Автори, співробітники Університету

Сніжко Оксана Володимирівна

Ідентифікатор автора: 41092
Кількість пошукових запитів автора: 834
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародних фінансів
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 57, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 6, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Національна безпека України у викликах новітньої історії
Бортник Сергій Юрійович
Іванік Олена Михайлівна
Масляк Петро Олексійович
Сніжко Оксана Володимирівна
Стецюк Володимир Васильович
Шевченко Ольга Григорівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-464
2
Монографія
Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу.
Дзюба Павло Валерійович
Матей Василь Васильович
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Циганов Сергій Андрійович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
3
Наукова стаття
Развитие финансовой системы: методологический аспект
Сніжко Оксана Володимирівна
2016
Вестник Карагандинского университета / Серия «Экономика»
в.3(83) c.155-162
4
Тези
Атрибутивність розвитку пострадянських фінансових систем: переваги та обмеження
Сніжко Оксана Володимирівна
2016
Економічна безпека в умовах глобалізаційних загроз / Мат-ли загальноукр. науково-практичної конференції м. Київ, 4 квітня 2016. / Ін-т економіки та менеджменту НАУ
c.23-26
5
Тези
Зовнішні фактори інфляційності економіки
Сніжко Оксана Володимирівна
2017
Глобальні загрози розвитку економіки України: шляхи подолання / Мат-ли загальноукр. науково-практичної конференції м. Київ, 7 квітня 2017. / Ін-т економіки та менеджменту НАУ
c.10-14
6
Наукова стаття
Financial Development through Shadow Banking: The Choice of Emerging Markets
Сніжко Оксана Володимирівна
2015
Journal of Global Economy Review
т.3 в.1 c.10-17
7
Наукова стаття
Структура доларизації в контексті глобалізації
Сніжко Оксана Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.1 в.42 c.45-50
8
Монографія
Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development
Дзюба Павло Валерійович
Копійка Валерій Володимирович
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Шнирков Олександр Іванович
2014
Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia
т.1 c.1-304
9
Наукова стаття
Структура доларизації у контексті глобалізації
Сніжко Оксана Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.42 c.45-50
10
Монографія
Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3 т.
Затонацька Тетяна Георгіївна
Сніжко Оксана Володимирівна
2012
ДННУ – К.: “Акад. фін. управління”
т.3 c.1-894
11
Монографія
Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку
Дзюба Павло Валерійович
Луцишин Зоряна Орестівна
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-351
12
Наукова стаття
Макроекономічні ефекти функціонування фондів суверенного багатства
Сніжко Оксана Володимирівна
2014
Заохочувальні заходи інноваційного розвитку в Україні: матеріали загальноукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2014)
т.1 c.18-23
13
Наукова стаття
Фонди суверенного багатства в управлінні державними активами
Сніжко Оксана Володимирівна
2014
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.6 c.20-28
14
Наукова стаття
Сутність фінансової системи: методологічний еклектизм
Сніжко Оксана Володимирівна
2014
Науковий журнал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Міжнародна економічна політика»
т.2 c.57-78
15
Наукова стаття
Особливості формування фінансової структури трансформаційних економік
Сніжко Оксана Володимирівна
2014
Зб. наук. праць "Дослідження міжнародної економіки"
т.73 c.26-40
16
Наукова стаття
Развитие финансовой системы: методологический аспект
Сніжко Оксана Володимирівна
2014
Информационная экономика в формате G-Global
т.4 c.54-63
17
Наукова стаття
Анатомия финансовой структуры постсоветских стран: опыт Украины
Сніжко Оксана Володимирівна
2014
Wschodnioznawstwo. Instytut Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Z.J. Winnicki.
т.1 c.77-85
18
Тези
Иерархия финансовой нестабильности: структурный подход
Сніжко Оксана Володимирівна
2014
Materials of the 12th International Conference Information Technologies and Management 2014 (Riga, Latvia, April 16-17, 2014)
т.1 c.24-25
19
Тези
Дезінтермедіація та інституціоналізація в структурній трансформації світової фінансової системи
Сніжко Оксана Володимирівна
2014
АВІА: Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 в.11 c.119-122
20
Наукова стаття
Механізми і канали впливу інфляції на розвиток фінансового сектору
Сніжко Оксана Володимирівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.114 c.110-121
21
Наукова стаття
Міжнародна конкурентоспроможність фондових ринків трансформаційних економік в умовах фінансової відкритості
Сніжко Оксана Володимирівна
2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.2 c.9-13
22
Наукова стаття
Економічні наслідки входження іноземних банків для розвитку фінансових систем трансформаційних економік
Сніжко Оксана Володимирівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.111 c.18-27
23
Наукова стаття
Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку
Сніжко Оксана Володимирівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.108 c.9-17
24
Наукова стаття
Катастрофічні облігації, як універсальний фінансовий інструмент
Сніжко Оксана Володимирівна
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.11 c.44-52
25
Тези
Структурно-функціональні особливості розвитку транзитивних фінансових систем
Сніжко Оксана Володимирівна
2012
Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: матеріали міжнародної міжвідомчої конференції (Київ, 22 листопада 2012)
т.1 c.5-7
26
Тези
Стратегія забезпечення стійкості транзитивних фінансових систем
Сніжко Оксана Володимирівна
2010
