Автори, співробітники Університету

Соколіна Ольга Віталіївна
Sokolina Olha Vitaliivna

Ідентифікатор автора: 41137
Кількість пошукових запитів автора: 333

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 27, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Переваги впровадження технологій дистанційного навчання в систему військової освіти
Охрамович Михайло Миколайович
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.1(41) c.39-43
2
Тези
Мотивація як важлива умова професійної діяльності військовослужбовця ЗС України
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.201-202
3
Тези
Методи психологічної підготовки військовослужбовців ЗС України до бойової діяльності
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.158-159
4
Тези
Теоретичні підходи до визначення соціальної сутності війни
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства
c.129-131
5
Тези
Поняття та методологічні засади дослідження цивільновійськових відносин.
Соколіна Ольга Віталіївна
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.109
6
Монографія
Інноваційні педагогічні технології та методики в освітньому процесі військових навчальних закладів провідних країн- членів НАТО і України
Бурий Сергій Володимирович
Горячева Кіра Сергіївна
Кучерявий Андрій Олександрович
Рижиков Вадим Степанович
Соколіна Ольга Віталіївна
Черних Юрій Олексійович
2018
К.: НДЦ ВІКНУ,2018 - 320 с.
7
Наукова стаття
Методична система опанування стандартами та штабними процедурами НАТО як чинник досягнення творчого рівня компетенції при їх імплементації
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.63 c.131-138
8
Наукова стаття
Теоретична сутність та практичне значення системного підходу в освітньому процесі професійної підготовки офіцерів ЗСУ
Рижиков Вадим Степанович
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Науковий вісник інноваційних технологій
в.2(22) c.51-59
9
Тези
Language as a universal model of mentality
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
The Days of Science of the Faculty of Philosophy: International Scientific Conference
c.119-120
10
Тези
Впровадження технологій дистанційного навчання у підготовку військових фахівців
Охрамович Михайло Миколайович
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.200
11
Тези
Практична складова професійної підготовки майбутніх офіцерів
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.92-93
12
Тези
Фінансові та організаційні аспекти імплементації навчального досвіду країн ЄС в систему вищої освіти України
Горячева Кіра Сергіївна
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України: міжнародна науково-практична конференція
c.12
13
Тези
Інноваційні педагогічні технології в контексті якості вищої освіти
Попков Борис Олексійович
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.2(22) c.378-379
14
Тези
Переваги використання електронного тестування при підготовці військових фахівців
Кравченко Олександр Іванович
Охрамович Михайло Миколайович
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.385
15
Тези
Використання технологій дистанційного навчання при підготовці військових фахівців
Охрамович Михайло Миколайович
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності
c.259
16
Тези
Впровадження дистанційного навчання в освітній процес Збройних Сил України
Доброгурська Олена Борисівна
Мірошніченко Олег Вікторович
Нікіфорова Олена Миколаївна
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення: міжнародна науково-практична конференція
c.176-180
17
Наукова стаття
Особливості застосування тренінгових технологій у вищому військовому навчальному закладіІнноваційні педагогічні технології у професійній підготовці військових фахівців
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.3(19) c.101-108
18
Наукова стаття
Формування позитивного іміджу вищого військового навчального закладу засобами веб-сайту
Кожедуб Олена Василівна
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.2(18) c.41-48
19
Наукова стаття
Інноваційні педагогічні технології у професійній підготовці військових фахівців
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.3(19) c.101-108
20
Тези
Використання інноваційних педагогічних технологій при підготовці військових фахівців
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.323-325
21
Тези
Особливості технологій дослідницького навчання
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.348
22
Тези
Професійний імідж військового педагога
Кожедуб Олена Василівна
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.87
23
Тези
Особливості застосування анкетного методу в процесі дослідження іміджу військового педагога
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.88
24
Тези
Військовий синдром "АТО": актуальність та шляхи вирішення
Соколіна Ольга Віталіївна
Свинар Олена
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.89
25
Тези
До питання гібридної війни
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.270-272
26
Тези
Формування мовленнєвої компетентності у майбутніх офіцерів Сухопутних військ
Ряба Людмила Олександрівна
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17-18 травня 2018)
c.323-324
27
Тези
Значення мови у розумінні філософів Нового часу
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
c.348-349
28
Тези
Особливості застосування тренінгових технологій у вищому військовому навчальному закладі
Кожедуб Олена Василівна
Колісник Олег Леонідович
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Правова допомога військовослужбовцям, учасникам бойових дій, добровольцям та членам їх сімей: вітчизняний та закордонний досвід
c.29-30
29
Тези
Проблеми застосування права збройних конфліктів в системі міжнародної безпеки
Охрамович Михайло Миколайович
Соколіна Ольга Віталіївна
Шваб Віктор Костянтинович
2018
Виклики політики безпеки: історія і сучасність. Міжнародна наукова конференція
c.89-90
30
Тези
Види психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України до бойової підготовки
Соколіна Ольга Віталіївна
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.181
31
Наукова стаття
Мовленнєва компетентність як складова професійної підготовки майбутніх офіцерів
Соколіна Ольга Віталіївна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.173-178
32
Тези
Наукова діяльність курсанта як необхідна умова професійного становлення майбутнього офіцера
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.184
33
Тези
Проблема двомовності в Україні
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.112-113
34
Тези
Філософська складова військової освіти
Соколіна Ольга Віталіївна
2017
Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.141-142
35
Тези
Формування комунікативної компетентності у майбутніх офіцерів
Соколіна Ольга Віталіївна
2017
Соціально-психологічний портрет військового професіонала:збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 грудня 2017 р.
c.70-71
36
Двомовність як проблема української культури
Соколіна Ольга Віталіївна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.65.0000
37
Наукова стаття
Українська літературна мова в сучасному соціокультурному дискурсі
Соколіна Ольга Віталіївна
2013
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.20 c.156.0000

Повернення до списку

Вгору