Автори, співробітники Університету

Старова Вікторія Сергіївна

Ідентифікатор автора: 41330
Author Identifier Number Scopus: 25032202900 →
ResearcherID, Web of Science: H-6852-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 948

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва /
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: ПАР, флюориметрія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 72, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 34, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 14

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Deoxofluorination of (Hetero)aromatic Carboxylic acids as an Approach to Trifluoromethyl-Substituted Derivatives
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2020
The Journal of Organic Chemistry
т.85 в.5 c.3110-3124
2
Наукова стаття
Synthesis and study of properties of zinc complex with 3-(2-pyridil)-5-(3,4,5,-trimetoxyphenyl)-1,2,4-triazole
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
2020
Украинский химический журнал
т.86 в.6 c.65-73
3
Наукова стаття
New palladium(II) complexes with 3-(2-pyridyl)-5-alkyl-1,2,4-triazole ligands as recyclable C–C coupling catalysts
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
2019
New Journal of Chemistry
т.43 c.10973-10984
4
Наукова стаття
3-(2-піридил)-5-(2-гідроксіфеніл)-1,2,4-тріазол як реагент для флюорометричного визначення мікрокількостей цинку
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.1(56) c.6-9
5
Наукова стаття
Hydrotrope-induced micellar phase of sodium dodecyl sulfate as new detergent for extraction and stabilization of proteins
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2018
Chemistry and Chemical Technology (Хімія та хімічна технологія)
т.12 в.2 c.196-201
6
Наукова стаття
Ферментативна активність ряду оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків у гідротроп-індукованій фазі додецилсульфату натрію
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
Зимогляд Анна Геннадіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.2 в.54 c.60-63
7
Наукова стаття
Physico-chemical properties of β-diketone phosphorus-containing dendrimers
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
Янчук Михайло
2017
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.5 в.2 c.128-135
8
Тези
НОВІ КОМПЛЕКСИ ПАЛАДІЮ(II) ІЗ ПОХІДНИМИ 3-(2-ПІРИДИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛУ
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
Захарченко Борис Володимирович
2018
XX Українська конференція з неорганічної хімії
c.32
9
Тези
Ферментативна активність оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків
Старова Вікторія Сергіївна
Зимогляд Анна Геннадіївна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.ХІХ
10
Тези
Нові комплекси палладію (ІІ) із похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
2018
XX Українська конференція з неорганічної хімії
c.32
11
Наукова стаття
Influence of the nature of the substituent in 3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazole for complexation with Pd2+
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
Захарченко Борис Володимирович
2017
Chemical Papers
т.71 в.10 c.2003-2009
12
Тези
Комплекс 5-(2-гідроксифеніл)-3-(гідроксиметил)-1,2,4-тріазолу з ураніл-іоном для біовізуалізації та дослідження міжбілкових взаємодій
Старова Вікторія Сергіївна
Ващенко О.В.
Павлівська Юлія Анатоліївна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.ХІІІ c.24
13
Тези
Комплекси паладію з 2-(3-метил)-5-піридил-1,2,4-тріазолом як альтернатива цис-платину у протипухлинній терапії
Старова Вікторія Сергіївна
Захарченко Борис Володимирович
Лащ Іван Сергійович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.ХІІІ c.20
14
Тези
Physico-chemical properties of the β-diketone phosphorus-containing dendrimers based on cyclofosphazen core
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
Янчук Михайло
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.ІХ c.257
15
Тези
Супрамолекулярні ансамблі катіонних каліксаренів як потенційні нанокапсули для адресної доставки протеїнів
Старова Вікторія Сергіївна
Зимогляд Анна Геннадіївна
2017
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
в.V c.23-24
16
Тези
Ферментативна ативність ряду оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків у гідротроп-індукованій фазі додецилсульфату натрію
Старова Вікторія Сергіївна
Зимогляд Анна Геннадіївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.39
17
Тези
Сенсибілізатори люмінесценції білків на основі комплексів уранілу з похідними 1,2,4-тріазолу
Старова Вікторія Сергіївна
Павлівська Юлія Анатоліївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.145
18
Тези
Визначення прототропних таутомерів методом рН-метричного титрування у середовищі міцел додецилсульфату натрію
Старова Вікторія Сергіївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.178
19
Тези
Fluorine derivatives of hydantoin as potential fluorescent probes for bioimagin applications
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.144
20
Матеріали конференції
Синтез та дослідження координаційних сполук паладію з похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу − потенційних інтеркаляторів ДНК
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: Аналітична хімія у фармації
в.II c.21
21
Наукова стаття
Structure and Fluorescence Properties of Uranyl Ion Complexes with 3-(2-Hydroxyphenyl)-5-(2-Pyridyl)-1,2,4-Triazole Derivatives / Строение и люминесцентные свойства комплексов уранил-иона с производными 3-(2-гидроксифенил)-5-(2-пиридил)-1,2,4-триазола
