Автори, співробітники Університету

Стаканов Роман Дмитрович
Stakanov Roman D

Ідентифікатор автора: 41315
ResearcherID, Web of Science: P-5244-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 763
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Міжнародна трудова міграція, вплив емігрантів на економічний розвиток приймаючих країн, макроекономічні ефекти трудової міграції у світовій економіці

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 117, з них наукових статей (наукові публікації) - 65, монографій - 5, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 28

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Теоретичні аспекти регіональних ринків праці в умовах глобалізації
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 08 грудня 2017 р.
c.25-26
2
Матеріали конференції
Економічна безпека України: виклики процесів міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : зб.тез міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 18 квітня 2018 р.). К.: Національний авіаційний університет
c.55-56
3
Наукова стаття
Зовнішні чинники дезінтеграції української економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.В. 11
4
Наукова стаття
Кореляційно-регресійний аналіз впливу регіональної економічної інтеграції на розвиток міграційних процесів
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Бізнес-навігатор
в.43 c.16-20
5
Наукова стаття
Імперативи формування гібридних регіональних систем міграційної політики
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Ефективна економіка
в.12
6
Наукова стаття
Особливості міграційного менеджменту в регіональному розрізі
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.46 c.50-55
7
Наукова стаття
Асиметрія впливу регіональної міграційної політики на функціонування світових центрів робочої сили
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.12
8
Наукова стаття
Міждисциплінарні дослідження міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.13
9
Наукова стаття
The role of regional migration policy in the development of migration processes
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Economics, Management and Sustainability
т.1 в.3 c.70-78
10
Наукова стаття
Синтетична система регіональної міграційної політики: теоретичні засади становлення
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Економіка України
в.6 (679) c.44-68
11
Підручник
Людські ресурси світової економіки
Відякіна Марія Миколаївна
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. - 616 с.
c.133-147
12
Підручник
Вплив міжнародного поділу праці на світову економіку
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. - 616 с.
c.210-220
13
Підручник
Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Мазуренко Валерій Іванович
Стаканов Роман Дмитрович
2018
ДКС центр
c.1-424
14
Матеріали конференції
Сучасні глобальні та регіональні тенденції міграційного менеджменту
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Тенденції сталого розвитку економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених
c.15-17
15
Матеріали конференції
Тенденції міжнародної трудової міграції в країнах ОЕСР
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Ефективність політики економічного зростання: теорія, методологія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.16-18
16
Матеріали конференції
Грошові перекази мігрантів як фактор стабільності платіжного балансу України
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції
c.216-220
17
Матеріали конференції
Сучасний стан продуктивності праці в Україні
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Продуктивна спроможність націй: приклад України: Міжнародна наукова конференція
18
Матеріали конференції
Міграційна політика Російської Федерації: кризова еволюція
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.103-106
19
Матеріали конференції
Міграційне регулювання в Євразійському Економічному Союзі: досвід для України
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Соціально-економічний розвиток країни в контексті інтеграційних процесів: досвід, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції,
c.21-23
20
Матеріали конференції
Стратегічні орієнтири інтеграції України у глобальний ринок праці
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів
c.99-101
21
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валерій Іванович
Нанавов Антон Семенович
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шкрабалюк Юлія Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-414
22
Монографія
Social and Solidarity Economy. The Choice of Ukraine
Стаканов Роман Дмитрович
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Cambridge Scholars Publishing
c.1-230
23
Монографія
Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Видавництво «ФОП Сабов А.М.»
24
Навчально-методичний комплекс
Митні процедури у міжнародній торгівлі. Навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
25
Навчально-методичний комплекс
Митні процедури у міжнародній торгівлі. Робоча навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
26
Наукова стаття
Механізм реалізації міграційної політики в ХХІ ст.
