Автори, співробітники Університету

Снідевич Олександр Станіславович

Ідентифікатор автора: 41088
Кількість пошукових запитів автора: 551

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Відкритість як засада побудови виконавчої процесуальної форми.
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Право і суспільство
т.3 c.124-128
2
Наукова стаття
Гласність як засада побудови виконавчої процесуальної форми
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.Спецвипуск c.72-75
3
Наукова стаття
Проблемні питання представництва у виконавчому провадженні України.
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.3 в.1 c.93-96
4
Наукова стаття
Акти виконавця у виконавчому провадженні: поняття, ознаки та види.
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.2 c.83-86
5
Наукова стаття
Правове регулювання зведеного виконавчого провадження у законодавстві України про виконавче провадження
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.2 в.2 c.77-80
6
Наукова стаття
Довіреність на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, посвідчена або видана за кордоном, та проблеми її використання в Україні під час вчинення нотаріальних дій
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.1 c.127-129
7
Наукова стаття
Процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.6 c.52-56
8
Тези
Подання та заява виконавця як процесуальні форми його актів.
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 24 травня 2019 р.) / за ред. Г.О.Ульянової; уклад.: О.В.Дикий, Ю.Д.Батан. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 112 с.
c.38-41
9
Тези
Вимога та запит виконавця як процесуальні форми його актів.
Снідевич Олександр Станіславович
2019
International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: choice mechanisms and priorities implementation» : Conference proceedings, June 7–8, 2019.
c.205-208
10
Тези
Адвокат у виконавчому провадженні
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з нагоди 145-річчя створення Ради присяжних повірених при Харківському окружному суді) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). Х., 2019. 444 с.
c.151-153
11
Наукова стаття
Черговість у визначенні майна боржника при зверненні стягнення на нього: проблемні аспекти
Снідевич Олександр Станіславович
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.4 c.166-169
12
Наукова стаття
Акти виконавця: проблеми теорії та практики
Снідевич Олександр Станіславович
2018
Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол. : Шкляр С.В., Фурса С.Я., Снідевич О.С. – К.: Видавництво «Юстон», 2018.
c.33-38
13
Наукова стаття
Авансовий внесок стягувача у механізмі фінансування виконавчого провадження
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.69-73
14
Наукова стаття
Принципи нотаріального та виконавчого процесів і їх проблематика у працях науковців Київського університету імені Тараса Шевченка
Снідевич Олександр Станіславович
Гогусь Володимир Олександрович
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.42-47
15
Наукові висновки
Науковий висновок щодо проблеми відповідності Конституції України (конституційності) положень ч.2 ст.26 Закону України «Про виконавче провадження» в частині обов’язку стягувача сплатити авансовий внесок при пред’явленні виконавчого документа до виконання
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
Снідевич Олександр Станіславович
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.79-83
16
Наукова стаття
Окремі аспекти захисту прав боржника у правовідносинах, що виникають у зв’язку з видачею аграрної розписки
Снідевич Олександр Станіславович
2017
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.65-70
17
Тези
Ще раз про альтернативну юрисдикцію
Снідевич Олександр Станіславович
2017
Правова система України: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26 вересня 2017 р., м.Київ, КНУТД) / відп. ред. А.Ю.Олійник, О.С.Шморгун. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 211 с.
c.49-52
18
Наукова стаття
Усунення недоліків нотаріального акта: питання теорії і практики
Снідевич Олександр Станіславович
2016
Цивілістична процесуальна думка
в.2 c.13-16
19
Наукова стаття
Арешт майна боржника: поняття та загальна характеристика
Снідевич Олександр Станіславович
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.355-356
20
Наукова стаття
Отдельные проблемные вопросы юрисдикции дел, возникающих из исполнительных процессуальных правоотношений.
Снідевич Олександр Станіславович
2014
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс»
т.1 c.518.0000
21
Наукова стаття
Нотаріальний акт: поняття та ознаки
Снідевич Олександр Станіславович
2013
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.68-71
22
Тези
Деякі проблемні аспекти юрисдикції справ щодо вирішення окремих процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень
