Автори, співробітники Університету

Стаканов Роман Дмитрович
Stakanov Roman D

Ідентифікатор автора: 41315
ResearcherID, Web of Science: P-5244-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 1118
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Міжнародна трудова міграція, вплив емігрантів на економічний розвиток приймаючих країн, макроекономічні ефекти трудової міграції у світовій економіці

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 131, з них наукових статей (наукові публікації) - 72, монографій - 8, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 28

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Економічні санкції у сучасному світовому господарстві
Батрименко Валерій Васильович
Грисенко Марина Віталіївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Мазуренко Валерій Іванович
Негода Анна Вікторівна
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Рогач Олександр Ігорович
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хватов Юрій Юрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
Шпакович Ольга Миколаївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-240
2
Монографія
Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка
Дзюба Павло Валерійович
Заблоцька Ріта Олександрівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Навчально-методичні праці
Європейський бізнес: збірник робочих навчальних програм курсів для спеціалізованого блоку магістерської програми
Батрименко Валерій Васильович
Влялько Ілля Володимирович
Стаканов Роман Дмитрович
Хватов Юрій Юрійович
Циганов Сергій Андрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2020
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-96
4
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентами 2 та 3 курсу освітнього ступеня бакалавра освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»
Заблоцька Ріта Олександрівна
Стаканов Роман Дмитрович
Шнирков Олександр Іванович
2020
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
5
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавра освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»
Резнікова Наталія Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Шнирков Олександр Іванович
2020
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
6
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів 1 курсу освітнього ступеня магістра освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»
Стаканов Роман Дмитрович
Шнирков Олександр Іванович
2020
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
7
Наукова стаття
The mechanism of the adaptation of the intellectual migrant with the application of Lisgaard’s u-curvehypothesis
Стаканов Роман Дмитрович
Шворак Людмила Олександрівна
Ухова Анна Валеріївна
2019
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.140 в.140 c.89-99
8
Наукова стаття
ECONOMIC SANCTIONS: THEORY, POLICY, MECHANISMS
Баженова Олена Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
2020
Baltic Journal of Economic Studies
т.6 в.2 c.69-80
9
Наукова стаття
The mechanism of the adaptation of the intellectual migrant with the application of Lisgaard’s u-curve hypothesis
Стаканов Роман Дмитрович
Шворак Людмила Олександрівна
Ухова Анна Валеріївна
2019
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
в.140 c.89-99
10
Наукова стаття
Culture of sustainable development as one of the elements of development of the economic, social and security field of the modern society
Стаканов Роман Дмитрович
2020
Social development and Security
в.10 c.67-78
11
Наукова стаття
Concept of comprehensive enterprises business model in global economic environment
Стаканов Роман Дмитрович
Шворак Людмила Олександрівна
2020
Academy of Entrepreneurship Journal
т.6 в.2
12
Дисертаційна робота
Трансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці
Стаканов Роман Дмитрович
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
13
Монографія
Зовнішні чинники дезінтеграції української економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Н.В. Резнікова та ін.; за ред. О.І. Шниркова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 159 с.
c.109-118
14
Наукова стаття
«Голандська хвороба» українського експорту: ризики в умовах циклічності світової економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.16
15
Наукова стаття
Наслідки взаємних економічних санкцій України та Росії в умовах військово-політичного протистояння
Стаканов Роман Дмитрович
2019
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.17
16
Матеріали конференції
Теоретичні аспекти регіональних ринків праці в умовах глобалізації
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 08 грудня 2017 р.
