Автори, співробітники Університету

Солодка Ольга Олегівна

Ідентифікатор автора: 41198
Кількість пошукових запитів автора: 543
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 78, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 16

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Мінімізація координаційних деструкцій в економіці України
Солодка Ольга Олегівна
2019
Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку: збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 19 березня 2019 року
c.227-229
2
Матеріали конференції
Торгівельні інформаційні системи у біржовому та позабіржовому механізмах торгів деривативами
Солодка Ольга Олегівна
2019
Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 14 квітня 2019 року
c.43-46
3
Матеріали конференції
Інформаційні системи позабіржової торгівлі деривативами
Солодка Ольга Олегівна
2019
Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2019 року
c.85-87
4
Матеріали конференції
Концептуальні підходи в методології фінансового моделювання
Солодка Ольга Олегівна
2019
Моделювання та прогнозування економічних процесів: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-26 квітня 2019 року
c.58-60
5
Матеріали конференції
Організаційні центри ринку похідних фінансових інструментів України
Солодка Ольга Олегівна
2019
Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах: матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 14 травня 2019 року
c.168-171
6
Наукова стаття
Parameters of issue and placement of state derivatives of Ukraine
Солодка Ольга Олегівна
2019
The Scientific Heritage
в.№ 39, Р.3 c.28-33
7
Наукова стаття
Parameters of issue and placement of state derivatives of Ukraine
Солодка Ольга Олегівна
2019
The Scientific Heritage
в.№ 39, Р.3 c.28-33
8
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
9
Розділ монографії
Системні диспропорції розвитку корпоративних фінансів в Україні
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи
c.313-324
10
Матеріали конференції
Справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань
Солодка Ольга Олегівна
2017
Актуальні проблеми менеджменту в сучасних глобалізаційних процесах: ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 березня 2017 року
c.162-164
11
Матеріали конференції
Фундаментальний аналіз ринків базових активів похідних фінансових інструментів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30березня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Геть
c.14-16
12
Матеріали конференції
Адекватність методів оцінки справедливої вартості базових активів похідних фінансових інструментів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт X Міжнародної науково-практичної конференції, 31 липня 2017 року / ГО «Фінансово-економічна наукова рада»
c.55-58
13
Матеріали конференції
Диверсифікований пул активів у портфелі CDO
Солодка Ольга Олегівна
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.176-178
14
Матеріали конференції
Критерії визначення рейтингу угод CDO
Солодка Ольга Олегівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.210-211
15
Матеріали конференції
Інформаційні аспекти визначення справедливої вартості базових активів похідних фінансових інструментів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Фінансова децентралізація та сталий розвиток: збірник матеріалів ІІ Міжнародного науково-практичного семінару студентів і молодих учених, 23-24 березня 2017 року
c.151-152
16
Матеріали конференції
Ірраціональність ринку похідних фінансових інструментів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2017 року
в.2 c.129-131
17
Матеріали конференції
Финансовое моделирование как метод научно-практического исследования
Солодка Ольга Олегівна
2017
Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики республики Беларусь
т.3 c.214-215
18
Монографія
Похідні фінансові інструменти: функціональні механізми та суперечності використання в Україні
Солодка Ольга Олегівна
2016
Кондор
19
Наукова стаття
Кредитні ноти у механізмі залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках
Солодка Ольга Олегівна
2017
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка : науковий журнал
в.5(33) c.108-112
20
Наукова стаття
Функціональний механізм опціонних контрактів в Україні
Солодка Ольга Олегівна
2017
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1 в.2 c.173-180
21
Наукова стаття
The functional mechanism of futures in Ukrain
Солодка Ольга Олегівна
2017
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences
в.1-2 c.201-209
22
Наукова стаття
The methodology of fundamental and technical analysis in the context of the market’s irrationality of derivatives
Солодка Ольга Олегівна
2017
International Research Conference on Economics, Arts and Sciences: Conference Proceedings, 31 July 2017, Sweden, Uppsala
c.276-301
23
Наукова стаття
Parameters of pricing of forward and futures contracts
Солодка Ольга Олегівна
2017
International Research Conference on Science, Education, Technology and Management: Conference Proceedings, August 20th 2017, France, Paris / Scientific public organization «Professional science»
c.269-286
24
Наукова стаття