Снідевич Олександр Станіславович
2014
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів
т.1 c.171-175
23
Наукова стаття
Міжгалузеві зв’язки виконавчого провадження із господарським судочинством: проблеми науки, виконавчої та судової практики (у контексті необхідності виокремлення нової галузі правової науки – виконавчого процесу)
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2(96) c.19-23
24
Наукова стаття
Окремі проблемні питання юрисдикції справ, що виникають із виконавчих процесуальних правовідносин
Снідевич Олександр Станіславович
2013
Наше право
т.1 c.41.0000
25
Наукова стаття
Представництво прокурором у суді інтересів громадян і держави у галузі земельних відносин
Снідевич Олександр Станіславович
2012
Вісник прокуратури
т.10 c.119-123
26
Наукова стаття
Підстави визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (на матеріалах судової практики у цивільних справах)
Снідевич Олександр Станіславович
2013
Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія
c.289-292
27
Заперечення проти позову як спосіб захисту відповідача у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин
Снідевич Олександр Станіславович
2012
Таврійський науковий вісник
т.1 c.68.0000
28
Наукова стаття
Проблеми розмежування юрисдикцій
Снідевич Олександр Станіславович
2012
Вісник Вищої ради юстиції
т.2 в.10 c.41-53
29
Наукова стаття
Правовий характер вимоги як передумова права на пред’явлення позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин.
Снідевич Олександр Станіславович
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.1.0000
30
Наукова стаття
Окремі проблемні питання пред’явлення зустрічного позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин
Снідевич Олександр Станіславович
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.178.0000
31
Наукова стаття
Визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, в порядку статті 369 ЦПК України (на матеріалах судової практики)
Снідевич Олександр Станіславович
2012
32
Підручник
Теорія нотаріального процесу.
Бондар Ірина Вадимівна
Бондарєва Марія Володимирівна
Горбань Наталія Сергіївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Мельник Ірина Степанівна
Рабовська Світлана Янівна
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2012
Теорія нотаріального процесу. – К.: Правова єдність, 2012.
33
Наукова стаття
Щодо можливості об’єднання у цивільному судочинстві в одне провадження вимог, що виникають із
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Юриспруденція: теорія і практика
c.3.0000
34
Наукова стаття
Окремі питання визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (на матеріалах застосування судами статті 365 ЦПК України).
Снідевич Олександр Станіславович
2011
Юриспруденція: теорія і практика
c.54.0000
35
Наукова стаття
Яким має бути Закон України «Про статус суддів»? Обговорюємо законопроект
Сиза Наталія Петрівна
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.1.0000
36
Наукова стаття
Чи потрібні зміни до ЦПК України щодо вжиття заходів забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного суду?
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.6.1100
37
Наукова стаття
Забезпечення права на третейський розгляд
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.8.0000
38
Наукова стаття
Виконавче провадження в Україні
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.4.0000
39
Наукова стаття
Чи можна звертати стягнення на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам згідно законом України «Про виконавче провадження»?
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
40
Наукова стаття
Забезпечення позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин
Снідевич Олександр Станіславович
2010
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.26.0000
41
Тези
Питання переходу прав на земельні ділянки в нотаріальній практиці
Снідевич Олександр Станіславович
2010
42
Тези
Проблемні питання позову в справах, що виникають із земельних правовідносин/збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції«Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права»
Снідевич Олександр Станіславович
2009
43
Наукова стаття
Проблемні питання розмежування компетенції судів щодо розгляду земельних спорів, стороною в яких є органих державної влади та місцевого самоврядування.
Снідевич Олександр Станіславович
2007
Газета “Правовий тиждень”
c.3.0000
44
Наукова стаття
Окремі питання класифікації позовів у справах, що виникають із земельних правовідносин
Снідевич Олександр Станіславович
2006
Право України
т.2 c.98-101
45
Наукова стаття
Землевпорядні позови у цивільному процесі України
Снідевич Олександр Станіславович
2006
Право України
т.6 c.69-72

Повернення до списку

Вгору