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
т.52 в.1 c.38-43
22
Наукова стаття
Синтез, дослідження будови та спектральних властивостей комплексу паладію (ІІ) на основі 3-(2-піридил)-5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1,2,4-триазолу
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
Український хімічний журнал
т.82 в.7 c.28-33
23
Наукова стаття
Fluorescence Properties Of Fluorine-Containing Hydantoin Derivatives As Potential Fluorescent Probes
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.11 в.1 c.11-15
24
Наукова стаття
Кольорометричне визначення білків на твердих поверхнях після міцелярно-екстракційного вилучення у фазу додецилсульфату натрію
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Украинский химический журнал
т.82 в.7-8
25
Праці конференції
Вплив міцелярного середовища додецилсульфату натрію на протолітичні властивості гідрофільних лікарських речовин
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
в.ХІІ c.85
26
Праці конференції
Міцелярні ансамблі амфіфільних дендримерів і каліксаренів для вилучення та стабілізації білків
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XVII c.84
27
Праці конференції
Дослідження впливу органічних розчинників на спектри флуоресценції каліксаренів модифікованих четвертинними амонійними солями
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці: наукова конференція
в.IV c.96
28
Тези
Флуоропохідні гідантоїну як перспективні флуорофори для медико-біологічних досліджень
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
в.IX c.16
29
Тези
Colorimetric determination of proteins on solid surfaces with bromocresol green after extraction into micellar phase of sodium dodecylsulfate
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Проблеми та досягнення сучасної хімії: наукова молодіжна конференція
в.ХVIІІ c.133
30
Тези
Self-assembling systems based on some surfactants, calixarenes and dendrimers as new protein extraction detergents
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.16
31
Тези
Хіміко-аналітичні характеристики похідних 1,2,4-триазолу як нових реагентів для визначення мікрокількостей ураніл-іону
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.24
32
Тези
Fluorescence and solvatochromism of calixarenes modified by quaternary ammonium salts
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.21
33
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 1. Хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-87
34
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 2. Фізико-хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-88
35
Тези
Комплекси уранілу з похідними 1,2,4-триазолу як люмінесцентні біомаркери
Старова Вікторія Сергіївна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.60
36
Тези
Calixarenes modified by quaternary ammonium salts in molecular recognition of amino acids and proteins
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2015
International Scientific Congress “Modern directions in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology”
c.104
37
Тези
Features of interaction between 1,3-diketone phosphorus-containing dendrimers and proteins
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.41
38
Тези
Похідні 3-(2-піридил)5-феніл-1,2,4-триазолу як перспективні реагенти для визначення Pd(II)
Старова Вікторія Сергіївна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.32
39
Тези
Структуровані детергенти для вилучення та стабілізації мембранних білків
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.27
40
Тези
Вплив природи замісників на протолітичні та люмінесцентні властивості похідних 3-(2-піридил)-5-феніл-1,2,4-триазолу
Старова Вікторія Сергіївна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.141
41
Тези
Self-organized nanosystems based on some surfactants, calixarenes and dendrimers for detection of trace amounts of proteines
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2015
The eighth joint scientific conference in chemistry Kyiv national Taras Shevchenko University and Paule Sabatier University
c.52
42
Тези
Флуоресцентні та агрегацій ні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетонатними групами
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
c.125
43
Тези
Фосфоровмісні дендримери з термінальними β-дикетонатними групами як капсули для адресної доставки лікарських речовин
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.114
44
Тези
Похідні 1,2,4-триазолу як нові флуорофори для визначення цинку у біологічних зразках
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.57
45
Тези
Люминесцентные свойства фосфоросодержащих дендримеров с терминальными β-дикетонатными группами как биохимических наномаркеров
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.43
46
Наукова стаття
1-Amino-4,4-difluorocyclohexanecarboxylic acid as a promising buildingblock for drug discovery: design, synthesis and characterization
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2013
Tetrahedron
т.69 c.4066-4075
47
Наукова стаття
Synthesis of 2- and 3-trifluoromethylmorpholines: useful building blocks for drug discovery
Запорожець Ольга Антонівна
Зозуля Сергій Олексійович
Манойленко Ольга Вікторівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
Ярмолюк Дмитро Всеволодович
2013
Tetrahedron
т.69 c.3796-3804
48
Наукова стаття
Флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетонатними групами
