Автори, співробітники Університету

Сорокіна Наталія Володимирівна
Sorokina Nataliya Volodymyrivna

Ідентифікатор автора: 41254
Кількість пошукових запитів автора: 389

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: методика навчання іноземних мов / лінгводидактика /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
«Іноземна мова профільного спрямування» для студентів магістратури 2 року навчання Інституту філології напряму підготовки 014 «Середня освіта - Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методика навчання»
Костенко Ірина Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2019
Поліграф
2
Наукова стаття
Інтерактивний спецкурс «Іноземна мова профільного спрямування» для майбутніх учителів іноземної мови загальноосвітніх профільних шкіл ІІІ ступеня: зміст та методика викладання
Костенко Ірина Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2019
Ars Linguodidacticae
в.3 c.38-45
3
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології у навчанні мов у загальноосвітній профільній школі» напряму підготовки 014 Середня освіта, кластеру «Середня освіта - Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методика навчання
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-15
4
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова. Оперативний рівень (В1) (аспект граматика)» для студентів І року навчання напряму підготовки 014 Середня освіта, кластеру «Середня освіта - Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методик
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-19
5
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова профільного спрямування» напряму підготовки 014 Середня освіта, кластеру «Середня освіта - Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методика навчання» (магістри)
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-12
6
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту магістерського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератури
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
7
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичні матеріали за темою «Parenthood» для студентів Інституту філології першого року навчання: методичні рекомендації з мультимедійним додатком
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
К.: Поліграф
c.1-71
8
Наукова стаття
Створення професійно спрямованого навчального інформаційно-комунікативного середовища для майбутніх учителів-філологів
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Інформаційні технології та засоби навчання
т.66 в.4 c.65-77
9
Наукова стаття
Програма виробничої практики для студентів ІІ року навчання (магістри) зі спеціальності «Середня освіта - українська мова і література, іноземна мова : теорія і методика навчання»
Костенко Ірина Володимирівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-14
10
Тези
Спецкурс «Іноземна мова профільного спрямування» для майбутніх вчителів загальноосвітніх профільних шкіл ІІІ ступеня
Костенко Ірина Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Perspectives of science and education‖
т.5 c.139-144
11
Навчальний посібник
Китайська мова (початковий рівень). Навчальний посібник для студентів-сходознавців
Мурашевич Катерина Геннадіївна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2017
К. : Логос
12
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації (з мультимедійним додатком) для студентів-сходознавців ІІІ року навчання за темою "Мистецтво"
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2017
Видавничий дім "Поліграф"
13
Наукова стаття
Метод проектів як спосіб формування англомовної соціокультурної компетентності студентів-сходознавців
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2017
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
в.126 c.40-43
14
Наукова стаття
Конструювання змісту мультимедійних навчальних презентацій з англійської мови для майбутніх вчителів-філологів
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2017
Ars Linguodidacticae
в.1 c.31-36
15
Матеріали конференції
Технологія впровадження мультимедійних презентацій у процес професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.199-201
16
Навчальний посібник
Навчання майбутніх філологів професійного іншомовного спілкування: [навчальний посібник для студентів]
Сорокіна Наталія Володимирівна
2015
ТОВ "Олександріна"
c.1-71
17
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичні рекомендації щодо організації навчання професійного іншомовного спілкування майбутніх філологів засобами мультимедійних презентацій з теми "Освіта"
Сорокіна Наталія Володимирівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
18
Наукова стаття
Про мультимедійні навчальні презентації для майбутніх філологів
Сорокіна Наталія Володимирівна
2015
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
в.57 c.51-54
19
Наукова стаття
Про мультимедійні навчальні презенрації для майбутніх філологів
Сорокіна Наталія Володимирівна
2015
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.3 в.57 c.51-54
20
Наукова стаття
Технологічні етапи використання мультимедійних презентацій у процесі професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2016
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.4 в.92 c.54-57
21
Тези
Change of urban territory resilience in the different types of Ukrainian regions (Міські території України: зміна стійкості)
Сорокіна Наталія Володимирівна
2016
Redefiniig cities in post-Soviet Space (Переосмислення міст на пострадянському просторі)
т.1 в.11 c.42-44
22
Наукова стаття
Підвищення рівня навчальної мотивації майбутніх філологів засобами мультимедійних навчальних презентацій
Сорокіна Наталія Володимирівна
2012
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.71 c.198.0000
23
Праці конференції
Інноваційний потенціал мультимедійних навчальних презентацій з іноземної мови // [мат-ли ІІІ Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (Харків, 12 квітня 2013р.)].
Сорокіна Наталія Володимирівна
2013
24
Наукова стаття
Професійна іншомовна компетентність майбутніх філологів у системі ключових освітніх компетенцій
Сорокіна Наталія Володимирівна
2010

Повернення до списку

Вгору