c.25-26
17
Матеріали конференції
Економічна безпека України: виклики процесів міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : зб.тез міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 18 квітня 2018 р.). К.: Національний авіаційний університет
c.55-56
18
Наукова стаття
Зовнішні чинники дезінтеграції української економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.В. 11
19
Наукова стаття
Кореляційно-регресійний аналіз впливу регіональної економічної інтеграції на розвиток міграційних процесів
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Бізнес-навігатор
в.43 c.16-20
20
Наукова стаття
Імперативи формування гібридних регіональних систем міграційної політики
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Ефективна економіка
в.12
21
Наукова стаття
Особливості міграційного менеджменту в регіональному розрізі
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.46 c.50-55
22
Наукова стаття
Асиметрія впливу регіональної міграційної політики на функціонування світових центрів робочої сили
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.12
23
Наукова стаття
Міждисциплінарні дослідження міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.13
24
Наукова стаття
The role of regional migration policy in the development of migration processes
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Economics, Management and Sustainability
т.1 в.3 c.70-78
25
Наукова стаття
Синтетична система регіональної міграційної політики: теоретичні засади становлення
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Економіка України
в.6 (679) c.44-68
26
Підручник
Людські ресурси світової економіки
Відякіна Марія Миколаївна
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. - 616 с.
c.133-147
27
Підручник
Вплив міжнародного поділу праці на світову економіку
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. - 616 с.
c.210-220
28
Підручник
Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Мазуренко Валерій Іванович
Стаканов Роман Дмитрович
2018
ДКС центр
c.1-424
29
Матеріали конференції
Сучасні глобальні та регіональні тенденції міграційного менеджменту
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Тенденції сталого розвитку економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених
c.15-17
30
Матеріали конференції
Тенденції міжнародної трудової міграції в країнах ОЕСР
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Ефективність політики економічного зростання: теорія, методологія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.16-18
31
Матеріали конференції
Грошові перекази мігрантів як фактор стабільності платіжного балансу України
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції
c.216-220
32
Матеріали конференції
Стратегічні орієнтири інтеграції України у глобальний ринок праці
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів
c.99-101
33
Матеріали конференції
Сучасний стан продуктивності праці в Україні
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Продуктивна спроможність націй: приклад України: Міжнародна наукова конференція
34
Матеріали конференції
Міграційна політика Російської Федерації: кризова еволюція
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.103-106
35
Матеріали конференції
Міграційне регулювання в Євразійському Економічному Союзі: досвід для України
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Соціально-економічний розвиток країни в контексті інтеграційних процесів: досвід, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції,
c.21-23
36
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валерій Іванович
Нанавов Антон Семенович
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-414
37
Монографія
Social and Solidarity Economy. The Choice of Ukraine
Стаканов Роман Дмитрович
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Cambridge Scholars Publishing
c.1-230
38
Монографія
Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Видавництво «ФОП Сабов А.М.»
39
Навчально-методичний комплекс
Митні процедури у міжнародній торгівлі. Навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
40
Навчально-методичний комплекс
Митні процедури у міжнародній торгівлі. Робоча навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
41
Наукова стаття
Механізм реалізації міграційної політики в ХХІ ст.
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інтелект ХХІ
в.5 c.44-48
42
Наукова стаття
Еволюція міграційної політики АСЕАН у сфері трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.21 в.10 c.13-16
43
Наукова стаття
Refugees as a factor of economic development in host countries of migration
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.129 c.82-89
44
Наукова стаття
Міграційна політика в регіоні Океанії
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Ефективна економіка
т.6
45
Наукова стаття
Ефекти великої рецесії для міжнародного ринку праці
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
т.8
46
Наукова стаття
Еволюція міграційної політики регіональних інтеграційних об’єднань
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Глобальні та національні проблеми економіки
в.18
47
Наукова стаття
Міграційна система Канади як приклад розвитку міграційної системи, що базується на пропозиції робочої сили
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Східна Європа: економіка, бізнес та управління
в.4
48
Наукова стаття
Сучасна архітектура регулювання міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Інвестиції: практика та досвід
в.13 c.12-16
49
Наукова стаття
Вплив міжнародної трудової міграції на функціонування ринку праці в Африці
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Приазовський економічний вісник
в.2
50
Наукова стаття
Сучасні міграційні тенденції в США в контексті регіональної інтеграції в рамках НАФТА
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.10
51
Наукова стаття
Міграційна система Російської Федерації: значення для України
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
в.В. 3 c.34-37
52
Наукова стаття
Виклики регіональної міграційної політики
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
в.5 c.125-128
53
Розділ монографії
Механізм формування енергетичного союзу ЄС
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.118-127
54
Матеріали конференції
Особливості міграційної політики у сфері регулювання міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Сучасні концепції управління економічним розвитком країни: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.31-33
55
Матеріали конференції
Функціонування національного ринку праці України в умовах соціальної економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Метеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність – Український вибір»», 28 січня 2016 р.