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інтелект ХХІ
в.5 c.44-48
27
Наукова стаття
Еволюція міграційної політики АСЕАН у сфері трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка
т.21 в.10 c.13-16
28
Наукова стаття
Refugees as a factor of economic development in host countries of migration
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.129 c.82-89
29
Наукова стаття
Міграційна політика в регіоні Океанії
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Ефективна економіка
т.6
30
Наукова стаття
Ефекти великої рецесії для міжнародного ринку праці
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Електронний журнал «Інфраструктура ринку»
т.8
31
Наукова стаття
Еволюція міграційної політики регіональних інтеграційних об’єднань
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Глобальні та національні проблеми економіки
в.18
32
Наукова стаття
Міграційна система Канади як приклад розвитку міграційної системи, що базується на пропозиції робочої сили
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Східна Європа: економіка, бізнес та управління
в.4
33
Наукова стаття
Сучасна архітектура регулювання міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Інвестиції: практика та досвід
в.13 c.12-16
34
Наукова стаття
Вплив міжнародної трудової міграції на функціонування ринку праці в Африці
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Приазовський економічний вісник
в.2
35
Наукова стаття
Сучасні міграційні тенденції в США в контексті регіональної інтеграції в рамках НАФТА
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.10
36
Наукова стаття
Міграційна система Російської Федерації: значення для України
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
в.В. 3 c.34-37
37
Наукова стаття
Виклики регіональної міграційної політики
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
в.5 c.125-128
38
Розділ монографії
Механізм формування енергетичного союзу ЄС
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.118-127
39
Матеріали конференції
Особливості міграційної політики у сфері регулювання міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Сучасні концепції управління економічним розвитком країни: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.31-33
40
Матеріали конференції
Функціонування національного ринку праці України в умовах соціальної економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Метеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність – Український вибір»», 28 січня 2016 р.
c.68-69
41
Матеріали конференції
Міжнародна трудова міграція як фактор розвитку глобалізованої економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Міжнародна науково - практична конференція: Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях
c.44-47
42
Матеріали конференції
Перспективи та напрями реформування Державної міграційної служби України
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 лютого 2016 р
c.214-216
43
Матеріали конференції
Міграційні тенденції в умовах глобалізації міграційного регулювання
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Development of social and economic systems in a global competitive environment: International scientific-practical conference
c.25-27
44
Матеріали конференції
Регулювання міжнародного переміщення низькокваліфікованих працівників в умовах глобалізаційного прискорення міграційних процесів
Стаканов Роман Дмитрович
2016
From Baltic to Black sea: National models of economic systems
c.26-29
45
Матеріали конференції
Міграційна політика України в умовах посткризової економічної нестабільності
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Трансформація зовнішньої політики України в умовах нестабільності: науково-практична конференція
c.84-87
46
Матеріали конференції
Спільна комерційна політика ЄС: методика викладання
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України», 22 квітня 2016 р.
c.70-72
47
Матеріали конференції
Роль трудової міграції у розвитку підприємницької діяльності в країнах-експортерах робочої сили
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-47
48
Матеріали конференції
Роль міжнародних організацій у розвитку міграційних процесів в світі
Стаканов Роман Дмитрович
2016
International Scientific Conference "Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions" Proceedings of the Cjnference. – September 28th, 2016 Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 216 p.
c.12-14
49
Матеріали конференції
Вплив регіональної економічної інтеграції в рамках НАФТА на процеси регіональної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 жовтня, 2016 р.
c.19-21
50
Матеріали конференції
Регіональна інтеграція в Латинській Америці: на шляху до об’єднання ринків праці
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 21-22 жовтня, 2016 р.
c.22-25
51
Матеріали конференції
Національні та регіональні заходи регулювання трудової міграції в південній Азії
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Економічний аналіз, облік та контроль в умовах інтеграційних процесів: теорія, організація та методика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.
c.8-11
52
Матеріали конференції
Концептуальні засади здійснення регіональної міграційної політики
Стаканов Роман Дмитрович
2016
International Scientific Conference Economy and Society: modern foundations for human development
c.20-22
53
Матеріали конференції
Міграційна політика країн Центральної та Східної Європи в умовах широкомасштабної регіональної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції. Міжнародна науково-практична конференція
c.59-62
54
Матеріали конференції
Інтеграція ринків праці країн Перської Затоки
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.18-21
55
Матеріали конференції
Трудова міграція, як фактор економічного зростання в умовах австралійсько-новозеландської співпраці
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Вдосконалення результативності політики економічного зростання. Міжнародна науково-практична конференція
в.Ч.2 c.28-31
56
Матеріали конференції
Інноваційна трансформація міграційного менеджменту в Європейському Союзі
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Національні особливості та світові тенденції соціально-економічного розвитку країни: Міжнародна науково-практична конференція
c.22-25
57
Матеріали конференції
Динаміка і структурні зміни в міжнародній міграції в регіональному розрізі
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни:
c.18-21
58
Навчально-методичний комплекс
Міжнародні економічні відносини. Робоча навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
Шворак Людмила Олександрівна
2016
ІМВ
59
Навчально-методичний комплекс
Payments in International Enterpreneurship
Мазуренко Валерій Іванович
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
60
Навчально-методичний комплекс
Міжнародні економічні відносини. Робоча навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
61
Навчально-методичний комплекс
Міжнародні економічні відносини. Навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
62
Навчально-методичний комплекс
EU Common commercial policy. Working syllabus
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
63
Навчально-методичний комплекс
Common commercial policy. Course syllabus
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
64
Навчально-методичний комплекс
Customs in International Enterpreneurship. Working syllabus.
