Автори, співробітники Університету

Смущинська Ірина Вікторівна
Smoushchynska Iryna Viktorivna

Ідентифікатор автора: 41082
Кількість пошукових запитів автора: 985
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: лінгвостилістика, лінгвістика тексту, поетика, риторика, теорія фігур

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Catachrèse comme métaphore cognitive
Смущинська Ірина Вікторівна
2018
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (5) c.109-119
2
Наукова стаття
Contribution à une nouvelle théorie des figures de style
Смущинська Ірина Вікторівна
2019
Молодий вчений
в.5.1 (69.1) c.194-197
3
Тези
Лінгвокультурологія французьких порівнянь: проблеми укладання двомовного словника
Смущинська Ірина Вікторівна
2019
Переклад і мова: компаративні студії: міжнародна конференція
c.142-143
4
Тези
Les catachrèses scientifiques et médiatiques comme modèles de l’enrichissement sémantique
Смущинська Ірина Вікторівна
2019
Langues, Sciences et Pratiques: Colloque international francophone en Ukraine
c.213-214
5
Наукова стаття
Énantiosémie comme phénomène sémantique spécifique
Смущинська Ірина Вікторівна
2017
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (4) c.123-137
6
Наукова стаття
L’enseignement de la lexicologie FLE: les nouvelles approches
Смущинська Ірина Вікторівна
2018
Taikomojï kalbotyra
в.11 c.86-103
7
Тези
Нові проблеми сучасної теорії слова
Смущинська Ірина Вікторівна
2017
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: матеріали VI Всеукраїнської конференції романістів
c.8-9
8
Наукова стаття
Основні проблеми сучасної романської лексикології
Смущинська Ірина Вікторівна
2017
Мова і культура : науковий журнал
т.2 в.19 c.214-221
9
Наукова стаття
Лексико-стилістичні особливості висвітлення подій у зоні АТО на Сході України в міжнародній пресі
Смущинська Ірина Вікторівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
в.57 c.342-349
10
Наукова стаття
Vers une nouvelle théorie des figures de style
Смущинська Ірина Вікторівна
2017
Actes du 1er Colloque international francophone en Ukraine 19-20 octobre 2017 «Langues, Sciences et Pratiques»
c.129
11
Наукова стаття
Іронічна метафора та проблеми і шляхи її відтворення в перекладі
Смущинська Ірина Вікторівна
Циркунова Ірина Володимирівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.XXXI c.70-84
12
Наукова стаття
Запозичення з класичних мов у французькій мові: основні тенденції
Смущинська Ірина Вікторівна
2015
13
Наукова стаття
Les methodes et les analyses du sens dénotatif et connotatif
Смущинська Ірина Вікторівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
в.1 (2) c.400-429
14
Наукова стаття
La sémantique, la poétique et la traductibilité des archaïsmes
Смущинська Ірина Вікторівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
в.1(3) c.91-125
15
Наукова стаття
Мовні контакти і східні запозичення у французькій мові
Смущинська Ірина Вікторівна
2015
16
Матеріали конференції
Лінгвістична семантика в синхронії і діахронії, здобутки і перспективи
Смущинська Ірина Вікторівна
2015
Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства 17-18 вересня 2015 р. Одеса
т.5 c.24-27
17
Навчальний посібник
Lexicologie française
Смущинська Ірина Вікторівна
2015
Київ:Видавничий дім Бураго
c.1-598
18
Наукова стаття
Фигуры слова как элемент современного дискурса
Смущинська Ірина Вікторівна
2015
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (2) c.272-287
19
Наукова стаття
Les methodes et les analyses du sens dénotatif et connotatif (l'extrait de "Lexicologie française")
Смущинська Ірина Вікторівна
2015
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (2) c.400-429
20
Наукова стаття
Еволюція лінгвопоетики жанру французької авторської казки від XII
Смущинська Ірина Вікторівна
Чайківська Галина Святославівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.441-451
21
Наукова стаття
Сучасний французький термін: основні характеристики і проблеми відтворення українською мовою
Смущинська Ірина Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.396-406
22
Наукова стаття