c.68-69
56
Матеріали конференції
Міжнародна трудова міграція як фактор розвитку глобалізованої економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Міжнародна науково - практична конференція: Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях
c.44-47
57
Матеріали конференції
Перспективи та напрями реформування Державної міграційної служби України
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 лютого 2016 р
c.214-216
58
Матеріали конференції
Міграційні тенденції в умовах глобалізації міграційного регулювання
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Development of social and economic systems in a global competitive environment: International scientific-practical conference
c.25-27
59
Матеріали конференції
Регулювання міжнародного переміщення низькокваліфікованих працівників в умовах глобалізаційного прискорення міграційних процесів
Стаканов Роман Дмитрович
2016
From Baltic to Black sea: National models of economic systems
c.26-29
60
Матеріали конференції
Міграційна політика України в умовах посткризової економічної нестабільності
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Трансформація зовнішньої політики України в умовах нестабільності: науково-практична конференція
c.84-87
61
Матеріали конференції
Спільна комерційна політика ЄС: методика викладання
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України», 22 квітня 2016 р.
c.70-72
62
Матеріали конференції
Роль трудової міграції у розвитку підприємницької діяльності в країнах-експортерах робочої сили
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-47
63
Матеріали конференції
Роль міжнародних організацій у розвитку міграційних процесів в світі
Стаканов Роман Дмитрович
2016
International Scientific Conference "Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions" Proceedings of the Cjnference. – September 28th, 2016 Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 216 p.
c.12-14
64
Матеріали конференції
Вплив регіональної економічної інтеграції в рамках НАФТА на процеси регіональної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 жовтня, 2016 р.
c.19-21
65
Матеріали конференції
Регіональна інтеграція в Латинській Америці: на шляху до об’єднання ринків праці
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 21-22 жовтня, 2016 р.
c.22-25
66
Матеріали конференції
Національні та регіональні заходи регулювання трудової міграції в південній Азії
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Економічний аналіз, облік та контроль в умовах інтеграційних процесів: теорія, організація та методика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.
c.8-11
67
Матеріали конференції
Концептуальні засади здійснення регіональної міграційної політики
Стаканов Роман Дмитрович
2016
International Scientific Conference Economy and Society: modern foundations for human development
c.20-22
68
Матеріали конференції
Міграційна політика країн Центральної та Східної Європи в умовах широкомасштабної регіональної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції. Міжнародна науково-практична конференція
c.59-62
69
Матеріали конференції
Інтеграція ринків праці країн Перської Затоки
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.18-21
70
Матеріали конференції
Трудова міграція, як фактор економічного зростання в умовах австралійсько-новозеландської співпраці
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Вдосконалення результативності політики економічного зростання. Міжнародна науково-практична конференція
в.Ч.2 c.28-31
71
Матеріали конференції
Інноваційна трансформація міграційного менеджменту в Європейському Союзі
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Національні особливості та світові тенденції соціально-економічного розвитку країни: Міжнародна науково-практична конференція
c.22-25
72
Матеріали конференції
Динаміка і структурні зміни в міжнародній міграції в регіональному розрізі
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни:
c.18-21
73
Навчально-методичний комплекс
Міжнародні економічні відносини. Робоча навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
Шворак Людмила Олександрівна
2016
ІМВ
74
Навчально-методичний комплекс
Payments in International Enterpreneurship
Мазуренко Валерій Іванович
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
75
Навчально-методичний комплекс
Міжнародні економічні відносини. Навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
76
Навчально-методичний комплекс
EU Common commercial policy. Working syllabus
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
77
Навчально-методичний комплекс
Common commercial policy. Course syllabus
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
78
Навчально-методичний комплекс
Customs in International Enterpreneurship. Working syllabus.
