Автори, співробітники Університету

Снитко Олена Степанівна
Snytko Olena Stepanivna

Ідентифікатор автора: 41085
Кількість пошукових запитів автора: 1120
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Російської філології
Посада: завідувач кафедри; заступник директора

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Синтаксис сучас. рос. мови, порівняльна граматика східнослов’янських мов, теорія номінації…

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 3, підручників - 6, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Стратегічні комунікації для фахівців сектору безпеки та оборони. Практичний порадник. Колективне видання.
Слухай Наталія Віталіївна
Снитко Олена Степанівна
2019
Київ : Національна академія СБУ
c.1-212
2
Наукова стаття
Карнавальні форми сугестії в інформаційному просторі України у контексті консцієнтальної війни.
Снитко Олена Степанівна
2019
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.38 c.77-94
3
Наукова стаття
Карнавальні форми сугестії в інформаційному просторі України у контексті консцієнтальної війни
Снитко Олена Степанівна
2019
Київ : Національна академія СБУ
в.1 c.118-129
4
Підручник
Російська мова. 5 клас. Підручник для закладів середньої освіти з російською мовою навчання. Видання друге, доопрацьоване.
Снитко Олена Степанівна
2018
Видавничий дім "Освіта"
c.1-240
5
Монографія
Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії
Слухай Наталія Віталіївна
Снитко Олена Степанівна
2018
Національна академія Служби безпеки України
c.1-235
6
Монографія
Проекти тотального соціального зомбування в інформаційному просторі України. Розділ колективної монографії « Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця».
Снитко Олена Степанівна
2018
Національна академія Служби безпеки України
c.402-421
7
Наукова стаття
Стратегічні наративи у системі механізмів протидії у мовах консцієнтальної війни / Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право. Інформаційна безпека
Снитко Олена Степанівна
2018
Національна академія Служби безпеки України
c.128-135
8
Підручник
Російська мова. 5 клас
Снитко Олена Степанівна
2018
Видавничий дім "Освіта"
c.1-239
9
Наукова стаття
Образні стереотипи як глибинна структура мовних одиниць: досвід психолінгвістичного дослідження
Снитко Олена Степанівна
2016
Тенденції розвитку української лексики та граматики
в.3 c.90-102
10
Наукова стаття
Проекти тотального зомбування в інформаційному просторі України
Снитко Олена Степанівна
2017
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави
в.1 (21) c.207-216
11
Наукова стаття
Інформаційно-психологічне онлайн протистояння у парадигмах лінгвістики впливу
Снитко Олена Степанівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.Збірник наукових праць.
в.31 c.121-136
12
Наукова стаття
Архетипи «вогонь» і «вода» та їх об’єктивація в російській мові
Снитко Олена Степанівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.25 c.79-81
13
Тези
Рецензія на книгу Н.П.Шумарової "Соціолінгвістика". - К.: ВПЦ "Київський університет" 2015. - 157 с."
Снитко Олена Степанівна
2017
Мовознавство
в.2 c.78-80
14
Наукова стаття
Аудіовізуальні образні засоби в інтернет-комунікації: стратегії використання
Снитко Олена Степанівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.52 в.2 c.194-210
15
Наукова стаття
Образ в процессе кодирования, экспликации и восприятия мысли
Снитко Олена Степанівна
2015
Сборник трудов Международного симпозиума "Интегративные функции современной компаративистики"
т.1 c.72-84
16
Підручник
Російська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
Снитко Олена Степанівна
2016
Видавничий дім "Освіта"
c.1-239
17
Підручник
Російська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
Снитко Олена Степанівна
