Автори, співробітники Університету

Сорока Юрій Михайлович

Ідентифікатор автора: 41248
Кількість пошукових запитів автора: 986
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 5, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
За Україну, за волю, за її доля
Сорока Юрій Михайлович
2017
ПП Сергійчук М.І.
в.2 c.1-132
2
Наукова стаття
Переселення українців з Румунії в УРСР у 1944-1947 рр.
Сорока Юрій Михайлович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.3 в.134 c.82-84
3
Наукова стаття
Волинська земля у писемних та археологічних джерелах (середина І тисячоліття – ХІІІ століття)
Сорока Юрій Михайлович
2018
Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник"
т.8 в.135 c.12-16
4
Наукова стаття
Волинсько-Галицька держава періоду правління Данила Романовича
Сорока Юрій Михайлович
2018
Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник"
т.11 в.138
5
Матеріали конференції
Переселення до УРСР українців з Болгарії у перші післявоєнні роки.
Сорока Юрій Михайлович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.446-452
6
Монографія
У жорнах історії
Сорока Юрій Михайлович
2017
К.: ПП Фірма Гранмна
c.56-62
7
Навчальний посібник
Джерела з історії культури України
Павленко Світлана Федорівна
Сорока Юрій Михайлович
Щербак Микола Григорович
2017
К. : Логос
c.1-147
8
Навчальний посібник
Джерела з історії культури України
Павленко Світлана Федорівна
Сорока Юрій Михайлович
Щербак Микола Григорович
2017
К. : Логос
c.20-30
9
Навчальний посібник
Джерела з історії культури України
Павленко Світлана Федорівна
Сорока Юрій Михайлович
Щербак Микола Григорович
2017
К. : Логос
c.20-40
10
Навчально-методичний комплекс
Джерела з історії етнокультурного розвитку західнокураїнських земель першої половини ХХ століття
Сорока Юрій Михайлович
2016
К. : Логос
c.1-40
11
Навчально-методичний комплекс
Історія розвитку державних інституцій України
Сорока Юрій Михайлович
2017
К. : Логос
c.1-26
12
Наукова стаття
Насильне переселення українців з Чехословаччини в УРСР у повоєнні роки
Сорока Юрій Михайлович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.7 c.59-62
13
Наукова стаття
Десь там далеко, на Волині, створилась армія УПА
Сорока Юрій Михайлович
2017
Волинь моя. Журнал Міжнародного громадського об’єднання «Волинське братство». – Вип. 9
в.9 c.101-115
14
Підручник
Історичне джерелознавство
Сорока Юрій Михайлович
2017
К.: Либідь
c.136-147
15
Монографія
За Україну, за її волю, за її долю
Сорока Юрій Михайлович
2015
ПП Сергійчук М.І.
c.1-208
16
Наукова стаття
Романівський просвітянський осередок у 1920-х – на початку 1930-х років
Сорока Юрій Михайлович
2016
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки
в.3 c.53-58
17
Наукова стаття
Десь там далеко на Волині постала армія УПА
Сорока Юрій Михайлович
2016
Волинь моя. Журнал Міжнародного громадського об’єднання «Волинське братство». – Вип. 9
в.9 c.124-136
18
Наукова стаття
Національно-визвольний рух на Волині й Юрій Шухевич
Сорока Юрій Михайлович
2016
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.49 c.69-78
19
Наукова стаття
Депортації польського населення з території УРСР 1944-1946 рр.
Сорока Юрій Михайлович
2015
Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe
т.1 c.35-45
20
Наукова стаття
Аграрні реформи на Волині у XX – на початку XXI ст.: передумови, перебіг та наслідки
Сорока Юрій Михайлович
2010
Вісник Львівської комерційної академії
т.11 c.32-34
21
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
22
Наукова стаття
Авантюра
Сорока Юрій Михайлович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.5
23
Наукова стаття
Автобіографія
Сорока Юрій Михайлович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.8
24
Наукова стаття
Архів
Сорока Юрій Михайлович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.46
25
Наукова стаття
Війна партизанська
Сорока Юрій Михайлович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.100-101
26
Наукова стаття
Геральдика
Сорока Юрій Михайлович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.114-115
27
Наукова стаття
Депортація
Сорока Юрій Михайлович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.151-152
28
Наукова стаття
Профспілки
Сорока Юрій Михайлович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.525-526
29
Наукова стаття
Зустрічі через 30 років.
Сорока Юрій Михайлович
2014
Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи.
т.2 c.564-579
30
Наукова стаття
«Мерзлота»
Сорока Юрій Михайлович
2013
Волинь моя… Журнал Міжнародного товариства «Волинське братство»
т.8 c.217-236
31
Наукова стаття
Просвітянські організації Волині у міжвоєнний період
Сорока Юрій Михайлович
2013
Волинь моя… Журнал Міжнародного товариства «Волинське братство»
т.8 c.286-309
32