Управління портфелем CDO у механізмі секʼюритизації активів
Солодка Ольга Олегівна
2016
Львівський національний університет імені Івана Франка
т.35 в.2 c.212-219
25
Наукова стаття
Сегментаційний розріз біржового ринку опціонних контрактів України
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інтернаука. Економічні науки
c.18-23
26
Наукова стаття
Методология моделирования ценовых параметров базовых активов финансовых деривативов
Солодка Ольга Олегівна
2017
Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сборник научных статей. ‒ Минск: ГИУСТБГУ
c.92-94
27
Наукова стаття
Концептуальні складові сучасного механізму хеджування
Солодка Ольга Олегівна
2016
Економічний простір: збірник наукових праць
в.116 c.230-242
28
Матеріали конференції
Операції грошового потоку та ринкової вартості в управлінні портфелем CDO
Солодка Ольга Олегівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.187-190
29
Матеріали конференції
Економічна природа і механізм функціонування CLN
Солодка Ольга Олегівна
2016
Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.223-225
30
Матеріали конференції
Механізм функціонування і сфери застосування CDS
Солодка Ольга Олегівна
2016
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.355-357
31
Наукова стаття
Credit linked notes as an instrument of attraction of capital and credit risk minimization
Солодка Ольга Олегівна
2015
3d the International Conference on Recent Trends in Science and Technology Management
c.50-63
32
Наукова стаття
Collateralized debt obligation in the mechanism of securitization of assets
Солодка Ольга Олегівна
2015
European Journal of Economics and Management Sciences
т.2 c.65-68
33
Наукова стаття
Credit risk in determining the value of credit derivatives
Солодка Ольга Олегівна
2015
The USA Journal of Applied Sciences
т.2 c.68-71
34
Наукова стаття
Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінки CDS
Солодка Ольга Олегівна
2015
Наукові праці НДФІ
т.1 c.108-116
35
Наукова стаття
Мінімізація кредитних ризиків через своп сукупного доходу
Солодка Ольга Олегівна
2015
Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.
c.259-262
36
Наукова стаття
Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику
Солодка Ольга Олегівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.85-91
37
Праці конференції
Перерозподіл кредитного ризику через механізм функціонування кредитних деривативів
Солодка Ольга Олегівна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.334-335
38
Праці конференції
Редуцировані моделі оцінки вартості кредитного дефолтного свопу
Солодка Ольга Олегівна
2015
Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.250-252
39
Праці конференції
Розвиток ринку кредитних деривативів в Україні
Солодка Ольга Олегівна
2015
Роль молоді у процесі соціально-економічних перетворень суспільства: вітчизняний та зарубіжний досвід: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.
c.319-320
40
Наукова стаття
Інтеграція комерційних банків України у світову фінансову систему
Солодка Ольга Олегівна
2013
Наукові праці НДФІ
т.3 c.98-106
41
Наукова стаття
Бінарні опціони в системі Інтернет-трейдингу
Солодка Ольга Олегівна
2014
Наукові праці НДФІ
т.3 c.130-137
42
Праці конференції
Моделі оцінки кредитного дефолтного свопа
Солодка Ольга Олегівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.257-260
43
Праці конференції
Похідні фінансові інструменти у розвитку форм капіталу
Солодка Ольга Олегівна
2014
Соціально-економічні проблеми функціонування фінансових систем в умовах інтеграційних процесів: Матеріали Симпозіуму.
т.7 c.60-62
44
Праці конференції
Внутрішнє ціноутворення комерційних банків України
Солодка Ольга Олегівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Науково-практична конференція.
c.69-70
45
Тези
IT-технології біржової торгівлі
Солодка Ольга Олегівна
2012
Актуальні питання фінансової та бюджетно-податкової політики в контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки: Науково-практична конференція.
c.352-358
46
Тези
Сучасні інноваційні банківські технології
Солодка Ольга Олегівна
2012
Концепції та механізми сучасних трансформацій на фінансовому ринку: Міжнародна науково-практична конференція.
т.7 c.128-129
47
Наукова стаття
Механізм банківського маркетингу в оптимізації структури активів і пасивів.
Солодка Ольга Олегівна
2010
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.65 c.96-107
48
Наукова стаття
Інфраструктура ретейлового бізнесу комерційних банків України.
Солодка Ольга Олегівна
2011
Наукові праці НДФІ
т.2 c.86-93
49
Наукова стаття
Ефективність кредитної політики в механізмі банківського маркетингу
Солодка Ольга Олегівна
2011
Фінанси України
т.11 c.119-127
50
Тези
Формування оптимальної структури активів і пасивів комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2011
Розвиток фінансової системи України в сучасних умовах: Науково-практична конференція.
c.267-270
51
Підручник
Банківський маркетинг
Лютий Ігор Олексійович
Солодка Ольга Олегівна
2010
К.: «Центр учбової літератури»
52
Наукова стаття
Сценарії реалізації IT-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу