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
79
Навчально-методичний комплекс
Customs in International Enterpreneurship. Course syllabus
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
80
Навчально-методичний комплекс
Митні процедури у міжнародній торгівлі. Навчальна програма дисципліни.
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
81
Навчально-методичний комплекс
Митні процедури у міжнародній торгівлі. Робоча навчальна програма дисципліни
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
82
Навчально-методичний комплекс
Міжнародні економічні відносини. Навчальна програма дисципліни
Батрименко Валерій Васильович
Негода Анна Вікторівна
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.28
83
Наукова стаття
Грошові перекази в економічній політиці країн, що розвиваються
Стаканов Роман Дмитрович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.Ч3, В12 c.28-31
84
Наукова стаття
Формування глобального ринку праці в умовах глобалізації світової економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
в.9
85
Наукова стаття
Глобальне регулювання міграційних процесів
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія Економіка
т.21 в.3 c.167-171
86
Наукова стаття
Global Labour Market Development: Factors, Trends and Prospects
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Journal of Global Economy Review
т.1 в.5 c.22-28
87
Наукова стаття
Інвестиційний ефект міграційного капіталу в регіонах походження міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1 в.4 c.183-187
88
Наукова стаття
Економічний вплив трудової еміграції на країни експортери робочої сили
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Причорноморські економічні студії : науковий журнал
в.Ч2, В9 c.183-186
89
Наукова стаття
Вплив притоку додаткової робочої сили на економічний розвиток приймаючих країн
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.Ч.2, В.20 c.20-23
90
Наукова стаття
Регулювання міжнародної трудової міграції на регіональному та глобальному рівнях
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Електронне наукове фахове видання Мукачевського державного університету «Економіка та суспільство»
в.В.5 c.77-82
91
Наукова стаття
Influence of immigrants on the entrepreneurship development in the host countries
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Baltic Journal of Economic Studies
в.В4., Ч2 c.73-78
92
Наукова стаття
Еволюція міграційної політики: на шляху до регіоналізації регулювання трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Ефективна економіка
в.В. 11
93
Наукова стаття
Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні ЄС
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.В. 22 c.44-48
94
Наукова стаття
Особливості регіональної міграційної політики в Африці
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Економічні студії
в.В.5 c.160-163
95
Розділ монографії
Торгівля енергоносіями
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія
c.127-136
96
Розділ монографії
Тенденції україно-польської трудової міграції в контексті міграційної політики Польщі
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Procesy migracyjne we współczesnym świecie: wyzwania dla społeczności międzyna-rodowej
c.110-121
97
Наукова стаття
Формування глобального ринку праці в посткризовий період
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.112 c.171-177
98
Наукова стаття
Значення ефективної регіональної міграційної політики для максимізації макроекономічного ефекту міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2015
Електронне видання: http://journlib.univ.kiev.ua/Books/ForArdentReaders.pdf
т.4 c.1-10
99
Наукова стаття
Рееміграція як складова міграційної політики країн світу
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Економіка та держава
т.10 c.39-42
100
Наукова стаття
Prospects for Ukraine’s integration into the EU labour market in the context of the Ukraine - EU Association Agreement
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Torun International Studies
т.1 c.55-61
101
Наукова стаття
Еволюція зайнятості на глобальному ринку праці
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Економічний розвиток держави та регіонів в умовах трансформаційних змін: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 26-27 вересня 2014 р.
т.1 c.47-50
102
Наукова стаття
Глобальні тенденції міжнародної трудової міграції: перспективи для України
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19-20 вересня 2014 р.
т.1 c.124-127
103
Наукова стаття
Реформування національних ринків праці в посткризовий період: уроки для України
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Концепція сталого розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3-4 жовтня 2014 р.
c.118-121
104
Наукова стаття
Тенденції міжнародної трудової міграції та міграційного регулювання в південно-східній Європі та Центральній Азії
Стаканов Роман Дмитрович
2015
Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 17-18 липня 2015 р
c.27-28
105
Наукова стаття
Тенденції руху грошових переказів мігрантів в умовах нерівномірного відновлення світової економіки
Стаканов Роман Дмитрович
2015
Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24-25 липня 2015 р.