Монографія
Романів. Історичне минуле і сучасне волинського села
Сорока Юрій Михайлович
2013
33
Наукова стаття
Ключові проблеми українознавчого дослідження. Рец. на кн. Ярослав Калакура «Українознавче дослідження: теорія та методологія. – Тернопіль, 2012.
Сорока Юрій Михайлович
2013
Краєзнавство: науковий журнал
c.232.0000
34
Наукова стаття
Український Крим: від міфів до історичної реальності. Рец. на книгу Чумак В.А. Україна і Крим: спільність історичної долі
Сорока Юрій Михайлович
2013
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.80 c.164.0000
35
Наукова стаття
Етнополітичний аспект демографічних процесів на селі в західних областях України (1944-1950-ті роки)
Сорока Юрій Михайлович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.55 c.156.0000
36
Наукова стаття
Населення західноукраїнських земель в геополітичних та етносоціальних вимірах у 1920-1930-х роках
Сорока Юрій Михайлович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.54 c.131.0000
37
Наукова стаття
Основні ідеологічні напрями радянської історіографії у відображенні суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях 1944-1950 років
Сорока Юрій Михайлович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.107 c.44.0000
38
Наукова стаття
До періодизації історичних та українознавчих досліджень суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях кінця 1930-1950-х років
Сорока Юрій Михайлович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.108 c.38.0000
39
Наукова стаття
Масова мобілізація працездатного населення Волині для роботи у східних областях СРСР у 1944-1950-х роках
Сорока Юрій Михайлович
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.22 c.66.0000
40
Наукова стаття
Сучасна українська історіографія історії західноукраїнських земель 1940-х – 1950-х років
Сорока Юрій Михайлович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.105 c.53.0000
41
Наукова стаття
Основні ідеологічні напрямки радянської історіографії у відображенні суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях 1940-х–1950-х років
Сорока Юрій Михайлович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.107 c.51.0000
42
Наукова стаття
Західноукраїнські землі на початковому етапі Другої світової війни: біженці, військовополонені, обмін населенням
Сорока Юрій Михайлович
2011
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.4.0000
43
Наукова стаття
Нищення нацистами єврейської людності на теренах західних областей УРСР. 1941-1944 рр.
Сорока Юрій Михайлович
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.21 c.22.0000
44
Наукова стаття
Масова мобілізація працездатного населення Волині для роботи у східних областях СРСР у 1944-1950-х рр.
Сорока Юрій Михайлович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.54 c.54.0000
45
Наукова стаття
Особливості мобілізаційних заходів радянської влади у західних областях УРСР на завершальному етапі Другої світової війни
Сорока Юрій Михайлович
2011
Воєнна історія
c.21.0000
46
Довідник
Соціологія міста: навчальний посібник
Малес Людмила Володимирівна
Сорока Юрій Михайлович
2010
47
Навчальний посібник
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. Навчальний посібник
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Могильний Леонід Петрович
Пшеничний Тарас Юрійович
Розовик Дмитро Федорович
Сорока Юрій Михайлович
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-688
48
Наукова стаття
Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР у 1944-1955-х рр
Сорока Юрій Михайлович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.91 c.60.0000
49
Наукова стаття
Насильницьке виселення населення західноукраїнських земель у 1940-1955-х роках
Сорока Юрій Михайлович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.92 c.122.0000
50
Монографія
Населення західно-українських земель: депортації, переселення, мобілізації, міграції (1939 - 1950-ті роки)
Сорока Юрій Михайлович
2007
51
Наукова стаття
Український національний рух опору на західноукраїнських землях у 1941-1944 роках
Сорока Юрій Михайлович
2007
52
Наукова стаття
Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України: 1940-1950-ті роки
Сорока Юрій Михайлович
2007
53
Наукова стаття
Регулювання та перерозподіл трудових ресурсів західних областей УРСР в 1944-1950-х рр.
Сорока Юрій Михайлович
2007
54
Наукова стаття
Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР в 1944-1950-х рр.
Сорока Юрій Михайлович
2007
55
Наукова стаття
Насильницьке виселення населення західноукраїнських земель у 1940-х-50-их роках
Сорока Юрій Михайлович
2007
56
Наукова стаття
Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України. 1940-і – 1950-ті роки
Сорока Юрій Михайлович
2007

Повернення до списку

Вгору