Автори, співробітники Університету

Стеля Ігор Олегович

Ідентифікатор автора: 41371
Кількість пошукових запитів автора: 518

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДС Теоретичної кібернетики
Посада: м.н.с.

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 55, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 29, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
МОДЕЛІ СЛОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ
Вольчина Ірина Іванівна
Касьянюк Веда Станіславівна
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2017
Штучний інтелект та інтелектуальні системи: Міжнародна науково-технічна конференція (AIIS)
c.186-190
2
Матеріали конференції
До визначення смислової складової текстової інформації для перекладу на жестові аналоги
Касьянюк Веда Станіславівна
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2018
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.238-239
3
Наукова стаття
Моделі подання граматичних конструкцій для автоматизованого перекладу текстової інформації
Касьянюк Веда Станіславівна
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2018
Штучний інтелект
т.79 в.1 c.28-40
4
Матеріали конференції
Підходи та моделі для побудови системи автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову
Вольчина Ірина Іванівна
Касьянюк Веда Станіславівна
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2016
Штучний інтелект та інтелектуальні системи: Міжнародна науково-технічна конференція (AIIS)
т.1 в.1 c.40-44
5
Наукова стаття
Text entry system for alternative speech communications
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2017
Journal of Automation and Information Sciences
т.49 в.1 c.65-75
6
Праці конференції
Підхід до введення інформації при обмеженному усному мовленні
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.95-96
7
Тези
Алгоритм автоматизованого перекладу сенсу довільного тексту українською мовою у жестову мову
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2016
Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.13-14
8
Тези
До автоматизації перекладу тексту на жестові аналоги флективних мов
Касьянюк Веда Станіславівна
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2017
Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: міжнародна науково-практична конференція
c.108
9
Матеріали конференції
Програмно-апаратний комплекс балістичного забезпечення артилерійського полігону
Івченко Василь Миколайович
Козак Павло Миколайович
Лапчук Віктор Петрович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформаційно-комунікативного заходу, (Київ, 22-23 верес. 2015 р.)
c.226-227
10
Наукова стаття
Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекціїдифузії-реакції
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.181-186
11
Наукова стаття
Побудова множин відповідності для автоматизованого перекладу речень української мови у їх жестові аналоги
Касьянюк Веда Станіславівна
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.158-161
12
Наукова стаття
Повышение эффективности распознавания номерных знаков транспортных средств путем преобразования их геометро-топологических характеристик
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2016
Штучний інтелект
в.3(61) c.147-153
13
Праці конференції
До розробки комп’ютерних систем комунікації для людей з обмеженнями
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2016
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
т.8 c.148-149
14
Тези
Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії-реакції
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2016
Інформатика, математика, автоматика: Науково-технічна конференція
c.218
15
Тези
Monotonic difference scheme for the unsteady convection-diffusion equation
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVII c.156-157
16
Тези
Разработка программного обеспечения для гидрогеологического моделирования
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів
c.220
17
Тези
Математичне моделювання руху тіла, кинутого під кутом до горизонту
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.1
18
Матеріали конференції
Особливості структури довідників бази даних «Літопис природи»
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.164
19
Матеріали конференції
Монотонна різницева схема для рівняння конвекції-дифузії зі змінними коефіцієнтами
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.97
20
Матеріали конференції
Environmental information systems engineering experience
Сіренко Андрій Сергійович
Стеля Ігор Олегович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
c.93
21
Наукова стаття
Программное обеспечение гидрогеологической модели KRISFLOW
Ляшко Сергій Іванович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2014
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.1 c.119-124
22
Праці конференції
Программный комплекс для моделирования и оптимизации потока грунтовых вод.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2013
Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Міжнародна науково-практична конференція
c.167-172
23
Тези
Монотонна різницева схема для рівняння конвекції- дифузії зі змінними коефіцієнтами
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.97
24
Тези
Особливості структури довідників бази даних «Літопис природи»
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.164
25
Тези
Environmental information systems engineering experience
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
c.93
26
Праці конференції
Комп’ютерні технології та проблема води в Україні./Міжнародний семінар «До конференції ООН РІО+20», Київський національний університеті імені Тараса Шевченка, 26-27-го квітня 2012 р., збірник наукових праць.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Current problems in information and computational technologies
c.118.0000
27
Праці конференції
Прогаммный комплекс для моделирования и оптимизации потока грунтовых вод
