Автори, співробітники Університету

Солодєєва Людмила Василівна

Ідентифікатор автора: 41195
Кількість пошукових запитів автора: 320

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: науковий співробітник

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Результати теоретичного аналізу щодо особливостей категорії «імідж» у Збройних Силах України
Ряба Людмила Олександрівна
Солодєєва Людмила Василівна
Халіманенко Світлана Миколаївна
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.118
2
Тези
Екологічні та соціально-економічні наслідки пожеж на торфовищах
Литвиненко Наталія Ігорівна
Солодєєва Людмила Василівна
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.134
3
Наукова стаття
Інтегральний критерій оцінки методів тестування додатків для мобільних пристроїв
Браун Вадим Олегович
Солодєєва Людмила Василівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.62 c.40-48
4
Наукова стаття
Аналіз механічних моделей і аналітичних залежностей для опису матеріалів для виробництва виробів легкої промисловості
Солодєєва Людмила Василівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.62 c.57-66
5
Тези
Дослідження організації та аналіз технологій побудови мереж Інтернет речей
Солодєєва Людмила Василівна
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.119
6
Наукова стаття
Захист від прихованих загроз в середовищі хмарних обчислень
Краснік Анатолій Васильович
Мірошніченко Олег Вікторович
Солодєєва Людмила Василівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.59 c.115-126
7
Тези
Високошвидкісні мережі у використанні сервісних послуг архітектури LTE
Лєнков Сергій Васильович
Солодєєва Людмила Василівна
2018
Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
c.122-124
8
Тези
Вразливості маршрутизаторів mikrotik та операційної системи ROUTEROS
Солодєєва Людмила Василівна
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.35
9
Наукова стаття
Управління технічним станом військової техніки та обгрунтування показників її якості
Жиров Борис Григорович
Солодєєва Людмила Василівна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.55 c.52-61
10
Наукова стаття
Розробка математичної моделі та методу її вирішення для підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів на основі технології віртуалізації
Солодєєва Людмила Василівна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.54 c.134 – 142
11
Наукова стаття
Застосування інтелектуальних технологій для підвищення якості роботи телекомунікаційних мереж при невизначеності
Сєлюков Олександр Васильович
Солодєєва Людмила Василівна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.55 c.146 – 153
12
Наукова стаття
Методи синтезу розробки web–додатків
Солодєєва Людмила Василівна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.57 c.96-104
13
Наукова стаття
Дослідження ефективності маркування в області вейвлет-перетворення
Ряба Людмила Олександрівна
Солодєєва Людмила Василівна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.25-33
14
Наукова стаття
Методи аналізу та синтезу розробки web– додатків
Солодєєва Людмила Василівна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.57 c.96 – 103
15
Тези
Метод виявлення загрози поширення забороненої до розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах
Солодєєва Людмила Василівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.37
16
Тези
Методи синтезу розробки Web-додатків
Солодєєва Людмила Василівна
Чешун Віктор Миколайович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.33
17
Тези
Профілактика суїцидальної поведінки у військовослужбовців
Колісник Олег Леонідович
Солодєєва Людмила Василівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.146
18
Наукова стаття
Шифрування звуку методом представлення його у виглядi спектрограми
Солодєєва Людмила Василівна
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.51 c.177-185
19
Наукова стаття
Підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів при застосуванні технології віртуальних машин
Солодєєва Людмила Василівна
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.52 c.107-116
20
Наукова стаття
Алгоритм прийняття рішення ідентифікації фізичних осіб на основі системи правил і ваг
Солодєєва Людмила Василівна
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.53 c.69-78
21
Наукова стаття
Метод визначення шаблону проектування вихідного коду програмного забезпечення
Солодєєва Людмила Василівна
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.49 c.195-200
22
Тези
Метод визначення шаблону проектування вихідного коду програмного забезпечення
Солодєєва Людмила Василівна
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.100
23
Тези
Метод розпізнавання дорожніх знаків із використанням нейронних мереж
Солодєєва Людмила Василівна
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.37
24
Наукова стаття
Передавальна функція цифрової ВІС для проведення діагностування електромагнітним методом
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Солодєєва Людмила Василівна
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.27 c.37.0000
25
Наукова стаття
Аналіз методів інтелектуальної обробки інформації
Джулій Володимир Миколайович
Солодєєва Людмила Василівна
Чешун Віктор Миколайович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.119-124
26
Наукова стаття
Model of user learning process in distance education system based on network graphs
Гахович Сергій Вікторович
Жиров Борис Григорович
Солодєєва Людмила Василівна
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.46 c.148-152
27
Наукова стаття
Узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ
Лоза Віталій Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Солодєєва Людмила Василівна
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.181.0000
28
Тези
Ємнісні датчики для вимірювання малих лінійних переміщень
Ряба Людмила Олександрівна
Солодєєва Людмила Василівна
2011
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.132.0000

Повернення до списку

Вгору