Автори, співробітники Університету

Соболь Тетяна Володимирівна

Ідентифікатор автора: 41115
Кількість пошукових запитів автора: 914

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Інша структура
Посада: молодший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 55, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 21, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Переваги компетентнісного підходу у модернізації системи вищої освіти в Україні
Соболь Тетяна Володимирівна
2018
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
т.15 в.15 c.200-204
2
Наукова стаття
Формування мовної компетенції - основа професійного становлення майбутнього фахівця в галузі філософії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Evropský filozofický a historický diskurz
т.4 в.3 c.86-91
3
Наукова стаття
Competence approach in the formation of educational programs (by the example of the PhD program in philosophy)
Соболь Тетяна Володимирівна
2018
Молодий вчений
в.7 (2) c.346-350
4
Наукова стаття
Иностранный опыт внедрения компетентностного подхода в образовании
Соболь Тетяна Володимирівна
2018
Молодой учёный
т.31 в.31 c.107-110
5
Наукова стаття
Analysis of the basic competences of PhD graduates in Religious Studies
Соболь Тетяна Володимирівна
2018
Молодий вчений
т.10 в.10 c.125-130
6
Наукова стаття
Значення компетентнісного підходу у формуванні сучасної особистості
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.138 в.138 c.280-284
7
Наукова стаття
Академічна свобода і свобода вибору як основа моральної освіти в системі підготовки студентів університету
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Virtus: Scientific Journal
т.27 в.27 c.130-135
8
Тези
Методика втілення компетентнісного підходу в систему вищої освіти України
Соболь Тетяна Володимирівна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
т.1 в.1 c.65-68
9
Тези
Key competencies as an inherent requirement of philosophical education
Соболь Тетяна Володимирівна
2018
Proceedings of II International scientific conference `World Science 2018: Resalts
т.1 в.1 c.83-87
10
Тези
The significance of the professional competences of the phd program in religious studies
Соболь Тетяна Володимирівна
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
т.3 в.3 c.121-122
11
Наукова стаття
Новий підхід до розвитку компетентнісного напряму в організації освітнього процесу за Джоном Равеном
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро.
т.2 в.2 c.155-158
12
Наукова стаття
Впровадження інновацій в практику викладання філософії – шлях до підвищення якості вищої освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м.Дніпро.
т.1 в.1 c.147-150
13
Наукова стаття
Philosophy as a methodological basis of competence approach in system of higher education of Ukraine
Соболь Тетяна Володимирівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія
т.1 в.1(1) c.25-28
14
Наукова стаття
The place of philosophy in the world educational space
Соболь Тетяна Володимирівна
2017
Мультиверсум. Науковий журнал. К. : ІФ НАНУ
т.5 в.153-154 c.153-161
15
Наукова стаття
Загальні особливості формування комунікативної компетенції
Соболь Тетяна Володимирівна
2017
Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р.
т.1 в.1 c.94-99
16
Наукова стаття
Особливості філософської освіти у вузах скандинавських країн: постановка питання
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.6 в.6 c.87-90
17
Наукова стаття
Специфіка вищої філософської освіти у країнах Бенілюксу: компаративний аналіз
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.5 в.5 c.43-46
18
Наукова стаття
Значення філософської освіти у системі світових освітньо-наукових запитів
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
2017
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.1 (8) c.59-62
19
Наукова стаття
Місце та значення інноваційної складової у підготовці PhD з філософії у Великобританії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.8 в.8 c.96-99
20
Наукова стаття
Гуманізм: еволюція світогляду, філософії і практики (філософсько-антропологічний аспект)
Соболь Тетяна Володимирівна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Evropský filozofický a historický diskurz
т.3 в.3 c.42-49
21
Наукова стаття
Інноваційна складова методологічних вимог компетентнісно-орієнтованого підходу в галузі філософії при підготовці фахівців рівня доктора філософії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Evropský filozofický a historický diskurz
т.4 в.4 c.132-138
22
Наукова стаття
THE COMPETENCE OF THE GRADUATES OF THE PHILOSOPHICAL FACULTY
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
2017
Молодий вчений
т.10 в.10 (50) c.159-162
23
Тези
Специфіка напряму навчання філософії як фактор особистісного розвитку студента
Соболь Тетяна Володимирівна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро
т.1 в.1 c.102-104
24
Тези
Компетентнісний підхід до сучасної філософської освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 в.3 c.98-100
25
Тези
The impact of philosophical education on the formation of communicative competences
Соболь Тетяна Володимирівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.5 c.111-112
26
Тези
Реформи філософської освіти: реалії та перспективи
Соболь Тетяна Володимирівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.9 c.71-73
27
Тези
Філософський аспект сучасної вищої освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
2017
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
т.9 в.9 c.217-219
28
Тези
Виключне значення філософської освіти у формуванні інноваційної культури вітчизняного суспільства
Соболь Тетяна Володимирівна
2017
Інновації у сучасному світі: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
т.1 в.1 c.41-45
29
Тези
Загальні компетентності випускників філософського факультету
Соболь Тетяна Володимирівна
2017
Гуманітарні науки: нові вирішення: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.97-99
30
Тези
Особливості використання аудіовізуального методу як засобу формування комунікативної компетенції
Соболь Тетяна Володимирівна
2017
Суспільні науки: невирішені питання: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.39-41
31
Наукова стаття
Вплив болонського процесу на реформи філософської освіти в Україні
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Практична філософія : науковий журнал
т.2 в.60 c.17-22
32
Наукова стаття
Особливості реалізації принципів болонського процесу в європейських країнах
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.110 в.110 c.280-284
33
Наукова стаття
Философское образование как фактор формирования критического мышления в контексте международного образовательного пространства
Соболь Тетяна Володимирівна
2016
Молодой ученый
т.14 в.118 c.598-601
34
Наукова стаття
Університетська освіта: історія та сучасність у світлі європейських традицій
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.3 в.3 c.164-170
35
Наукова стаття
Вища філософська освіта у Франції та Італії: «виклики» та «відповіді» для України
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.7 в.7 c.486-490
36
Наукова стаття
Специфіка та особливості cучасної вищої філософської освіти у Греції
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.8 в.8 c.395-398
37
Наукова стаття
До питання про сутність і значення інновацій в контексті модернізації вітчизняної філософської освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.9 в.9 c.207-211
38
Наукова стаття
Причини модернізації вітчизняної філософської освіти в контексті сучасних запитів ринку праці
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.11 в.2 c.255-258
39
Тези
Вплив світових запитів на формування вітчизняної української освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 в.6 c.203-205
40
Тези
Академічна автономія в США та в Україні
Соболь Тетяна Володимирівна
2016
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
т.6 в.6 c.290-292
41
Тези
Особливості реалізації європейських принципів в системі вищої освіти України (на прикладі філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка)
Соболь Тетяна Володимирівна
2016
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Всеукраїнська наукова конференція
т.1 в.1 c.62-64
42
Тези
Вплив філософської освіти на сталий розвиток сучасного суспільства
Соболь Тетяна Володимирівна
2016
Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот
т.1 в.1 c.214-216
43
Тези
Інноваційна складова у сучасній вітчизняній філософській освіті: принципи впровадження
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
т.1 в.1 c.143-144
44
Тези
Модернізація філософської освіти в контексті сучасних суспільних викликів
Соболь Тетяна Володимирівна
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.21-23
45
Наукова стаття
Чинники формування інноваційної культури сучасного суспільства з позиції філософської теорії символічного інтеракціонізму
Соболь Тетяна Володимирівна
2015
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.26 c.74-82
46
Наукова стаття
Вплив глобалізаційних процесів на освітньо-світоглядний розвиток суспільства
Соболь Тетяна Володимирівна
2015
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.1 c.129-132
47
Наукова стаття
Роль философского образования в гуманитарном развитии современного общества
Соболь Тетяна Володимирівна
2015
Молодой ученый
т.14 c.638-641
48
Тези
Основні чинники інноваційних змін в системі освіти України
Соболь Тетяна Володимирівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.134-136
49
Тези
Вплив інноваційної культури на гуманітарний розвиток сучасного українського суспільства
Соболь Тетяна Володимирівна
2015
Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства: Наукова конференція
т.1 c.131-133
50
Тези
Управління освітою як філософська проблема
Соболь Тетяна Володимирівна
2015
Перші академічні читання пам’яті Г.І.Волинки: «Філософія, освіта, наука». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня 2015 р. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова
т.1 c.22-25
51
Наукова стаття
Інноваційна культура як основа розвитку сучасного суспільства
Соболь Тетяна Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.4 c.29-32
52
Наукова стаття
Философский анализ содержания понятий "культура", "инновация", "инновационная культура"
Соболь Тетяна Володимирівна
2014
Молодой ученый
т.13 c.337-341
53
Тези
Вплив глобалізації на соціально-філософські та політичні аспекти освітньо-світоглядного розвитку суспільства
Соболь Тетяна Володимирівна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.5 c.121-123
54
Праці конференції
Вплив соціуму на формування ідентичності людини в філософській теорії символічного інтеракціонізму
Соболь Тетяна Володимирівна
2009
55
Праці конференції
Значення фреймів у теорії взаємодії Ірвінга Гофмана
Соболь Тетяна Володимирівна
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.116.0000

Повернення до списку

Вгору