Автори, співробітники Університету

Солодка Ольга Олегівна

Ідентифікатор автора: 41198
Кількість пошукових запитів автора: 473
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 71, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Київ: Видавництво Ліра - К
2
Розділ монографії
Системні диспропорції розвитку корпоративних фінансів в Україні
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи
c.313-324
3
Матеріали конференції
Справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань
Солодка Ольга Олегівна
2017
Актуальні проблеми менеджменту в сучасних глобалізаційних процесах: ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 березня 2017 року
c.162-164
4
Матеріали конференції
Фундаментальний аналіз ринків базових активів похідних фінансових інструментів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30березня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Геть
c.14-16
5
Матеріали конференції
Адекватність методів оцінки справедливої вартості базових активів похідних фінансових інструментів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт X Міжнародної науково-практичної конференції, 31 липня 2017 року / ГО «Фінансово-економічна наукова рада»
c.55-58
6
Матеріали конференції
Диверсифікований пул активів у портфелі CDO
Солодка Ольга Олегівна
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.176-178
7
Матеріали конференції
Критерії визначення рейтингу угод CDO
Солодка Ольга Олегівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.210-211
8
Матеріали конференції
Інформаційні аспекти визначення справедливої вартості базових активів похідних фінансових інструментів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Фінансова децентралізація та сталий розвиток: збірник матеріалів ІІ Міжнародного науково-практичного семінару студентів і молодих учених, 23-24 березня 2017 року
c.151-152
9
Матеріали конференції
Ірраціональність ринку похідних фінансових інструментів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2017 року
в.2 c.129-131
10
Матеріали конференції
Финансовое моделирование как метод научно-практического исследования
Солодка Ольга Олегівна
2017
Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики республики Беларусь
т.3 c.214-215
11
Монографія
Похідні фінансові інструменти: функціональні механізми та суперечності використання в Україні
Солодка Ольга Олегівна
2016
Кондор
12
Наукова стаття
Кредитні ноти у механізмі залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках
Солодка Ольга Олегівна
2017
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»
в.5(33) c.108-112
13
Наукова стаття
Функціональний механізм опціонних контрактів в Україні
Солодка Ольга Олегівна
2017
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1 в.2 c.173-180
14
Наукова стаття
The functional mechanism of futures in Ukrain
Солодка Ольга Олегівна
2017
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences
в.1-2 c.201-209
15
Наукова стаття
The methodology of fundamental and technical analysis in the context of the market’s irrationality of derivatives
Солодка Ольга Олегівна
2017
International Research Conference on Economics, Arts and Sciences: Conference Proceedings, 31 July 2017, Sweden, Uppsala
c.276-301
16
Наукова стаття
Parameters of pricing of forward and futures contracts
Солодка Ольга Олегівна
2017
International Research Conference on Science, Education, Technology and Management: Conference Proceedings, August 20th 2017, France, Paris / Scientific public organization «Professional science»
c.269-286
17
Наукова стаття
Управління портфелем CDO у механізмі секʼюритизації активів
Солодка Ольга Олегівна
2016
Львівський національний університет імені Івана Франка
т.35 в.2 c.212-219
18
Наукова стаття
Сегментаційний розріз біржового ринку опціонних контрактів України
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інтернаука. Економічні науки
c.18-23
19
Наукова стаття
Методология моделирования ценовых параметров базовых активов финансовых деривативов
Солодка Ольга Олегівна
2017
Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сборник научных статей. ‒ Минск: ГИУСТБГУ
c.92-94
20
Наукова стаття
Концептуальні складові сучасного механізму хеджування
Солодка Ольга Олегівна
2016
Економічний простір: збірник наукових праць
в.116 c.230-242
21
Матеріали конференції
Операції грошового потоку та ринкової вартості в управлінні портфелем CDO
Солодка Ольга Олегівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.187-190
22
Матеріали конференції
Економічна природа і механізм функціонування CLN
Солодка Ольга Олегівна
2016
Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.223-225
23
Матеріали конференції
Механізм функціонування і сфери застосування CDS
Солодка Ольга Олегівна
2016
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.355-357
24
Наукова стаття
Credit linked notes as an instrument of attraction of capital and credit risk minimization
Солодка Ольга Олегівна
2015
3d the International Conference on Recent Trends in Science and Technology Management
c.50-63
25
Наукова стаття
Collateralized debt obligation in the mechanism of securitization of assets
Солодка Ольга Олегівна
2015
European Journal of Economics and Management Sciences
т.2 c.65-68
26
Наукова стаття
Credit risk in determining the value of credit derivatives
Солодка Ольга Олегівна
2015
The USA Journal of Applied Sciences
т.2 c.68-71
27
Наукова стаття
Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінки CDS
Солодка Ольга Олегівна
2015
Наукові праці НДФІ
т.1 c.108-116
28
Наукова стаття
Мінімізація кредитних ризиків через своп сукупного доходу
Солодка Ольга Олегівна
2015
Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.