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
65
Навчально-методичний комплекс
Customs in International Enterpreneurship. Course syllabus
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
66
Навчально-методичний комплекс
Митні процедури у міжнародній торгівлі. Навчальна програма дисципліни.
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
67
Навчально-методичний комплекс
Митні процедури у міжнародній торгівлі. Робоча навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
68
Навчально-методичний комплекс
Міжнародні економічні відносини. Навчальна програма дисципліни
Батрименко Валерій Васильович
Негода Анна Вікторівна
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.28
69
Наукова стаття
Грошові перекази в економічній політиці країн, що розвиваються
Стаканов Роман Дмитрович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.Ч3, В12 c.28-31
70
Наукова стаття
Формування глобального ринку праці в умовах глобалізації світової економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
в.9
71
Наукова стаття
Глобальне регулювання міграційних процесів
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
т.21 в.3 c.167-171
72
Наукова стаття
Global Labour Market Development: Factors, Trends and Prospects
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Journal of Global Economy Review
т.1 в.5 c.22-28
73
Наукова стаття
Інвестиційний ефект міграційного капіталу в регіонах походження міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1 в.4 c.183-187
74
Наукова стаття
Економічний вплив трудової еміграції на країни експортери робочої сили
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Науковий журнал «Причорноморські економічні студії
в.Ч2, В9 c.183-186
75
Наукова стаття
Вплив притоку додаткової робочої сили на економічний розвиток приймаючих країн
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.Ч.2, В.20 c.20-23
76
Наукова стаття
Регулювання міжнародної трудової міграції на регіональному та глобальному рівнях
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Електронне наукове фахове видання Мукачевського державного університету «Економіка та суспільство»
в.В.5 c.77-82
77
Наукова стаття
Influence of immigrants on the entrepreneurship development in the host countries
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Baltic Journal of Economic Studies
в.В4., Ч2 c.73-78
78
Наукова стаття
Еволюція міграційної політики: на шляху до регіоналізації регулювання трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Ефективна економіка
в.В. 11
79
Наукова стаття
Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні ЄС
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.В. 22 c.44-48
80
Наукова стаття
Особливості регіональної міграційної політики в Африці
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Економічні студії
в.В.5 c.160-163
81
Розділ монографії
Торгівля енергоносіями
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія
c.127-136
82
Розділ монографії
Тенденції україно-польської трудової міграції в контексті міграційної політики Польщі
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Procesy migracyjne we współczesnym świecie: wyzwania dla społeczności międzyna-rodowej
c.110-121
83
Наукова стаття
Формування глобального ринку праці в посткризовий період
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.112 c.171-177
84
Наукова стаття
Значення ефективної регіональної міграційної політики для максимізації макроекономічного ефекту міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2015
Електронне видання: http://journlib.univ.kiev.ua/Books/ForArdentReaders.pdf
т.4 c.1-10
85
Наукова стаття
Рееміграція як складова міграційної політики країн світу
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Економіка та держава
т.10 c.39-42
86
Наукова стаття
Prospects for Ukraine’s integration into the EU labour market in the context of the Ukraine - EU Association Agreement
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Torun International Studies
т.1 c.55-61
87
Наукова стаття
Еволюція зайнятості на глобальному ринку праці
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Економічний розвиток держави та регіонів в умовах трансформаційних змін: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 26-27 вересня 2014 р.
т.1 c.47-50
88
Наукова стаття
Глобальні тенденції міжнародної трудової міграції: перспективи для України
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19-20 вересня 2014 р.
т.1 c.124-127
89
Наукова стаття
Реформування національних ринків праці в посткризовий період: уроки для України
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Концепція сталого розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3-4 жовтня 2014 р.
c.118-121
90
Наукова стаття
Тенденції міжнародної трудової міграції та міграційного регулювання в південно-східній Європі та Центральній Азії
Стаканов Роман Дмитрович
2015
Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 17-18 липня 2015 р
c.27-28
91
Наукова стаття
Тенденції руху грошових переказів мігрантів в умовах нерівномірного відновлення світової економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2015
Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24-25 липня 2015 р.