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні аспекти побудови програмних систем»
т.1 c.213.0000
28
Тези
Представлення синонімічних значень атрибутів для використання в SQL-запитах./VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції.
Пришляк Катерина Олександрівна
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.198.0000
29
Тези
Розробка програмного забезпечення бази даних «Літопис природи»./ XXI International Conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2013) Abstracs, May 13-17, 2013, Skhidnytsia, Ukraine.
Пришляк Катерина Олександрівна
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.194.0000
30
Тези
Комп"ютерна модель вушного равлика людини
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2013
Intern. Conf. "Dynamical system modelling and stability investigation". Kyiv
т.1 c.232.0000
31
Тези
Математичні та програмні засоби для оперативної оцінки підтоплення населених пунктів
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2013
Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів
т.1 c.235
32
Тези
Использование информационных технологий для решения екологических проблем в украине
Стеля Ігор Олегович
2013
Международная научно-практическая конференция по программированию (УкрПрог)
т.1 c.112.0000
33
Тези
Розробка програмного забезпечення бази даних "Літопис природи"
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
2013
Int. Conf. "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU)", Chernivtsy. Ukraine
т.1 c.125.0000
34
Наукова стаття
Сплайнова схема розв’язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії в лагранжевій формі.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.141.0000
35
Наукова стаття
Сплайнова схема розв'язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії в Лагранжеві формі
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.3 c.141.0000
36
Наукова стаття
Програмне забезпечення комп'ютерної гідрогеологічної моделі KRISFLOW.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.2 c.151.0000
37
Тези
Сплайнова схема розв’язування нестаціонарного рівняння адвекції-дифузії в Лагранжевій формі./XIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), April 23-27, 2012 Mukachevo, Ukraine
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
38
Тези
Сплайнова схема розв’язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії в лагранжевій формі./ V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
39
Тези
Оптимізація дренажу при нестаціонарному режимі грунтових вод./ VІ Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 1-6 жовтня 2012.
Пришляк Катерина Олександрівна
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
40
Тези
Решение обратной задачи переноса загрязнений речным потоком./ XX International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2012), Abstracts, September 17-21, 2012, Brno, Czeeh Republic.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
41
Тези
Решение обратной задачи переноса загрязнений речнім потоком
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Невідоме
т.1 c.183.0000
42
Тези
Сплайнова схема розв’язання нестаціонарного рівняння адвекції-дифузії в Лагранжевій формі
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Невідоме
т.1 c.208.0000
43
Тези
Сплайнова схема розв’язання нестацiонарного рiвняння конвекцiї-дифузiї в лагранжевiй формi
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Невідоме
т.1 c.83.0000
44
Тези
Оцiнка та вплив дренажних стокiв краснознам’янської зрошувальної системи на
Рак Лариса Кирилівна
Стеля Ігор Олегович
2012
Невідоме
т.1 c.82.0000
45
Тези
Оптимізація дренажу при нестаціонарному режимі грунтових вод
Пришляк Катерина Олександрівна
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2012
Невідоме
т.1 c.183.0000
46
Наукова стаття
Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах.
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.125 c.56.0000
47
Праці конференції
Обернена задача фільтрації грунтових вод./Материалы междунар. научной конференц. Интелектуальные системы и проблемы вычислительного интелекта (ISDMCI'2011), Херсон: ХНТУ, 2011
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
48
Тези
Моделювання розподілу температури в елементах пам’яті зі зміною фазового стану./XV International Conference "Dynamical System Modelling and Stability Investigation", May 25-27, 2011
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
49
Тези
Моделювання хвостосховищ підприємств гірничодобувної промисловості для оцінки впливу фільтраційних втрат на довкілля./I Міжнар. науково-технічна конференц. Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) 10-13 травня 2011
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
50
Тези
Information System for Enviromentsl Monitoring./7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Omplementation. Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2011
51
Тези
Моделювання голосових зв’язок на основі двомасової моделі для систем синтезу мови
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2008
52
Наукова стаття
Відновлення параметрів мовного тракту з акустичного рівняння Клейна-Гордона
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2007
Штучний інтелект
c.421.0000
53
Тези
Моделювання голосових сигналів та зображень голови людини
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
Требіна Наталія Миколаївна
2007
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
c.378.0000
54
Тези
Чисельне дослідження моделей голосових зв'язок
Крак Юрій Васильович
Стеля Ігор Олегович
2007
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
c.203.0000
55
Тези
Відтворення параметрів мовного тракту по виміряному на виході сигналу. Одинадцята Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М.Кравчука. 18-20 травня 2006р.,Київ: Матеріали конф. - К.:ТОВ „Запруга”, 2006. с.156
Стеля Ігор Олегович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору