Автори, співробітники Університету

Совтис Наталія Миколаївна
Sovtys Natalia Mykolayivna

Ідентифікатор автора: 41127
Кількість пошукових запитів автора: 1107

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Полоністики
Посада: докторант

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Відображення лінгвокультурної ситуації українсько-польського пограниччя другої половини ХІХ століття у творчості Л.Е. Венглінського
Совтис Наталія Миколаївна
2016
Київські полоністичні студії
т.27 c.454-463
2
Монографія
Поетична мова Л.Е.Венглінського в контексті лінгвокультурного діалогу України та Польщі
Совтис Наталія Миколаївна
2015
Едельвейс // монографія
c.1-393
3
Наукова стаття
Поетична мова в дослідженнях української лінгвістики
Совтис Наталія Миколаївна
2014
Актуальні проблеми прикладної лінгвістики
т.1 c.230-235
4
Наукова стаття
Особливості розвитку польського південного периферійного діалекту (на матеріалі синтаксичної організації художніх творів Л.Е. Венглінського)
Совтис Наталія Миколаївна
2014
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа.
т.12 c.130-134
5
Наукова стаття
Стан дослідження польської мови українсько-польського пограниччя ХІХ ст.
Совтис Наталія Миколаївна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.25 c.106-115
6
Наукова стаття
Kонцепт «мати» у творах Л. Е. Венглінського
Совтис Наталія Миколаївна
2015
Київські полоністичні студії
т.26 c.444-449
7
Українсько-польське пограниччя як мовно-культурний феномен
Совтис Наталія Миколаївна
2013
8
Наукова стаття
Polonizmy w utworach Lwa Eugeniusza Węglińskiego
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Pila (Польща)
т.5 c.39.0000
9
Наукова стаття
Польський південний периферійний діалект як наслідок польсько - української мовної взаємодії та його вплив на розвиток польської мови
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.348.0000
10
Наукова стаття
Ukraiтskie zapoяyczenia leksykalne w utworach Lwa Wутgliтskiego
Совтис Наталія Миколаївна
2013
11
Наукова стаття
Вплив народної творчості на пісенну лірику Лева Венглінського
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Lublin: Maria Curie Skłodowska University
c.36.0000
12
Наукова стаття
Мовна картина світу Лева Евгеніуша Венглінського (на матеріалі віршованих казок, написаних українською мовою)
Совтис Наталія Миколаївна
2013
13
Наукова стаття
Проблема поетичної мови в дослідженнях польської лінгвістики
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.23 c.114-112
14
Наукова стаття
Pisana po polsku literatura ukrainska w kontekcie fenomenu kulturowego polsko-ukrainskiego pogranicza
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Bialystok
т.2 c.104.0000
15
Наукова стаття
Вплив української мови на мову творів Ю.І. Крашевського та Л.Е. Венглінського
Совтис Наталія Миколаївна
2014
Зб. наук. праць "Волинь – Житомирщина" Історико-філологічний збірник з регіональних проблем
т.25 c.230-236
16
Наукова стаття
Мова як символічний код культури
Совтис Наталія Миколаївна
2014
Київські полоністичні студії
т.24 c.563-570
17
Наукова стаття
Лексичні запозичення з української та російської мови у збірці Льва Венглінського “Pieśni od znoju i z boju”
Совтис Наталія Миколаївна
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.28 c.385-391
18
Наукова стаття
Вплив української мови на формування лексичного складу польської мови ХІХ ст.
Совтис Наталія Миколаївна
2011
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.19 c.347-354
19
Наукова стаття
Художній текст як відображення мовної картини світу
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Київські полоністичні студії
т.22 c.476.0000
20
Наукова стаття
Полонізми у творах Л.Е. Венглінського (на матеріалі збірки «Звуки од наших сел і нив»
Совтис Наталія Миколаївна
2013
21
Наукова стаття
Запозичення з польської мови у творах Л.Е. Венглінського (на матеріалі збірки «Гіркий сміх. Казки й образки з життя в Галичині»)
Совтис Наталія Миколаївна
2013
22
Наукова стаття
Критерії виділення польських запозичень в українській мові
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.34 c.227-229
23
Наукова стаття
Білінгвізм як результат міжмовних контактів: причини виникнення та наслідки функціонування
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.38 c.273-275
24
Наукова стаття
Українська мова в польській літературі ХVI-XIX ст.// Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізького національного університету»
Совтис Наталія Миколаївна
2013
25
Наукова стаття
Система вокалізму та консонантизму Л.Е.Венглінського з погляду її унормованості порівняно із польською мовою ХІХ ст.Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки.
Совтис Наталія Миколаївна
2013
26
Наукова стаття
Дослідження українсько-польських мовних зв’язків у польському мовознавстві
Совтис Наталія Миколаївна
2012
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
т.40 c.194-198
27
Наукова стаття
Польські письменники XVI-XIX ст. з етнічних українських територій і їх роль у збагаченні словникового складу польської мови за рахунок "українізмів"
Совтис Наталія Миколаївна
2012
Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: зб. наук. праць РДГУ. - Рівне-Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія".
т.16 c.66-71
28
Наукова стаття
Символічність лексеми хата у творах Льва Венглінського – поета українсько-польського пограниччя
Совтис Наталія Миколаївна
2012
Студії з україністики.
т.11 c.67-72
29
Наукова стаття
Символічність лексеми "хата" у творах Льва Венглінського – поета українсько-польського пограниччя
Совтис Наталія Миколаївна
2011
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філософія : збірник наукових праць
т.19 c.347-354
30
Наукова стаття
Лексичні запозичення з української мови у збірці Льва Венглінського «Полова і зерно»
Совтис Наталія Миколаївна
2012
Київські полоністичні студії
т.19 c.516-521
31
Наукова стаття
Система української фонетичної орфографії на базі польської латинки Лева Евгеніуша Венглінського
Совтис Наталія Миколаївна
2012
Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : зб. матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 10 грудня 2015 р.)
c.105-107
32
Наукова стаття
Східнослов’янські лексичні впливи у польськомовних творах Льва Венглінського (на матеріалі збірки “Pieśni od znoju i z boju”)
Совтис Наталія Миколаївна
2012
м. Львів: ЛДУБЖД
c.192-193
33
Наукова стаття
Лев Венглінський – поет українсько-польського пограниччя
Совтис Наталія Миколаївна
2012
Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки
т.9 c.132-137
34
Наукова стаття
Образ студентської молоді у творах Лева Евгеніуша Венглінського
Совтис Наталія Миколаївна
2012
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа.
т.14 c.235-242
35
Наукова стаття
Ключові слова та набування ними символічних значень у художньому творі
Совтис Наталія Миколаївна
2012
НДУ імені Миколи Гоголя
т.2 c.43-47
36
Наукова стаття
Поняття ключові слова у науковій філологічній науці
Совтис Наталія Миколаївна
2012
Видавничий дім Дмитра Бураго
т.17 c.504-510

Повернення до списку

Вгору