т.1 c.21-23
92
Наукова стаття
Розвиток ринку парці ЄС в умовах міжнародної трудової міграції в посткризовий період
Стаканов Роман Дмитрович
2015
Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7-8 серпня 2015 р.)
т.1 c.93-97
93
Монографія
Міграційна політика на регіональних ринках робочої сили
Відякіна Марія Миколаївна
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Видавництво Ю. Чабаненко
c.354
94
Наукова стаття
Глобальний ринок праці в контексті міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Збірник наукових праць: Актуальні проблеми міжнародних відносин. КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин
т.115 c.94-99
95
Наукова стаття
Оптимізація державного регулювання української трудової еміграції в контексті макроекономічного розвитку
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.38 c.86-90
96
Наукова стаття
Інвестиційна роль грошових переказів в країнах, що розвиваються: теорія і практика
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.1 c.47-51
97
Наукова стаття
Механізм інтеграції України в європейський ринок праці в умовах підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Збірник наукових праць: Актуальні проблеми міжнародних відносин. КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин
т.119 c.116-121
98
Наукова стаття
Міграційна динаміка в посткризовому світі
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.3 c.23-29
99
Наукова стаття
Формування ринку праці ЄС в посткризовий період
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
т.19 c.167-171
100
Наукова стаття
Особливості міграційної політики розвинених країн світу в ХХІ ст.
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.15 c.11-15
101
Наукова стаття
Грошові перекази, як аспект регулювання платіжного балансу України. Збірник наукових праць "Фінансова система держави: проблеми т аперспективи розвитку". ДКС Центр
Стаканов Роман Дмитрович
2012
102
Наукова стаття
Еволюція регулювання міжнародної трудової міграції в Фінляндії
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.245.0000
103
Наукова стаття
Інтеграція України в європейський ринок праці. Збірник наукових праць "Конвергенія економіки України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи"
Стаканов Роман Дмитрович
2012
104
Наукова стаття
Міграційна політика ЄС в кризовий період. Актуальні питання сталого розвитку економіки: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Наукова організація "Перспектива"
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.184.0000
105
Наукова стаття
Міграційний профіль Російської Федерації в посткризовому світі
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.9 c.86.0000
106
Наукова стаття
Міжнародна трудова міграція в глобалізованій економіці
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.34.0000
107
Наукова стаття
Миграционная политика Австрии: эволюция и перспективы. Курск
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов
т.1 c.31.0000
108
Наукова стаття
Вплив розширення ЄС на розвиток міграційних процесів та систему соціального забеспечення
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.196 c.186.0000
109
Наукова стаття
Еволюція міграційної політики в Канаді
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.2 c.34.0000
110
Наукова стаття
Ринки праці країн СНД: стан та перспективи інтеграції
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.113 c.166.0000
111
Наукова стаття
Роль мігрантів у функціонуванні ринку праці Сполученого Королівства в XXI ст.
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.14.0000
112
Наукова стаття
Роль регіональної кооперації у розвитку міграційної політики
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.11 c.318.0000
113
Наукова стаття
Трансформація міграційних потоків у Румунії в XXI ст.
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Економіка та держава
т.3 c.24.0000
114
Наукова стаття
Стаканов Р.Д. Зовнішня трудова міграція та її вплив на ринок праці України / Р.Д. Стаканов // Економіка ринкових відносин (науковий журнал). - № 7. – 2011. – С. 75-82
Стаканов Роман Дмитрович
2011
Наукові записки Київського національного університету
c.75.0000
115
Монографія
Трудова міграція з України до ЄС: Макроекономічний вимір
Відякіна Марія Миколаївна
Стаканов Роман Дмитрович
2011
«ДКС центр»
c.198
116
Наукова стаття
Сучасний стан і перспективи розвитку міграційно-візових відносин між Україною та ЄС
Стаканов Роман Дмитрович
2009
Збірник наукових праць: Актуальні проблеми міжнародних відносин. КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин
т.87 c.76.0000
117
Наукова стаття
Зовнішня трудова міграція та її вплив на ринок праці України
Стаканов Роман Дмитрович
2010

Повернення до списку

Вгору