Автори, співробітники Університету

Сокірко Олексій Григорович

Ідентифікатор автора: 41132
Кількість пошукових запитів автора: 645
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Давньої та нової історії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Наймане військо гетьмана Петра Дорошенка
Сокірко Олексій Григорович
2020
НАН України Інститут історії України
c.301-319
2
Наукова стаття
Гетьманщина у ХVІІІ ст.: Історична мапа
Сокірко Олексій Григорович
2020
Український історичний журнал
в.2 c.222-225
3
Наукова стаття
Горілка, водка чи оковита?
Сокірко Олексій Григорович
2020
Журнал "Напої. Технології та інновації"
в.2(84) c.87-88
4
Монографія
Реорганізація Київського університету під час освітніх реформ 1920-х – на початку 1930-х років // Історія Київського університету: монографія: у 2 т.
Казакевич Геннадій Михайлович
Колесник Віктор Федорович
Ляпіна Олена Валеріївна
Сокірко Олексій Григорович
2019
Київ: ВПЦ «Київський університет»
т.1 в.3.1 c.445-554
5
Наукова стаття
"Хліб насущний" вояків Гетьманщини
Сокірко Олексій Григорович
2019
Локальна історія
в.6 c.42-47
6
Наукова стаття
Річ Посполита трьох народів. Гадяцька унія як політичний проект руської знаті
Сокірко Олексій Григорович
2018
"Вільні з вільними, рівні з рівними...": Збірка статей. - Ужгород
c.9-16
7
Наукова стаття
Inter Arma. Aspekty wojskowe Unii Hadziackiej 1658 roku
Сокірко Олексій Григорович
2019
Przeglad Wschodni
в.57 c.179-202
8
Наукова стаття
Ведлугъ порадку братерского. Бенкети київських ремісників другої половини XVIII ст.
Сокірко Олексій Григорович
2019
МІКС. Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій
в.7 c.35-86
9
Наукова стаття
Козацьке Різдво
Сокірко Олексій Григорович
2019
Локальна історія
в.12 c.60-63
10
Наукова стаття
Гетьман у перуці. Зовнішні форми репрезентації гетьманської влади часів Кирила Розумовського
Сокірко Олексій Григорович
2019
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва: міжнародний електронний журнал
в.2 c.51-85
11
Наукова стаття
Західноєвропейські військові практики і технології в Україні 18 ст.
Сокірко Олексій Григорович
2019
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.13 c.183-202
12
Наукова стаття
Українські сердюки та османські serden-gecti (до дискусії про етимологію та побутування термінів)
Сокірко Олексій Григорович
2019
Чорноморська минувшина. Альманах
c.3-11
13
Наукова стаття
Rzeczpospolita szlachecka i rzeczpospolita kozacka: wojskowo-polityczne paralele od polowy XVII do konca XVIII stulecia
Сокірко Олексій Григорович
2018
Polsko-Ukrainska Wspolpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejow. - Oswiecim, 2018
c.65-84
14
Розділ монографії
Київський університет у дореформенний період (1833-1863)
Колесник Віктор Федорович
Сокірко Олексій Григорович
Шемета Юлія Марківна
2019
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
т.1 в.Р 2.1 c.79-168
15
Монографія
На варті булави: Надвірні війська українських гетьманів середини XVII - другої половини XVIII ст.
Сокірко Олексій Григорович
2018
К.: Темпора
c.184
16
Наукова стаття
Міста, фортеці, гарнізони. Фортифікаційно-оборонні стратегії в Козацькому Гетьманаті доби "мілітарної революції"
Сокірко Олексій Григорович
2017
МІКС. Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій
в.4 c.89
17
Наукова стаття
Inter Arma. Військові аспекти Гадяцької унії 1658 р.
Сокірко Олексій Григорович
2018
Великий проект: 360 річниця Гадяцької унії 1658 - 2018 /Studium Europy Wschodneiej Wniwersytetu Warszawskiego
c.55-56
18
Наукова стаття
Східна Європа і концепт "мілітарної революції": історіографічні зауваги
Сокірко Олексій Григорович
2018
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.9 c.127-144
19
Наукова стаття
Річ Посполита Шляхетська і Річ Посполита Козацька: військово-політичні паралелі середини XVII - XVIII ст.
Сокірко Олексій Григорович
2018
Польсько-українська військова співпраця протягом історії: збірка наукових прць. Дух і літера. Київ-Варшава
c.94-123
20
Наукова стаття
Гарматний парк Лівобережної Гетьманщини першої половини - середини 18 ст.
Сокірко Олексій Григорович
2017
Історія давньої зброї. Дослідження 2016:Збірник наукових праць.
c.408-422
21
Наукова стаття
Тактика артилерії козацького війська при облозі й обороні міст другої половини XVII - початку XVIII ст.
Сокірко Олексій Григорович
2017
Археологія & фортифікація України.
c.188-194
22
Наукова стаття