т.1 c.21-23
106
Наукова стаття
Розвиток ринку парці ЄС в умовах міжнародної трудової міграції в посткризовий період
Стаканов Роман Дмитрович
2015
Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7-8 серпня 2015 р.)
т.1 c.93-97
107
Монографія
Міграційна політика на регіональних ринках робочої сили
Відякіна Марія Миколаївна
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Видавництво Ю. Чабаненко
c.354
108
Наукова стаття
Глобальний ринок праці в контексті міжнародної трудової міграції
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.115 c.94-99
109
Наукова стаття
Оптимізація державного регулювання української трудової еміграції в контексті макроекономічного розвитку
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.38 c.86-90
110
Наукова стаття
Інвестиційна роль грошових переказів в країнах, що розвиваються: теорія і практика
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.1 c.47-51
111
Наукова стаття
Механізм інтеграції України в європейський ринок праці в умовах підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.119 c.116-121
112
Наукова стаття
Міграційна динаміка в посткризовому світі
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.3 c.23-29
113
Наукова стаття
Формування ринку праці ЄС в посткризовий період
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія Економіка
т.19 c.167-171
114
Наукова стаття
Особливості міграційної політики розвинених країн світу в ХХІ ст.
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.15 c.11-15
115
Наукова стаття
Грошові перекази, як аспект регулювання платіжного балансу України. Збірник наукових праць "Фінансова система держави: проблеми т аперспективи розвитку". ДКС Центр
Стаканов Роман Дмитрович
2012
116
Наукова стаття
Еволюція регулювання міжнародної трудової міграції в Фінляндії
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.245.0000
117
Наукова стаття
Інтеграція України в європейський ринок праці. Збірник наукових праць "Конвергенія економіки України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи"
Стаканов Роман Дмитрович
2012
118
Наукова стаття
Міграційна політика ЄС в кризовий період. Актуальні питання сталого розвитку економіки: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Наукова організація "Перспектива"
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.184.0000
119
Наукова стаття
Міграційний профіль Російської Федерації в посткризовому світі
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.9 c.86.0000
120
Наукова стаття
Міжнародна трудова міграція в глобалізованій економіці
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2 c.34.0000
121
Наукова стаття
Миграционная политика Австрии: эволюция и перспективы. Курск
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов
т.1 c.31.0000
122
Наукова стаття
Вплив розширення ЄС на розвиток міграційних процесів та систему соціального забеспечення
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.196 c.186.0000
123
Наукова стаття
Еволюція міграційної політики в Канаді
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.2 c.34.0000
124
Наукова стаття
Ринки праці країн СНД: стан та перспективи інтеграції
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.113 c.166.0000
125
Наукова стаття
Роль мігрантів у функціонуванні ринку праці Сполученого Королівства в XXI ст.
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.14.0000
126
Наукова стаття
Роль регіональної кооперації у розвитку міграційної політики
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.11 c.318.0000
127
Наукова стаття
Трансформація міграційних потоків у Румунії в XXI ст.
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Економіка та держава
т.3 c.24.0000
128
Наукова стаття
Стаканов Р.Д. Зовнішня трудова міграція та її вплив на ринок праці України / Р.Д. Стаканов // Економіка ринкових відносин (науковий журнал). - № 7. – 2011. – С. 75-82
Стаканов Роман Дмитрович
2011
Наукові записки Київського національного університету
c.75.0000
129
Монографія
Трудова міграція з України до ЄС: Макроекономічний вимір
Відякіна Марія Миколаївна
Стаканов Роман Дмитрович
2011
«ДКС центр»
c.198
130
Наукова стаття
Сучасний стан і перспективи розвитку міграційно-візових відносин між Україною та ЄС
Стаканов Роман Дмитрович
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.87 c.76.0000
131
Наукова стаття
Зовнішня трудова міграція та її вплив на ринок праці України
Стаканов Роман Дмитрович
2010

Повернення до списку

Вгору