2016
Видавничий дім "Освіта"
c.1-255
18
Наукова стаття
Рекомендації щодо укладання окремих документів з організації навчального процесу в Інституті філології: методична розробка
Бернадська Ніна Іванівна
Бєлова Алла Дмитрівна
Білик Наталія Леонідівна
Гаєвська Надія Марківна
Заярна Ірина Сергіївна
Крючков Георгій Георгійович
Паламарчук Ольга Леонідівна
Рудакова Наталія Іванівна
Салтовська Наталія Василівна
Семенюк Григорій Фокович
Снитко Олена Степанівна
Хайдер Тетяна Василівна
Чемес Валерій Федорович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-134
19
Підручник
Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
Снитко Олена Степанівна
2015
Видавничий дім "Освіта"
c.1-278
20
Навчально-методичний комплекс
Готовимся к урокам русского языка. 5 класс: методическое пособие для учителя (у співавторстві).
Снитко Олена Степанівна
2013
Видавничий дім "Освіта"
c.1-192
21
Навчально-методичний комплекс
Рекомендації щодо укладання документів з організації навчального процесу кафедр Інституту філології : Методична розробка
Бернадська Ніна Іванівна
Бєлова Алла Дмитрівна
Білик Наталія Леонідівна
Гаєвська Надія Марківна
Заярна Ірина Сергіївна
Крючков Георгій Георгійович
Паламарчук Ольга Леонідівна
Рудакова Наталія Іванівна
Салтовська Наталія Василівна
Семенюк Григорій Фокович
Снитко Олена Степанівна
Хайдер Тетяна Василівна
Чемес Валерій Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-305
22
Наукова стаття
Експлуатація образних стереотипів у терапевтичних та патогенних текстах.
Снитко Олена Степанівна
2014
Мова у дзеркалі особистості
c.211-217
23
Підручник
Русский язык. Учебник для 6 класса общеообразовательных учебных заведений с обучением на русском языке (у співавторстві).
Снитко Олена Степанівна
2014
Видавничий дім "Освіта"
c.1-255
24
Монографія
Інтернет-комунікація в діяльності інститутів безпеки: теоретико-прикладний аспект
Голубовська Ірина Олександрівна
Слухай Наталія Віталіївна
Снитко Олена Степанівна
2012
Луганськ: НГУ (монографія)
c.1-664
25
Наукова стаття
Образні стереотипи негативної оцінки в контексті проблеми "Етнос і мова".
Снитко Олена Степанівна
2012
26
Наукова стаття
Бинарные оппозиции и коды культуры в языковой объективации действительности.
Снитко Олена Степанівна
2011
Университет китайской культуры. Вестник факультета русского языка и литературы. Тайбэй
т.12 c.21.0000
27
Наукова стаття
Образ як глибинна структура мовних одиниць і базовий шар концепту (когнітивний аспект).
Снитко Олена Степанівна
2011
28
Словник
Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології.
Паламарчук Ольга Леонідівна
Снитко Олена Степанівна
Стрельчук Галина Петрівна
2011
29
Наукова стаття
Особливості номінації в онтогенезі//Відображення історії та культури народу в словотворенні. Доповіді XII Міжнародної наукової конференції Комісії зі слов"янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів.
Снитко Олена Степанівна
2010
30
Наукова стаття
Неологизация в языке как трансляция культурно-лингвистической национальной ментальности.
Снитко Олена Степанівна
2009
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
c.36.0000
31
Наукова стаття
Номинация в детской речи.
Снитко Олена Степанівна
2008
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
c.4.0000
32
Наукова стаття
Коди культури у мовній об"єктивації дійсності//Studia lingiistica
Снитко Олена Степанівна
2008
33
Наукова стаття
Принцип бінарності у семіотиці культури.
Снитко Олена Степанівна
2006
34
Наукова стаття
Коммуникативная стратегия поощрения и речевые тактики её реализации.
Снитко Олена Степанівна
2007
Русистика
т.7 c.18.0000
35
Наукова стаття
Стереотипи у мовній свідомості особистості.// Мовні і концептуальні картини світу.
Снитко Олена Степанівна
2007

Повернення до списку

Вгору