"Яко і в інних речах посполитих...": Армії Речі Посполитої та Козацького Гетьманату середини XVII-XVIII ст. (спроба паралельного прочитання)
Сокірко Олексій Григорович
2017
Przemiany polityczno-ustrojowe, spoleczne, kulturalno+religijne w prowincji Malopolskiej w epoce nowozytnej
c.41-43
23
Монографія
Історія українського війська
Лободаєв Володимир Миколайович
Руккас Андрій Олегович
Синиця Євген Валентинович
Сокірко Олексій Григорович
2016
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" (монографія)
c.1-416
24
Навчальний посібник
Українська кирилична палеографія XI -XVIII ст.
Сокірко Олексій Григорович
2016
Видавець Олег Філюк
c.1-144
25
Наукова стаття
Військо гетьмана Івана Виговського на варті Великого князівства Руського 1657-1659 рр.
Сокірко Олексій Григорович
2016
Пам'ятки України
в.7 c.28-40
26
Розділ монографії
Поле битви - Україна. Воєнна історія України від давнини до сьогодення
Руккас Андрій Олегович
Синиця Євген Валентинович
Сокірко Олексій Григорович
2016
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" (монографія)
c.230-263
27
Наукова стаття
«Степенный порядок малороссийских чинов» 1742 р.
Сокірко Олексій Григорович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.123 c.52-54
28
Наукова стаття
«На послугах дому»: надвірні почти козацької старшини другої половини 17–18 ст.
Сокірко Олексій Григорович
2015
PATRIMONIUM: Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи
т.1 c.307-327
29
Наукова стаття
«Держась воєнного обряду»: військові реформи Кирила Розумовського 1750–1764 рр.
Сокірко Олексій Григорович
2014
Українська гетьманська держава : до 250-річчя скасування гетьманства.
c.119-145
30
Наукова стаття
Rozdumy na temat ugody perejasławskiej
Сокірко Олексій Григорович
2013
Nowoźytnicze zeszytz historyczne.
т.3 c.9-13
31
Наукова стаття
Udział wojska Hetmanatu Lewobrzeżnego w polskiej wojnie sukcesyjnej w latach 1733–1735
Сокірко Олексій Григорович
2014
Prace historyczne.
т.113 c.28-40
32
Розділ монографії
Передумови заснування Київського університету
Сокірко Олексій Григорович
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.24-40
33
Наукова стаття
Гетьманські «німці»: війська іноземного автонаменту другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст.
Сокірко Олексій Григорович
2011
Україна в Центрально-Східній Європі
т.11 c.246.0000
34
Наукова стаття
Артилерія козацької держави 1648 – 1781 рр.
Сокірко Олексій Григорович
2012
Український історичний журнал
c.35.0000
35
Наукова стаття
Гетьманські преторіанці. Надвірні формування Івана Мазепи кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст.
Сокірко Олексій Григорович
2012
36
Наукова стаття
“Січовики останнього гетьмана: запорозький курінь Кирила Розумовського 1751 – 1764 рр.
Сокірко Олексій Григорович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.52 c.191.0000
37
Наукова стаття
Наймити в козацькому війську другої половини XVII - середини XVIII ст. (до постави проблеми)
Сокірко Олексій Григорович
2011
Збірник Харківського історико-філологічного товариства
т.14 c.3-14
38
Монографія
Нариси з історії Університету святого Володимира
Казакевич Геннадій Михайлович
Колесник Віктор Федорович
Могильний Леонід Петрович
Надтока Олександр Михайлович
Руккас Андрій Олегович
Сокірко Олексій Григорович
Шемета Юлія Марківна
2009
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-224
39
Наукова стаття
Малоросійська регулярна рота 1733 – 1739 рр.
Сокірко Олексій Григорович
2010
40
Монографія
Український рубікон: Полтавська битва 27 червня 1709 р.
Сокірко Олексій Григорович
2009
41
Наукова стаття
Війська українських гетьманів у Полтавській битві 27 червня 1709 р.
Сокірко Олексій Григорович
2009
Український історичний журнал
c.40.0000
42
Наукова стаття
Сердюцькі полки батуринської залоги 1708 р.
Сокірко Олексій Григорович
2009
43
Наукова стаття
Передумови заснування університету св. Володимира в Києві
Сокірко Олексій Григорович
2009
44
Наукова стаття
Визначення ролі інноваційного чинника у теоріях економічного зростання
Сокірко Олексій Григорович
Яфінович Олена Богданівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.115 c.44-47
45
Наукова стаття
«Хрестоцілувальні» книги Війська Запорозького останньої чверті 17 ст.
Сокірко Олексій Григорович
2008
Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури
т.7 c.400.0000
46
Наукова стаття
Z kozakow u draguny: reformy woyska kozackiego z okresu WWP
Сокірко Олексій Григорович
2007
Od armii komputowey do narodowey – Torun
c.127.0000

Повернення до списку

Вгору