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.58-60
49
Тези
Properties and perspectives of application of 1.3-diketone phosphorous-containing dendrimers
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.52
50
Тези
Фторпохідні органічних сполук як флуоресцентні мітки для біохімічних досліджень
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.223
51
Наукова стаття
Протолитические свойства 2-ацилтиоацетамидов
Дорощук Володимир Олександрович
Старова Вікторія Сергіївна
2012
Журнал общей химии
т.82 c.1695-1670
52
Наукова стаття
Synthesis and Characterization of β-Trifluoromethyl-Substituted Pyrrolidines
Запорожець Ольга Антонівна
Зозуля Сергій Олексійович
Комаров Ігор Володимирович
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
Ярмольчук Володимир Сергійович
2013
European Journal of Organic Chemistry
т.15 c.3086-3093
53
Наукова стаття
Synthesis, fluorescent properties and aggregation of 2,3-dihydroisoindolenylcalix[4]arenes
Войтенко Зоя Всеволодівна
Єгорова Тетяна Володимирівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кисіль Андрій Іванович
Старова Вікторія Сергіївна
2012
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
т.10 c.1-8
54
Тези
Супрамолекулярні системи на основі фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетоновими групами як нанореактори
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.219
55
Тези
Interaction of calixarenes modified by quaternary ammonium salts with albumin.
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.111
56
Тези
Influence of fluorine atoms on protolytic and fluorescent properties of organic compounds.
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.102
57
Матеріали конференції
Synthesis, fluorescent properties and aggregation of 2,3-dihydroisoindolenylcalix[4]arenes
Войтенко Зоя Всеволодівна
Єгорова Тетяна Володимирівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кисіль Андрій Іванович
Старова Вікторія Сергіївна
2012
POLYSOLVAT: International IUPAC Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates
т.9 c.102
58
Наукова стаття
“Reported, but still unknown.” A closer look into 3,4-bis- and 3,4,5-tris(trifluoromethyl)pyrazoles
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2012
The Journal of Organic Chemistry
т.77 c.47-56
59
Тези
Флуоресцентні та кислотно-основні властивості фтор похідних органічних сполук
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2012
Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей
c.159
60
Тези
Флуоресцентні властивості катіонних каліксаренів
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Старова Вікторія Сергіївна
2012
Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей
c.172
61
Аналітичне концентрування катіонних форм лікарських речовин та білків міцелярними фазами на основі додецилсульфату натрію // Тези доповідей 13-тої наукової конференції "Львівські хімічні читання-2011".– Львів, 2011.
Старова Вікторія Сергіївна
2011
62
1,3 – diketone phosphorus-containing dendrimers – new fluorescent nano-markers // The sixth joint scientific conference in chemistry Kyiv national Taras Shevchenko University and Paule Sabatier University. – Toluese, 2011.
Старова Вікторія Сергіївна
2011
63
Наукова стаття
Кислотно-индуцированные мицеллярные фазы додецилсульфата натрия для концентрирования органических субстратов
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2009
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология
т.52 c.74-77
64
Наукова стаття
Коллоидно-химическое состояние белка в мицеллярных растворах ДДСН
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2010
Український хімічний журнал
т.76 c.118-124
65
Наукова стаття
Мицеллярно-экстракционное концентрирование катионных форм лекарственных веществ модифицированной фазой додецилсульфата натрия
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2010
Украинский химический журнал
т.76 c.164-170
66
Наукова стаття
Ізоелектрична точка білку у розчинах поверхнево-активних речовин як фактор умов міцелярно-екстракційного вилучення біологічних субстратів
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.49-52
67
Наукова стаття
Межфазное распределение фармацев-тических субстратов кислотной природы в модифицированной мицеллярно-экстракционной системе на основе додецилсульфата натрия
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2010
Доповіді Національної академії наук України
т.1 c.128-132
68
Наукова стаття
Phase separation in the anionic surfactants solutions in the presence of salicylic acid
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2010
Chemical Papers
т.64 c.98-104
69
Наукова стаття
Концентрирование белков модифициро-ванными мицеллярными фазами додецилсульфата натрия
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2010
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.65 c.1244-1248
70
Наукова стаття
Фазоутворення у розчинах аніонної ПАР додецилсульфату натрію у присутності поліелектролітів
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.13-17
71
Наукова стаття
Фазообразование в растворах додецилсульфата натрия в присутствии алифатических и ароматических спиртов
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2009
Украинский химический журнал
т.75 c.39-44
72
Наукова стаття
Мицеллярные фазы на основе додецилсульфата натрия для целей концентрирования
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2008
Журнал прикладной химии
т.81 c.1263-1268

Повернення до списку

Вгору