Солодка Ольга Олегівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.115 c.25-28
53
Наукова стаття
Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг
Солодка Ольга Олегівна
2009
Фінанси України
т.12 c.81-88
54
Наукова стаття
«Файл-серверні» і «клієнт-серверні» банківські системи
Солодка Ольга Олегівна
2009
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.1 c.546-552
55
Тези
Індивідуальне навчально-дослідне завдання як засіб переорієнтації лекційно-інформативної форми навчання на індивідуально-диференційовану
Солодка Ольга Олегівна
2009
Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу”
c.164-166
56
Тези
Технології реалізації клієнторієнтованої стратегії комерційних банків
Солодка Ольга Олегівна
2009
Динамиката на съвременната: Матеріали міжнародної практичної конференції.
т.1 c.3-6
57
Праці конференції
Стратегічні акценти маркетингової діяльності комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2008
Генезис інституційної системи транзитивних економік: Міжнародна науково-практична конференція
т.28 c.174-175
58
Тези
Елементи технології маркетингового планування комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2008
Efektivní nástroje modernich věd : Materiály mezinárodní vědecko-praktiká conference.
т.1 c.8-10
59
Тези
Основні аспекти розробки комунікаційної стратегії комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2008
Nowoczesnych naukowych osiągnięć – 2008: Materiały międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji.
т.1 c.28-31
60
Наукова стаття
Складові фінансового механізму банківської діяльності
Солодка Ольга Олегівна
2006
Схід-East
т.1 c.23-25
61
Наукова стаття
Стан і напрями розвитку системи кредитної кооперації України
Солодка Ольга Олегівна
2007
Таврійський науковий вісник
т.51 c.116-123
62
Навчальний посібник
Банківський маркетинг
Лютий Ігор Олексійович
Солодка Ольга Олегівна
2006
Знання
63
Наукова стаття
Фінансовий механізм діяльності комерційного банку як стратегічний захід ефективного управління
Солодка Ольга Олегівна
2005
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.6 c.27-30
64
Наукова стаття
Фінансовий механізм комерційних банків в умовах розвитку фінансово-кредитної системи України
Солодка Ольга Олегівна
2004
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.3 c.541-546
65
Наукова стаття
Ефективність кредитної та інвестиційної політики в системі фінансового механізму банківської діяльності
Солодка Ольга Олегівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.71 c.23-24
66
Тези
Стратегічні орієнтири формування фінансового механізму банківської діяльності
Солодка Ольга Олегівна
2004
Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України: Всеукраїнська науково-практична конференція.
т.3 c.72-73
67
Тези
Обґрунтування причин використання комерційними банками стратегічних підходів
Солодка Ольга Олегівна
2004
Науковий потенціал світу – 2004: Міжнародна науково-практична конференція.
т.8 c.59-60
68
Тези
Ефективність фінансового механізму банківської діяльності як фактор економічного зростання
Солодка Ольга Олегівна
2004
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.3 c.242-244
69
Наукова стаття
Методика створення іміджу комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2003
Фінанси України
т.9 c.94-1101
70
Наукова стаття
Взаємозв’язок банківського маркетингу і макроекономічної ситуації на кредитному ринку
Солодка Ольга Олегівна
2003
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна.
т.56 c.132-138
71
Наукова стаття
Взаємозв’язок банківського маркетингу з формуванням структури пасивів і активів комерційного банку
Солодка Ольга Олегівна
2002
Торгівля і ринок України: Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування.
т.14 c.187-192
72
Наукова стаття
Аудит реалізації стратегії банківського маркетингу
Солодка Ольга Олегівна
2002
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.163 c.76-86
73
Наукова стаття
Особливості стратегії банківського маркетингу в умовах стабілізації та розвитку банківської системи України
Солодка Ольга Олегівна
2002
Вісник Тернопільської академії народного господарства
т.5 c.66-68
74
Наукова стаття
Роль банківського маркетингу в умовах зростання конкуренції на кредитному ринку
Солодка Ольга Олегівна
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.61 c.58
75
Наукова стаття
Стратегічне планування банківського маркетингу за умов ринкової трансформації економіки
Солодка Ольга Олегівна
2002
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.3 c.96-102
76
Тези
Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу
Солодка Ольга Олегівна
2002
Україна наукова – 2002: Всеукраїнська науково-практична конференція.
т.7 c.17-19
77
Тези
Банківський маркетинг та ринкові дослідження кредитного ринку
Солодка Ольга Олегівна
2002
Крок у майбутнє: Всеукраїнська науково-практична конференція.
c.281
78
Тези
Практичні аспекти розробки ефективних маркетингових стратегій банку
Солодка Ольга Олегівна
2001
Сучасна концепція маркетингу та її реінтерпретація в умовах перехідного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція.
c.150-151

Повернення до списку

Вгору