c.259-262
29
Наукова стаття
Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику
Солодка Ольга Олегівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.85-91
30
Праці конференції
Перерозподіл кредитного ризику через механізм функціонування кредитних деривативів
Солодка Ольга Олегівна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.334-335
31
Праці конференції
Редуцировані моделі оцінки вартості кредитного дефолтного свопу
Солодка Ольга Олегівна
2015
Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.250-252
32
Праці конференції
Розвиток ринку кредитних деривативів в Україні
Солодка Ольга Олегівна
2015
Роль молоді у процесі соціально-економічних перетворень суспільства: вітчизняний та зарубіжний досвід: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.
c.319-320
33
Наукова стаття
Інтеграція комерційних банків України у світову фінансову систему
Солодка Ольга Олегівна
2013
Наукові праці НДФІ
т.3 c.98-106
34
Наукова стаття
Бінарні опціони в системі Інтернет-трейдингу
Солодка Ольга Олегівна
2014
Наукові праці НДФІ
т.3 c.130-137
35
Праці конференції
Моделі оцінки кредитного дефолтного свопа
Солодка Ольга Олегівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.257-260
36
Праці конференції
Похідні фінансові інструменти у розвитку форм капіталу
Солодка Ольга Олегівна
2014
Соціально-економічні проблеми функціонування фінансових систем в умовах інтеграційних процесів: Матеріали Симпозіуму.
т.7 c.60-62
37
Праці конференції
Внутрішнє ціноутворення комерційних банків України
Солодка Ольга Олегівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Науково-практична конференція.
c.69-70
38
Тези
IT-технології біржової торгівлі
Солодка Ольга Олегівна
2012
Актуальні питання фінансової та бюджетно-податкової політики в контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки: Науково-практична конференція.
c.352-358
39
Тези
Сучасні інноваційні банківські технології
Солодка Ольга Олегівна
2012
Концепції та механізми сучасних трансформацій на фінансовому ринку: Міжнародна науково-практична конференція.
т.7 c.128-129
40
Наукова стаття
Механізм банківського маркетингу в оптимізації структури активів і пасивів.
Солодка Ольга Олегівна
2010
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.65 c.96-107
41
Наукова стаття
Інфраструктура ретейлового бізнесу комерційних банків України.
Солодка Ольга Олегівна
2011
Наукові праці НДФІ
т.2 c.86-93
42
Наукова стаття
Ефективність кредитної політики в механізмі банківського маркетингу
Солодка Ольга Олегівна
2011
Фінанси України
т.11 c.119-127
43
Тези
Формування оптимальної структури активів і пасивів комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2011
Розвиток фінансової системи України в сучасних умовах: Науково-практична конференція.
c.267-270
44
Підручник
Банківський маркетинг
Лютий Ігор Олексійович
Солодка Ольга Олегівна
2010
К.: «Центр учбової літератури»
45
Наукова стаття
Сценарії реалізації IT-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу
Солодка Ольга Олегівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.115 c.25-28
46
Наукова стаття
Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг
Солодка Ольга Олегівна
2009
Фінанси України
т.12 c.81-88
47
Наукова стаття
«Файл-серверні» і «клієнт-серверні» банківські системи
Солодка Ольга Олегівна
2009
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.1 c.546-552
48
Тези
Індивідуальне навчально-дослідне завдання як засіб переорієнтації лекційно-інформативної форми навчання на індивідуально-диференційовану
Солодка Ольга Олегівна
2009
Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу”
c.164-166
49
Тези
Технології реалізації клієнторієнтованої стратегії комерційних банків
Солодка Ольга Олегівна
2009
Динамиката на съвременната: Матеріали міжнародної практичної конференції.
