. Зб. наук. праць. Вип. 2. – Ч. І. – Історико-політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні. – Інститут історії НАН України. – К., 2005.
в.2 (1) c.404-412
73
Навчально-методичний комплекс
Релігійно-церковне життя України в умовах державної незалежності (матеріали до вивчення спецкурсу, методичні рекомендації, програма) для студентів історичного факультету
Сморжевська Оксана Олександрівна
2004
К.: Знання України
c.1-34
74
Наукова стаття
Тернистий шлях художника Нової Доби
Сморжевська Оксана Олександрівна
2004
Історичний журнал. Наукове громадсько-політичне видання. – К.: «Вища школа»
в.10-11 c.91-97
75
Наукова стаття
Релігійний чинник у житті українського суспільства (90-і роки ХХ століття)
Сморжевська Оксана Олександрівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.74-76 c.109-112

Повернення до списку

Вгору