Кінема як об'єкт лінгвостилістичного аналізу
Смущинська Ірина Вікторівна
Стародубцева Олена Анатоліївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.524-531
23
Наукова стаття
Порівняння як стилістична фігура і проблеми її інтерпретації та перекладу
Смущинська Ірина Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.302-308
24
Наукова стаття
Французька калька як особливий вид запозичень
Смущинська Ірина Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.344-352
25
Наукова стаття
A propos de la nouvelle théorie des figures stylistique: problèmes principaux
Смущинська Ірина Вікторівна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (1) c.105-123
26
Наукова стаття
L’homéoptote, figure préférée de Gorgias
Смущинська Ірина Вікторівна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.25 c.418-425
27
Наукова стаття
À propos de la nouvelle théorie des figures stylistiques: problèmes principaux
Смущинська Ірина Вікторівна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (1) c.105-123
28
Наукова стаття
Калькування у французькій мові
Смущинська Ірина Вікторівна
2012
29
Наукова стаття
Фігури слова як об’єкт стилістичного аналізу // Матеріали ІV Всеукраїнської конференції «Структурно-семантична і когнітивно-дискурсивна парадигми сучасного романського мовознавства»
Смущинська Ірина Вікторівна
2013
30
Наукова стаття
Порівняння як стилістична фігура з погляду інтерпретації та перекладу
Смущинська Ірина Вікторівна
2013
31
Наукова стаття
Лінгвокультурний аспект французьких інтернаціоналізмів
Смущинська Ірина Вікторівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.334-343
32
Наукова стаття
Сучасні проблеми французького словотворення: словоскладання та телескопія
Смущинська Ірина Вікторівна
2011
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.449.0000
33
Наукова стаття
Сучасна лінгвістична семантика, основні здобутки і перспективи
Смущинська Ірина Вікторівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.309-313
34
Наукова стаття
Енантіосемія у сучасній французькій мові: основні проблеми
Смущинська Ірина Вікторівна
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.21 c.441.0000
35
Наукова стаття
Мовна і контекстуальна енантіосемія: синхронний і діахронний аспекти
Смущинська Ірина Вікторівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.195-201
36
Наукова стаття
Теория фигур в ракурсе современной стилистики
Смущинська Ірина Вікторівна
2010
Міжнародний журнал "Стил" (Белград, Сербія)
c.63.0000
37
Наукова стаття
Французькі інтернаціоналізми і псевдоінтернаціоналізми, проблема функціонування та інтерпретації // Проблеми семантики слова, речення та тексту.
Смущинська Ірина Вікторівна
2010
38
Наукова стаття
Інтернаціоналізми та "хибні друзі" як проблема перекладу // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи
Смущинська Ірина Вікторівна
2010
39
Наукова стаття
Художественный текст как объект лингвостилистического анализа
Смущинська Ірина Вікторівна
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
c.159.0000
40
Наукова стаття
Синтаксичні фігури і експресивність стилю // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура
Смущинська Ірина Вікторівна
2011
41
Наукова стаття
Теорія мотивації слова у світлі "внутрішньої форми" О.Потебні // Мовні і концептуальні картини світу
Смущинська Ірина Вікторівна
2011
42
Наукова стаття
Лінгвокультурний аспект французьких інтернаціоналізмів // Мовні і концептуальні картини світу
Смущинська Ірина Вікторівна
2011
43
Наукова стаття
Le role fonctionnel des figures stylistiques et leur interpretation contextuelle
Смущинська Ірина Вікторівна
2008
44
Програми підготовки аспірантів і здобувасів до скликання кандидатських іспитів по спеціальності 10.02.05 - романські мови
Бурбело Валентина Броніславівна
Крючков Георгій Георгійович
Смущинська Ірина Вікторівна
2007
45
Наукова стаття
До проблеми вираження авторського модусу у французькому романі: еволюції форм та інтериорізації оповіді
Смущинська Ірина Вікторівна
2007
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.75.0000

Повернення до списку

Вгору