Стратегія подолання проявів світової економічної кризи: матеріали республіканської науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2010)
т.1 c.45-47
27
Монографія
Фінансовий розвиток трансформаційних економік: структурно-функціональний аналіз
Сніжко Оксана Володимирівна
2009
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-815
28
Наукова стаття
Анатомія фінансових циклів
Сніжко Оксана Володимирівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.82 c.21-28
29
Наукова стаття
Ієрархія фінансової нестабільності
Сніжко Оксана Володимирівна
2008
Формування ринкових відносин в Україні
т.2 c.29-33
30
Наукова стаття
Витрати системної фінансової нестабільності
Сніжко Оксана Володимирівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.72 c.52-57
31
Наукова стаття
Структурні ризики фінансової нестабільності
Сніжко Оксана Володимирівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.71 c.179-185
32
Наукова стаття
Міжчасова концепція платіжного балансу: сутність та використання
Сніжко Оксана Володимирівна
2007
Фінанси України
т.10 c.129-138
33
Наукова стаття
Стійкість національних фінансових систем у контексті фінансової глобалізації
Сніжко Оксана Володимирівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.35 c.82-88
34
Підручник
Мікроекономіка і макроекономіка
Сніжко Оксана Володимирівна
2007
Основа
т.1 c.305-320
35
Тези
Фінансова структура і політика фінансового розвитку
Сніжко Оксана Володимирівна
2006
Сучасні наукові дослідження: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 2006)
т.21 c.118-122
36
Наукова стаття
Проблеми взаємозв’язку фінансової структури та економічного розвитку
Сніжко Оксана Володимирівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.32 c.105-110
37
Наукова стаття
Чи існує особлива модель фінансової системи для країн з перехідною економікою?
Сніжко Оксана Володимирівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.31 c.44-49
38
Наукова стаття
До проблеми оцінки фінансового розвитку
Сніжко Оксана Володимирівна
2005
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.55 c.184-193
39
Наукова стаття
Конвергенція фінансових систем: оцінка тенденції
Сніжко Оксана Володимирівна
2005
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.52 c.31-37
40
Наукова стаття
Еволюція стратегії міжнародних фінансових інституцій і трансформація фінансового сектору країн з перехідною економікою
Сніжко Оксана Володимирівна
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.46 c.190-196
41
Наукова стаття
Теоретичні підходи до визначення механізму монетарної трансмісії та українська практика
Сніжко Оксана Володимирівна
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.45 c.227-237
42
Наукова стаття
Механізми запобігання ризиків фінансової відкритості країн з перехідною економікою
Сніжко Оксана Володимирівна
2004
Вісник соціально-економічних досліджень Одеського національного економічного університету
т.17 c.317-324
43
Наукова стаття
Структурні зрушення на міжнародному ринку цінних паперів як фактор трансформації фінансового розвитку
Сніжко Оксана Володимирівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.30 c.111-116
44
Наукова стаття
Фінансова відкритість: методологічні підходи до оцінки
Сніжко Оксана Володимирівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.29 c.40-51
45
Наукова стаття
Негативні ефекти фінансової відкритості країн з перехідною економікою
Сніжко Оксана Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.42 c.208-219
46
Наукова стаття
Інтеграційна фінансова відкритість: фактори спрямування міжнародних фінансових потоків
Сніжко Оксана Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.41 c.198-212
47
Наукова стаття
Ринок міжнародних акцій: тенденції та особливості розвитку
Сніжко Оксана Володимирівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.40 c.145-155
48
Наукова стаття
Фінансова консолідація в стратегії розвитку банківського сектору України
Сніжко Оксана Володимирівна
2003
Банківська справа
т.4 c.66-82
49
Наукова стаття
Фінансова консолідація як стратегія розвитку банківського сектору України
Сніжко Оксана Володимирівна
2003
Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2003)
т.1 c.46-49
50
Наукова стаття
Зовнішньоекономічна рівновага та стійкість фінансової системи: до проблеми визначення взаємозв’язку
Сніжко Оксана Володимирівна
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.28 c.288-293
51
Підручник
Міжнародні фінанси
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2003
К.: Либідь
т.1 c.1-784
52
Наукова стаття
Модифікація ринку фінансових послуг під впливом фінансової консолідації
Сніжко Оксана Володимирівна
2002
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.38 c.11-15
53
Наукова стаття
Механізм грошової трансмісії: уроки для України
Сніжко Оксана Володимирівна
2002
Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 2002)
т.1 c.166-174
54
Наукова стаття
До питання про типологію інститутів фінансового сектору
Сніжко Оксана Володимирівна
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.22 c.108-115
55
Наукова стаття
Стратегія залучення боргового фінансування приватними компаніями на міжнародних фінансових ринках
Сніжко Оксана Володимирівна
2001
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.26 c.246-252
56
Навчальний посібник
Матеріали до курсів лекцій "Європейський валютний союз" та "Європейські фінансові ринки"
Заблоцька Ріта Олександрівна
Сніжко Оксана Володимирівна
2000
ІМВ
т.1 c.122-134
57
Наукова стаття
Боргові інструменти світового фінансового ринку: специфічні характеристики та механізми використання
Сніжко Оксана Володимирівна
2000
Муніципальні позики: світова практика та український досвід (Київ: Ін-т Схід-Захід, 2000)
т.1 c.8-27

Повернення до списку

Вгору