т.1 c.3-6
50
Праці конференції
Стратегічні акценти маркетингової діяльності комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2008
Генезис інституційної системи транзитивних економік: Міжнародна науково-практична конференція
т.28 c.174-175
51
Тези
Елементи технології маркетингового планування комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2008
Efektivní nástroje modernich věd : Materiály mezinárodní vědecko-praktiká conference.
т.1 c.8-10
52
Тези
Основні аспекти розробки комунікаційної стратегії комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2008
Nowoczesnych naukowych osiągnięć – 2008: Materiały międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji.
т.1 c.28-31
53
Наукова стаття
Складові фінансового механізму банківської діяльності
Солодка Ольга Олегівна
2006
Схід-East
т.1 c.23-25
54
Наукова стаття
Стан і напрями розвитку системи кредитної кооперації України
Солодка Ольга Олегівна
2007
Таврійський науковий вісник
т.51 c.116-123
55
Навчальний посібник
Банківський маркетинг
Лютий Ігор Олексійович
Солодка Ольга Олегівна
2006
Знання
56
Наукова стаття
Фінансовий механізм діяльності комерційного банку як стратегічний захід ефективного управління
Солодка Ольга Олегівна
2005
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.6 c.27-30
57
Наукова стаття
Фінансовий механізм комерційних банків в умовах розвитку фінансово-кредитної системи України
Солодка Ольга Олегівна
2004
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.3 c.541-546
58
Наукова стаття
Ефективність кредитної та інвестиційної політики в системі фінансового механізму банківської діяльності
Солодка Ольга Олегівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.71 c.23-24
59
Тези
Стратегічні орієнтири формування фінансового механізму банківської діяльності
Солодка Ольга Олегівна
2004
Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України: Всеукраїнська науково-практична конференція.
т.3 c.72-73
60
Тези
Обґрунтування причин використання комерційними банками стратегічних підходів
Солодка Ольга Олегівна
2004
Науковий потенціал світу – 2004: Міжнародна науково-практична конференція.
т.8 c.59-60
61
Тези
Ефективність фінансового механізму банківської діяльності як фактор економічного зростання
Солодка Ольга Олегівна
2004
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.3 c.242-244
62
Наукова стаття
Методика створення іміджу комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2003
Фінанси України
т.9 c.94-1101
63
Наукова стаття
Взаємозв’язок банківського маркетингу і макроекономічної ситуації на кредитному ринку
Солодка Ольга Олегівна
2003
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна.
т.56 c.132-138
64
Наукова стаття
Взаємозв’язок банківського маркетингу з формуванням структури пасивів і активів комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2002
Торгівля і ринок України: Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування.
т.14 c.187-192
65
Наукова стаття
Аудит реалізації стратегії банківського маркетингу
Солодка Ольга Олегівна
2002
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.163 c.76-86
66
Наукова стаття
Особливості стратегії банківського маркетингу в умовах стабілізації та розвитку банківської системи України
Солодка Ольга Олегівна
2002
Вісник Тернопільської академії народного господарства
т.5 c.66-68
67
Наукова стаття
Роль банківського маркетингу в умовах зростання конкуренції на кредитному ринку
Солодка Ольга Олегівна
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.61 c.58
68
Наукова стаття
Стратегічне планування банківського маркетингу за умов ринкової трансформації економіки
Солодка Ольга Олегівна
2002
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.3 c.96-102
69
Тези
Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу
Солодка Ольга Олегівна
2002
Україна наукова – 2002: Всеукраїнська науково-практична конференція.
т.7 c.17-19
70
Тези
Банківський маркетинг та ринкові дослідження кредитного ринку
Солодка Ольга Олегівна
2002
Крок у майбутнє: Всеукраїнська науково-практична конференція.
c.281
71
Тези
Практичні аспекти розробки ефективних маркетингових стратегій банку
Солодка Ольга Олегівна
2001
Сучасна концепція маркетингу та її реінтерпретація в умовах перехідного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція.
c.150-151

Повернення до списку

Вгору